Home Channeling? Our channelers About us Contact


Home > Norsk > Sheldan Nidle - 20. september, 2016


Sheldan Nidle - 20. september, 2016

4 Ben, 16 Zip, 13 Caban7

Dratzo! Siden vi først ankom hit i stort antall på slutten av deres 20de århundre, har vi lært i detalj hvordan deres verden funksjonerer. Vi har alliert oss med deres Oppstegne Mestere og deres tallrike allierte på Jorden. I tillegg har vi har omfattende planleggingssesjoner med våre slektninger fra Agartha. Alle møtene våre, sammen med våre langvarige vitenskapelige studieflyvninger og de tilhørende logger og rapporter, har forberedt oss på det som for øyeblikket finner sted på overflaten av planeten deres. Overflatemenneskeheten står nå ved en skillevei. De som søker Lyset har oppnådd enormt mye og er endelig klare til å begynne å kunngjøre hva deres ufattelige seier vil innebære. Et nytt globalt bank- og finanssystem, frihet over alt i verden samt nye nasjonale ledelser og ledelsesformer symboliserer denne seieren. For to tiår siden bestemte de mørkes lakeier seg for å takke nei til muligheten til å overgi seg, da deres tidligere herskere, Anunnakiene, gav dem tilbud om det. Dette avslaget førte dere inn i to tiår med unødvendige kriger, terrorisme som regjeringene selv sto bak og generelt sett et ras av korrupsjon og voldsbruk på feilaktig grunnlag. Denne æraen med utstrakte misgjerninger tar nå slutt. Tiden av fred, frihet og velstand for alle, som dere så lenge har lengtet etter, er nå klar til å begynne.

Når denne nye tiden nå begynner, ønsker vi å fortelle dere enda en del ting om oss selv. Det som står høyest på agendaen for vårt vedkommende, er full avsløring om alle sider ved vår felles eksistens. Dette vil gjøre at vi kan begynne å forholde oss mye mer åpent til dere. Vi ønsker inderlig, fra da av, å åpne opp en omfattende kommunikasjon med dere. Mange tror fortsatt at tanken om at denne verden kontinuerlig blir besøkt av ekstraterrestrielle er nonsens. Vi har til hensikt å slå hull på dette nonsens om kort tid. Da vi for noen tiår siden fikk i oppgave av Himmelen å planlegge dette oppdraget for å opprette den første kontakt med dere, var vi ganske skeptiske. Våre vitenskaps- og utforskingsflåter hadde entydig konkludert med at deres sivilisasjon ikke var klar for kontakt. Vår plutselige inngripen for å redde Solen deres, kombinert med et antall dekreter fra Føderasjonens Åndelige Råd, ble forløperen til det som senere har skjedd. Og derfor kastet vi oss entusiastisk inn i denne mektige oppgaven for deres planet og dens folk. Vi sendte en temmelig stor flåte og startet å interagere med alle som var dedikert til Lyset, som for eksempel dets mange forkjempere. Det har tatt oss nærmere to tiår å nå de utallige målene vi satte oss i begynnelsen.

Resultatet av disse årene med å bli kjent med hverandre, er at de elementene som er født på Jorden, nå aksepterer oss fullt ut som en del av dette ulikeartede teamet. Vårt kontakt- og kommunikasjonsteam deltar regelmessig i rådgivning og planlegging sammen med andre deler av denne gruppen. Vi forstår planene deres og har bidratt til det som for øyeblikket er den endelige tidsplanen for denne ufattelig komplekse operasjonen. Vi er hundre prosent dedikerte til dette prosjektet og vet når vi, i den nære fremtid, kan lande og begynne å samarbeide direkte med dere. Således kan mentorene gjøre sine daglige forberedelser vel vitende om når at dette faktisk vil skje. Deres overflateverden kommer til å bli overrasket når alt dette vi har snakket om begynner å bli til virkelighet. Det nye banksystemet, velstanden for alle og den friheten som kommer med nye regjeringsformer, krever entusiastisk og ivrig deltakelse fra deres side. Den verden som dere har vokst opp med, vil plutselig «eksplodere» rett for øynene på dere. Dette betyr at dere umiddelbart må akseptere et antall hendelser som endrer mange sentrale elementer i samfunnet deres. Det blir helt nødvendig at dere lytter, tenker nøye gjennom det dere har hørt, og så handler.

Denne raskt skiftende virkeligheten blir satt opp for at dere skal oppdage hvor vidunderlig omgivelsene og miljøet deres er blitt. Dette er en ny verden hvor dere alle vil bli gitt store mengder med livsviktig informasjon. Det er nødvendig at dere tar den imot og tar dere tid til å gå nøye gjennom alt sammen. Deres nye nasjonale ledelser er dedikert til å gjenta alt dette en rekke ganger. Det er helt nødvendig at dere forstår hva som blir forventet av dere. I tillegg til alt dette, er noen av dere de som vil sette i gang, med en formidabel læringskurve om den nye velstanden og dens relasjon til det nye og vennligere finanssystemet. De erfaringene som da vil gjøres, vil hjelpe dere å gjøre virkelighet av drømmene deres og være med å spre en evig voksende global velstand. Og sammen med disse spesielle begivenhetene vil det være et regjerings- og styresett som virkelig krever deres aktive deltakelse. Det er helt nødvendig at lokale grupper er i fullt inngrep med denne nye ledelsen både lokalt og regionalt. I tillegg er det vår intensjon å gi dere en god del veiledning som vil gjøre det mulig for dere å ta full del i våre kontaktprosedyrer. Deres tid som en slags «sopp» er sannelig moden for å ta slutt.

Vær velsignet! Vi er deres Oppstegne Mestere! Denne tiden er spesielt søt for oss! Den mektige innsatsen til alle våre samarbeidsfeller er omsider i ferd med å bære frukt. For lenge, lenge siden fortalte Himmelen oss at en tid ville komme hvor Anunnakiene og lakeiene deres ikke lenger skulle herske i dette riket. Denne lenge etterlengtede tiden er nå i ferd med å begynne. De som kom til oss for århundrer siden og etablerte de åndelige hemmelige ordenene dedikert til Lyset og dets gode arbeid, står nå på terskelen til monumental suksess. Lyset har tvunget de siste av de mørke til å tenke gjennom sin overgivelse og arrangere for den. Alle de ledende lakeiene har uformelt overgitt seg allerede og særskilte datoer er blitt fastsatt. De mørkes siste handlinger blir gjennomført i dette øyeblikk. Vi kan forberede oss på å juble av fryd og glede om kort tid. Ære være Himmelen for alle disse storslåtte velsignelsene! De forvandlingene som er påkrevet, er på det nærmeste klare til å skje. Disse mektige bragdene er for en stor del blitt mulig takket være deres kontinuerlige fokus og støtte. Bruk den gjenstående tiden til å komme sammen og takke alle i Himmelen for disse i sannhet mektige begivenhetene.

Det som nå skjer er resultatet av en lang og svært hendelsesrik strategi som opprinnelig begynte ved slutten av den andre verdenskrigen. De amerikanske lakeiene og tilhengerne deres hadde omsider nådd det målet de satte seg for flere hundre år siden. De hadde blitt en vital del av Anunnakienes planer for etterkrigstiden. Amerika ble grunnlagt, ikke som en verdensmakt, men som et alternativ. Vi Mesterne ønsket å sette et eksempel og gi verden et velsignet alternativ til det globale lakeiveldet som styrte dette jordiske riket. Vi visste at Anunnakiene en dag ville vende seg mot Lyset og at denne kloden trengte et annet eksempel på hvordan man leder en stor nasjon. Imidlertid ble Amerika sønderrevet av to enormt forskjellige måte å drive nasjonen på. Disse forskjellene toppet seg fullstendig i det siste halve tiåret. I denne tiden vi nå er inne i, blir «de som egentlig hadde makten» og deres ondsinnete agenda, fjernet for alltid. En ny tid er i emning for alle verdens folk.

Amerika vil i denne nye tiden lede dette jordiske riket inn i en ny periode av frihet, velstand, fremgang og likeverdighet uten grenser. De som har holdt denne nasjonen, og verden generelt, fanget i en slaveliknende tilværelse, vil ikke lenger være i noen posisjon til å motsette seg det nye. De gamle oppfatningene dere har blitt innpodet så lenge, må kastes på båten. Deres visjoner av og fokus på en ny måte å Være på, skal triumfere! Amerikas historie vil bli avdekket og drøftet åpent. Benytt denne historien som en poeng slik at dere unngår å bli ført bak lyset av selv de mest slu og ondsinnet agendaer i dette vidunderlige riket som er i ferd med å folde seg ut i blomst. Vær sterke og villige til å lytte og lære alt om Amerika og dets forbløffende profetier! Vi har også mange andre ting vi vil fortelle dere. De mørkes gjerninger og løgner må gjøres kjent og energien av alle disse gjerningene forvandles til Lys og skjær velsignelse. Dere befinner dere i overgangen til en ny bevissthet hvor dere kan glede dere over å få oppleve sann og ny, økende visdom. Halleluja! Halleluja!

I dag fortsatte vi med vår ukentlige rapport. Som dere kan se er det mange spennende begivenheter som er klare til å finne sted! Noen av disse vil forbløffe dere i førstningen. Fortsett å være tålmodige og fokuser på alt det gode som vil komme! Vit, Kjære Sjeler, at Himmelens utømmelige forråd og uendelige velstand sannelig er deres! Slik er det! Selamat gajun! Selamat ja! (Siriansk for Vært Ett! Vær i glede!)


Website: Planetary Activation Organization
Oversetter: Leif


For de av våre lesere som ønsker å vite mer om Sheldan Nidle kan dere gå til http://galacticchannelings.com/english/channelers.html . Her finner dere også stoff om Mike Quinsey som kanaliserer SaLuSa og Susanne Ward som kanaliserer Matthew Ward. Sidene er på engelsk, men jeg håper likevel dere kan ha glede av dem.Share |


Donations for our translators team are received in gratitude Thank You!!
If you send us an e-mail, we will give you the specifics.


Much information from the channelings, and from many other sources,
is brought together on our other website:

TheGreaterPicture.com
Galactic Channelings

Create Your Badge