Home Channeling? Our channelers About us Contact


Home > Norsk > Sheldan Nidle - 27. januar, 2015

Sheldan Nidle - 27. januar, 2015

1 Manik, 5 Yax, 11 Ik

Dratzo! Vi kommer med flere gode nyheter med hensyn til prosessen med å levere velsignelsene til dere. I løpet av den siste uken har vi sett en hel rekke sjekkpunkter bli krysset av. I løpet av den kommende uken ligger det i kortene at en del forbløffende begivenheter vil skje. Dere står nå i virkeligheten på terskelen til at de ulike velsignelsene ankommer. Vi er ekstatiske over at dette virkelig er tilfellet. Da vi ankom hit for omtrent to og et halvt tiår siden, var vi til å begynne med svært overrasket over den ytterste arrogansen til de mørke makthaverne, som hadde styringen med deres mange globale samfunn. Disse individene syntes fullstendig uvillige til å adlyde Himmelens hellige dekreter. Vi ble også informert av deres Oppstegne Mestere at det var helt normalt for den mørke kabalen å gi totalt blaffen i dette. Våre mange Eldre hadde fortalt oss om dette og advarte om at måtte være klare til å gjennomføre Himmelens edikter først når våre allierte på Jorden tillot at det skjedde. Dette førte oss inn i en lang rekke diskusjoner med våre mange allierte om hvorfor denne galskapen fortsatt kunne eksistere. Vi ble gitt et antall beæringer om hva det var som foregikk her. Vi besluttet å hjelpe våre allierte kun når den nødvendige tillatelse virkelig ble gitt oss. Dette er i ferd med å endre seg nå, takket være den positive feedback vi mottar for øyeblikket.

Gjennom årene oppdaget vi hvor til de grader snudd på hodet dette globale samfunnet i realiteten er. Samfunnene deres er tuftet på rikdom og i særdeleshet på makt. Penger, som er et svært primitivt middel for utveksling av varer, var den stadig voksende krumtappen i dette aldeles merkelige riket. Vi spurte straks våre jordiske allierte hvorfor teknologien som kunne få slutt på dette tøvet ble undertrykt med alle midler. Våre allierte gav oss da hele historien om makt og hvordan lakeiene fortsatt var en avgjørende makt her. Våre allierte fortalte oss at de virkemidlene som var nødvendige for å forandre dette var under oppbygging. Den mørke kabalen hadde med letthet undertrykt, ikke bare denne teknologien, men også all kunnskap om vår eksistens. Vi ble fortalt nøyaktig hvordan disse maktgale kabalene hadde inngått avtaler som tillot Ancharianerne* å bortføre, skjende og eksperimentere med deres medmennesker. Denne planeten var et særskilt mørkt eksperiment. Gjennom de siste 13 årtusenene har de mørke og deres utvalgte lakeier klart å overtale overflatemenneskeheten til å tro på deres forferdelige nonsens. Dette innarbeidete systemet begynte å rakne når stjernefrø og andre Lysvesener begynte å inkarnere i denne verden.

De urgamle familiene og de Oppstegne Mesterne bidro litt etter litt til å gjøre denne prosessen lettere. Vår rolle i deres omfattende forandring var å være dem som supplerte dere med avanserte teknologier, og som spesielle sendemenn som var nødvendig for å overbevise kabalen om at deres dager i sannhet var talte. Det tok lang tid å overbevise kabalen til å innse at deres makt var svinnende. I løpet av de siste årene har våre jordiske allierte gradvis har fått overtaket. Dette er bakgrunnen for at de oven omtalte utleveringene nå kan skje. Vi fortsetter å legge begrensninger på de tingene kabalen ønsker å gjøre, hva enten det dreier seg om ting i bane nær Jorden eller nær Månen. Til tross for dette fortsetter de mørke å håpe at det fortsatt er mulig å finne en vei ut av den umulige situasjonen de befinner seg i. Dette er årsaken til at en del forsinkelser har forekommet i løpet av de siste månedene. Vår urokkelig innsats for vårt noe endrete oppdrag har omsider gjort at de mørke har begynt å gi etter og tillate at utleveringen av ulike velstandsmidler kan ta til. Vårt kontaktpersonell har derfor informert oss om mange utleveringer som er svært nær å skje. Følgelig er det med stor glede vi forteller dere at dere i sannhet står rett foran å motta velsignelsene deres!

Himmelen fortsetter også med sine spesielle prosedyrer som skal gjøre dere klare for deres endelige forvandling til fullt bevisste vesener. Det neste settet med forandringer involverer et antall viktige justeringer på deres mange hodechakraer. Det viktigste av dem er ytterligere oppjusteringer av Drømmenes Kilde i bakhodet deres, så vel som i pinealkjertelen og hypofysen. Dette kan forårsake en viss grad av hodepine, synsforstyrrelser, søvnighet og endog akkumulerende tretthet. Hodet deres kan til tider føles veldig tungt. Men på samme tid vil dere bli mer oppmerksomme på våre medisinske team. Når dere så vidt har begynt å ta i bruk det nye hodesystemet deres, kan dere begynne å føle vårt nærvær med letthet, til og med mens dere sover. Vi har instruert teamene våre å gjøre en forsiktig kontakt med de av dere som kommet relativt langt i deres utvikling. Denne milde interaksjonen har til hensikt å la dere få vite at vi samarbeider med skytsenglene deres for å gjøre dere rede til kontakt og til å motta en høyere grad av bevissthet. Skapelsen av dette nye riket, som vi alle deltar i, har så vidt begynt!

Namaste! Vi er deres Oppstegne Mestere! Et mønster av surmulende aksept har begynt å tegne seg. Den mørke kabalen begynner å fatte at Himmelen er i ferd med å vinne. Seier i løpet av den neste tidsperioden er det ingen sak å sikre. AEON’s dekreter begynner omsider å vinne frem og gjøre seg gjeldende. Vi er svært glade for å meddele dere at de siste testene og de nødvendige prosedyrene er i ferd med å gjøre dere klare til å ta imot et enormt spektrum av velsignelser. Vi ber dere om å fortsette å være positive og sammen med oss velsigne disse vidunderlige resultatene. Gaia er likeledes i ferd med å forberede seg på å øke tempoet i forvandlingen av sitt overflaterike. Til og med Solen synger! Den mørke kabalen ser at dens tid som herrer i dette riket er slutt. Vi kan slå fast at våre daglige bønner og hellige intensjoner er i ferd med å forandre denne virkeligheten takket være deres enorme hjelp. Det er som om dette riket danser når dere daglig bruker deres fokus til å til å multiplisere det vi gjør. Vær hele tiden bevisst på og fortsett å assistere oss i denne edle oppgaven. Himmelen velsigner oss og benytter denne mektige energien til å transformere dette riket. Halleluja! Halleluja! Halleluja!

Etterhvert som de mørkes makt svinner, gjør de alt de kan for å bløffe oss til å tro at ingenting skjer. Men likevel, over alt omkring dere, er det mange avgjørende begivenheter som finner sted. Gaia løfter havbunnen opp, langsomt men sikkert. Kystområdene er langsomt i ferd med å bringe sjølivet tilbake til et høyere helsenivå. Det dere opplever i denne tiden er det neste knippet med fysiske forvandlinger. Energien som holder dette riket sammen, øker kontinuerlig i vibrasjon og styrke. Helhetlig sett er dette riket i ferd med å forberede seg til en mektig forvandling for å bringe alt levende tilbake til sitt fulle potensial. Selve kompleksiteten i dette føyer seg inn i rekken av subtile tegn. Gaia er, på befaling fra Himmelen, klar til å løfte seg enda høyere og gjenforene sine indre og ytre riker. Denne atskillelsen, som har vart i årtusener, vil nå ende. Gaias forandringer vil også gjenspeiles i de andre levende verdenene som utgjør dette solsystemet. Selve måten denne sektoren av den fysiske virkeligheten er bygget opp på, står foran en radikal forandring.

Som Oppstegne Mestere ser vi ut over dette aldeles enestående vakre riket og velsigner dette vidunderlige arbeidet. Himmelen og Skaperen er i ferd med å oppfylle en mektig profeti som ble gitt for tusener av år siden, da denne fysiske virkeligheten først fikk tillatelse til å vokse frem. Siden den tiden har en serie med skaperverk blitt til virkelighet, det ene etter det andre. Vi befinner oss nå i det sjette av dem og kan på gudbenådet vis bevitne hvordan hvert sett av hendelser smelter sammen med andre til en større helhet. Denne naturlige prosessen er litt av et vidunderlig mirakel, ikke bare å bevitne, men også å delta i. Om ikke lenge vil dere slå dere sammen med oss, etter hvert som denne operasjonen på mektig vis omformer dere til fysiske engler. Dere har nå lagt det karmiske hjulet bak dere og står i posisjon til å påny å ta plass i deres gamle hellige Vesen. Vi fryder oss over denne rekken av undere og vet at dere nå blir gjort klare til våre mange belæringer og veiledning. Vær tålmodige og ta villig imot de mange forandringer som skjer i deres verden og i dere selv. Hosanna! Hosanna! Hosanna!

I dag fortsatte vi med våre budskaper. Mye er nå klart til å bli til virkelighet! Dere står foran et mektig stup som Himmelen har skapt. Vær rede til å ta spranget inni dette nye riket når Himmelen gir de rette signalene. Tegnene er velstand for alle, nye statsledelser og styresett samt tilbakevenden til deres Gud-gitte frihet og uavhengighet. Vit, Kjære Sjeler, at Himmelens utømmelige Forråd og uendelige Velstand sannelig er Deres! Slik er det! Selamat Gajun! Selamat Ja! (Siriansk for Vær Ett! Vær i Glede!)


Website: Planetary Activation Organization
Oversetter: Leif


* Ancharianerne er representanter fra den mørke Anchara-alliansen, herunder Anunnakiene og deres medsammensvorne. Anchara-alliansen sluttet fred og forlot Jorden rundt 1995, så det er deres jordiske lakeier som har tviholdt på makten siden da.
Share |


Donations for our translators team are received in gratitude Thank You!!
If you send us an e-mail, we will give you the specifics.


Much information from the channelings, and from many other sources,
is brought together on our other website:

TheGreaterPicture.com
Galactic Channelings

Create Your Badge