Home Channeling? Our channelers About us Contact


Home > Norsk > Sheldan Nidle - 3 februar, 2015

Sheldan Nidle - 3 februar, 2015

8 Ik, 12 Yax, 11 Ik

Dratzo! Vi kommer tilbake med flere nyheter om fremskrittene som blir gjort med hensyn til å forandre virkeligheten i denne verden. De tallrike medlemmene blant våre allierte på Jorden begynner å nå utleveringsfasen av sine mange velstandsprogrammer. Kabalen har forsøkt å forhindre våre allierte i å etablere de virkemidler som er påkrevet for at disse mange velsignelsene kan utleveres trygt og sikkert, men det har de mislykkes med. Utleveringen av disse ulike fondene er del av en enormt omfattende operasjon for å legge om hele verden til et nytt bank- og finanssystem. Dette fremskrittet vil så føre til nye styresett og nasjonale ledelser samt den formelle slutten på gjeldsslaveriet, som så nådeløst har knuget livene deres i en eller annen form gjennom de par siste årtusenene. Dette vil bli en tid hvor dere påny får kjenne friheten og et mye mer rettferdig pengesystem. Disse nye pengene vil være fundamentert på nye, strenge regler for bankvirksomhet som vil trygge rikdommen deres og gi dere en måte å sikre tryggheten for fondene deres. Sammen med disse begivenhetene vil det komme en rekke kunngjøringer fra de nye nasjonale ledelsene som vil gjøre at dere kan være mye mer aktivt involvert i disse nye regjeringenes arbeid. Meningen er at dere skal være sanne vaktbikkjer for disse regjeringene og være rede til, på et øyeblikks varsel, å forhindre at noen som helst type ulovligheter kan skje.

Disse regjeringenes oppgave er videre å frigjøre et stort antall teknologier som for øyeblikket er undertrykt, gi dere tilbake skattepengene deres og generelt sett sørge for å gjennomføre et ettårig gjeldsjubileum hvor alt gjeld blir slettet. I tillegg skal disse regjeringene tillate at sannheten om vår eksistens og nærvær blir gjort kjent for alle og gjøre at vi kan få dere i direkte tale. Vi har til hensikt å benytte denne tiden til å hjelpe deres Oppstegne Mestere i forberedelsen av globale belæringer som vil gjøre det mulig for dere å lære eksakt hva Anunnakiene gjorde for å forvrenge nøkkelelementer i de budskapene som ble gitt dere av et antall Mestere, som i løpet av de siste tre tusen årene har dannet basis for etableringen av religioner. Disse belæringene og foredragene har til hensikt å bringe verden tilbake til harmoni, fred og himmelske sannheter som dere vil bli gitt av disse mektige og vise Mestrene. I tillegg vil dere få anledning til å gjennomdrøfte alle disse sannhetene med de personlige mentorene deres. Himmelen ønsker at alle skal ha fullstendig kunnskap om deres sanne historie og at dere oppnår en mye dypere forståelse av disse mektige sannhetene. Denne kunnskapen vil være dere til uvurderlig hjelp på deres vei tilbake til full bevissthet. Den vil også gjøre at dere kan se og forstå hva Atlantidene og Anunnakiene gjorde til å begynne med for å manipulere dere.

Som dere kan se, vil hele deres reise gjennom historien, med alle sine villfarelser og omveier, bli avdekket for dere. Den viktigste delen av alt dette er hvordan dere falt ned i begrenset bevissthet og hvordan Anunnakiene klarte å få dere til å tro på en falsk myte om hvordan verden ble skapt. Når dette, samt mange andre fakta blir avdekket, kan dere med mye større letthet betrakte historien om deres opprinnelse og alle fakta i den sammenheng, i en mye klarere og mindre forvrengt ramme. Mentorene våre kan hjelpe dere å oppnå en mye sannere oppfatning av denne virkeligheten dere bor i. Dette vil gjøre at dere mye lettere kan finne dere til rette i denne nye virkeligheten og gjøre deres tilbakevenden til status som fysiske Engler mye lettere. Dette er tross alt den primære grunnen til vår gjenforening. Himmelen ønsker at alle som har blitt behandlet så ille blir i stand til å forstå denne historien. Deretter kan dere gå videre til å erverve en full forståelse av de siste 15.000 årene (2 i Atlantis og 13 under Anunnakiene.) Det er nødvendig at dere alle tilgir alt dette når dere med tiden vender tilbake til tjeneste for Himmelen.

Hensikten med vår ankomst til deres i sannhet hellige planet, er å hjelpe Himmelen med å befri dere fra slaveriet som først ble påtvunget dere av Atlantidene og senere videreført av Anunnakiene og deres globale bander av lakeier. Denne mørke kabalen vokste i omfang og makt fra det ene årtusen til det neste. På slutten av nittenhundretallet trodde denne gruppen virkelig at de, om nødvendig, kunne fullføre dette mørke oppdraget pålagt dem av Anunnakiene i begynnelsen av den nåværende æraen av "den nedtegnede historie". Således hadde det seg at ordren fra Anunnakiene, deres tidligere herrer, om å avslutte oppdraget og aldri ta det opp igjen, falt for døve ører. Kabalen var på det tidspunktet klare til å fullføre direktivet, i strid med denne ordren og alle folkerettslige prinsipper, for å gjøre dere til sine slaver for alltid. Det som nå er i ferd med å skje er at det blir slutt på denne terrorvirksomheten, hvilket vil gjøre at dere, slik Himmelen krever, kan vende tilbake til full bevissthet. Fremveksten av nye styresett, stor velstand for alle og sletting av all gjeld er kun ulike instrumenter for å nå dette guddommelige målet!

Namaste! Vi er deres Oppstegne Mestere! Dere står på terskelen til å motta stor velstand for alle. I tidligere velsignete tider var konseptet med et jubileum hvor all gjeld ble ettergitt, helt alminnelig. Dette ble gjort hvert femtiende år. På det tidspunkt var det passende å slette all gjeld og begynne med blanke ark igjen. Begge disse elementene vil bli kombinert og dere vil motta pengemidler fordi all deres tidligere gjeld blir slettet. I tillegg vil et antall lover som hittil har blitt forhalt med vilje, manifestere. Disse vil rydde opp i og reorganisere regjeringenes arbeidsmåter og legge alt til rette for at man kan begynne med blanke ark. Alt dette blir gjort for å gjøre dere klare til det neste som er nødvendig at dere gjør. Det er nødvendig at vi kommer og gir dere all nødvendig informasjon om denne nye virkeligheten. Himmelen har gitt dekret om at deres langvarige søvngjengertilstand blir brakt til ende og at den omdannes til kunnskap og visdom. Våre belæringer er kun begynnelsen på denne livsviktige prosessen. Senere er dere i den velsignete situasjon at dere kan spørre deres mentorer om alle de spørsmål som er viktige for dere.

Belæringene våre vil også inneholde en rekke sesjoner hvor dere kan stille spørsmål. Av Atlantidene ble dere kastet ned på et bevissthetsnivå som gjorde at dere ble avstengt fra tilgangen til deres Akashiske arkiver. Fraværet av denne evnen avskar dere fra alle deres tidligere kilder til indre visdom. Hele denne prosessen er det nødvendig at dere utforsker slik at dere blir i stand til å tilgi alle dem som så vettløst fratok dere mulighetene til bedre å vite hvem dere virkelig er. Disse vil bli gjenopprettet. Mange av oss, akkurat som dere, har hatt tidligere liv på Atlantis. Det er nødvendig at vi sammen går nøye gjennom denne tiden slik at vi kan se og forstå hvordan det gikk med oss etter at Atlantis falt og de som overlevde spredte seg til andre landområder. Vi har alle vår personlige historie bak oss som kan forklare hva som skjedde etter dette for hver enkelt av oss. Vi, deres Oppstegne Mestere, har vært på begge sider av alt det som har foregått. Tiden er kommet for å huske, og for å tilgi.

Når dere får tilbake deres fulle bevissthet skal vi sammen utforme et galaktisk samfunn. Dette velsignete samfunnet er tuftet på tjeneste for Himmelen og en fullkommen forståelse av hvordan Himmelen utformet disse samfunnene for oss. Vi vil alle komme sammen i det man kunne kalle en himmelsk “rekruttskole” slik at vi alle igjen kan assimileres inn i et samfunn som så plutselig ble tatt fra oss. Da vil vi ha en bedre forståelse av hvordan vi kan møtes og snakke med hverandre på en ny måte. Vi har blitt tildelt en del plikter og oppgaver, som på kjærlighetsfullt vis vil bli forklart for oss. Vårt nye stjernesamfunn vil også inkorporere Vesener som ikke har fysisk kropp og elementarvesener slik at vi sammen kan skape vår nye virkelighet. Himmelen forventer seg mye fra dette nye arrangementet. Vi er ment å være et "utstillingsvindu" for denne galaksen og et sted hvor mange nye idéer og forslag vokser frem. Her vil galaktisk fred bli en permanent realitet og en enda større intergalaktisk union ta form!

I dag fortsatte vi med vårt ukentlige budskap. Himmelen velsigner det som nå holder på å skje i vår overflatevirkelighet. Vi velsigner og takker Himmelen fra dypet av våre hjerter for det som nå skjer. La oss komme sammen med våre åndelige familier og familiene fra verdensrommet og ønske denne nye og strålende virkeligheten velkommen! Vit, Kjære Sjeler, at Himmelens utømmelige Forråd og uendelige Velstand sannelig er Deres! Slik er det! Selamat Gajun! Selamat Ja! (Siriansk for Vær Ett! Vær i Glede!)


Website: Planetary Activation Organization
Oversetter: LeifShare |


Donations for our translators team are received in gratitude Thank You!!
If you send us an e-mail, we will give you the specifics.


Much information from the channelings, and from many other sources,
is brought together on our other website:

TheGreaterPicture.com
Galactic Channelings

Create Your Badge