Home Channeling? Our channelers About us Contact


Home > Norsk > Sheldan Nidle - 20. januar, 2015

Sheldan Nidle - 20. januar, 2015

7 Ahau, 18 Chen, 11 Ik

Dratzo! Vi kommer med vidunderlig informasjon! Prosessen med utbetalingene fortsetter å skride fremover og våre allierte på Jorden er nå i ferd med å vedta et foreløpig tidsskjema. Disse utbetalingene er knyttet til et antall andre prosjekter som har å gjøre med gjeninnføringen av gullstandard og en nyfastsettelse av alle verdenes valutaers verdi. Disse programmene er også en del av den finansmessige rejusteringen som skal gi et nytt globalt bank og finanssystem. Dette nye systemet skal erstatte de avtalene som først manifesterte på Dumbarton Oaks i USA*. Dette systemet gjør slutt på Federal Reserve Dollarenes dominans og den verdensomspennende økonomiske strategi og politikk som er knyttet til den. Dere er på vei inn i en ny verden hvor det vil eksistere en mer generell likhet mellom de landene som nå er fattige og de rikere landene i Europa, Amerika, Australia og Japan. Og ved siden av dette, handler det også om nye regjeringer og styresett. Disse nye regjeringsinstitusjonene vil "rulles ut" ganske snart. Blant de første oppgaver de er forpliktet til er en full, verdensomspennende avsløring om vår eksistens og nærvær. Dette vil få slutt på alt hemmeligholdet omkring Ufoer. Det er selvfølgelig det siste punktet vi ser frem til med stor glede. Våre allierte på Jorden arbeider på en rekke fronter, som alle henger sammen hverandre, for å gjøre alt dette til virkelighet.

Det er nødvendig at dere alle innser og tar inn over dere, at en lang prosess med massive forandringer er nær å skje. Dette enormt omfattende arbeidet ble opprinnelig startet for over 200 år siden hvor den unge Amerikanske Republikken fikk finansiell hjelp fra Keiserriket Kina. Denne finansielle støtten skjedde etter sterk oppmuntring fra den Oppstegne Mester, Quan Yin. Den var Grev St. Germains verk, ettersom det var han som skapte uavhengighetserklæringens dokumenter i første omgang. Vi har fulgt nøye med på Amerikas vanskeligheter og problemer siden da. Det var vår intervensjon som hjalp Amerika til å komme ut av den Amerikanske Borgerkrigen relativt intakt. Det var på denne tiden at grupper som var tett knyttet til de Illuminerte, begynte å legge siste hånd på verket med et scenario som hadde begynt tilsynelatende så uskyldig med etableringen av Pilgrimmenes Samfunn i 1820. Vi fulgte nøye med mens disse mørke elementene brukte sin makt og innflytelse til å skape et oligarki som har hatt kontrollen over Amerika helt siden det ubetimelige drapet på President Abraham Lincoln i 1865. Denne overklassen av mektige oligarker står nå foran fall som mange lenge har ønsket.

Den nye verden, som nå er i ferd med å manifestere rett for øynene deres, er i sannhet resultatet av en global fredelig revolusjon. Denne revolusjonen er, til dels, noe vi har hjulpet frem og til fulle støtter. Tallrike organisasjoner har arbeidet utrettelig gjennom de siste halvannet tiår for å legge grunnen for dette og gjøre det mulig. Vi er stolte av disse organisasjonene og i særdeleshet de enkeltmenneskene som har brukt sine egne midler til å finansiere dem og forklare hvordan ulike strategier kan gi dem de ønskede resultater. Vår del i arbeidet har dreiet seg om å begrense mulighetene for nettverket av ulike oligarker til å kunne knuse eller myrde disse forskjellige enkeltmenneskene. Våre sendemenn begynte også et oppdrag som fortsatt pågår, for å presentere edikter for en rekke kabal-kontrollerte regimer. Denne relativt begrensede intervensjonen ble opprettholdt til tross for alle de hindringer som til å begynne med ble lagt i veien for våre utsendinger. Vi har greid å begrense noen av de dystre mulighetene som disse mørke regimene tidligere brukte for å latterliggjøre vår samarbeidspartnere på Jorden. De handlemåtene og strategiene som nå er gjort helt ineffektive inkluderer krig og bruken av et antall "terrorhandlinger" godt hjulpet av myndighetene.

Dere står nå på terskelen foran en rekke vidunderlige aksjoner. Disse aksjonene er bare begynnelsen på installasjonen av et nytt bank- og finanssystem, som skal føre frem til nye regjeringer og styresett. Husk hvordan det er nødvendig at dere opptrer. Behold roen og aksepter det faktum at de som så inderlig ønsket å gjøre dere vondt vil bli fjernet fra sine posisjoner på legalt vis og satt i forvaring. Det er deres ansvar å ta i bruk de teknologiene, som hittil har vært holdt skjult for dere, til å rense Gaias luft, vann og jord. Benytt de nye teknologiene til å få en slutt på samtlige operasjoner som tar ut Gaias olje, kull og liknende ressurser. Så snart vi ankommer vil dere få disponere forskjellige energi-omformere. Disse omformerne kan reprodusere mat med høyt næringsinnhold, klær og andre ting som dere trenger i deres daglige liv. Deres primære ansvar er å gjenopprette "balansen i naturen". Så snart dere har iverksatt dette livsviktige prosjektet, så vit at fullførelsen av det vi bli gjort som et fellesprosjekt mellom mentorene deres og dere selv. Vær bevisste på deres nye ansvarsoppgaver og ta hele tiden del i arbeidet med å beslutte hvilke handlinger deres nye regjeringer skal utføre. Det er apatien deres i den forgangne tiden som har gjort det mulig for det mørke oligarkiet å fravriste dere makten.

Vær velsignet! Vi er deres Oppstegne Mestere! Gjennom den siste håndfull måneder har vi beskrevet hva våre så velsignete samarbeidspartnere holdt på med for å forandre denne virkeligheten. Disse forandringene er nå i ferd med å nå et punkt hvor de vil begynne å få merkbare innvirkning på deres liv. Vi er enormt glade for at disse forandringene endelig skal se dagens lys. Den kommende tiden vil gjøre det mulig for dere å gå fra storslagne visualiseringer til å virkelig kunne se hvordan deres rike i sannhet forandrer seg. For tusener av år siden velsignet Erkeengelen Mikael dette jordiske riket med en storslått profeti. Denne profetien forutså mørket og de store vanskelighetene dere ville måtte komme dere gjennom. Men denne profetien fastslo også at en tid av mektigere Lys skulle komme og forvandle denne galaksen. Vi befinner oss nå i denne vidunderlige endetiden. Lyset har skint sitt Lys på denne planeten og er nå i ferd med å gjøre oss alle klare til en storslagen triumf. I denne tiden vil vi få anledning til å tale til dere om mange sannheter. I tillegg vil dere bringes tilbake til deres naturlige tilstand av full bevissthet! Vi kommer i denne tiden for at vi alle skal anerkjenne disse sannhetene og for å vise dere hva som forbereder seg på å skje. De mørke har utnyttet menneskehetens regjeringer. Dette har gjort at dere har falt i død og alderdom. Det har skapt krig og omfattende splittelser. Denne tiden er nå ved sin slutt. Snart vil en flåte av himmelske skip senke seg og lande, med deres forfedre og slektninger. Hils dem velkommen og vit i deres hjerter at tiden for en storslagen gjenforening av Himmelen og Jorden har kommet. I disse unike tider vil dere få gjenoppdage hva deres tidligere herrer, Anunnakiene, har løyet for dere om. Deres tidligere makt vil forsvinne og dere vil gjenvinne alle de ting dere mistet for lenge siden, i det gamle Atlantis skjulte gjemmer. Dere vil få se restene av Lemuria og se hvordan dette riket tidligere var delt mellom Lyset og mørket. Sammen med oss skal dere skape en ny vidunderlig epoke, en verden fylt av minner og sannheter.

Bruk denne tiden, O velsignete Sjeler, til å gå nøye gjennom denne tidsalderen og hvordan de kommende begivenheter vil forvandle den totalt. Denne deres verden vil raskt bli til en stjernenasjon fylt av Himmelens undere og uendelig glede, som vil utforme deres nye virkelighet. Hver og en av oss er kommet hit etter en lang, lang reise som fører oss til mektige sannheter og udødelighet. Vår oppgave er å tjene dere: å veilede dere mildt og vennlig på denne strålende veien mot deres vidunderlige skjebne. Vi gjør dette i glede. Dere er i ferd med å fullføre de siste tilpasninger Himmelen har gitt bud om. Alt dette har forberedt dere til deres kommende møte med oss og med mentorene deres. Det som gjenstår er simpelthen å gå inn i dere selv. Lær i meditasjonene deres om dere selv og de fra Ånderiket som veileder dere. Dette er et mektig øyeblikk når Himmelens Lys og deres ytre veilederes velsignelser er klare til å bli til virkelighet. La fred være i deres hjerter og gjør dere klare til at de undere som følger av velstand for alle manifesterer i denne enestående tiden!

I dag fortsatte vi med våre ukentlige budskaper. I jubler over at tiden for at vi skal møtes rykker stadig nærmere. Himmelen har fastsatt en spesiell agenda som nå skal manifestere for øynene på dere. Ha et åpent sinn og vær forberedt på å ta inn over dere hva dette i sannhet vil bety. Vit, Kjære Sjeler, at Himmelens utømmelige Forråd og uendelige Velstand sannelig er Deres! Slik er det! Selamat Gajun! Selamat Ja! (Siriansk for Vær Ett! Vær i Glede!)


Website: Planetary Activation Organization
Oversetter: Leif


For de av våre lesere som ønsker å vite mer om Sheldan Nidle kan dere gå til http://galacticchannelings.com/english/channelers.html . Her finner dere også stoff om Mike Quinsey som kanaliserer SaLuSa og Susanne Ward som kanaliserer Matthew Ward. Sidene er på engelsk, men jeg håper likevel dere kan ha glede av dem.

· Det er ikke mye stoff å finne om Dumbarton Oaks konferansen. Men underhttp://no.wikipedia.org/wiki/Council_on_Foreign_Relations%E2%80%99_historie på Wikipedia kan man studere bakgrunnen og under kapittel 7.2 finner man Dumbarton Oaks nevnt, med viktige henvisninger til det som skjedde kort etter gjennom opprettelsen av de såkalt Bretton Woods institusjonene.
Share |


Donations for our translators team are received in gratitude Thank You!!
If you send us an e-mail, we will give you the specifics.


Much information from the channelings, and from many other sources,
is brought together on our other website:

TheGreaterPicture.com
Galactic Channelings

Create Your Badge