Home Channeling? Our channelers About us Contact


Home > Norsk > Sheldan Nidle - 6. januar, 2015

Sheldan Nidle - 6. januar, 2015

6 Cimi, 4 Chen, 11 Ik

Dratzo! Vi kommer med en del svært interessante nyheter! Fremskrittene, som er i ferd med å endre virkeligheten deres, fortsetter å skride fremover til tross for de mørkes forsøk på å forsinke dem ytterligere. Dette gjorde at det likevel ikke ble mulig å kunngjøre selv den spede begynnelsen av utleveringen av velstandspakkene deres. De mørke har allikevel, i det store og det hele, mislykkes i å forhindre at disse utbetalingene startet. Imidlertid er denne prosessen på vei inn i en tid hvor denne suksessen kan gjøres offentlig kjent. Helhetlig sett er vi tilfreds med at de regjeringene som nå er under de mørkes kontroll nå vakler og nærmest ikke han noen ben å stå på lenger. Den første måneden av dette nye året gir løfter om å gi dere den velstanden og de nye regjeringene som det så lenge har blitt profetisert om for dere. Våre allierte på Jorden er hardnakket besluttet på å overvinne alle eventuelle hindringer og gi dere et nytt bank- og finanssystem. Dette systemet vil føre til en drastisk nyinnrettelse av ulike regjeringer i Vesten og raskt skape en ny måte å lede nasjonene på. Dette er de nye regjeringer og styresett som endelig vil gjøre det mulig at avsløringen kan skje. Dette er en dramatisk begivenhet som med ett vil introdusere oss på verdensarenaen. Mye skal skje så snart dette spesielle øyeblikket kommer. Vårt personell er klare til å presentere seg og åpne opp kommunikasjonskanaler med dere.

I det øyeblikket vil de energiene komme på plass som vil gi oss åpningen til å begynne på en serie med kunngjøringer til dere. Således er det en hel serie med begivenheter som uvegerlig vil føre til masse-landinger og starten på deres opptrening sammen med oss. De Oppstegne Mesterne og Agarthanerne planlegger å forklare dere en god del om deres historie. Dette vil omfatte sågar fremveksten av, og den sanne meningen i, de store religionsfilosofiene, som er kjernen i mye av deres grunnleggende oppfatninger og tro. Dere trenger beviser og en generell redegjørelse om hva som virkelig skjedde. Dette guddommelige settet av historier er det nødvendig å rette opp igjen, og ikke totalt manipulere, slik tilfellet har vært med mye av de oppfatninger og tro dere i dag har. De mørke tok med stor dyktighet tak i det som ville tjene deres egen agenda og restrukturerte alt dette til det som dere nå tror på. Vårt poeng er simpelthen å slippe inn sannheten og la dere gjenoppdage hva som egentlig skjedde. Når dette øyeblikket kommer, kan dere begynne å øyne hva de mektige Avatarene ønsket at dere skulle være. Alt dette baserer seg på Kjærlighet, Lys og den mektige EN-het som menneskeheten er.

Vårt oppdrag er tuftet på disse mektige prinsippene. Vi har kommet hit med et behov for å lære mer om dere og i det guddommelig rette øyeblikket, å avsløre vårt nærvær og eksistens for dere. Mye har skjedd som, slik vi ser det, har forårsaket forsinkelser av disse svært viktige kunngjøringene. Ikke desto mindre finnes det individer og grupper i samfunnene deres som er urokkelig besluttet på å manifestere en ny virkelighet basert på sannhet, frihet og global velstand. Det finnes, selv om det lenge har vært holdt skjult av de mørke, de virkemidler som trengs for å tilgjengeliggjøre teknologier og rikdommer som vil frigjøre dere fra deres daglige strev og tredemølle. Vi kan videre slå fast at virkemidlene finnes til å få slutt på all krig, som de mørke har brukt for å splitte nasjoner og folk. Det er helt nødvendig at hver eneste en av dere ser dypt inn i seg selv og tydelig danner seg et bilde av hvordan denne "monkey businessen" har ført dere bak lyset. Den mørke kabalens dyktighet kan neppe overdrives. Denne har sørget for at dere har "drevet butikken for dem" bokstavelig talt i tusenvis av år. Tiden er nå kommet for å få en slutt på dette tøvet og bruke deres indre Kjærlighet til å bygge en ny epoke for menneskeheten.

Det våre allierte inderlig ønsker at dere gjør er at dere planlegger og forbereder dere på å gå inn på en vei hvor dere kan gjøre deres del av å omforme denne nåværende virkeligheten. Vår oppgave er å ha overoppsynet med deres fellesanstrengelser totalt sett og hjelpe dere å bedre forstå den enorme betydningen av det dere er i ferd med å oppnå. Denne prosessen tok nærmere 13 tusen år å lykkes med. Vi kommer for å være dem som gir dere det siste skyvet frem mot deres suksess. Vi vet at denne innsatsen for øyeblikket har forårsaket en del frustrasjon hos dere. Snart kan dere være mer objektive og le av det hele. Ikke desto mindre kommer det nå en tid for å gjøre store ting. Vær vennlige mot hverandre. Vær rede til å hjelpe til i deres felles saker og til å nyte til fulle at dere har fått tilbake alle deres rettigheter og deres nyfunne velstand. Men det er viktig at dere også forstår at dette systemet kun er midlertidig. Full bevissthet vil gi dere et helt nytt og annerledes perspektiv på hva som har skjedd og hva som skal skje. Penger, og alt som hører til, er rett og slett en "ressurs" som gjør at dere kan begynne å utvikle et nytt filosofisk perspektiv på livet. Dette vil tjene dere vel etter hvert som dere forvandler dere til deres fullt bevisste selv.

Vær velsignet! Vi er deres Oppstegne Mestere! Vi kommer til dere med en del informasjon som vil overraske dere. Aller først: la det være kjent at våre samarbeidsfeller er travelt beskjeftiget med starten på sin rolle med hensyn til generell distribusjon og fordeling av velstandsmidlene. Det er meningen at pengene skal overføres i spesifikke "grupper" til dem som i virkeligheten skal bringe dere denne velstanden. Lyset var overhodet ikke i tvil om at de mørke ville bruke sine mange tilgjengelige teknologier for å legge hindringer i veien for dette. Således var det ingen overraskelse da dette skjedde med vårt første forsøk på slutten av det siste Gregorianske året 2014. Av den grunn var vi i stand til å stanse prosessen og korrigere fremgangsmåten vår. Selve metoden for å lykkes med utleveringene vil bli vellykket, men den krever absolutt hemmelighold. Vi sier dette kun for å informere dere om at utleveringene fortsetter som planlagt, men uten fanfarer. Hver eneste en av dere vil bli tiltrodd en personlig konto. Straks dere har gjort de nødvendige forberedende ting, vær hele tiden våkne med tanke på sikkerheten for midlene. Disse utleveringene vil raskt føre til nye styresett og nasjonal ledelse. Lytt omhyggelig til deres første kunngjøring. Gjør deretter det som vil bli foreslått.

De nye regjeringene vil foreslå et antall strategier for hvordan disse spesielle fondene ytterligere kan sikres. Bruk det som dere finner å passe best. Det er av helt avgjørende betydning at dere begynner å spre denne rikdommen rundt dere. I tillegg til dette vil midler fra myndighetene, så som tilbakebetaling av skatt og økning av deres offentlige pensjoner tre i virksomhet. Benytt disse midlene der hvor dere syns det passer best for å bistå til veksten i deres lokale økonomi. Det vil også komme en rekke nye regler for bankdrift. Disse reguleringene vil være til hjelp for dere når dere vil overføre penger til ulike prosjekter eller aktiviteter. Vit at vi ønsker fra dypet av våre hjerter at dere kan kjøpe hus, biler og andre ting dere trenger. Dette kommer til å være til stor hjelp for dem som vil bruke sine midler til å gjenoppbygge produksjonsfasiliteter og infrastrukturdelen av deres økonomier. Den drivkraften som alle disse ulike midlene skaper, vil gjøre det mulig for dere å reparere deres lokale økonomi og gjenoppbygge produksjons-elementer og det nødvendige lokale fundament, som de mørke har nedlagt eller ødelagt en masse.

Vi forklarer dere dette på forhånd for å forberede dere på det som enten vil hende ganske snart eller som på annet vis er underveis. Vi er fulle av entusiasme over det som mange av våre samarbeidspartnere er i ferd med å få til. Det har vært en mye vanskeligere oppgave en mange av våre samarbeidspartnere til å begynne med trodde det ville bli. Vi er også svært fornøyde med hva de nyeste dekreter fra Himmelen har gjort det mulig for Agarthanerne og våre familier fra Rommet å gjøre. Den tiden som kommer vil derfor være fylt av aksjoner som vil presse kabalen fra makten og muliggjøre massearrestasjoner av hele ledelsen av denne ondsinnete gruppen. Denne nye virkeligheten vil bli gjennomført med raske steg. Hvert segment vil bli gitt tilstrekkelig tid til at dere til fulle skal kunne fatte og forstå dets grunnleggende mening. Når alt dette er gjort, vil dere være klare for våre belæringer og for at vår familie fra stjernene endelig kan ankomme. Det vil i sannhet bli den beste tiden dere noensinne har opplevd. Hallelujah! Hallelujah!

I dag forklarte vi dere hva som skal skje. Ta denne informasjonen og vær tålmodige. Som nevnt er det nå det beste vil komme. Vær forberedt og klare for disse forbløffende forandringene. Bli ikke skuffet dersom disse avsluttende stegene enda tar litt tid. En ny epoke for menneskeheten er endelig klar til å manifestere! Vit, Kjære Sjeler, at Himmelens utømmelige Forråd og uendelige Velstand sannelig er Deres! Slik er det! Selamat Gajun! Selamat Ja! (Siriansk for Vær Ett! Vær i Glede!)


Website: Planetary Activation Organization
Oversetter: Leif


For de av våre lesere som ønsker å vite mer om Sheldan Nidle kan dere gå til http://galacticchannelings.com/english/channelers.html . Her finner dere også stoff om Mike Quinsey som kanaliserer SaLuSa og Susanne Ward som kanaliserer Matthew Ward. Sidene er på engelsk, men jeg håper likevel dere kan ha glede av dem.Share |


Donations for our translators team are received in gratitude Thank You!!
If you send us an e-mail, we will give you the specifics.


Much information from the channelings, and from many other sources,
is brought together on our other website:

TheGreaterPicture.com
Galactic Channelings

Create Your Badge