Home Channeling? Our channelers About us Contact


Home > Norsk > Sheldan Nidle - 26. juli, 2016


Sheldan Nidle - 26. juli, 2016

13 Caban, 0 Pop, 13 Caban

Dratzo! Vi kommer for å snakke om de forandringene som er under forberedelse på denne vidunderlige blågrønne kloden. I mange, mange år har de siste gjenværende grupper av den mørke kabalen gjort alt de har kunnet for å forsinke eller forhindre det uunngåelige. Nå har de som formelt har det overordnete ansvaret omsider kommet sammen med oss og satt opp et tidsskjema for den innledende distribusjonen av velstandsfondene og dens følgesvenn, Revalueringen av alle lands pengeenheter. Disse globale tildelingene vil utgjøre dødsstøtet for det de facto amerikanske regimet og dets mørke kollega, den Europeiske Unionen. Når det blir kjent at England har tatt steget ut av EU, kan dette nye penge- og finanssystemet omsider gjøre seg klart for fremveksten av BRICS og et mye mer rettferdig og transparent globalt banksystem. Vi betrakter det som betydningsfullt at denne operasjonen begynte samtidig som det Galaktiske Nyttår ble proklamert. Således begynte en tid hvor mange nye realiteter dukket opp samtidig med at et helt spektrum av nye energier ble tilgjengelige. De som arbeider for Lyset, så vel som de som har overoppsynet med overføringene av de nye pengene, er ekstatiske og betrakter denne tiden som en ny start for dette riket. I dette øyeblikk er en del vidunderlige begivenheter i ferd med å manifestere og denne rekke av hendelser vil nå sitt klimaks med fullføringen av Nyfastsettelsen av verdien på valutaene på hele kloden (Global Currency Reset).

Hele denne operasjonen begynte sent i middelalderen i Europa og Asia. Gull og mange andre verdigjenstander ble samlet og lagret mens en periode av omfattende uro herjet dette enorme kontinentet med sine mange maktlinjer. En spesiell komité bestående av en utvalgt gruppe Oppstegne Mestere, valgte ut et antall relativt velstående familier som hadde lang erfaring med det okkulte og dets anvendelse. Den opprinnelige lederen av denne gruppen var Lord Lanto som ble utpekt til denne oppgaven av et særskilt råd i Himmelen som ble ledet av Erkeengel Mikael. Denne Himmelske kommisjonen ba Lanto om å begynne å samle store rikdommer og lagre dem i hemmelige lagere. Disse lagrenes posisjon skulle være strengt hemmelige for å beskytte dem mot de mørke inntil det rette, guddommelig øyeblikk kom. Lord Lanto utpekte sin alle nærmeste disippel, Quan Yin. Deretter begynte letingen etter en motpart i Vesten. Hennes lange leting tok slutt da hun møtte den Oppstegne Mester Grev Saint Germain tidlig på sekstenhundretallet. Himmelens ønsker begynte fra da av å oppfylles på guddommelig vis.

Gjennom de påfølgende århundrene ble enorme lagere bygget. Saint Germain ledet Vesten og deres mange monarkier inn i den moderne bankvirksomhetens æra. Dette «eventyret» gjorde at Vesten kunne spre sitt motbydelige system over hele verden og tvinge gjennom sitt eget herskervelde. Disse distraksjonene gjorde det mulig for de spesielle beskyttede fondene å vokse akkurat på samme måte som Quan Yin og hennes kollegers trygt lagrete fonds stadig økte. Da det 20nde århundret begynte, var alt lagt til rette for at en tid med store forandringer i verden virkelig var mulig. Denne muligheten ble gjort til virkelighet da den Andre Verdenskrig brått sluttet. De nye institusjonene som Vesten etablerte kort etter denne globale konflikten la alt til rette for et antall juridiske strategier som skulle bære frukt midt på 1990-tallet. På den tiden la den plutselige «Anchara-traktaten» denne planetens mørke kabal åpne for en prosess som skulle føre dette riket frem til en æra av Lys, fred og velstand for alle. Dette tar oss frem til nåtiden hvor vi står på terskelen til å gjøre ende på de mørke lakeienes finansmakt, slik at et verdensomfattende nytt bank- og finanssystem kan ta dets plass gjennom en sann, global nyfastsettelse av verdien på alle lands pengeenheter på rettferdig vis.

Dette er også en periode som er full av forberedelser til masselandingene våre som vi – og dere – har ventet så lenge på. Disse landingene vil bringe dere deres mentorer og tiden for å lære å kjenne hverandre i dybden. Dette vil kunne komme til å vare opptil et år ettersom det er nødvendig å etablere et fundament av tillit og kunnskap om deres sanne historie. De Oppstegne Mesterne vil hjelpe til ved å gi dere en serie svært nødvendige belæringer. Det er påkrevet at mye av det Atlantis sto for i sine siste dager blir synliggjort til fulle. Det er mye som må drøftes, som for eksempel hvordan Anunnakiene manipulerte dere ved å gi dere et sett oppfatninger som dere lenge har trodd var sanne. Mange slike ting må gås nøyere etter sømmene og det er nødvendig at vi gjennomdrøfter dette sammen. På mange måter ble dere overlatt fullstendig til dere selv og et studium av hvordan dette gjorde det mulig for Anunnakiene og lakeiene deres å ha full kontroll over dere, formelig trygler om å bli gjennomført. I tillegg er det helt nødvendig at dere vet hva som egentlig skjedde etter «Syndefloden» som det kalles i bibelen. Det er helt avgjørende at dette, sammen med en hel rekke andre temaer, blir åpent drøftet og utforsket. Denne prosessen og en hel hærskare med andre spørsmål om hvorfor vi mener at tiden nå har inne, vil kunne vare bortimot et år!

Namaste! Vi er deres Oppstegne Mestere! Vi kommer for å gjøre enda klarere det som dere allerede har blitt fortalt. Da vår gruppe først ble dannet, i Himmelens nåderike Lys, så ble det gjort med en guddommelig hensikt. Menneskeheten var helt i de mørke Anunnakienes nåde. Himmelen hadde gitt disse en helt klart avgrenset dispensasjon til å herske i denne overflateverdenen frem til det øyeblikk da Himmelen bestemte noe annet. Vår oppgave var å følge nøye med på alt som foregikk og, med kjærlighet og særskilt nåde skape lindring etter alt det onde de mørke gjorde. Dette har vi gjort, og ved så å gjøre, har vi bidratt på vår måte til den hellige prosessen som nå er i virksomhet. Vi fryder oss over at våre familier fra verdensrommet også er under spesiell veiledning fra Himmelen. Vi befinner oss nå helt på terskelen til begivenheter som vil transformere dette mørke riket og gjøre det mulig for oss å belære dere om hvordan dere havnet i deres nåværende situasjon. Vi takker Himmelen for alt den har gjort, for den pågående seieren over de mørke og de velsignete forvandlinger som for øyeblikket er underveis.

Samtidig takker vi alle dere og gir daglig våre velsignelser til det som skjer over hele denne vidunderlige kloden. Den mørke kabalen har drevet Gaia helt til sin tålegrense. Det er nødvendig at vi holder vår kollektive visjon levende og benytter vår ærbare intensjon om å gjennomføre disse forbløffende handlinger av stort mot og vidunderlig nåde. Dere innser alle til fulle at selv om det tar tid å manifestere alle disse begivenhetene, så vil de uansett skje. Deres vidunderlige, positive energier er virkelig et bidrag som monner. Kombinert med intensjonene til deres brødre og søstre, muliggjør de at pengemidlene kan bli distribuert, at et nytt bank og finanssystem kan realiseres og at nye regjeringer og styresett kan tre frem i lyset. Vi har blitt et team som på det mest vidunderlige vis bygger opp under arbeidet til dem som har arbeidet utrettelig i lang, lang tid for at disse skjellsettende begivenhetene skal bli til virkelighet. Vi står nå helt på terskelen til en æra som vi har ventet på så lenge, hvor fred, frihet og velstand for alle vil herske.

Bruk denne dyrebare tiden til å berømme dere selv og vit dypt i deres hjerte at Himmelen hørte deres bønner i deres fortvilte situasjon og har handlet deretter. Det var mye som måtte ryddes opp i og mange betingelser som måtte tilfredsstilles for at Himmelens mektige dekreter kunne gjøres til virkelighet. Mange hellige vesener har bidratt med sin makt og evner til å bevege Himmelen og Jorden i riktig retning mot meningsfylt forandring. Dette er nå gjort og deres mektige innsats begynner nå å tvinge frem de forandringer som er nødvendige for å få slutt på deres lange mareritt i begrenset bevissthet. Dere er nå godt underveis på veien mot full bevissthet og isoleringen av dem hvis uhellige arroganse har hindret dere i å motta deres lovede velsignelser og svært tiltrengte frihet. Vi også ønsker dette velkommen ettersom det gjør at vi sammen med dere kan bevege oss opp på det neste nivå av galaktisk frihet og ansvar. Disse handlinger av guddommelig energi er likevel kun begynnelsen for oss som et folk. Vi har en skjebne foran oss som vi virkelig gleder oss til å fortelle dere om. Hosanna! Hosanna!

I dag har vi gitt dere en smakebit av hva som ligger klart til å skje. Vi er uendelig takknemlige for at alt dette har blitt oppnådd med et minimum av diskord. Det er ingen enkel oppgave på så vidunderlig vis holde de mørke i sjakk sammen med deres uopphørlige strøm av mørke tanker. Vit, Kjære Sjeler, at Himmelens utømmelige forråd og uendelige velstand sannelig er deres! Slik er det! Selamat gajun! Selamat ja! (Siriansk for Vært Ett! Vær i glede!)


Website: Planetary Activation Organization
Oversetter: Leif


For de av våre lesere som ønsker å vite mer om Sheldan Nidle kan dere gå til http://galacticchannelings.com/english/channelers.html . Her finner dere også stoff om Mike Quinsey som kanaliserer SaLuSa og Susanne Ward som kanaliserer Matthew Ward. Sidene er på engelsk, men jeg håper likevel dere kan ha glede av dem.Share |


Donations for our translators team are received in gratitude Thank You!!
If you send us an e-mail, we will give you the specifics.


Much information from the channelings, and from many other sources,
is brought together on our other website:

TheGreaterPicture.com
Galactic Channelings

Create Your Badge