Home Channeling? Our channelers About us Contact


Home > Norsk > Sheldan Nidle - 2. august, 2016


Sheldan Nidle - 2. august, 2016

7 Kan, 7 Pop, 13 Caban

Selamat Balik! Alt sammen begynner nå å komme til syne! Nøkkelen er den nye amerikanske pengeenheten. Den blir for øyeblikket trykket og det er det nye Finansdepartementet som står ansvarlig for den. Denne dyrebare edelmetallbaserte pengeenheten signaliserer at den vestlige halvkulen har gått sammen med den østlige. Disse pengene gjør det mulig å sette i gang de første trinnene i en global revolusjon som vil danne fundamentet for et nytt, vesentlig mer hederlig og rettferdig banksystem. For at velstand for alle skal bli en realitet, kreves det at disse trygt forvarte fondene danner det stabile fundamentet for overflateverdenens velstand og fremgang. Det er denne velstanden for alle som vil være drivkraften for en ny, verdensomspennende virkelighet. Mange forbløffende nye oppfinnelser, som lenge har vært holdt skult for dere av det gamle regimet, vil bli sluppet fri. Dette vil muliggjøre en rekke revolusjonerende fremskritt i healing og i at man kan legge bak seg en verdensanskuelse som ikke lenger er egnet for menneskeheten. Det er vårt ønske å bidra til denne utviklingen ved at vi i en del tilfeller viser dere hvordan dere kan videreutvikle disse nye teknologiene. Vår ekspertise og veiledning kan gjøre det mulig for dere å oppnå det dere ønsker dere raskt. Hovedhensikten her er å hjelpe dere å oppdage hvordan universet egentlig funksjonerer og, ved å lære å forstå dets elektriske opprinnelse, å forandre deres virkelighetsoppfatning.

Dere er i ferd med å ta steget inn i en elektrisk virkelighet som deres forfedre kortvarig kjente til. Elektrisitet var av avgjørende betydning for folk både på den vestlige og den østlige halvkule. Viktigst av alt var at den elektriske skapelsen av dette universet var noe som var vel kjent av de fleste samfunnene på den tiden, som egypterne, mayaene og sumererne. De urgamle tekster fra India og Kina dokumenterer mange av de underverker og katastrofer menneskene i sin uforsiktighet og skjødesløshet skapte på den tiden. Alle disse undrene tok brått slutt da deres herskere fra himmelen skjulte denne kunnskapen for dere for om lag tre tusen år tilbake. Anunnakiene følte at disse innretningene sto i sterk motsetning til hva de ønsket dere skulle ha av kunnskap og forståelse. Mange gamle kulturer har derfor myter som nevner at disse teknologiene og innretningene ble tatt fra dere og at all denne hellige visdommen brått ble skjult for dere. Derfor har det gått nærmere to millennier før lite grann av denne visdommen ble tillatt gitt tilbake til dere. For øyeblikket står dere omtrent på samme sted dere gjorde for mer enn to tusen år siden. Fra nå av vil de Oppstegne Mesterne og vi ha overoppsynet med utviklingen deres på disse områdene.

Det er helt avgjørende at dere begynner å betrakte dette riket på helt ny måter. Den gamle, mørke herskerordenene ønsker desperat å bringe dere tilbake til det som har vært fremherskende i fortiden, hat, splittelse og latterliggjøring. Imidlertid har de spesielt designete terroraksjonene deres vist seg å mislykkes med å avstedkomme de effekter de tidligere har hatt. Vi innser hvor vanskelig det er å være bevisst disse voldshandlingene og fortsatt holde beholde roen. De mørke har spesielle styrker som er spesialtrent i å arrangere hendelser som stimulerer en dyp, indre forakt for andre. Det er denne oppbyggingen av hat og forakt, samt en voksende følelse av hjelpeløshet, de håper kan stimulere det de mørke ønsker aller mest, en eller annen form for militær aksjon eller krig. Men frem til nå har dere bygget opp en virkelighet som benytter deres stadig økende bevissthet til å motstå en slik dyptfølt, aggressiv respons. Dette gjør at de reaksjoner de mørke ønsker seg stadig uteblir og dette gjør det mulig for våre allierte å styre utviklingen i en annen retning som omsider kan få en slutt på denne alvorlige situasjonen. Hver eneste gang en slik voldelig reaksjon kan holdes tilbake, bidrar det til at nye regjeringer og ledelse kan komme på plass og gjennomføre gjennomgripende forandringer disse potensielle hendelsesforløpene som er så krevende å håndtere. Tiden for disse høyst velkomne forandringene nærmer seg raskt.

Deres verden befinner seg på toppunktet av en syklus som har tatt lang, lang tid å manifestere. De som er klare for de begivenhetene som presser på i et nytt rike, innser til fulle hvor nødvendig det er at disse øyeblikkene blir riktig gjennomført og med en hurtighet som kan forhindre at eventuelle feilberegninger får negative virkninger. Det er ofte lett å sette i gang før tiden er moden, før alt er klart. Selve regimeskiftets natur skriker formelig etter at det gjennomføres hurtig, stillferdig og presist. Og når det rette øyeblikket kommer, kan det ikke tillates at tvil får snike seg inn. De som har det overordnete ansvaret for disse begivenhetene vet dette og har skapt en spesiell serie med «øyeblikk» designet til å skje i rask rekkefølge når det hele først settes i gang. Det er ofte av helt avgjørende betydning at disse kritiske hendelsesfaktorene skaper det nødvendige momentum. Et egnet tidspunkt er i ferd med å komme. Det er i ferd med å manifestere, nøyaktig som vi og våre allierte hadde forutsagt. De som har fulgt med på hva som har skjedd i verden de siste par månedene forstår at det rette øyeblikket er nær. Det er enda et par ting som må skje i tide for at avtrekkeren blir utløst på ordentlig vis. Dette er et meget spesielt øyeblikk som kun få forstår. En hel mengde operasjoner må koordineres og så vil et helt nytt sett av persepsjoner «komme online». Hosanna! Hosanna!

Vær velsignet! Vi er deres Oppstegne Mestere! Denne virkeligheten er for øyeblikket i ferd med å forandre seg til det bedre. Våre samarbeidspartnere har arbeidet iherdig for å bevise uten skygge av tvil at denne verden er grunnlagt på en hel rekke usannheter og direkte løgner som først ble innpodet i menneskeheten av Anunnakiene for omtrent 8000 år siden. Før dette ble menneskeheten ofret av disse samme Anunnakiene når de mente at deres undersåtter ikke hadde adlydt dem totalt. Etter den store Flommen ble menneskeheten rett og slett overlatt til seg selv og gikk nesten til grunne i en rekke kriger og vettløse konflikter. De som overlevde utviklet en teknologi som skape mektige imperier og en virkelighet som kontinuerlig sto helt på kanten av total ødeleggelse. Denne spesielle sivilisasjonen var kontinuerlig i ferd med å gå til grunne og etterlevninger av disse samfunnene finnes i det som i dag er kjent som Egypt, Sumeria, India og Kina. Sidegrener av disse samfunnene er mulig å finne, så vel på den vestlige halvkule som i Stillehavsområdet.

Men det er dere vi har holdt nøye øye med i disse 8000 årene. Mange av forfedrene deres bukket under i de krigene som vi nevnte i forrige avsnitt. Menneskeheten har en historie som det er nødvendig at dere får lære å kjenne fullt ut. Hver eneste en av dere er en hellig sjel som Himmelen med stor kjærlighet og omsorg har dyrket frem. Benytt deres mektige, utappede evner til komme sammen og bruk evnene deres kollektivt til å bistå denne mektige prosessen som er i ferd med å forberede dere til å få tilbake deres fulle bevissthet. Til spesielle tider ble hver enkelt Oppstegen Mester utvalgt av Himmelen til å bistå dere i denne utviklingen fra dødelig til udødelige Vesener. Det er viktig at dere forstår hvordan de mørke fortsatt bruker sin stadig svinnende makt til å forsøke å forsinke denne operasjonen. Vær rede til å ta inn over dere at denne tiden dere nå er inne i, kan betraktes som puppestadiet for en sommerfugl. For å fullføre forvandlingen kreves en serie nøkkelfaser. Det siste av disse vil bli gjennomført i Krystall Lys Kammeret. I denne hellige, levende entiteten vil dere vende tilbake til det Vesen dere var i det gamle Atlantis og dem dere var som nye kolonister i Lemuria.

Å skape deres nye type Jeg er av livsviktig betydning for Himmelen, og for oss. Mange ganger i deres tidligere historie har dere nesten gått til grunne, eller blitt straffet av Anunnakiene som på den tiden var mørke sjeler. Dere overlevde fordi dere har en aldeles vidunderlig fremtidig skjebne som Himmelen i sin store nåde har gitt dere. I denne tiden, til tross for det som fortsatt skjer med dere, vit at dere står rett foran en gryende, ny æra. Dere vil få møte forfedrene deres fra hele galaksen samt de som bor inne i Jorden, i Agartha. Foran dere ligger i sannhet en tid full av mirakler. Ting som dere knapt nok har noen erindring om, vil vende tilbake og gi dere alt dere trenger for å ta steget inn i en ny tidsalder fylt av velstand og fremgang for alle i tillegg til en uendelig indre glede. Vi har privilegiet av å være de Sjelene som har fått i oppdrag å lede dere frem til den endelig, fullkomne suksess. Mye vil bli forventet av dere. Tiden er inne for å motta disse fantastiske gaven fra Himmelen. Vi hilser dere og vet at vår gjenforening er klar til å manifestere!

I dag har vi sett nærmere på hva som holder på å skje rundt om i verden. Som dere kan forstå, er dette virkelig en miraklenes og undrenes tid. La ikke enkelte små forsinkelser i sluttfasen få dere til å miste motet! Vit, Kjære Sjeler, at Himmelens utømmelige forråd og uendelige velstand sannelig er deres! Slik er det! Selamat gajun! Selamat ja! (Siriansk for Vært Ett! Vær i glede!)


Website: Planetary Activation Organization
Oversetter: Leif


For de av våre lesere som ønsker å vite mer om Sheldan Nidle kan dere gå til http://galacticchannelings.com/english/channelers.html . Her finner dere også stoff om Mike Quinsey som kanaliserer SaLuSa og Susanne Ward som kanaliserer Matthew Ward. Sidene er på engelsk, men jeg håper likevel dere kan ha glede av dem.
Share |


Donations for our translators team are received in gratitude Thank You!!
If you send us an e-mail, we will give you the specifics.


Much information from the channelings, and from many other sources,
is brought together on our other website:

TheGreaterPicture.com
Galactic Channelings

Create Your Badge