Home Channeling? Our channelers About us Contact


Home > Norsk > Sheldan Nidle - 21. juni, 2016


Sheldan Nidle - 21. juni, 2016

10 Oc, 3 Kayab, 12 Manik

Selamat Jalwa! Mange forbløffende ting begynner omsider å skje. De som har arbeidet så lenge med å forberede velsignelsene deres, er på det nærmeste klare til å distribuere dem. De, hvis oppgave er å rette opp det amerikanske regjeringssystemet, arbeider også med å realisere et skifte fra den de facto regjeringen til en sann, grunnlovsbasert republikk. Denne overgangen vil bety det endelige sammenbrudd for Federal Reserve systemet og alle USAs krigslignende aksjoner gjennom de siste tre tiårene. Som vi tidligere har slått fast, har dette tatt mye lenger tid enn det man først forestilte seg. Dette riket skal omsider, i samlet felleskap, sørge for at dette overflateriket blir kvitt den mørke kabalen og alle dens tallrike medløpere. De mørkes herskertid, som har vart i nesten 13 årtusener, er så godt som over. Alle de mange forestillingene og oppfatningene dere har betraktet som normale, er klare til å bli fjernet og erstattet av et nytt sett av oppfatninger basert på sannhet og deres sanne historie på overflaten av denne verdenen. Denne prosessen vil komme til å ta tid ettersom dere må gi slipp på deres grunnleggende tro og oppfatninger som lenge har formet dere. Av den grunn har vi forlenget perioden mellom ett sett av Mesternes belæringer og den neste. Dere er et folk som alt for lenge har hatt en dypt rotfestet tro på alle de løgnene de mørke har servert dere. En siste fase for dere er å ta inn over dere og ta i bruk de sannhetene Mesterne deres vil gi dere til erstatning for alle disse løgnene.

Disse forandringene vil gjøre det mulig for dere å bruke den kommende overfloden på en ordentlig måte. Det nåværende pengekonseptet vil etter hvert ikke komme til å ha noen særlig betydning i deres daglige liv. Det er ikke lett å plutselig bli bombardert av et helt nytt sett av sannheter. Dere har vært under hælen på de mørkes lakeier gjennom endeløse århundrer. Det er vår oppgave å bistå de Oppstegne Mesterne med å introdusere dere til en totalt forskjellig levemåte. Vi vet fra tidligere erfaringer at slike drastiske forandringer tar tid for dere å fordøye og komme til hektene igjen etter en rekke globale sjokk som har gjort dere usikre. Agarthanerne har hele tiden understreket for hvor lang tid det vil ta for dere å komme dere igjen etter sjokket av en så enorm serie med ny kunnskap. Følgelig er det svært viktig at dere begynner å anvende denne nye kunnskapen litt etter litt. Etter hvert som dere begynner å bli vant til alt det nye, så vil følelsen av at det er fullstendig fremmed også bli borte. Så snart dere begynner å godta disse nye sannheten, så kan en ny livsstil begynne. Se på dette som at dere endelig er blitt i stand til å skape et liv som likner små lotusblomster som flyter side om side i sann og stadig voksende harmoni. Denne nye harmonien vil gjøre en virkelighet i frihet, velstand og fremgang mulig!

Dette nye miljøet er allerede i ferd med å utvikle seg. Over alt er nye måter å gjøre ting på i ferd med å få fotfeste. Idéer som tidligere ble sett på som lite sannsynlige, er nå i ferd med å bli normen. Det er ikke enkelt å forandre seg så raskt som dere gjør. Denne virkeligheten i rask forandring, er et tydelig tegn på hva som ligger foran dere. Dette riket er bygget på antakelser og oppfatninger som for tiden blir utfordret av de fleste. For å kunne evaluere overflatevirkeligheten må vi se hvordan dere takler alt dette. I dette øyeblikk skjer det ting som klart viser hvordan dette systemet er i ferd med å bryte sammen på grunn av alle de stressende faktorer man møter over alt. I den politiske og finansielle virkeligheten øker disse stressnivåene og medfører at alle aspekter av disse sektorene blir helt skakkjørte. Disse stadig hyppigere sammenbruddene illustrerer tydelig hvor nær dere nå er omfattende forandringer i alle deler av denne virkeligheten. Således er et nytt økonomisk og politisk system nær forestående. Disse nye komponentene kan betraktes som forvarsler om et helt og holdent nytt system, som vil muliggjøre en overgang til et finansielt system og regimer med mye større frihet og velstand.

Hva innebærer dette egentlig? Det betyr at det settes nye grenser og at gamle er truet og blir erstattet. Hvert element er rett og slett en måte å forandre helheten på til et punkt hvor det ikke finnes noen vei tilbake. Vi er her for å ha overoppsyn med dette og sørge for at dere er rede til den første kontakt. Dette er vårt overordnete mål. Vi er her for å være mentorer for dere, sammen med andre, og bringe dere tilbake til full bevissthet. Denne prosessen er enormt omfattende ettersom dere er langt fra er klare til å oppnå den fulle bevisstheten dere trenger for å lykkes. Det er ene og alene gjennom Himmelens guddommelige intervensjon at det i det hele tatt er mulig. Himmelen har gitt oss sin guddommelige plan som skal sørge for at det blir mulig for dere å forvandles. Dette er en operasjon hvor dere må la den nåværende virkeligheten fare og i glede utforme en ny. Vi vil benytte Agartha som arena for å korrigere deres opprinnelige "flørtende romanser" med det mørke. I samme ånd vil dere bli gitt hellig visdom og så bedt om å benytte den til frydefull å transformere alt gjenværende mørke i denne galaksen. Det er denne mektige oppgaven som mest av alt inspirerer oss i vårt arbeide med dere!

Vær velsignet! Vi er deres Oppstegne Mestere! Den siste tiden har vært en velsignelse ettersom Himmelens nåde lar oss bevitne betydelig fremgang på mange fronter. Det nye bank- og finanssystemet omfatter nå hele verden og de mange små svakhetene i systemet er blitt løst. Det samme er tilfellet når det gjelder nye regjeringer og styresett. Den nye regjeringen er klar til å proklameres og med det vil Federal Reserve systemet være historie. Alle disse begivenhetene er takket være deres positive innstilling og visualiseringer av en ny, forvandlet virkelighet. Sammen genererer vi det nødvendige nettverk av energier for å manifestere denne virkeligheten. Disse operasjonene vil bringe dere mange individer som dere tidligere ikke har kjent. Disse vidunderlige Vesenene følger deres ledelse og gjør at dette nye riket raskt tar form. Vi gleder oss enormt over disse Himmelens gjerninger som gjør det mulig for oss igjen å kunne få fysisk kropp og således få muligheten til å være en del av dette nye riket. Akkurat i dette øyeblikk er alt dere har drømt om i ferd med å bli til virkelighet foran øynene på dere. Ta imot denne overdådighet og ønsk disse vidunderlige nye energiene velkommen!

Alt dette som nå skjer er bare begynnelsen. Dere er i ferd med å bli forberedt til en mirakuløst rekke av undere. Den mørke statsmakten vil svinne hen og bli borte og erstattet av Lys og ankomsten til familiene deres fra åndeverdenen og verdensrommet. Disse mektige forandringene er den første delen av et program som vil omfatte vår formelle tilbakevenden og at deres fremtidige mentorer lander i stort antall. Denne prosessen vil gjøre det mulig for oss å møte dere ansikt til ansikt og samtidig gjøre at vi kan formidle en del grunnleggende visdom til dere. For lang, lang tid siden, da Atlantidene reiste herfra, ble Gaia plutselig tvunget til å senke energiene i sitt overflaterike enormt. Tiden er nå kommet for å løfte disse energiene opp igjen til det frekvensnivå de tidligere befant seg på. Denne operasjonen er nå klar til å sette i gang sin siste etappe. Inntil det skjer, er det vår hensikt å benytte våre evner til å bistå dere på denne reisen tilbake til å finne ut hvem dere egentlig er.

Denne kommende tiden er derfor en anledning til å få enormt mange nye erfaringer. Vår oppgave er å bruke våre evner til å veilede dere, ved hjelp av nåde og kløkt, til deres nye nivå. Dette er en til de grader dyp og kompleks prosess, men likevel såre enkel. Mange forventer ofte at vi skal bruke våre evner til å mildne det som hender dere. Det gjør vi, og i tillegg forbereder vi dere for enda mere komplekse situasjoner. Dere vil få stå overfor rikdom på en helt ny måte og møte en helt ny side av hva det nå innebærer å være menneske. Dere er en gruppe som er i ferd med å begynne å møte noe dere aldri har visst eksisterte. Denne stadig økende fremmedheten begynner å bli rede til å skape enda mere uvanlige opplevelser. Disse er forløpere til begivenheter dere vil møte på veien til Inner-Jorden. Vårt oppdrag er å gå ved deres side gjennom alt dette og sammen skal vi skape en aldeles vidunderlig fremtid! Det beste ligger fortsatt foran dere!

I dag fortsatte vi med vår ukentlige oppgave med å informere dere om hva som foregår globalt. Denne virkeligheten forandrer seg fra dag til dag, ett steg av gangen. Fortsett å være positive og rede til å forklare andre hva det er som skjer, lokalt og på verdensbasis. Vit, Kjære Sjeler, at Himmelens utømmelige Forråd og uendelige Velstand sannelig tilhører dere! Slik er det! Selamat Gajun! Selamat Ja! (Siriansk for Vær Ett! Vær i Glede!)


Website: Planetary Activation Organization
Oversetter: Leif


For de av våre lesere som ønsker å vite mer om Sheldan Nidle kan dere gå til http://galacticchannelings.com/english/channelers.html . Her finner dere også stoff om Mike Quinsey som kanaliserer SaLuSa og Susanne Ward som kanaliserer Matthew Ward. Sidene er på engelsk, men jeg håper likevel dere kan ha glede av dem.Share |


Donations for our translators team are received in gratitude Thank You!!
If you send us an e-mail, we will give you the specifics.


Much information from the channelings, and from many other sources,
is brought together on our other website:

TheGreaterPicture.com
Galactic Channelings

Create Your Badge