Home Channeling? Our channelers About us Contact


Home > Norsk > Sheldan Nidle - 26 mai, 2015

Sheldan Nidle - 26 mai, 2015

3 Cimi, 4 Pax, 11 Ik

Selamat Balik! Vi kommer nå for å rapportere om hva som foregår i deres verden. De mørke er fortsatt fulle av skitne tricks. De mørke utformet en verden hvor uærlighet og svindel skulle hedres og omfanget av uærlighet og lureri er i sannhet enormt. Dette faktum førte til en så utbredt epidemi av slik svindelaktighet at det raskt ble åpenbart at bare de som Lyset stolte hundre prosent på ville være i stand til å gjennomføre sine oppgaver raskt og på rettferdig vis. Av den grunn har vi valgt å "ansette" kun dem som kan fullføre de oppdragene de har påtatt seg uten at noe skjærer seg. For at dette skulle bli mulig har vi opprettet en “stall” av tjenestepersonell som utgjøres av en gruppe svært spesielle Vesener. I motsetning til de fleste mennesker, er disse individene fullkomment i stand til å utføre sine tilskrevne oppgaver med letthet. I løpet av de siste få månedene har vi omhyggelig valgt ut disse strålende individene for å løse en rekke nåværende problemer og sette oss i stand til å fullføre det nye overføringssystemet. Derfor er vi for øyeblikket i ferd med å avslutte en del tester og har til hensikt å begynne en masse i neste måned. Ikke desto mindre er det enda mye mer å fortelle dere om hva vi holder på å gjøre for at vi med full trygghet kan sende ut velsignelsene deres.

I løpet av de siste få månedene har vi samarbeidet nært med våre allierte på Jorden og Agarthanerne om hvordan vi best kan overvinne de mange restriksjoner som er "installert" av den mørke kabalen og deres mange venner i bankverdenen. Vi startet med en serie arrestasjoner av personell i de lavere rekkene. Disse menneskene hadde med de daglige operasjonene i dette systemet å gjøre, som har forårsaket så mye problemer. Effekten av dette var akkurat som tidligere: det skapte kun en kortvarig reduksjon i farten på operasjonene i systemet deres. Det ble da besluttet å hjelpe mange nasjoner å investere i et fritt og mer rettferdig overføringssystem som ville kunne gå utenom det nåværende systemet. Dette systemet fungerte pålitelig og sikkert. Imidlertid var ikke dette systemet designet til å iverksettes globalt før på slutten av dette Gregorianske året. Følgelig ble det besluttet at man frem til da skulle benytte et system hvor nøkkelpersonellet består av individer som er hundre present pålitelige og som man kan stole fullt og fast på. Det er dette systemet vi for øyeblikket fokuserer på og det synes som dette er en aldeles vidunderlig midlertidig løsning.

Mens vi arbeider iherdig for å løse de nevnte problemene, er vårt kontaktpersonell i gang med å lære opp de som skal danne den nye NESARA regjeringen. Dette særskilte steget er begynnelsen på en prosess som til slutt skal føre frem til et galaktisk samfunn. Det er helt nødvendig at de nye nasjonale ledelsene deres blir en åpen og transparent overgang mellom det som er best for dere (et helt åpen regjeringssystem) og deres fremtid med full bevissthet. Å herske og regjere var opprinnelig forbeholdt de privilegerte. I deres nåværende samfunn er det "pengene som har makta". Det er på den måten valg og lovgivende forsamlinger blir kontrollert og styrt av oligarkiet (de få virkelig rike familiene). Dette arrangementet er sannelig ikke noe som er egnet til støtte en sunn offentlig forvaltning. Det er helt nødvendig at regjeringene arbeider i full åpenhet slik at alle kan se hva de gjør. Det er her NESARA kommer inn. Vi støtter denne simpelthen fordi ethvert aldrende uresponsivt system trenger en massiv restrukturering. Det er nødvendig at denne omgjøringen virkelig bringer hele systemet tilbake til sine opprinnelige prinsipper. Det er her NESARA nå står: akkurat på terskelen til å manifestere. Når velsignelsene begynne å strømme inn kan dette systemet omsider bli relevant for den tiden vi nå er på vei inn i!

NESARA baserer seg på at dere blir villige til å hjelpe dem som påtar seg regjeringsoppgaver. Når dere alle blir like velstående, kan dere begynne å samhandle med regjeringen, sågar bli et offentlig reservoar av kompetanse, som kan benytte sin samlede, generelle visdom til å hjelpe frem de forandringene som trengs for at regjeringene påny arbeider etter sin opprinnelige hensikt. Dette nye samfunnet av høyere bevissthet kan mye bedre forstå hva som virkelig ligger i NESARAs mandater. Følgelig må det være en mye bredere konsensus med hensyn til hvordan man beveger det nye styresettet og regjeringen gjennom de første fire vanskelige månedene av forandring. Når dette først er gjort, må dere bli en godt informert velgermasse som kan velge dem som skal videreføre de forandringene som NESARA regjeringen har foreslått. En av de tingene som vil bli implementer av disse nye regjeringene er en slutt på hemmelighetskremmeriet når det gjelder UFOer. Dette vil gjøre det mulig for oss å ha en åpen dialog mellom oss. Dette vil være starten på formidlingen av visdom og teknologi som vil danne fundamentet for et virkelig vidunderlig samfunn. Det innebærer i tillegg at vi kan lande og introdusere mentorene våre for dere.

Namaste! Vi er deres Oppstegne Mestere! Den tiden vi er inne i dreier seg om fokus og tjeneste for Himmelen. For lang, lang tid siden gav Himmelen dekret om hvor lenge deres tid i begrenset bevissthet skulle vare. I disse hellige dekreter stadfestet Himmelen klart at eksistensen deres i denne absurde virkeligheten skulle være en begrenset periode på litt over tolv og et halvt tusen år. Dere har trofast gjennomført denne perioden. Faktum er at dere har levd opp til alt som ble krevet og bevist for Himmelen at dere kan takle enhver utfordring og holde ut i de mest krevende omstendigheter. Himmelen har, i sin faste tro på dere, sendt oss hjelp. Denne hjelpen har muliggjort de begivenhetene som akkurat nå er i ferd med å begynne. Disse begivenhetene innbefatter velsignelsene deres og nytt transparent styresett og regjeringer. Disse tingene vil totalt forandre hvordan denne virkeligheten fungerer. Vi har bedt dere om å lære dere å fokusere. Bruk dette til å støtte manifestasjonen av en del viktige begivenheter. For øyeblikket er den gamle, mørke kabalen i ferd med å svinne hen. Bruk dette som fokus for å fortsette å visualisere en helt ny virkelighet. Sammen kan vi skape en vidunderlig ny virkelighet!

Det vi snakker om er hvordan dere har brukt evnene deres til å overvinne all den frustrasjonen de mørke har forårsaket og som de har brukt bevisst for å forlenge sin tid ved makten. Ikke desto mindre er deres aldeles strålende som fortsetter å tro og til tross for tallrike hindringer, fortsetter innsatsen for at alt dette skal kunne bli til virkelighet. De mørke er nå raskt i ferd med å miste sin makt etter hvert som deres avskyelige planer og aksjoner slår feil, den ene etter det andre. Deres fortjener ros for dette. Det vi rett og slett ber dere om nå når vi nærmer oss slutten på den mørke tunnelen, er å fortsette som dere har gjort. Støtt de elementene som sammen med Skaperens mektige vilje, vil kaste ut disse demonene og erstatte deres skrekkvelde med Lysets undere. Når dere da endelig kan få hvile ut, vil dere oppleve velstand og fremgang, erverve stor visdom og omsider gjenforenes med familiene deres fra åndeverdenen, verdensrommet og Inner-Jorden. Det er mye glede som venter dere! Fryd dere og tillat dere å virkelig feire det som ligger foran dere.

Således har dere mye å være takknemlige for! Himmelen og hennes talløse hjelpere rydder veien for en ny virkelighet og en ny altomfattende bevissthet. Dere står foran å lære mye om dere selv og deres fjerne forfedre som kom hit, sammen med cetaceene*, for å være voktere og ivaretakere av denne storslåtte virkeligheten. Dere vil få oppdage den neste rekken av hendelser som er ment å kaste dere inn i den første fasen av guddommelig tjeneste for Himmelen. Det er deres lodd å begynne å spre deres mektige glede og visdom til alle aspekter av denne galaktiske virkeligheten. Deres langvarige tid i slavelenker har gitt dere en mektig indre visdom om hvordan de mørke styrte og manipulerte i denne galaksen. Ut av dette vokser deres evner til å lære bort og til å sørge for at Lyset gjennomtrenger ethvert aspekt. Dere vi sannelig bli feiret og gjøre stjernenasjonen deres legendarisk! På bakgrunn av dette og mange andre ting gleder vi oss enormt over dere.

I dag gav vi dere et mer detaljert perspektiv på hva som skjer i deres verden. Nå er det like før vi har tatt knekken på alle de forsinkelsene de mørke har stelt i stand. Lyset gjør seg klar til store begivenheter som vil være starten på deres mektige løft inn i en ny virkelighet. Vær vennlige og omtenksomme mot hverandre og lær dere å gjøre dette i den mest magnifikke glede! Vit, Kjære Sjeler, at Himmelens utømmelige Forråd og uendelige Velstand sannelig tilhører dere! Slik er det! Selamat Gajun! Selamat Ja! (Siriansk for Vær Ett! Vær i Glede!)Website: Planetary Activation Organization
Oversetter: LeifShare |


Donations for our translators team are received in gratitude Thank You!!
If you send us an e-mail, we will give you the specifics.


Much information from the channelings, and from many other sources,
is brought together on our other website:

TheGreaterPicture.com
Galactic Channelings

Create Your Badge