Home Channeling? Our channelers About us Contact


Home > Norsk > Sheldan Nidle - 2 juni, 2015

Sheldan Nidle - 2 juni, 2015

10 Ben 11 Pax, 11 Ik

Selamat Balik! Det er mye som foregår på Jorden for øyeblikket. Det legges en siste hånd på mange forandringer som er i gang, for å sikre at det vi holder på med blir suksess. Som vi fastslo forrige gang, så er det som skjer den endelige utfasingen av et system som har styrt denne overflateverdenen med jernhånd i de siste 13 årtusener. En slik operasjon er fylt med et tilsynelatende endeløst antall individer som er fullstendig dedikert til det gamle systemet som ble etablert for lenge, lenge siden av Anunnakiene. Våre samarbeidspartnere på Jorden begynte for mer enn et tiår siden, å etablere de nødvendige forutsetningene for å konstruere et alternativt system. Som vi har slått fast tidligere, så er dette nye systemet allerede i virksomhet i det meste av Asia og er nå i ferd med å bli tatt i bruk i mange deler av kloden. Dette er den prototypen til et system som vi nevnte i forrige budskap. I Europa og Asia er dette alternativet i ferd med å vokse seg sterkt og blir allerede brukt til å overføre pengemidler over hele verden. United States Corporation* innser dette og begynner å fatte at tiden er kommet for at de må stå til rette for det de har gjort. De har snakket om dette seg imellom i dyp hemmelighet. Det er like før dette antikverte systemet har ropt sitt siste hurra. Et monumentalt øyeblikk hvor makten vil skifte, er nær.

United States Corporation forstår hva som for øyeblikket skjer rundt om i verden. Asia har løftet seg opp fra den avgrunn de hadde falt ned i ved begynnelsen av etterkrigstiden etter den Andre Verdenskrigen. Amerika var totalt dominerende og brukte denne fordelaktige posisjonen til å tvinge gjennom sine egne regler og standarder i hele verden. Denne maktoverlegenheten bråstoppet "med skrikende dekk" etter den andre irak-konflikten. Mangel på tilstrekkelige edelmetallbaserte pengereserver førte plutselig til en forandring i USAs pengepolitikk. Fiat-dollaren var under angrep og United States Corporation satte i verk en hel rekke tiltak for å forsøke å forhindre katastrofe, hvilket har ført The Federal Reserve Bank helt til kanten av stupet. Hele verden, spesielt, har vist med all tydelighet at den gamle "økonomiske modellen" med fiat-penger ikke lenger er særlig levedyktig. I dens sted vil et nytt system bli etablert, som er basert på rettferdige vekslingsrater med sikkerhet i en gruppe edelmetallbaserte valutaer. Det er USA og deres venner som iscenesetter alle forsøkene på å forhindre dette. Denne aksjonen, som forsøker å forhindre nyfastsettelse verdien av visse valutaer og revalueringen av verdens valutaer, kan pågå lenge. Men prosessen går sin naturlige gang.

I dette øyeblikk eksisterer det et juridisk system som har erklært United States Corporation konkurs. På samme måte har dens "beste venn" The Federal Reserve Bank blitt erklært konkurs. Dette vil bli offisielt kunngjort så snart en del andre aspekter av et nytt bank- og finanssystem er kommet ordentlig på plass senere i dette året. Det gamle systemet lever dermed på lånt tid. Et aldeles vidunderlig øyeblikk er på det nærmeste klart til å slå ut i full blomst. Frem til da vil humanitære fonds bli distribuert og når et antall slike nøkkelfonds er på plass, vil United States Corporation forsvinne. Det vil bli erstattet av NESARA. Det er i denne overgangsperioden at vi kan komme ut av det langvarige hemmeligholdet og at våre vennligsinnete intensjoner kan bli bekreftet i all offentlighet. Når så er skjedd, kan vi ha overoppsyn med de Oppstegne Mesternes belæringer og introdusere dere for Agarthanerne. Disse begivenhetene vil vise dere et helt nytt generelt paradigme. Himmelen ønsker at vi skal sørge for at de mørke og deres agenter ikke lenger er i en posisjon hvor de kan lage vanskeligheter for dere. Dette skal være en Lysets Tidsalder. Det er den tid da dere skal vende tilbake til full bevissthet. Det er tiden hvor dere igjen vil få full tilgang til deres Akashiske Arkiver og det Himmelen driver med.

Denne tiden vil komme etter at de siste maktkampene med de mørke er over. Vi er i en posisjon hvor vi kan påvirke det som skjer. Ikke desto mindre har vi en grense for hvordan vi kan vise oss for dere. Store deler av dette riket har blitt gjennomsyret av propaganda som de mørke har utklekket og spredt på det mest utspekulerte vis. Således er det mange av dere som tror på disse løgnene og av den grunn er det helt nødvendig at vi viser oss utelukkende på måter som beviser at disse oppfatningene er totalt feilaktige. Derfor kan vi ikke opptre i stort antall før disse mørke regimene er historie. Når den tiden kommer er intensjonen å øke drastisk det antallet skip dere ser. Da kan frykten deres løse seg opp og forsvinne og alle kan fritt få føle energien av vårt Lys. På samme tid kan Engler manifestere og Himmelens undere kan begynne å vise seg daglig på himmelen. Dette er likevel bare en smakebit på det som skal skje. Lyset ønsker å vise dere hva dere i sannhet er i stand til. Og parallelt med dette vil de ulike pengefond bringe dere velstand, fremgang og generell gjeldsettergivelse. I denne nye virkeligheten vil dere fortsette å utvikle dere og etter hvert finne deres plass på nytt som denne stjernenasjonens fysiske Engler!

Namaste! Vi er deres Oppstegne Mestere! I dag er sannelig en velsignet dag! Det vi har fokus på er å gjøre virkelighet av en rekke vidunderlige vedtak som Himmelen har gjort. Disse er kun begynnelsen på et antall justeringer som vil gjøre at dere i langt større grad sanser de nye chakraene som er i ferd med å bli installert i området ved mellomgulvet og i brissel-området ovenfor hjertet. Disse to nye chakraene har medført at dere har følt enkelte problemer øverst i brystet og i deres øvre abdomen. Bekymre dere ikke for mye om dette, velsignete Sjeler; dette er en del av et nytt trin i sammenheng med konstruksjonen av de nødvendige forutsetninger som kreves for deres oppstigning til full bevissthet. For mange århundrer siden ble noen av oss gitt en spesiell seremoni som Himmelen krevde, for at vi skulle bli dem dere nå kjenner som oss. Dette var en meget spesiell tid hvor vi kunne kaste av oss mange år med aldring og forvirring og hvor de ble erstattet av Himmelens gyldne glød. Vi var da i Himmelens tjeneste og trengte en tid i "rekruttskole" for å lære å forstå hva som ble forventet av oss.

Det samme kommer Himmelen til å forvente av dere og således vil det bli krevet at dere lærer å kommunisere og utføre deres guddommelige tjeneste for Gaia og Himmelen. Betrakt denne tiden som en forberedelse. I dette, kjære dere, er vi sikre på at dere vil vise at dere mestrer det veldig, veldig bra. Det mørke svinner og dere vil komme inn i et rike dere aldri før har sett. Våre samarbeidspartnere er i ferd med å legge alt til rette for begivenheter som, til tider, vil overraske og sjokkere dere. Disse begivenheter vil være indikasjoner på, og bære bud om, hva som skal komme. I mange tidligere liv hadde vi kommet til den ikke alltid like velkomne ende som vi kaller "døden". Med ett var dette alternativet eliminert gjennom et sett ritualer vi lenge hadde ventet på. Vi fikk dermed oppleve et miljø vi ikke ante noen ting om. I denne situasjonen befant vi oss plutselig, praktisk talt som "nyfødte", og sto med ett overfor ting som for det meste var helt ukjente for oss. Vi gikk gjennom innvielsesritualene veiledet av en spesiell Mester og hver av oss ble raskt opptrent til våre respektive nye oppgaver. Dette var starten på vår tjeneste.

Vi sier dette bare for å gi uttrykk for at dere vil gjennomgå rask forandring, og så snart dere er trent opp til det, vil dere med letthet utføre deres tjeneste slik den vil beskrives i detalj. Det som ligger foran dere er simpelthen et forsiktig innblikk i deres kommende liv. Vær positive og følg hjertet deres, og ikke hodet, i disse tingene. Vi har til hensikt å bidra på vår måte gjennom å gi dere en rekke grunnleggende sannheter som ble "slettet" fra deres fjerne minner etter at Anunnakiene tok over dette overflateriket for omtrent 13 årtusener siden. Straks de mørkes maktstrukturer forsvinner, vil dere bli mye mere klar over den nye virkeligheten ettersom den da kan rekonstruere seg selv pånytt. I dette riket kan dere da begynne en kommunikasjon med familiene deres fra åndeverdenen og fra stjernene. Og her vil ytterligere visdom bli delt med dere. Og i tillegg vil dere få ønske landingene til våre brødre og søstre velkommen. Dette vil raskt føre til at dere vil bli introdusert for Agartha og alle dets undere!

I dag brakte vi dere enda et ukentlig budskap som dere alle kan dele med hverandre. Begivenheter er nå i ferd med å formes, som vil forandre dette riket og gjøre det mulig for dere å oppleve det nye. Vær derfor rede til å åpne opp for helt nye oppfatninger om hva som er mulig og til å ønske det nye velkommen med glede!!! Vit, Kjære Sjeler, at Himmelens utømmelige Forråd og uendelige Velstand sannelig tilhører dere! Slik er det! Selamat Gajun! Selamat Ja! (Siriansk for Vær Ett! Vær i Glede!)


Website: Planetary Activation Organization
Oversetter: Leif


For de av våre lesere som ønsker å vite mer om Sheldan Nidle kan dere gå til http://galacticchannelings.com/english/channelers.html . Her finner dere også stoff om Mike Quinsey som kanaliserer SaLuSa og Susanne Ward som kanaliserer Matthew Ward. Sidene er på engelsk, men jeg håper likevel dere kan ha glede av dem.Share |


Donations for our translators team are received in gratitude Thank You!!
If you send us an e-mail, we will give you the specifics.


Much information from the channelings, and from many other sources,
is brought together on our other website:

TheGreaterPicture.com
Galactic Channelings

Create Your Badge