Home Channeling? Our channelers About us Contact


Home > Norsk > Sheldan Nidle - 19 mai, 2015

Sheldan Nidle - 19 mai, 2015

9 Cauac, 17 Moan, 11 Ik


Dratzo! Utleveringssystemet kommer på plass noe langsommere enn vi ville ha likt, med hensyn til å vise seg pålitelig nok til at vi kan sende pengene deres gjennom det. Som vanlig forkommer det forsinkelser i hver nye seksjon og dette skyldes i all hovedsak dem som enten ønsker å stjele de omtalte pengene eller styre dem i en annen retning. Sikkerhetspersonellet vårt kan med letthet følge med på hvordan disse pengene beveger seg i systemet og dersom noe skjer, kan vi benytte systemet vårt til raskt å få kontroll over pengene igjen. Hver eneste ny utprøving avdekker således mulige “smutthull” som likevel raskt kan utbedres, som regel ved å arrestere dem som er ansvarlige for å skape enda en forsinkelse. For øyeblikket er vi kommet så langt at vi har satt sammen et system som gjør at vi på trygt vis kan overføre pengene til sin endelige destinasjon; din konto. Som dere da forstår har vi arrestert bankpersonell og erstattet dem med pålitelig personell. Kontakt og kommunikasjonspersonellet vårt har, for å kunne holde fremdriften oppe, samlet alle erfaringer i et register som viser hvordan hver enkelt seksjon har blitt utsatt for kabalens forsøk på å stanse overføringene. Disse forsinkelsene blir observert og tiltak som kan stanse slik misbruk av systemet, blir installert. Vi er også svært nær å kunne overføre de store fondene som har vært i forvaring hos oss. Så snart dette systemet fungerer helt "skuddsikkert" kan utleveringen av disse skje.

Himmelen har i løpet av uken informert oss om at oppjustering i hvert av chakraene deres er klar til å finne sted. Disse forandringene omfatter i første rekke hode-chakraene. Dere kan forvente å oppleve noe hodepine og, til tider, lysglimt som synes å plutselig fare over synsfeltet deres. Disse vil senere etterfølges av smerter i skulder og muskulaturen i brystkassen. Forbedringene i adrenalinsystemet og immunsystemet deres vil komme til å skape reaksjoner som likner plutselig, raske elektriske støt. Ubehag av denne typen vil forsvinne og komme tilbake med ujevne mellomrom. De som overvåker kroppene deres har behov for sjekke et antall ganger nøyaktig hvor godt de nye oppgraderingene fungerer. Straks disse testene er gjennomført, kan dere forvente å føle tilsvarende i armer og ben. Dette er fordi disse oppgraderingene er knyttet til at man observerer hvordan nervesystemet greier tilpasse seg disse endringene, før det nye diafragma blir helt ferdig installert. Disse seriene av installasjoner kan være ganske smertefulle. Således er det behov for en del for en del forberedende, midlertidige oppgraderinger.

Gaia fortsetter, mens hun venter på at vi kan lande, å forberede seg på den store katastrofen som vil komme til å fortære hennes nåværende overflate. I de senere årene har en rekke vulkansk aktivitet, tsunamier og jordskjelv økt. Disse skjer for å kunne justere overflaten og generelt forberede dere til det som skal komme. Jorden har vært i sin nåværende "positur" helt siden Atlantis’ fall. Hun gir oss nå en advarsel om å øke tempoet på de forandringene som er nødvendige for å omforme deres globale samfunn og på enkelt vis flytte dem inn i Inner-Jorden. Vi er fullt klar over dette og har informert våre medarbeidere på Jorden å sørge for at forutsetningene som må til for at vi skal kunne lande, skyter ordentlig fart. Gaia har et inderlig ønske om å vende tilbake til sitt tidligere 5te dimensjons selv. Det gjør henne urolig og ubalansert å leve med denne splittelsen med en indre 5te dimensjon og et ytre 3D-rike. Dette er årsaken til at den såkalte dødsspiralen tiltar i hennes ulike økosystemer på overflaten. Og deres samfunn som utnytter henne så nådeløst, bidrar bare til å hjelpe henne i denne hennes kjempeanstrengelse.

Kabalen innser at deres dominans i verden raskt svinner. Disse kjeltringene forstår at deres bruk av krig, kaos og splid ikke lenger oppnår de resultater de tidligere gjorde. Derfor truer de med å skape enorm katastrofe i den globale økonomien. Vi har gått til mottiltak mot dette gjennom å skape allianser som kan forhindre at slike barnslige påfunn skal kunne forpurre det som ligger foran oss. Enn så lenge sørger disse mottiltakene for å holde kabalen i sjakk. Det som trengs er noe som kan få våre allierte til å øke tempoet i det de gjør. En rekke nye aksjoner for å få til et mye raskere overføringssystem ligger klart, og snart, med hjelp av våre allierte, kan vi begynne å dra ut bunnpluggen på et "SWIFT" system som er kjerneårsaken til alle forsinkelsene. I tillegg til dette er en ny, livskraftig infrastruktur-byggende bank i ferd med å bli klar til å gå utenom det nåværende, fullstendig uhåndterlige banksystemet. Kabalen innser at deres mektige “Fed dollar” begynner å kollapse. Et nytt rike kjennetegnet av full frihet og velstand for alle er på det nærmeste klart til å manifestere. Hosanna! Hosanna!

Namaste! Vi er deres Oppstegne Mestere! Våre medarbeidere er overlykkelige over det som for øyeblikket skjer. Vi står helt på kanten av den tid da den mørke kabalen faller og mørkets æra omsider er over. Det aller viktigste elementet i dette er proklameringen av NESARA-lovgivningen i Amerika. Dette vil være øyeblikket da Himmelens velsignete dekreter vil manifestere. Vi gleder oss over at den virkeligheten de mørke har påtvunget menneskeheten på jordoverflaten nå bringes til ende. Planen er å sette i forvaring alle dem som så lenge har terrorisert dere og skapt en æra hvor dere mistet friheten deres, enten på grunn av alle de mørkes krumspring eller på grunn av selve gjeldsslaveriets natur. Dette vil bli erstattet av en enorm serie med ny kunnskap som vi har til hensikt å formidle til dere gjennom våre mange kommende belæringer. Det er nødvendig at dere får vasket bort alle rester av de løgner og halvsannheter de mørke brukte for å herske over dere. Disse nye virkelighetene er likevel bare begynnelsen på det dere trenger å vite.

De kommende tider vil være kjennetegnet av omfattende forandringer. De mørkes fall vil åpne opp muligheter for Lyset til å belære og forklare hvordan denne nye virkeligheten er ment å fungere. I fortiden har dere vært utsatt for løgner og manipulasjoner som gjennom årtusener forhindret dere fra å oppdage sannheten om hvordan dette riket faktisk fungerer. Nå vi dere bli mye mere bevisste med hensyn til hva som skjer lokalt og internasjonalt. Denne stormfloen av sannheter vil komme i tillegg til alt det vi har til hensikt å fortelle dere om kort tid. Hver enkelt av våre belæringer er designet for å lære dere hvordan dere kan øke evnen deres til å skjelne presist mellom sant og usant og vise dere hvordan Skaperverket daglig virker i dette riket. Det er Himmelens hensikt å la oss forklare dere om historien deres og hvorfor det er nødvendig at dere gir slipp på overflatens riker. Det er nødvendig at dere blir voktere og ivaretakere av dette hellige sted og også for de andre vannplanetene i dette solsystemet.

Sannheten er at dere er skjebnebestemt til å bli hovedvokterne for disse særdeles noble verdenene. Og når dere så gjør, vil dere lære ting som gjør at dere kan forstå nøyaktig hvor hellig denne guddommelige oppgaven virkelig er. For mange årtusener siden lærte vi av vår Agarthanske familie hvilken spesiell oppgave dette i sannhet er. De som for øyeblikket bebor de nåværende verdener i dette solsystemet har fortalt oss hvor særdeles kjærkommen oppgaven vår i realiteten er. Således ser vi det som vår oppgave å være fulle av nåde og kjærlighetsfull omtanke for menneskeheten og for vår hellige mor, Gaia. Himmelen har latt oss gå gjennom en hellig seremoni og bli tatt under våre forfedres vinger. Til gjengjeld har vi, gjennom våre mange daglige oppgaver, lært hvordan vi best kan tjene dere. Vi velsigner dere og velsigner Himmelen for hennes hjelp. Vi er stolte av hver eneste en av dere. Vit dypt i deres hjerter at denne verden av taus lidelse er rede til å bli forvandlet av oss alle!

I dag har vi gitt dere et overblikk over hva som skjer og hva som i dette nå akkurat så vidt begynner å manifestere. Denne nye virkeligheten vil gjøre slutt på gjeldsslaveriet og sette dere i stand til å ta imot med åpne armer, et nytt rike fylt av mange undere som er gjort mulig gjennom deres positive forandringskraft. Vit, Kjære Sjeler, at Himmelens utømmelige Forråd og uendelige Velstand sannelig tilhører dere! Slik er det! Selamat Gajun! Selamat Ja! (Siriansk for Vær Ett! Vær i Glede!)Website: Planetary Activation Organization
Oversetter: LeifShare |


Donations for our translators team are received in gratitude Thank You!!
If you send us an e-mail, we will give you the specifics.


Much information from the channelings, and from many other sources,
is brought together on our other website:

TheGreaterPicture.com
Galactic Channelings

Create Your Badge