Home Channeling? Our channelers About us Contact


Home > Norsk > Sheldan Nidle - 26. april, 2016


Sheldan Nidle - 26. april, 2016

1 Ik, 15 Kank’in, 12 Manik

Dratzo! Det blir gjort store fremskritt med å få plassert velsignelsene deres på de rette bankkontoene. De mørke har fortsatt å forsøke å forsinke denne operasjonen, men de har stort sett mislykkes med det. Et par nøkkelelementer i utviklingen ble likevel gjennomført. Kina begynte sin prosess med å vende tilbake til gullstandard gjennom sin kunngjøring i Shanghai om gull-Yuan’en. De unge kongelige i Europa godkjente overføringen av enorme pengesummer og de urgamle familiene i Kina overførte et antall av de siste gull-depositoriene til sine endelige posisjoner. Som dere da kan se er de nødvendige forutsetningene for å levere velsignelsene deres gjennomført, slik det ble inngått og signert særskilte avtaler om av alle traktatsnasjonene i fjor vår. Alt er for øyeblikket helt i takt med tidsskjemaet Himmelen har fastsatt og flåten vår observerer og følger nøye med på alle disse kompliserte prosessene. Vi forventer at alle de nødvendige prosedyrene blir gjennomført helt i samsvar med planen. Inntil da, vær tålmodige og vit at det fortsatt gjenstår en del steg for mange av disse fondene før de er helt fullført. De mørke taper på alle fronter og henger i en tynn tråd. Deres lange herskertid er på det nærmeste over. Seieren er i sikte!

Mens vi betrakter alt dette som foregår, vil vi vende tilbake til dem som i stor grad har vært glemt i denne lange og stadig pågående prosessen. Vi takker alle dem som i løpet av de siste tiårene har etablert små, men ikke desto mindre suksessrike samarbeidsnettverk. Dette nettverket tjener over alt i Afrika, Latin-Amerika og Asia som kjerneelementet i prosessen med å overføre penger og idéer til de mest landlige og ofte glemte områdene av denne planeten. Deres mot vil aldri bli glemt av deres kolleger på Jorden eller av oss. Vi takker også dem som har holdt gående et antall juridiske saker, som kunne synes å være helt umulige å vinne, men som nå begynner å bære frukter. Disse teamene av de mest strålende frivillige, vil nå endelig få sin lønn, av oss, for alt de har gjort og for sine utrolige juridiske kompetanse som de mørke har måttet se i øynene. Denne kjempeinnsatsen ble gjennomført under en del svært voldelige trusler og mange som vi ennå ikke kan avsløre navnet på, har blitt offer for de mørkes siste, desperate forsøk i en lang liste av uopphørlig og hensynsløs voldsbruk. Dette er nå like før dette er slutt. Den nye Amerikanske Republikken står på terskelen til å bli til virkelighet og et antall store overraskelser ligger i tillegg klare til å manifestere.

Det som nå skjer er en samlet innsats fra alle parter som krevde at vi først måtte lære å stole hundre prosent på hverandre. De urgamle familiene, spesielt de av kongelig ætt, hadde blitt vant til å leve i en konspiratorisk atmosfære som gjorde at vi gikk gjennom en lang periode preget av mistillit. Det har tatt bortimot to tiår å vinne deres fulle tillit. Underveis sto vi også ansikt til ansikt med den mørke kabalens arroganse og stupiditet. Denne gruppen trodde virkelig at deres diktatorvelde skulle vare evig. Av den grunn betraktet de oss som en hvilken som helst annen gruppe som de var sikre på ville innordne seg deres direktiver. Denne holdningen til oss fikk en brå slutt da vi stengte deres mange underjordiske baser og lot dem få vite hvem vi virkelig er. Dette skremte dem og gjorde at den mørke kabalen i begynnelsen var defensive med hensyn til våre første guddommelige budskap fra Himmelen. Så dere kan se at førsteinntrykket av oss, hos de mange ulike Lys-gruppene, var usikkerhet og en generell frykt. Disse førsteinntrykkene ble raskt forandret da vi henvendte oss til de Oppstegne Mesterne og Agarthanerne for råd.

Den neste runden av våre aktiviteter ble møtt med en helt annen reaksjon. De menneskene som begynte å få full tillit til oss utformet de modige strategiene til de hemmelige hellige samfunnene. Langsomt, men sikkert begynte disse enormt engasjerte menneskene å stole på oss. Etter at vi har samarbeidet med mange av dem i over et tiår, blir våre råd nøye lyttet til og store fremskritt har blitt gjort i de siste årene takket være denne koalisjonen. Vi bygget, i tillegg til dette, en enorm hovedbase rett ved siden av den Agarthanske hovedstaden og begynte å holde vår detaljerte planleggingsmøter der. Det Høye Råd i Agartha og de Oppstegne Mesterne deltok i møtene sammen med ledere fra de hemmelige, hellige samfunnene. Denne samarbeidsånden og felleskapet ble ytterligere forsterket av de resultatene som disse mange møtene resulterte i. Vi er for øyeblikket helt trygge på at vår guddommelige hovedhensikt med å komme hit blir verdsatt og respektert og at suksessen av dette nå fører til deres totale frigjøring fra deres tidligere herskere, den mørke kabalen. Vi forventer til fulle å se en rekke mirakuløse ting begynne om kort tid. Hosanna! Hosanna!

Namaste! Vi er deres Oppstegne Mestere! Vi kommer på denne frydefulle dag for å informere dere om de ulike velsignelsene som nå befinner seg i de siste fasene av distribusjon. Snart vil disse velsignelsene være hos dere. Alle de ting de mørke har brukt for å blokkere disse fondene er nå borte. Takk Himmelen og alle dens undere for dette! Vi vil om kort tid gå inn i en tidsalder hvor disse mørke erkekjeltringene ikke lenger vil finnes. Disse spesielle kjeltringene vil bli arrestert og en ny republikk vil bli proklamert, først i Amerika og deretter i resten av denne vidunderlige kloden. Det har tatt lengre tid enn ventet å komme så langt. Vi takker dere alle for at dere har holdt visjonen levende og for deres dype åndelige støtte i vår felles innsats. Gaia er også strålende fornøyd med hvordan vi har holdt denne storslagne visjonen gående, til tross for all den frustrasjon dere har møtt underveis. Mange vidunderlige ting vil nå komme deres vei. Være klare for en hel hærskare av overdådige velsignelser fra Himmelen og hennes himmelske hjelpere.

Det er viktig at dere tar inn over dere hvor mektige dere egentlig er. En av nøkkelaspektene i denne lange prosessen er at dere i sannhet slår fast inni dere at visjonen deres nå blir til virkelighet. De mørke tok dette fra dere da forfedrene deres først ble kastet på måfå ned i begrenset bevissthet. Dette skapte i begynnelsen en barriere mellom deres to primære aspekter, det Åndelige og det Materielle Selv. Denne splittelsen skapte panikk og i det spesielle øyeblikket gav dere fra dere deres utrolige makt til andre. Vi befinner oss nå i en tid hvor dere er i stand til å fremskaffe det som trengs for å begynne å ta tilbake disse personlige evnene. Når dere nå utfører deres daglige visualiseringer, så begynner dere langsomt, men sikkert å manifestere disse tapte personlige evnene. Etterhvert som dere mottar velsignelsene deres og de mørkes lakeier begynner å forsvinne fra omgivelsene deres, så kan disse evnene begynne å komme frem igjen. Dette vil fortsette til dere gjør visjonen deres til virkelighet og begynner deres dialog med deres utvalgte mentorer.

Vi kommer også til å være en del av denne mentale og åndelige prosessen. Dere kommer til å forstå dette mye bedre etter hvert som dere praktiserer de ulike seremoniene dere daglig vil delta i. Disse vil bli løpende vurdert av mentorene deres og av oss. Vi forventer at dette vil ta lengre tid enn opprinnelig forventet. Dere vil med tiden nå et punkt hvor dere begynner å forstå hvordan alt dette kommer sammen til en helhet. Når dere kommer frem til deres “aha-øyeblikk”, vil dere få behov for at vi (mentorene og oss) veileder dere og forbereder dere til de siste nødvendige steg. Så snart dette er gjort, er dere klare for deres tid i Krystall Lys Kamrene. Når dette øyeblikket kommer, er det nødvendig at vi gjør en totalvurdering av dette riket og går i gang med de siste seremoniene som er påkrevd for å bevege denne kloden til det endelige forvandlingspunktet. Deretter vil det bli fastsatt et endelig tidsskjema som alle vil følge nøye. Halleluja! Halleluja!

I dag fortsatte vi våre rapporter om hva som skjer. Disse rapportene nærmer seg sin strålende slutt. Det nærmer seg et punkt hvor AEIONs Ni Hellige kan tale direkte til dere og komme med en rekke særdeles viktige kunngjøringer. Frem til da vil vi fortsette med våre ukentlige meldinger! Vit, Kjære Sjeler, at Himmelens utømmelige Forråd og uendelige Velstand sannelig tilhører dere! Slik er det! Selamat Gajun! Selamat Ja! (Siriansk for Vær Ett! Vær i Glede!)


Website: Planetary Activation Organization
Oversetter: Leif


For de av våre lesere som ønsker å vite mer om Sheldan Nidle kan dere gå til http://galacticchannelings.com/english/channelers.html . Her finner dere også stoff om Mike Quinsey som kanaliserer SaLuSa og Susanne Ward som kanaliserer Matthew Ward. Sidene er på engelsk, men jeg håper likevel dere kan ha glede av dem.Share |


Donations for our translators team are received in gratitude Thank You!!
If you send us an e-mail, we will give you the specifics.


Much information from the channelings, and from many other sources,
is brought together on our other website:

TheGreaterPicture.com
Galactic Channelings

Create Your Badge