Home Channeling? Our channelers About us Contact


Home > Norsk > Sheldan Nidle - 19. april, 2016


Sheldan Nidle - 19. april, 2016

7 Men, 8 Kank’in, 12 Manik

Dratzo! Deres verden beveger seg stadig nærmere den guddommelige løsningen på den uunngåelige konkursen til Korporasjonen De Forente Stater. Dette amerikanske regimets ledelse har gjort alt de har maktet for å prøve å unngå det uunngåelige. Ikke desto mindre har tiden kommet for omfattende forandringer i verdens store regjeringer å manifestere. Det ufattelige omfanget av hensynsløs svindel og regelrette løgner har kommet til veis ende. De hårdnakkede forsøkene på å motsette seg forandringer i det amerikanske regimet kan ikke fortsette lenger. Altfor mange regjeringer har snudd dem ryggen. Altfor mange store økonomier har sluttet å løpe USAs ærend. Denne de facto regjeringen står nå alene igjen og blir for hver dag som går mer og mer isolert fra sine tidligere venner og allierte gjennom så lang tid. Det er verdens inderlige ønske at den kollapser på måte som ikke skaper for mye kaos og at den kan erstattes av en nasjonal ledelse som i langt større grad er i samsvar med den nye fremvoksende, blomstrende økonomiens natur. Det er et håp om dette skal bli mulig som ligger bak et antall foreslåtte løsninger som fritt er blitt gitt dette regimet som plutselig er blitt helt desperate. Det er påkrevet med en fullstendig "storrengjøring" i Amerika nå. Det er ikke lenger mulig å forestille seg at ting skal fortsette på den gamle måten. Det er kun en fullstendig ny filosofi og perspektiv som vil duge. Det begynner å gå opp for den sittende amerikanske administrasjonen at dette er sannheten og de begynner å søke etter en løsning som kan gjøre dette edle målet til virkelighet.

Når Amerikas tidligere makt toner ut i en ny dags soloppgang, ligger et helt nytt rike breddfullt av begeistring og velstand, klart til å manifestere. Grev St. Germain visste at en hel rekke store hendelser måtte til for å etablere det nødvendige fundamentet for dette nye riket. Helt i begynnelsen av dette årtusenet skulle Amerika komme til å gjennomføre sin største terroraksjon under falsk flagg og gi den navnet "9/11". Amerika vendte seg mot sitt eget folk og gjorde ende på mange flere liv enn rapportene sier, for å skape en falsk følelse av sikkerhet for sitt herskende oligarki. Denne sikkerheten ble smadret av fremveksten av en ustoppelig kraft i verden som snudde denne Amerikas "seier" til det som til slutt skulle bli det endelige nådestøtet for denne maktens fall. Denne serien av hendelser førte til "RV’en"* og begynnelsen på en fullstendig nyfastsettelse av verdien på alle lands valutaer. Disse tingene er selve hjertet i det nye bank- og finanssystemet. Disse tingene alene signaliserte at Amerikas dager som en gud-lik supermakt var over. Den ville bli erstattet av nye styresett og nasjonal ledelse basert på NESARA og ubegrenset velstand. Disse elementene skulle så gjøre til realitet et rike fylt av ekstraterrestrielle, Agarthanere og en helt ny følelse av mening og mål.

Denne bevissthetsøkningen var inspirert av Himmelens stillferdige arbeidsmåter som de færreste har innsikt i. Helt siden midten av 70-tallet har skytsenglene til hvert eneste menneske viet seg til arbeidet med å realisere en langsom, men sikker bevissthetsøkning i overflatemenneskehetens hjerte og sjel. Dette akselererte bevegelsen var inspirert av at Solen var nær kollaps tidlig på syttitallet. Himmelen betraktet denne astronomiske hendelsen som et forvarsel om oppdraget med å bringe sine "læresvenner" tilbake til å bli fysiske Engler igjen. Denne operasjonen var ment å starte når et forutsett, nesten-katastrofal hendelse skjedde. Denne hendelsen ble avverget gjennom en plutselig, massive inngripen fra den Galaktiske Føderasjonen. Himmelen ga oss så i oppdrag å iverksette en intervensjon som langsomt, men sikkert skulle bygges opp inntil en massiv flåte var på plass ved begynnelsen av 90-årene. Det er denne flåten som skal ankomme en masse på Gaias overflate på en fastsatt dato i den nære fremtid. Mens alt dette har foregått har deres Oppstegne Mestere gitt en rekke hemmelige, hellige samfunn i oppdrag å fullføre en prosess som ble startet tidlig på 1800-tallet.

Vi møtte på disse hemmelige, hellige samfunnene da vi begynte å utforske "hvor landet lå" tidlig på 90-tallet. I løpet av dette tiåret utviklet vi en sterk følelse av kollegialitet med mange av disse gruppene og innledet et nært samarbeid som i disse dager har blomstret til å bli et nært vennskap. Ved hjelp av dem ble vi i stand til å begynne å planlegge et scenario som tok hele det store bildet i betraktning, og som skulle introduseres i løpet av de to neste tiårene (1990-årene til 2010-årene). Planen vår var rett å slett, med vår ekspertise, å støtte det arbeidet Mesterne og Agarthanerne hadde planlagt å gjennomføre. Denne planen har nå ført oss helt frem til terskelen av total suksess. Den mørke kabalen er i det store og hele beseiret og alt som gjenstår er å utarbeide de nødvendige prosedyrene som vil sikre at alt blir vellykket implementert. Så snart dette er gjort, og Mestrenes belæringer gjennomført, kan vi bestemme datoen for å lande på deres underskjønne klode. Når den tiden kommer, kan vi introdusere dere for våre mentorer og ta fatt på de siste trinnene som vil føre dere til dere personlige Krystall-Lys-Kammere! Deretter vil dere bli raskt opptrent slik at dere med stor suksess kan leve som fullt bevisste Lys-Vesener! Halleluja! Halleluja!

Vær velsignet! Vi er deres Oppstegne Mestere! Vi har nådd frem til en spesiell tid i vår lange og strevsomme reise gjennom de mørke periodene i våre liv. En ny dag gryr, akkurat slik Himmelen har gitt profetier om. Anunnakiene har reist sin vei og deres moralløse lakeier står på randen til utdøelse. Ene og alene takket være AEONS nåde og kjærlighet vil det nå komme en vidunderlig Lysets æra. Temaet i dette øyeblikk er de guddommelig fremskritt Lyset gjør på sin ferd ved hjelp av den guddommelige rytmen i en mektig transformasjon. Denne transformasjonen bringer frem den frigjøringen og velstand for alle som lenge har vært antydet av dem som føler denne evige bevegelse i dette nye livets rytmer. Vi ber dere om å fortsette å være positive og benytte disse guddommelige øyeblikkene til å legge planer og gjøre dere klare til det som skal komme. Vi Mestere har ventet i årtusener på dette hellige øyeblikket. Planene våre er nå i ferd med å bli implementer av våre hellige samfunn av Lyset. Dette er øyeblikket for dere til å klatre opp fra mørket og la dere se! Hosanna! Hosanna! Hosanna!

Denne hellige tiden er en særdeles spesiell tid for dere. Nøkkelen er å være positive og sterkt støttende til vår visjon. Dette riket er nå i ferd med å forvandles i sin egen guddommelige rytme. Dette er dets evig ekspanderende, naturlige rytme. La ikke tempoet i denne ekspansjonen frustrere dere. Forandringen finner virkelig sted! Vær dette bevisst og vit i deres hjerte at en ny verden av frihet, fremskritt og velstand for alle er i ferd med å åpne seg for dere. Denne nye perioden er i ferd med å formes og får stor hjelp fra dem som har fanget opp deres mange positive visjoner og er i ferd med å manifestere dem. Det er følgelig av stor betydning at dere er med og styrker disse visjonene gjennom deres fortsatte støtte for dem. Vi Mestere begynner hver eneste dag med en rekke bønner som er spesielt utformet for å styrke deres innsats. Vår kombinerte kraft spiller virkelig en avgjørende rolle i dette. La oss sammen gå inn i denne nye tiden og gjøre det vel vitende om at vårt bidrag er av stor betydning gjennom at vi styrker rytmene i denne nye tiden.

Denne forandringsprosessen er virkelig en prosess av massiv forvandling. Denne operasjonene er, i realiteten en forandring i måten dere i i dypet av deres hjerter betrakter dette riket. Det er av denne grunn at man blir dypt påvirket av vår visjon. Vår rolle i denne massive operasjonen er å skape og holde fast ved positive visjoner av den nye verdenen som vi sammen er på vei inn i. Dette er i sannhet en kollektiv innsats. Hver og en av oss utgjør til sammen dette mektige kollektivet. Dette er vår måte å positivt holde fast ved denne storslagne visjonen på. Våre hellige samarbeidspartnere tar tak i denne åndelige visjonen og gir den den nødvendige kraft til å bli manifest. Man kan si at vi i felleskap er limet som holder denne guddommelige planen sammen på veien mot målet. Bit for bit blir denne visjonen til virkelighet. Ikke desto mindre skjer dette ved å benytte de nye rytmene vi sammen har skapt og fortsetter å holde fast ved sammen. Således kan vi ikke få takket dere nok for deres vidunderlige energier og be dere om at dere fortsetter helt til dette magnifikke målet er nådd. Namaste!

I dag fortsatte vi med våre ukentlige rapporter om byggingen av denne nye virkeligheten. Det har vært en lang og krevende vei å gå. Dere har imidlertid aldri gitt opp. Veien foran dere er nå for det meste lagt vel til rette og vi forventer å høre en del vidunderlige nyheter om kort tid. Vit, Kjære Sjeler, at Himmelens utømmelige Forråd og uendelige Velstand sannelig tilhører dere! Slik er det! Selamat Gajun! Selamat Ja! (Siriansk for Vær Ett! Vær i Glede!)


Website: Planetary Activation Organization
Oversetter: Leif


For de av våre lesere som ønsker å vite mer om Sheldan Nidle kan dere gå til http://galacticchannelings.com/english/channelers.html . Her finner dere også stoff om Mike Quinsey som kanaliserer SaLuSa og Susanne Ward som kanaliserer Matthew Ward. Sidene er på engelsk, men jeg håper likevel dere kan ha glede av dem.Share |


Donations for our translators team are received in gratitude Thank You!!
If you send us an e-mail, we will give you the specifics.


Much information from the channelings, and from many other sources,
is brought together on our other website:

TheGreaterPicture.com
Galactic Channelings

Create Your Badge