Home Channeling? Our channelers About us Contact


Home > Norsk > Sheldan Nidle - 26. januar, 2016


Sheldan Nidle - 26. januar, 2016

1 Batz, 4 Yax, 12 Manik

Dratzo! En enormt skifte finner for øyeblikket sted for Lyset og hennes allierte. Denne fornyede innsatsen vil bringe menneskeheten deres frihet og vidunderlige velstand og fremgang. Nå innser de mørke omsider at de befinner seg i en forferdelig situasjon som de ikke kan komme seg ut av. Spesielle ordrer har gått ut om å fullføre et antall nøkkelprosjekter på slutten av denne første måneden Januar i dette gregorianske året. Denne tiden er som regel en tid for å avslutte ting, men også for begynnelsen på nye. I denne tradisjonen følger nå et spesielt prosjekt for å ta ned de selvforherligende, onde oligarkene i dette riket. Dette vil bli gjort kjent for offentligheten først etter at det har lykkes å bli kvitt disse avskyelige kjeltringene på denne kloden, som har hold denne verden på kanten av ruin gjennom det siste halve årtusenet. På den tiden gav deres høye herskere, Anunnakiene, disse erkekjeltringene en stor grad av makt over overflatemenneskeheten. Denne plutselige nyfunne følelsen av makt førte til århundrer av fordervelse og nederdrektighet som det ikke finnes ord for. Teknologier som ble tatt i bruk kastet deres rike hodekulls i retning av den verden som til sist skulle bli den som lyset ville beseire. Faktum er det at disse lakeiene uten å forstå det selv, la alt til rette for sitt eget fall.

Dette siste århundret har vært kjennetegnet av fremveksten av situasjoner som etter hvert gjorde scenen klar for deres gledelige sorti fra denne scenen. Deres aksjoner var designet spesielt for å relegere hver enkelt av dere til en permanent slavetilværelse under disse tankeløse monstrene av mørket. I stedet har hvert av deres trekk blitt til et kort preludium til en sonate hvis ukjente hensikt var å gi dere frihet og et skjebnebestemt overtak på de mørke. Mens det på overflaten syntes som om det ble oppnådd en del nødvendige fremskritt for deres omfattende planer, så var sannheten den at de langsomt mistet grepet på dere. Disse mørke påfunnene og aksjonene introduserte oppfinnelser som ble helt essensielle for fremveksten av den digitale elektronikkens tidsalder og en ny æra av globale sosiale medier. Den nåværende tidsperioden presenterte åpninger som gjorde det mulig for Himmelen å begynne å akselerere marsjen mot høyere og høyere nivåer av bevissthet. Dette fenomenet var nøkkelen til de mørkes nåværende sammenbrudd og fall. De har gjort det mulig å få tilgang til data som igjen har gjort det mulig for våre allierte på Jorden å nøste opp sannheten om hva som har foregått opp gjennom historien.

Det er disse data som har gjort det mulig for våre allierte å konsolidere sin makt, som nå er i ferd med å forandre deres verden for alltid. Dette kan ses blant annet ved fremveksten av BRICS alliansen og de ulike nye unionene som for øyeblikket er i ferd med å velte den ondsinnete driften av det totalt svindelgjennomsyrete bank- og finanssystemet deres. Et nytt og mer transparent system er nå i ferd med å komme på plass i deres rike. Dette er et system som vil assistere distribusjonen av velstands- og humanitære fond globalt. Det er disse fondene som vil etablere fundamentet for nasjonale pengeenheter basert på "sann verdi". Denne verdensomspennende nyfastsettelsen av valutaenes verdi vil en gang for alle gjøre det slutt på de mørkes verdiløse fiat-penge-velde. I tillegg vil de rede grunnen for nye regjeringer og styresett og fremfor alt NESARA! Det er denne nye æraen, som nå er i ferd med å manifestere, som vil gjøre det mulig for oss å tre åpent frem på verdensarenaen. Det er dette guddommelige vannskillet som vil fullføre disse innledende stegene på veien som vil løfte dere frem til full bevissthet. Den gamle måten som dere har vært vant til å gjøre ting på, vil bli helt og holdent forlatt.

I denne nye tiden vil dere bli klar over deres opprinnelse på en helt annen måte og gjenoppdage til fulle det hellige oppdraget som førte dere til denne vidunderlige kloden for omtrent 900.000 år siden! Det er det at dere igjen kan se og forstå denne helheten som vil gjøre at dere raskt kan vende tilbake til full bevissthet. Dere er i virkeligheten et mektig og storslagent folk som ble utvalgt av de Himmelske hierarkier til å komme hit og bistå Gaia og hennes søsterverdener. Dere skal bygge opp en stjernenasjon på nytt. Det er denne stjernenasjonens manifestasjon som skal sikre galaktisk fred og sørge for at Lysets undere igjen kan bli åpenbaret for alle i denne vidstrakte galaksen. Således har dere et hellig oppdrag som for en tid har vært forpurret av de mørke. Vi er her nå for å gjenopprette Himmelens guddommelige mandat og gjøre at dere gjenoppdager hvem og hva dere egentlig er. Som fysiske engler har dere blitt tildelt en hellig rolle å spille alt mens Lyset raskt brer seg i denne så spesielle galaksen. Dere er selve symbolet på hvordan de som er fanget av mørket kan finne veien fullt og helt tilbake til Lysets energier!

Vær velsignet! Vi er deres Oppstegne Mestere! Vi er temmelig stolte av den som er med i de ulike hemmelige samfunnene våre. De mørke har lenge trodd at det har vært umulig å ta dem ned fra maktens tinde. I løpet av den store økonomiske krisen i siste delen av forrige tiår, var det ikke en eneste av de mørkes ledende bankdirektører som ble stilt til ansvar, til tross for det enorme omfang av kriminell svindel som var involvert. Denne arrogansen deres hører nå fortiden til. Lyset har nådd et punkt hvor enhver hendelse av en viss størrelse vil bli møtt med arrestasjoner, beslaglegning av formuer og hvor deres handlinger vil bli betraktet med generell moralsk forakt. I tillegg er øyeblikket kommet for at overføringen av et antall nøkkelfond omsider kan skje. Dette er grunnen til at vi har oppfordret dere til å være positivt fokusert og klare når det rette øyeblikket kommer for å sette i gang og gjøre drømmene deres til virkelighet. Tiden er virkelig omsider kommet for vår mektige triumf! Følgelig ber vi dere om simpelthen å være tillitsfulle til at deres tid har kommet. Himmelen er med oss og de mørke, fjerne allierte er ikke lenger noen trussel mot denne hellige planens gjennomføring. Hosanna! Hosanna!

Når nå denne mest strålende av alle tider nærmer seg, er det av avgjørende betydning at dere fortsetter å ha positive visjoner og forventninger og lar dette prege alle deres daglige handlinger. Forbered dere på å være fyrtårn for disse forbløffende begivenhetene som vil skylle over denne verden. Det har tatt lenger tid enn forventet og luke ut de mange lumske elementene som utgjør oligarkenes enorme nettverk av lakeier. Denne oppgaven er nå på det nærmeste fullført og dette faktum har gjort det mulig for dem som har ansvaret for å vokte de enorme globale pengeverdiene, å endelig tillate at disse fondene kan begynne å bli utlevert. Denne prosessen er for øyeblikket i ferd med å skyte fart og vi befinner oss helt på terskelen til en ny virkelighet. Vi Mesterne overvåker omhyggelig denne enormt omfattende og meget kompliserte operasjonen. Den mørke kabalens tid er over. De siste desperate planene deres renner ut i sanden og derved blir det mulig for denne nye verdensomspennende bank, finans og velstand å komme ut av sitt langvarige hemmelighetens slør.

Denne nye tiden vil også bringe med seg en hel palett av nytt ansvar. Disse nye ansvarsoppgavene gjør at det er nødvendig for oss å instruere dere om deres sanne historie. Dette vil bli gjort når tiden er moden for det, etter at nye regjeringer og styresett er etablert over hele verden. Denne mengden av fakta vedrørende deres opprinnelse, og historien om deres liv her på denne dyrebare kloden, må fremføres på en måte som både oppildner dere og inspirerer dere. Det er i denne sammenhengen at alt det dere har lært og alle i de oppfatningene dere har blitt indoktrinert med av de mørke, kan bli lagt vekk og en serie med virkelige sannheter lagt frem for dere. Ingen kan kvele eller holde tilbake denne nye, økende bevisstheten deres. Dere vil kreve sannheten og den vil Himmelen sørge for at dere får. Denne operasjonen er et naturlig element knyttet til deres tilbakevenden til full bevissthet. Vi velsigner Himmelen måte å arbeide på og gjør oss klare til å være tidens tjenere og veiledere i denne nye Lysets tidsalder! Halleluja! Halleluja! Halleluja!

I dag fortsatte vi vårt oppdrag med å gi dere et budskap som forklarer dere hva som foregår rundt om på denne kloden. I løpet av den neste korte tidsperioden vil dere få bevitne virkelig forbløffende operasjoner komme i gang, som vil forandre dette riket for alltid! Vit, Kjære Sjeler, at Himmelens utømmelige Forråd og uendelige Velstand sannelig tilhører dere! Slik er det! Selamat Gajun! Selamat Ja! (Siriansk for Vær Ett! Vær i Glede!)


Website: Planetary Activation Organization
Oversetter: Leif


For de av våre lesere som ønsker å vite mer om Sheldan Nidle kan dere gå til http://galacticchannelings.com/english/channelers.html . Her finner dere også stoff om Mike Quinsey som kanaliserer SaLuSa og Susanne Ward som kanaliserer Matthew Ward. Sidene er på engelsk, men jeg håper likevel dere kan ha glede av dem.Share |


Donations for our translators team are received in gratitude Thank You!!
If you send us an e-mail, we will give you the specifics.


Much information from the channelings, and from many other sources,
is brought together on our other website:

TheGreaterPicture.com
Galactic Channelings

Create Your Badge