Home Channeling? Our channelers About us Contact


Home > Norsk > Sheldan Nidle - 2. februar, 2016


Sheldan Nidle - 2. februar, 2016

8 Etznab, 11 Yax, 12 Manik

Dratzo! Alt fortsetter å skride fremover. Denne uhyre kompliserte prosessen blir nøye guidet av en serie nye sikkerhetstiltak for å sikre kvaliteten. Det hele har blitt mer kompliserte på grunn av irregulariteter hos en del banker og andre slike institusjoner som er utvalgt av de ulike urgamle familiene og Europeiske kongelige familier, som også er en del av denne operasjonen, til å overvåke hele prosessen. Vi regner med at hele prosessen med spesielle telegrammer og utleveringer vil ta mindre enn en måned. Vi ber simpelthen om at dere fortsetter å være tålmodige og rede til å sette velsignelsene deres inn på trygge og sikre bankkontoer, som dere har spesifikt forberedt for denne prosessen. De nåværende regjeringers dager er talte og vi forventer å høre de påkrevde kunngjøringene om kort tid. Denne rekken av fremskritt vil så legge veien klar for våre første offentlige kunngjøringer med hensyn til masselandinger. Først av alt ønsker vi å gi dere en generell forklaring om hva vi har til hensikt å gjøre. Deretter ønsker vi å gi dere en generell forståelse av mentorprogrammet vårt.

Gjennom årtusener har det eksistert et gjensidig forhold mellom overflatemenneskeheten, Agartha og oss. Dette hemmelige prosjektet er nå i ferd med å nå et punkt hvor det uten problemer kan gjøres kjent for offentligheten. Den mørke kabalen forstår hva denne plutselige avsløringen innebærer. Og dette er noe som truer med å få hele det riket de har møysommelig har bygget opp siden slutten av andre verdenskrig, til å bryte sammen. I løpet av de siste seksti årene har en hemmelig global regjering blitt bygget opp, dedikert til å etablere et permanent diktatorvelde. Resultatene av denne massive innsatsen er for øyeblikket i ferd med å bli plukket fra hverandre bit for bit av deres modige og dedikerte handlinger for å støtte Lysets agenda. Den stadig økende bevisstheten i dette riket har gjort alt dette mulig. Denne prosessen har også vært hjulpet av Agarthanernes mange aksjoner for å sikre at et nytt bank- og finanssystem ligger klart og er et springbrettet for nye regjeringer og styresett over hele verden. Alt dette er for oss tegn på at vi om ikke lenge omsider kan ta formell kontakt med dere! Vårt kontaktpersonell som tjenestegjør blant de ulike gruppene som er dedikert til deres triumf, føler seg temmelig sikre på at en ny verden nå er raskt i ferd med å manifestere.

Dette nye riket er et rike hvor dere er befridd fra gjeldsslaveriets lenker. Det er interessant å merke seg at denne nye æraen er en æra som er tuftet på pengemessig overflod. For lang, lang tid tilbake henvendte Mesterne seg til de urgamle familiene og ba dem være depositorier for en del av de øremerkede fonds som var akkumulert gjennom århundrene av Himmelens oppstegne tjenere. Disse enorme mengdene av gull og andre dyrebare ting danner selve grunnkjernen for en tid hvor penger opphører å være kilden til rikdom. Denne nye tidsalderen vil bli tuftet på prinsippet om at evnene deres er årsaken til deres “rikdom”. Det er mange av dere som har vært ute av stand til å bryte dere fri fra de lenkene gjeldsslaveriet, i tillegg til den enorme skjevfordelingen av rikdommer, har tynget dere ned med. Denne nye tiden vil forandre dette og gjøre det mulig for alle å nå sitt fulle potensial. Denne prosessen vil forløse en mektig grøde av oppfinnelser og genialitet som verden aldri har sett maken til. Vi ser frem til å spille vår rolle med å hjelpe dere å realisere dette særdeles velkomne mirakelet!

Når dere nå begynner å løsne lenkene fra deres begrensete fortid, husk da, dypt i deres hjerter, den fjerne opprinnelsen til dette lange fangenskapet. Dere befinner dere på en reise som skal bringe dere tilbake til full bevissthet og gjøre at dere kan være dem dere virkelig er. De mørke er i ferd med å miste sin evne til å begrense hvordan dere tenker, handler og føler. Dere er begynt å bygge opp igjen tilknytningen til hverandre, som helt i begynnelsen gikk tapt på grunn av på grunn av at forvandlingen av dere til vesener med begrenset bevissthet og evner skjedde så raskt. I den kommende tiden vil dere begynne å huske hvem dere var og den fulle sannheten om hvorfor dere er her. Vår guddommelige oppgave er å gi understøtte og stimulere denne prosessen og å benytte våre evner til å få en endelig slutt på bekymringer og frykt som ligger dypt gjemt inni dere. Dere vil ta steget tilbake til en verden hvor død og aldring ikke lenger er de ting som i all hemmelighet driver dere. Dere vil få gjenlære et livsmønster som var naturlig for dere før de mørke Atlantidene så raskt endret dere og kastet dere ned i en tilsynelatende endeløs "sverdenes natt". Dere vil igjen bli ett med Lyset! Hosanna! Hosanna!

Namaste! Vi er deres Oppstegne Mestere! Vi kommer fylt av glede! Mange store ting vil å begynne denne uken. Prosessen med å gjøre velsignelsene klare for levering fortsetter! Det har tatt lenger tid enn først forventet ut fra hva våre tallrike samarbeidspartnere antydet. Ikke desto mindre er en langvarig prosess med utleveringene nå i ferd med å nå et crescendo. Denne måneden gir løfte om å se, ikke bare utleveringer, men også fremveksten av nye regjeringer og styresett, samt den formelle implementeringen av det nye finanssystemet. I denne forbindelse gjør en serie endelige avtaler det mulig å fastsette eksakt hvordan det nye verdensomspennende bank- og finanssystemet skal rulles ut. Hva mere er, er at våre samarbeidspartnere holder på å gjøre ferdig de endelige lister og formelle arrestordrer som vil danne basis for en dramatisk arrest av tallrike mektige finansfigurer over hele kloden. Denne globale begivenheten vil endelig sikre at den mørke kabalen blir knust og ute av stand til å øve innflytelse på hva som skal skje videre.

Det er derfor av avgjørende betydning, mine Velsignete Venner, at dere fortsetter å holde fokus og greier å spre deres positive visjoner om denne nye virkeligheten som er i ferd med å manifestere. Vi er også i ferd med å komme sammen for å forsterke denne guddommelige visjonen og kombinere den med de hellige dekreter fra Himmelen. Denne nye æraen vil til å begynne med være en tid hvor dere lærer en forbløffende mengde sannheter. Ta dette inn og forbered dere selv for en vei som vil lede dere til et guddommelig "skillelinje", hvilket vil være begynnelsen på full bevissthet. Vårt oppdrag er å bruke vår guddommelige veiledning og vår rolle som øvingslærere til å sørge for at dere greier å ta imot det vi vil lære dere. Gjennom de siste 13.000 år har en historie blitt satt ut i livet som dere har vært totalt uvitende om. Historien må først korrigeres og deretter nøye gjennomgås gang på gang. Det å vite alt dette er en nødvendig bakgrunn for det Himmelen og deres familier fra verdensrommet vil forklare dere.

Denne nye kunnskapen vil da sette dere fri fra en sett med filosofiske manipulasjoner som Anunnakiene og lakeiene deres har brukt for å ha kontroll over dere. Denne nye æraen er en tid hvor Himmelen vil gjøre dere klare til å vende tilbake til deres opprinnelige rolle som voktere for Gaia og hennes mange og varierte økosystemer. Livet er dyrebart og det er nødvendig at dere påny oppdager hvordan dere kan ta vare på det på en ordentlig måte. Dere vil også få møte familien deres fra Inner-Jorden. Sammen med dem skal dere skape en ny stjernenasjon og arbeide hånd i hånd for å manifestere Himmelens hellige dekreter over alt i dette enorme solsystemet. Vi er oppglødde over våre nye oppgaver og skal forberede dere til en rekke hellige oppgaver. Denne prosessen vil begynne etter at nye regjeringer og styresett er på plass og har gitt dere et nytt sett av edikter som skal utforme en ny relasjon mellom dere og Gaia! Halleluja! Halleluja! Halleluja!

I dag fortsatte vi å informere dere om hva som skjer. Dette riket står nå på terskelen til store forandringer som omsider vil avslutte deres lange reise gjennom mørke og slu manipulasjoner. Ta denne nye visdommen og benytt den til å forvandle dette riket og ta imot deres kommende rolle med å spre budskapet om Lyset og Kjærligheten over alt i denne galaksen! Vit, Kjære Sjeler, at Himmelens utømmelige Forråd og uendelige Velstand sannelig tilhører dere! Slik er det! Selamat Gajun! Selamat Ja! (Siriansk for Vær Ett! Vær i Glede!)


Website: Planetary Activation Organization
Oversetter: Leif


For de av våre lesere som ønsker å vite mer om Sheldan Nidle kan dere gå til http://galacticchannelings.com/english/channelers.html . Her finner dere også stoff om Mike Quinsey som kanaliserer SaLuSa og Susanne Ward som kanaliserer Matthew Ward. Sidene er på engelsk, men jeg håper likevel dere kan ha glede av dem.Share |


Donations for our translators team are received in gratitude Thank You!!
If you send us an e-mail, we will give you the specifics.


Much information from the channelings, and from many other sources,
is brought together on our other website:

TheGreaterPicture.com
Galactic Channelings

Create Your Badge