Home Channeling? Our channelers About us Contact


Home > Norsk > Sheldan Nidle - 5. januar, 2016


Sheldan Nidle - 5. januar, 2016

6 Oc, 3 Chen, 12 Manik

Selamat Balik! La oss begynne med å ønske dere alle et Lykkelig Nytt Gregoriansk År! De massive operasjonene som er i gang for å gi dere velsignelsene deres, stanset i noen grad opp i julehøytiden. Denne planlagte forsinkelsen er nå over. Utleveringene er forventet å begynne i løpet av neste uke. Både de ulike kongelige familiene og mange av de urgamle familiene følte at denne utsettelsen var hensiktsmessig. En serie med sikkerhetssjekker i siste minutt er nå gjennomført og et nytt tidsskjema for utleveringene vedtatt. Som vi nevnte i forrige budskap er nå alle svakheter eller "hull" i dette systemet rettet opp. De mørke lakeiene som forårsaket den siste rekken av forsinkelser, er nå enten arrestert eller fjernet fra sine autoritetsposisjoner. Følgelig er disse fondene, så vel som forandringene i regjeringene, helt i rute slik at de kan manifestere rett for øynene på dere. Vårt kontakt og kommunikasjonspersonell har greid å fremskynde disse datoene og gjør det mulig for dere å bevitne at ny historie blir skapt på en mye tidligere dato. Vi holder et våkent øye med denne komplekse prosessen og ser om ting beveger seg fremover slik som planlagt. Uansett er slutten for den mørke kabalen omsider kommet.

Når dere nå går inn i denne nye æraen av fred og frihet, vær hele tiden oppmerksom på hvor lett denne undrenes tid kan ta slutt. Det er helt nødvendig at dere opprettholder en stor våkenhet i disse sakene. For dere må huske på at disse gavene også medfører en enda større grad av ansvar. Vi oppfordrer dere innstendig til å opprette spesielle “vaktbikkje” komitéer og ber dem holde alle og enhver godt informert om hva som i virkeligheten skjer. Frihet er en guddommelig gave som krever en god del av deres ressurser for å opprettholde. Den tidligere amerikanske president Jefferson slo fast at dette krevde en slags kontinuerlig revolusjon. En slik grad av kontinuerlig innsats er ikke nødvendig når dere har Internett og sosiale medier. Som en ny Paul Revere* er det nødvendig at dere kan lese tegnene og være klare til å informere alle om at det er tid for positive aksjon. Disse sosiale nettverkene kan foregripe ethvert behov for bruk av vold. Bruk derfor disse systemene til å slå alarm og bruk masseresponsen til å holde deres verden i bevegelse frem mot masselandinger og full bevissthet. Denne prosessen vil gjøre det mulig for våre felles oppdrag å skride frem etter planen og synkront med Himmelens tidsplan.

Så snart dere har hjulpet til å sikre deres nye virkelighet, er det nødvendig at dere begynner å rette opp alle skadene på miljøet. Det første dere må gjøre er å kvitte dere med de ulike typene av forurensning som i dag kveler deres globale miljøet. Benytt enten teknologi som dere allerede har tilgjengelig eller de teknologier som tidligere har vært holdt tilbake, men nå er tilgjengelige for dere. Bruk disse til å rense opp kjemisk, radioaktivt eller andre giftige stoffer som er nødvendig eliminere fra miljøet. Så snart dette er gjort, kan dere investere større ressurser i pågående prosjekter for å løse krisen med hensyn til mat, vann og bolig. I denne nye verdenen må dere fortsette å løse alle kriser som fortsatt finnes. Dersom dere ikke er i stand til å løse alle disse spørsmålene fullt ut, er det vår intensjon å introdusere teknologier som kan begynne å omforme dette riket til ett som virkelig er behagelig å leve i. Ikke desto mindre er det helt avgjørende viktig at dere begynner å arbeide sammen, i felleskap, på en måte som bringer suksess. Forfedrene deres kom hit for nesten 900.000 år siden for å ta vare på livet og alle funksjonene i et fullt bevisst rike.

Vår felles oppgave er å forberede dere til en tilbakevenden til deres tidligere nærmest Engleaktige tilstand, slik Himmelen har gitt bud om. Hver eneste en av dere lever i denne vidunderlige virkeligheten. Mentorene våre vil sørge for at dere får alt det dere trenger å vite etter at dere har blitt eksponert for den kunnskapen Anunnakiene unnlot å gi dere. Faktum er at deres løgner og manipulasjoner var et viktig skritt på veien til å gjøre dere til en permanent slaverase. Himmelen har påbegynt prosessen med å ta dere gjennom en forvandlingsprosess som er nødvendig for at oppdraget vårt skal lykkes. Ett element på denne veien er det hellige arbeidet til deres Oppstegne Mestere. De vil stå for det sett av belæringer dere trenger, slik at mentorene våre kan ta dere helt frem til terskelen av full bevissthet. Og her er det Agarthanerne kommer inn. I Inner-Jorden finnes de levende innretningene som skal fullføre deres transformasjon. Det som deretter gjenstår er, som vi tidligere har omtalt, en spesiell opptrening etter at dere er ferdige i Krystall Kamrene, samt etableringen av deres nye stjernesamfunn. Det er mye som skal komme som vil oppfylle deres storslagne skjebne!

Namaste! Vi er deres Oppstegne Mestere! Som dere kan se har vi blitt tildelt ansvaret for å gjennomføre en del viktige oppgaver. Den største av disse har i begynnelsen vært å sørge for å gi dere Himmelens mildhet og nåde. Dere har overlevd mørket og bevist for alle og enhver deres urokkelige hengivenhet til Lyset. Vår rolle har vært å være Himmelens budbringere. Dette har vi glort med glede og venter nå på at dere for siste gang skal ta steget ut av dette 3dje dimensjons rike. Vår viktigste oppgave for øyeblikket er å veilede dem som på vellykket vis skiller ut og beseirer de mørkes lakeier. Denne oppgaven vil lede til nye regjeringer og styresett, hvilket vil gjøre det mulig for oss å sørge for de nødvendige belæringer dere trenger før våre søsken fra himmelen ankommer. I dette nye riket vil dere få lære om deres opprinnelse og bli gitt de virkemidler dere trenger for å opprette et i sannhet vidunderlig rike! Dette vil være forløperen til en verden som vil få oppleve gjenforeningen av indre og ytre Gaia. Dette vil gjøre det mulig for dere å utforme en ny stjernenasjon.

Vi Mestere forstår hvor vanskelig dette vil være for mange av dere. Dere har på mange måter akseptert den forferdelige situasjonen med død og aldring. Denne såkalte realiteten har gjort at dere har falt for de mørkes tidligere løgner. Nå er det nødvendig at dere omformer denne “realiteten” og raskt adopterer en ny en. Vår hellige oppgave er å vise dere hvordan en slik annerledes virkelighet i sannhet er mulig. De undere som vil følge av den galaktiske menneskehetens tilbakevenden, skal så fullføre denne prosessen. Disse mentorene deres, kombinert med våre belæringer, har til hensikt å vise dere nøyaktig hvordan dette “velkommen hjem” oppdraget fungerer. Noe av det første vi ble fortalt var om dette galaktiske oppdragets komme. Dette guddommelige oppdraget, sammen med vårt, vil gjøre deres tilbakevenden til full bevissthet mye lettere gjennom anvendelse av vårt gode arbeid og nåderike arbeidsmåter. Etter mange tusen år vil dette endelig inkludere en hellig belæring om hvem dere i virkeligheten er.

Denne kommende tiden er derfor en tid for å fullføre deres forvandling til full bevissthet. Dette krever kunnskap, dyktighet og evner som fritt vil bli gitt til hver eneste en av dere. Det første store steget er dette settet av belæringer om deres Sanne Selv og en omfattende historie om deres opprinnelse i andre verdener. Deretter vil det handle om hva som skjedde med dere under de gamle Atlantidenes herskertid. Vi herstammer alle fra denne tiden for nesten 13 tusen år tilbake, etter at Atlantis sank i havet på grunn av sin egen form for ondskap. Denne tiden vi nå er inne i er tiden hvor dette langvarige marerittet tar slutt og blir etterfulgt av et rike hvor dere vil leve i Lysets vidunderlige fryd og glede! Vi har levd i Agarthanernes rike og gleder oss enormt over å vite hva som venter dere. La oss gå i gang og starte disse fantastiske tidene og føle Lysets underverker! La oss også vite at den måten de mørke har drevet verden på nå vil bli henvist til jordhistoriens søppelkasse. Halleluja! Halleluja! Halleluja!

I dag fortsatte vi med våre budskaper. Tiden med mange tilfeller av forsinkelser er nå forbi. En ny virkelighet er i ferd med raskt å skyve vekk de mørke dere så lenge har kjent. Dette er den avsluttende perioden med forvandling til en ny virkelighet fylt med endeløse positive muligheter og naturligvis, frihet! Vit, Kjære Sjeler, at Himmelens utømmelige Forråd og uendelige Velstand sannelig tilhører dere! Slik er det! Selamat Gajun! Selamat Ja! (Siriansk for Vær Ett! Vær i Glede!)


Website: Planetary Activation Organization
Oversetter: Leif


For de av våre lesere som ønsker å vite mer om Sheldan Nidle kan dere gå til http://galacticchannelings.com/english/channelers.html . Her finner dere også stoff om Mike Quinsey som kanaliserer SaLuSa og Susanne Ward som kanaliserer Matthew Ward. Sidene er på engelsk, men jeg håper likevel dere kan ha glede av dem.Share |


Donations for our translators team are received in gratitude Thank You!!
If you send us an e-mail, we will give you the specifics.


Much information from the channelings, and from many other sources,
is brought together on our other website:

TheGreaterPicture.com
Galactic Channelings

Create Your Badge