Home Channeling? Our channelers About us Contact


Home > Norsk > Sheldan Nidle - 19. januar, 2016


Sheldan Nidle - 19. januar, 2016

7 Can, 17 Chen, 12 Manik

Selamat Jalwa! Alt står bra og vidunderlig til med Gaia! Disse som har ansvaret for å utlevere "godene deres" står parate til å fullføre denne storslagne oppgaven! Forsinkelsen, som nesten tok motet fra disse modige krigerne, er nå over. Operasjonen med å ta ned det mørke oligarkiet er i gang igjen. I tillegg venter prosessen for å innsette nye regjeringer og styresett i stor forventning på at utleveringene skal nå det på forhånd avtalte magiske tallet. Når det punktet nås, kommer pro-kabal regjeringene til å falle og bli raskt etterfulgt av de nye omhyggelig utvalgte interimsregjeringene. Disse nye lederne har til oppgave å oppløse lovgivningen og rettsapparatet og begynne en prosess som enormt vil forandre hvordan disse institusjonene nå er konstruert. Nye regler for valg og generelle retningslinjer for prosedyrer vil bli bygget inn i disse offentlige organisasjonene. Dette er for å gjøre det mulig for regjeringsorganene å virkelig bemannes av bevisstgjorte lovgivere og dommere som villig følger de hederlige diktatene i Folkerettslig Lov. Dette vil formelt signalisere deres frihet og at tyranniet til bankene og deres medsammensvorne er over.

Deres rolle i dette mektige læringseventyret er å støtte disse forandringene og ønske velkommen begynnelsen på deres nye velstand for alle. Det vil også bety starten på nye og friere bank- og valuta operasjoner. Dere vil alle bli velhavende og de ansvarlige drivere av et system som gjør det mulig for dere å iverksette nødvendig healing og muliggjøre de ulike humanitære prosjektene som skal hjelpe deres medmennesker og forandre hvordan man arbeider for å ta vare på økologien. Millioner av arter, som representerer dette rikets flora og fauna, skal reddes fra utryddelse. I tillegg skal mange arter som nå er truet av sammenbrudd også reddes. De enorme mengdene av forurensning skal elimineres. Problemene med avfall, som for øyeblikket kveler vann og avløpssystemene deres og hindrer dere i å få dekket behovet for drikkevann, kan med letthet rettes opp. Dere vil kunne ta i bruk teknologier som vil forvandle deres verden. Enn videre vil dere kunne ta i bruk reisemetoder som eliminerer deres nåværende transportsystemers utrygge natur. Dere er på vei inn i en ny og dynamisk virkelighet!

Som dere kan se, står dere på terskelen til en totalt omformet virkelighet. Dette riket vil adoptere nye styresett og et mye mer transparent penge og finanssystem. Denne prosessen vil omsider bringe inn den anerkjennelse som Vesten lenge har fornektet Kina og resten av den tredje verden. Disse nasjonene som så lenge ikke har fått sin andel av økonomien, vil da bli i stand til å utvikle og bygge vann- og kloakksystemer som tidligere har vært ansett som altfor dyre å gjennomføre. Disse humanitære prosjektene vil forvandle verden og sørge for at alle kan nyte moderne levemåter som de lenge har blitt fornektet. I dette nye riket kan hele menneskeheten bidra til prosjekter som kan forvandle vannet, landjorden og luften. Deres oppgave er å sørge for å gi Gaia det hun trenger for å gjenvinne sin fulle helse og således gjøre at menneskeheten kan leve i en aldeles vidunderlig tidsalder. I dette omformete miljøet vil alle være velstående og fremgangsrike, vel skolerte og alle vil kunne bidra på like fot i den nye tiden. Dette er en tid som vil bringe dere en hel hærskare med nye arbeidsmåter slik at dere kan være Mor Gaias sanne voktere og ivaretakere! Og alt dette er kun et forspill til vår formelle ankomst.

Når vi ankommer, så vil dette, som nevnt i tidligere rapporter, bringe dere våre spesielle mentorer. Men før de kommer er det behov for en rekke spesielle belæringer fra deres Oppstegne Mestere. Disse belæringene vil sørge for at dere får lære om deres sanne historie i detalj: å lære om grunnen til at dere er her og hvordan Atlantidene brått kastet dere ned i begrenset bevissthet. Dere vil også få lære om hvordan språkene deres, kulturene og religionene ble utformet. Den tidligere rollen til Anunnakiene og lakeiene deres vil også bli eksponert, så vel som hvordan deres transformasjon tilbake til full bevissthet skal skje. Så snart dere har greid å fordøye alle disse sannhetene, vil dere være klare til å ta imot det mentorene våre vil fortelle dere ærlig og uten omsvøp. Alt dette kommer til å være temmelig sjokkerende for dere. Det aller viktigste poenget er å innse hvor enormt knyttet dere alle er til hverandre. Det er også en avgjørende nøkkel at dere virkelig elsker hverandre. Bli kjent med hverandre på dette nye, kjærlighetsfulle viset og lær dere å virkelig forstå at det nå er mulig for dere å redde Gaia og hverandre!

Namaste! Vi er deres Oppstegne Mestere! Dette er en særdeles løfterik tid for Gaia og for menneskeheten. Anunnakiene og deres mørke lakeier blir nå omsider isolert. Langt, langt tilbake, da vi begynte vår spesielle reise, befant menneskeheten seg fortsatt helt og holdent under hælen på dette onde oligarkiet. Til tider virket det som om de var allmektige. Men under veiledning fra Himmelen greide vi å fortsette vårt arbeid og begynte å danne hemmelige samfunn for å hjelpe Lyset og begynne å bringe menneskeheten tilbake til Lyset. Denne langvarige operasjonen begynte for en del tiår tilbake å lykkes og gjøre det mulig for Lyset trygt å kunne ta ned den mørke kabalen. For noe over et tiår siden kom våre velsignete hjelpere i Jorden og i Himmelen på en fremgangsmåte som nå er i ferd med å bli en suksess, akkurat som planlagt. Det avgjørende poenget her er at dere fortsetter å være positive og i stand til helhjertet å støtte denne edle innsatsen. Forbløffende ting er i ferd med å skje!

Alt dette er positivt bevis for hvilken høye grad av ære Himmelen virkelig kjennetegnes av. De mørke oligarkene var med hele sin makt og vilje fast bestemt på å gjøre dere til rene gisler og slaver gjennom en metode som permanent ville isolere dere fra familiene deres i Åndeverdenene og i verdensrommet. Mulighetene deres til å oppnå dette er det nå satt en endelig stopper for. Vi ber dere derfor om å fortsette å være positivt støttende til det som våre allierte arbeider så modig og utrettelig for å oppnå. Et nytt bank- og finanssystem som til fulle støtter permanent velstand for alle, er nå praktisk talt i full drift. Det er en rekke programmer i gang som raskt vil utforme nye opp-Lys-te regjeringer og styresett. Disse operasjonene er også på samme måte fullførte og klare til å komme online. Disse storartede velsignelsene er likevel bare begynnelsen på hvordan denne tidligere mørke virkeligheten vil forandres. Og således, Kjære Hjerter, er tiden endelig kommet hvor det er deres tur til å skinne. Vis klokskap i deres avgjørelser og briljans i deres handlinger.

Husk hvem dere egentlig er. Dere er ikke noen som blindt skal følge alt hva de mørke har indoktrinert dere til. Dere er i virkelighet dem som kan se og gjennomskue de forvrengte sannheter de mørke har servert dere for å forvrenge deres oppfatninger på en måte som gjør dere mer vennlig innstilt overfor deres egen agenda. Dette er en tid for fullstendig frigjøring fra disse mørke tradisjonene og en forvandling i fryd og glede til en sann tro som ligger nedfelt i Lysets moral! Denne prosedyren er nå i ferd med å skje, samtidig som dere vender ryggen til krig og misnøye og vender dere mot et nytt levesett som vektlegger hvor knyttet dere alle er til hverandre og til Lyset. Denne voksende sannheten gjør det mulig for dere alle å komme sammen og lykkes med oppgaven som voktere og ivaretakere av Gaias flora og fauna. Vi er stolte av dere og er utrolig glade for å kunne overvåke hver og en av dere. Fremtiden til dette storslagne riket er i sannhet lys og fylt av deres hellige Lys!

I dag fortsatte vi med våre rapporter om hva som skjer rundt om i verden. Vær lykkelige og vit at stor velstand nå er underveis sammen med deres frigjøring fra de mørke som burde skjedd for lenge siden. Lyset gjør også deres tilbakevenden til full bevissthet mulig! Vit, Kjære Sjeler, at Himmelens utømmelige Forråd og uendelige Velstand sannelig tilhører dere! Slik er det! Selamat Gajun! Selamat Ja! (Siriansk for Vær Ett! Vær i Glede!)


Website: Planetary Activation Organization
Oversetter: Leif


For de av våre lesere som ønsker å vite mer om Sheldan Nidle kan dere gå til http://galacticchannelings.com/english/channelers.html . Her finner dere også stoff om Mike Quinsey som kanaliserer SaLuSa og Susanne Ward som kanaliserer Matthew Ward. Sidene er på engelsk, men jeg håper likevel dere kan ha glede av dem.Share |


Donations for our translators team are received in gratitude Thank You!!
If you send us an e-mail, we will give you the specifics.


Much information from the channelings, and from many other sources,
is brought together on our other website:

TheGreaterPicture.com
Galactic Channelings

Create Your Badge