Home Channeling? Our channelers About us Contact


Home > Norsk > Sheldan Nidle - 25. oktober, 2016


Sheldan Nidle - 25. oktober, 2016

12 Lamat, 11 Tzec, 13 Caban

Selamat Jalwa! Prosessen med å fjerne alle menneskelige skadedyr på denne planeten fortsetter. Lakeiene til dette riket er fortsatt lette å finne og arrestere. De har faktisk en urokkelig tro på at Lyset ikke kan hindre dem i å beholde sine maktposisjoner. Raskt vil de oppdage en fryktelig sannhet. De samfunnsfiendtlige aktivitetene deres kan ikke lenger tolereres. De mørkes herskervelde går raskt mot slutten og blir erstattet av ulike varianter av «GESARA». Når utrenskningen av denne uhellige og uønskete gruppen er fullført, kan de som har ansvaret for fondene med letthet la denne ufattelige rikdommen finne veien til alle steder på kloden. Dere vil motta en rikdom som for alltid vil gjøre slutt på den umettelige samlingen av rikdommer til seg selv som de mørke og de toskete lakeiene deres har holdt på med. Glem aldri hvordan de mørke med så stor ondskap forhindret dere i å ta imot de ressursene som så sårt trenges for å forandre denne verden til et bedre sted for alle. Det er av avgjørende betydning at dere betrakter denne rikdommen som en måte å sikre at drømmene deres blir til virkelighet. Det er deres tillitsfulle og vellykkete drømming som vil gjøre at dere kan gi slipp på all deres grunnløse frykt og den stadig vedhengende tro at dere er mindre verdt enn andre. Dere er alle en vidunderlig union av potensial som trenger å manifestere på alle mulig måter.

Tren dere opp til å se dere selv som et særdeles verdifullt medlem av denne globale unionen og lær om deres ubestridelige rett til å manifestere drømmene deres. Det er slik dette kollektivet kan frembringe kreative løsninger for en ny virkelighet. Dere bærer en dyp visdom inni dere. Tro ikke at drømmene deres ikke er verdt noe. Hver og en av dere er en viktig del av denne samlingen av overflatemennesker. Ta hele tiden kontakt med hverandre, og ved så å gjøre, innse hvordan denne kontinuerlige strømmen av gode møter bidrar til å forandre helheten. Velg et ståsted dere dere intuitivt innser at denne evigvarende operasjonen bygger den nye virkeligheten deres bit for bit. Vi er her, akkurat som Himmelen er det, for å overvåke denne prosessen. Føl dere frie til å bidra med deres vidunderlige evner til dette organiske hele. La den gamle måten å gjøre ting på og deres gamle oppfatninger og tro fare. Dette vil bli en ny tid, fylt med frihet og velstand for alle. Dere må gi slipp på det kontrollbehovet som så omhyggelig ble podet inn i dere av de mørke. Vær velkommen til Lysets lekenhet og oppdag storslagenheten i hvem dere virkelig er. Dette er kun en forløper til den Nye Tidsalderen av åndelige oppdagelser!

Denne nye oppdagelsenes tidsalder handler i virkeligheten om å lære å forstå hvordan Lyset skaper sine virkeligheter. Dere er raskt i ferd med å lære dette og få et innblikk i dets utsøkte mangfold og detaljer. Dette nye livet deres skal tuftes på drømmene deres og Lyset som virker inni dere. Dere har lenge vært i en tilstand av fornektelse når det gjelder hvordan dere kan forvandle verden ved i sannhet å være dere selv. For lenge, lenge siden var dere et mønsterbilde på indre kreativitet. De begrensningen de omkring dere lærte dere opp til, begynte i førstningen å skape hindringer for dere. Med tiden ble disse begrensningene til de solide murer som nå holder dere fanget. Denne innpodete følelsen av begrensninger må sprenges hull på og helt og holden kastet på skrothaugen. I stedet har dere behov for en ny prototype. En som påny ser deres primitive lekenhet og lar den ta over. Dere føler, på et eller annet vis, at dette er en upassende prosess. Dere må kaste av dere denne følelsen. Erstatt den med et behov for å forstå hvordan dere kan avgjøre nøyaktig hvordan dere passer inn i helheten. Dette måleinstrumentet ligger inni dere. Ånden gav dere det da dere ble født. Alt som trengs er at dere vet hvordan dere gjenkjenner det. Dette er en oppgave som mentorene våre har til hensikt å utforske nærmere sammen med dere.

Begynn derfor å utforske hvordan det føles å ha ubegrensete ressurser. Se inn i dere selv, med klar intensjon om å utforske prioriteringene i hver av drømmene deres og hvordan de passer inn i et storslagent hele. Bruk dette storslåtte rammeverket til å avgjøre hvordan dere ønsker å manifestere dem. Dette er, selvfølgelig, kun en start. Se dere omkring og diskuter alt dette med deres nærmeste venner og familie. Det er vår hensikt å gå ytterligere i dybden med dette sammen med dere. Våre mentorers først oppgave er å hjelpe dere å kaste av dere all frykt og enhver dyptliggende oppfatning som virker begrensende på dere. Vårt genuine ønske er å få dere til å oppdage hvor fantastiske dere egentlig er. Denne prosessen er nødvendig for å gi dere den nødvendige styrke til å eliminere alle foreldete oppfatninger. Husk alltid på at dere har et enormt potensial som vil utvide seg i takt med hva dere greier å forestille dere. Dette potensialet er et hovedelement som mentoren deres vil veve videre på og så utforske sammen med dere. Denne operasjonen kan det ta et stykke tid å forstå fullt ut. Vi har derfor til hensikt å vise dere hvordan denne planen kan åpne dere slik at dere i fullt mon kan virkeliggjøre drømmene deres. I dette ligger nøkkelen til deres enorme potensial!

Namaste! Vi er deres Oppstegne Mestere! Vi kommer for å understreke det faktum at deres verden er i ferd med å forandre seg til det bedre. De som tviler på denne forandringen trenger bare å se seg omkring og se at den selvsikre maktretorikken til de mørke og deres mange lakeier ikke har gitt dem noe annet enn et fortvilt håp om en suksess som nå i sannhet er umulig for dem å oppnå. Det er av avgjørende betydning at de som holder visjoner som likner på våre egne, tar inn over seg at denne nye verdenen i sannhet står for døren! La oss sammen be om, først fra Himmelen, og deretter kreve av våre regjeringer at et nytt regjeringssystem bli implementert i alles påsyn. Himmelen har satt opp en tidsplan med de mørke. Tiden nærmer seg, Kjære Sjeler, for dette mirakelet å manifestere. Vær derfor rede til å forklare, for alle som måtte komme til dere, at alt det nye som forandringene bringer er til å juble over! I denne gleden kan vi alle uhindret legge alle årene med frustrasjon bak oss. Gi slipp og la alle tragediene omkring dere fare. Dette er en tid hvor deres mange drømmer skal manifestere og alle de gamle måtene å gjøre ting på blir lagt på hylla for godt. La frihetens klokke kime igjen og igjen over alt i dette riket!

Hver eneste en av dere har helt siden barndommen hatt en rekke spesielle ønsker som med tiden er blitt modifisert mange ganger etter hvert som dere ble eldre. Sett disse storslagne visjonene fri! Kjenn etter hvordan de dypt inni dere kan bringe mektig glede. Himmelen ønsker inderlig at alt dette skal bli til virkelighet. Rikdommen og alle de medfølgende godene som gjør det mulig for dette å bli virkelighet, er hva alle i Himmelen har til hensikt å gjøre virkelighet av. Den høye Skaperen av alt har gitt bud om dette i tusener av år. Som vi tidligere har nevnt, har Himmelen fastsatt en tidsplan for dette. Dette øyeblikket har blitt fastsatt av Himmelen. Dette hellige øyeblikk er nær. Vi Mestere gjør alt som er nødvendig for å bringe dette vidunderlige øyeblikket til Gaia. Det er allerede en mengde elementer under utvikling, som vil gjøre at denne hellige begivenheten blir realitet. Således er det nødvendig at dere bærer deres Lyst høyt og synlig slik at denne begivenheten kan finne sted nå. Og derfor er det også av avgjørende betydning at alle bidrar flittig med å manifestere denne mektige begivenheten. Vi ber dere om å vise urokkelig utholdenhet i denne oppgaven.

For lenge siden fremsto overflaten i dette riket ekstremt begredelig. Anunnakiene var over alt. Deres mørke gjerninger, intensivert av de sinnsyke rituelle drapene og konstant krig, var dagens orden. I løpet av det siste halvannet århundre har dette mørket langsomt begynt å løfte seg. Nå befinner dere dere helt på terskelen til Lysets Tidsalder. Det som en gang syntes fullstendig umulig, er nå i ferd med å skje. Nå som denne økende bevisstheten har nådd folk generelt, er en del mektige mirakler i ferd med å finne sted. Fortsett å arbeide for Lyset! Vit at mørket er i ferd med å svinne. Vi Mestere ser dette tydelig fra dag til dag. Dette gir grunn til å bli stadig mer tillitsfull og sterkere i troen. De mørke blir tvunget til å gi opp den tortur de har utsatt dere for. Potensielle kriger som truer, vil de ikke lykkes med å sette i gang. En aura av fred er i ferd med å senke seg over dette velsignete riket. En tid hvor vidunderlige begivenheter plutselig vil skje, er i sannhet nær. Mist aldri troen! Fortsett å være positive og forvent at enda flere mirakler vil skje!

I dag har vi rapportert enda en gang om hva som er i emning rundt om på denne dyrebare kloden! Kunngjøringer om ting som lenge har vært ønsket, er på plass. En ny tid for alle er over oss! Vær rede til å være en inderlig lykkelig del av dette! Vit, Kjære Sjeler, at Himmelens utømmelige forråd og uendelige velstand sannelig er deres! Slik er det! Selamat gajun! Selamat ja! (Siriansk for Vært Ett! Vær i glede!)


Website: Planetary Activation Organization
Oversetter: Leif

For de av våre lesere som ønsker å vite mer om Sheldan Nidle kan dere gå til http://galacticchannelings.com/english/channelers.html . Her finner dere også stoff om Mike Quinsey som kanaliserer SaLuSa og Susanne Ward som kanaliserer Matthew Ward. Sidene er på engelsk, men jeg håper likevel dere kan ha glede av dem.Share |


Donations for our translators team are received in gratitude Thank You!!
If you send us an e-mail, we will give you the specifics.


Much information from the channelings, and from many other sources,
is brought together on our other website:

TheGreaterPicture.com
Galactic Channelings

Create Your Badge