Home Channeling? Our channelers About us Contact


Home > Norsk > Sheldan Nidle - 1. november, 2016


Sheldan Nidle - 1. november, 2016

7 Men, 18 Tzec, 13 Caban

Dratzo! Prosessen med å skille illuminoidene¹ fra folket fortsetter å skride frem. Den nye NESARA-republikken er raskt i ferd med å omringe dem som av en eller annen grunn har fortsatt å være lojale mot USA Inc. regjeringen. Dette er kun begynnelsen på en operasjon som omsider vil «ta ned» dem som så lenge illegalt har hersket i Amerika. I denne nye tiden vil Amerika ta sin naturlige plass ved siden av alle dem som så modig kjempet for å gjøre denne rekken av GESARA-regjeringer til virkelighet. Vi gir vår hedershilsen til alle disse modige menn og kvinner som gladelig ofret seg for å gjøre at denne nye tiden skulle kunne bli en realitet. Den globale revalueringen vil raskt bli til en nyfastsettelse av verdien av alle lands valutaer, et nytt startpunkt, og også den juridiske starten på et nytt bank- og finanssystem. Den arrogante kabalens endelige død vil i sannhet være som en gave fra Himmelen for menneskene i denne verden. Dette vil omsider gjøre at alle dem som er utpekt til å lede an i en ny velstand, omsider kan delta fullt i denne prosessen. I tillegg gjør dette at vi omsider kan henvende oss formelt til verdens regjeringer for å utarbeide en «deklarasjon om gjensidig forståelse» når det gjelder hvordan den strålende første kontakten skal gjennomføres. Denne globale affirmasjonen er kun den første og viktigste av våre innledende kunngjøringer.

Vi har til hensikt å synliggjøre at de nye åndelig orienterte statsledelsene har en mektig alliert som Himmelen har sendt hit. Vårt mål med vår første formelle kringkasting er å sette en endelig sluttstrek for all propagandaen deres filmer og tv-programmer har spredt om oss.² Vi trenger alle en ny start og begynne en generell avsløring av hvem vi egentlig er. Vi har satt opp et tidsskjema for når skipene våre skal gjøre sine første landinger rundt om på denne kloden. Det er helt essensielt at dere blir kjent med oss. Enda viktigere er at alle de nye regjeringene arbeider slik det er planlagt og bringer dere den velstand og frihet dere så inderlig fortjener. Masselandingene vil finne sted når dere etter hvert har blitt vant med å være «vaktbikkjer» som følger med på regjeringenes aktiviteter og forsikre dere om at alt som skjer er i samsvar med det vi har fortalt dere. Så snart vi føler at denne nye virkeligheten fungerer og begynner å nå sine første mål, er det to ting vi vil gjøre. Først trenger vi å lande i stort antall slik at vi kan introdusere mentorene våre for dere. For det andre vil vi introdusere replikatorene våre til dere. Da er grunnen redet for en rask vei til full bevissthet!

For lenge, lenge siden fikk de mørke tillatelse til å innsette sine representanter til å lede dette overflateriket. Himmelen fortalte dem at denne tiden vi nå er inne i, ville bli et særdeles magisk øyeblikk for hele menneskeheten. Agarthanerne visste om dette og fortalte Mesterne om de mektige dekretene som ble utsendt fra AEON. Disse kraftfulle «chantene» begynte først for et par tiår siden å skape store forandringer her. Disse forandringene brakte en av våre Forsknings og Teknologi flåter til solsystemet deres. Disse modige utforskerne ble bedt om å være klare til et helt spesielt oppdrag som var å føre dere tilbake til full bevissthet. Således har vi deltatt i en bevissthetsrevolusjon ledet av Himmelens ypperste administratorer. De begivenheten som nå skjer omkring dere i virvlende tempo, skal bringe inn et nytt rike som blomstrer for fullt i frihet og velstand. Benytt denne tiden til å reflektere og legge planer for deres vidunderlige rolle av dette storslagne eventyret for deres evig-voksende menneskelige Sjel! Veien blir nå ryddet for dere slik at dere kan lære om deres fortid her og for å legge alt til rette for det fantastiske under det er å nærme seg et møte med deres Sanne Selv.

Denne kommende gjenforeningen av menneskene på Jordens overflate og de galaktiske menneskene i denne brede sektoren av galaksen, har vært under forberedelse i lang, lang tid. Historien deres, slik den ble fremstilt av Anunnakienes lakeier, tilslørte fullstendig hvor like vi er. I stedt la den enorm vekt på potensielle forskjeller. Lakeienes løgnbaserte vitenskap forsøker å føre bevis for at dere stammer fra apeliknende vesener. Dette nonsens går igjen like mye i andre vitenskapsgrener, som fortsetter å blånekte for at rike kan eksistere i Jordens hule indre. Resultatet av alt dette er en omfattende mengde av «lokal kunnskap» som er i behov for en enorm revisjon. Det er dette kommende sjokket for alle dem som har en dypt rotfestet tro på disse «fakta», som vil gjøre det mulig for oss å formulere en ny vitenskap for alle. I lyset av denne flommen av nye realiteter som vil komme frem, vil dere få lære å forstå deres sanne historie. Dette omfatter eksakt kunnskap om hvordan det var i Lemuria og Atlantis og de tre «Gyldne tidsaldere». I denne herlige virvelstormen av ny kunnskap, som Mesterne vil presentere for dere, vil vi gi dere anledning til endelig å forstå hvorfor dere er her og hvor viktig deres tilbakevenden til full bevissthet virkelig er! Vi kan ikke si annet enn Halleluja! Halleluja!

Vær velsignet i nåde og glede! Vi er deres Oppstegne Mestere! Den siste måneden har helt tydelig vært begynnelsen på en rekke suksesser som vil føre til den nye NESARA-republikken og utløsing av midlene som vil gi omfattende global velstand og fremgang for alle. Det har bokstavelig tatt flere århundrer å fullføre dette prosjektet. Anunnakienes fall og deretter lakeienes fall fra makten, har vært et langvarig, nøye orkestret forehavende. Nå nærmer dette tilsynelatende endeløse prosjektet seg fullførelse. Vi ber dere alle fra dypet av deres hjerter å verdsette fruktene av dette langvarige arbeidet. Våre mange forskjellige medlemmer at det verdensomspennende nettverket av hemmelige, hellige samfunn har greid å legge alt til rette for å kaste de mørke fra makten. De har også vært i stand til å utforme planer som kan settes i verk med glede og lidenskap, av dem som nylig ble instruert om hva som trengs for å distribuere disse enorme rikdommene. Vi gleder oss over hvor lett og smidig alt dette har kommet på plass slik at det nå kan gjennomføres. Vi gir vår takk og velsignelser til Himmelen for hvordan disse mektige planene nå lykkes med å forvandle dette riket for Lyset. Hvor utrolig monumental kommer ikke de kommende månedene til å bli!

Mest av alt ønsker vi å takke hver og en av dere for det dere har gjort, både kollektivt og individuelt. Deres velsignelser og positive visjoner er nok en faktor i den fantastisk strålende suksessen som Lyset for øyeblikket har. Tenk over hva visjonene deres er i ferd med å oppnå. Dere gjør nye regjeringer og frihet mulig, og dere sikrer deres egne vidunderlige velstand og fremgang. Vi ber dere kun om å være trofaste mot deres høyeste visjoner for deres mange prosjekter. Dette er bare begynnelsen. Om ikke lenge vil vi komme og belære dere om deres sanne historie. Bruk disse nye historiekunnskapene til å forstå hvor viktige dere i virkeligheten er. Gaia er helt avhengig av dere for å implementere de nye teknologiene til å rense hele dette overflateriket for all forurensning og at dere gir løfte om å ta vare på og vedlikeholde hennes nye, jomfruelige renhet. I denne nye virkeligheten er det uunngåelig at dere vil trives. Vi ønsker å utvide vår mentorvirksomhet for dere siden de mørke lakeiene ikke lenger kan hindre oss i det.

Relasjonene mellom dere og oss vil løfte seg til et nytt nivå. Får årtusener siden ble vil bedt om å opprettholde en enkel og konstant kontakt med dere. På grunn av dette mørke rikets natur, hadde vi begrenset suksess med å gjennomføre denne hellige oppgaven. Nå som disse tyngende omstendighetene smuldrer hen, er vi åpne for å forandre måten vi interagerer på. Våre Råd er for øyeblikket i gang med å forberede en ny tilnærmingsmåte for hvordan vi kan få dette til. Agarthanerne har tilbudt oss steder hvor vi, om det skulle bli nødvendig, kan arrangere spesielle individuelle eller gruppebelæringer. Vi holder på å gjøre alt dette klart slik at det kan gjennomføres rett før masselandingen til våre familier fra verdensrommet. Som dere forstår, ligger et langt mer inspirerende rike og venter på oss, og på dere! Vi ønsker disse forandringene velkommen og vet at de kan hjelpe dere alle å forberede dere til en fremtid som fullt bevisste Lys-Vesener.

I dag så vi nærmere på hva som er i ferd med å skje rundt om på denne kloden etter hvert som bitene av dette nye riket faller på plass. Det har vært en lang reise for å komme hit vi står i dag. Vi nærmer oss raskt en tid hvor vi virkelig kan feire denne æraen av frihet, velstand for alle og ny nasjonal ledelse og styresett i alle land. Vit, Kjære Sjeler, at Himmelens utømmelige forråd og uendelige velstand sannelig er deres! Slik er det! Selamat gajun! Selamat ja! (Siriansk for Vært Ett! Vær i glede!)


Website: Planetary Activation Organization
Oversetter: Leif

¹ Illumionoidene henspiller på alle som er aktivt medvirkende i Illuminatis maktnettverk og operasjoner. Som det tidligere er nevnt, så vil de bli fjernet fra alle makt- og innflytelsesposisjoner og anbragt et sted hvor de ikke lenger kan blande seg opp i og inn i arbeidet med å gjennomføre forandringene og realisere den Nye Tidsalderen.

² Sheldan Nidle formidler budskap på vegne av den Pleiadianske kontingenten av den Galaktiske Føderasjonen, og i andre halvdel av budskapet, fra de Oppstegne Mesterne. Når de her snakker om «oss», så gjelder det hele vår ekstraterrestrielle familie fra andre stjernesystemer.

For de av våre lesere som ønsker å vite mer om Sheldan Nidle kan dere gå til http://galacticchannelings.com/english/channelers.html . Her finner dere også stoff om Mike Quinsey som kanaliserer SaLuSa og Susanne Ward som kanaliserer Matthew Ward. Sidene er på engelsk, men jeg håper likevel dere kan ha glede av dem.Share |


Donations for our translators team are received in gratitude Thank You!!
If you send us an e-mail, we will give you the specifics.


Much information from the channelings, and from many other sources,
is brought together on our other website:

TheGreaterPicture.com
Galactic Channelings

Create Your Badge