Home Channeling? Our channelers About us Contact


Home > Norsk > Sheldan Nidle - 18. oktober, 2016


Sheldan Nidle - 18. oktober, 2016

5 Imix, 4 Tzec, 13 Caban

Dratzo! Lyset går fra seier til seier. Fremveksten av det nye bank og finanssystemet fortsetter over hele verden og med det fortsetter en bølge av evig velstand. Sammen med disse vidunderlige forandringene ligger utsiktene til fred, som nesten ikke ble noe av. I siste minutt før spillet var over for dem, prøvde de mørke desperat, men de fikk ikke satt i gang noen verdenskrig. Heldigvis forhindret vårt liaisonpersonell og deres samarbeidspartnere på Jorden at det skjedde. Denne overflateverdenen har også beveget seg raske skritt i retning av første kontakt. Dere er på vei inn i en æra hvor behovet for penger raskt vil forsvinne. Denne prosessen vil bli godt hjulpet av at nye teknologier, både deres og våre, blir tatt i bruk, deriblant introduksjonen av den universelle prosessoren. Denne fantastiske innretningen vil gjøre at behovet for jordbruk, fabrikkproduksjon og bruken av Gaias ressurser raskt vil bli avleggs. Således vil deres globale samfunn bli frigjort fra nødvendigheten av å bruke så store deler av sin befolkning til disse arbeidskrevende og farlige oppgavene. Gaia kan forvente å se mye av sitt landareal brakt tilbake til slik de opprinnelig var. Denne prosessen vil gjøre at gresskledte landområder, våtmarker og skoger igjen kan øke. Av den grunn vil flere og flere miljøtyper bli omarbeidet for å legge til et antall habitater.

Disse forandringene vil forbedre luftkvaliteten deres og gjøre at havene deres påny kan gi livsgrunnlag for myldrende fiskepopulasjoner. Dere vil få lære å bruke deres personlige prosessorer til å lage mat eller fornye møblene deres om dere skulle ha lyst til det. Alle disse tallrike forandringene gjør at de Oppstegne Mesterne deres kan belære dere om deres fortid og forberede dere på vår ankomst. Mentorene våre vil, med utgangspunkt i denne kunnskapen, ekspandere den måten dere ser på dere selv, både individuelt og kollektivt. Det er nødvendig at de globale samfunnene deres gjør en total revurdering av hvordan de opererer. Deres enorme diversitet gir dere anledning til å tenke gjennom på nytt hvordan menneskeheten best kan leve sammen. Dere vil da være i en overgangsfase til en verden som greier å forstå hva som er mulig å oppnå gjennom alle disse forandringene. Dette vil sette dere i stand til å se Gaia som et splittet rike og gjøre det mulig for dere å introdusere Agarthanerne til dette ytre riket. Dette i seg selv er et mektig skritt i riktig retning. Det betyr at alt det nonsens Atlantidene begynte med og som Anunnakiene fortsatte med, endelig kan legges vekk for godt.

Alt dette er del av en prosess som begynte å skje med menneskeheten midt på 1960-tallet. Plutselig begynte unge mennesker å forstå hva Himmelens bud egentlig handlet om. En følelse av at en ny bevissthet ble født bredte seg hos mange av dem. I Amerika ble denne oppvåkningen kjent som «Kjærlighetens Sommer». Denne oppvåkningen ble kortsluttet ved den plutselige introduksjonen av psykedeliske narkotika som ble gjort av mange av guruene i denne bevegelsen. Disse universitets-orienterte guruene greide med stort hell å dreie denne bevissthets-bevegelsen i feil retning og la grunnlaget for en forferdelig æra med narkotikamisbruk. Virkningene av disse stoffene ble raskt nådestøtet for oppvåkningen og den nye bevisstheten. Det var kun Ancharianernes mørke dåder (at de nesten greide å gjøre Solen til en nova, for eksempel ¹) som gjorde at vi fikk lov til å intervenere og hjelpe denne bevissthetsveksten langsomt tilbake på sporet igjen. Og det var vår intervensjon som hjalp til å avverge den neste delen av de mørke herskernes plan, de falske ekstraterrestrielle invasjonene. Dette var ment å være virkemiddelet hvorved en serie massive militære operasjoner skulle fullføre planen om å gjøre menneskeheten på Jordens overflate til slaver for alltid.

Denne plutselig oppblomstringer av aksjoner under falsk flagg gjorde at Himmelen ba oss om å sette i gang en masse-intervensjon mot de mørkes intensjoner. I 1990 sendte vi en stor vitenskaps- og utforsknings-flåte for å holde overoppsyn med bevissthetsskiftet som Himmelen akkurat hadde satt i gang. Som dere kanskje husker var de påfølgende to og et halvt tiår preget av en rekke begivenheter som vi har beskrevet i mange tidligere rapporter. Dette resulterte i en bratt læringskurve. Vi organiserte til slutt en del av et Lys-team som med enormt dedikerte innsats i sin tjeneste for Himmelen, greide å sette en endelig stopper for de mørkes mektige plan for å gjøre dere alle til slaver. Denne prosessen ledet til de mørkes siste desperate forsøk, det amerikanske valget i 2016 og deres forsøk, som de nesten lykkes med, på å skape en isnende frykt for krig med atomvåpen. Dette ble det selvfølgelig satt en stopper for ved proklameringen av NESARA Republikken. Denne nye «enheten» kan få orden på valgprosessen og kjøle ned enhver potensiell atomkrig. Dere står nå på terskelen til at alt blir avdekket, en tid med mektig fred og gryningen til en enorm fremgang og velstand for alle! Den gamle virkeligheten er i ferd med å svinne hen og en ny virkelighet er i ferd med å komme solid på plass! Halleluja! Halleluja!

Namaste! Vi er deres Oppstegne Mestere! Virkeligheten i deres verden er i ferd med å forandre seg. Vår primære oppgave her er å velsigne alle som gjør fødselen av en ny tidsalder av frihet, fred og velstand mulig. De som så lenge har hatt makten i dette overflateriket blir nå isolert fra dere. Sjelens lange, mørke natt er nesten over! Foran dere ligger en tid hvor dere vil oppfylle deres drømmer og hvor en lang liste av teknologier som har vært holdt skjult for dere, vil komme ut i dagens Lys. Alt dette blir gjennomført på en måte som gjenspeiler Himmelens mildhet og med et virkelig godt monn av Himmelsk nåde. Vi takker inderlig alle som implementerer sine hellige visjoner for å gjøre alt dette mulig. Vær velsignet og vit i deres hjertes hjerte at en vidunderlig virkelighet av glede og feiring er i ferd med å bli deres! Dere vil om kort tid få møte oss og lære mye om deres opprinnelse og en historie som lenge har vært glemt. Nå i denne tid, ta dere tid til å takke Himmelen og dens mektige instrumenter i denne verden og andre verdener. Dere nærmer dere en frihetens tid. La denne uendelige velstand og fremgang begynne nå!

Vi forbereder oss for øyeblikket til å møte dem Vi, deres Oppstegne Mestere, har kjent i mange tusen år. Sammen med oss har de gitt menneskeheten et tilfluktssted fra de mørke sjelene og tilveiebragt et sted hvor den hellige godhet og nåde kunne tas i bruk. Vi er også takknemlige for at vi alle har blitt gitt et hjem hvor urgamle ritualer lever i beste velgående og som har gitt våre hjerter sann glede og Kjærlighet. Her har vi forberedt vårt oppdrag for å hjelpe dere, og her fant vi dem som, når det blir nødvendig, vil være med å hjelpe oss. Vi velsigner denne kommende nye æraen for menneskeheten og vit at vi alle snart vil bli gjenforent ved at dette ytre riket vender tilbake til full bevissthet. Da, som Galaktiske Mennesker, vil dere få bevitne gjenforeningen av Inner-Jorden og Ytter-Jorden. Når den tid kommer, vil Himmelen gi oss alle våre nye marsjordrer.

Ta dere tid til å tenke over hva dere har greid å oppnå i Himmelens gode navn. Dere stod fast ved deres visjoner og gav all den energi som krevdes for positivt å forandre dette riket. Dere gode innsats er i ferd med å bli belønnet. Dere blir nå satt fri fra uminnelige tiders gjeldsslaveri og kan nyte livet i frihetens evige Lys. Dere vil også få alt dere trenger for å bli friske og få tilbake deres fulle helse. Dere vil også få evnen til å starte deres egen foryngelsesprosess. Enn videre vil dere alle ha alt dere trenger for fremgang og velstand, samt denne ekstraordinære ressursen til å oppfylle deres drømmer. For alt dette velsigner vi dere og ønsker det beste for dere alle. For lenge, lenge siden ble vi skapt av Himmelen for mildne de sørgelige og dystre slagene dere daglig ble tildelt av de mørkes lakeier. Nå er dette oppdraget i ferd med å gå over til et nytt et. Vår oppgave nå blir å overvåke prosessen som vil bringe dere tilbake til full bevissthet. Denne tiden vil i sannhet flomme over av glede og gjøre at vi med letthet kan kommunisere med hver og en av dere! Hosanna! Hosanna!

I dag fortsatte vi med vår nådefylte oppgave. Vi har presentert disse rapportene for å gi dere en bedre forståelse av på hvilken måte denne verden er i ferd med å forvandles. Når dere har fått ett blikk inn i det nye riket, gled dere over hva som bryter frem over alt omkring dere! Vit, Kjære Sjeler, at Himmelens utømmelige forråd og uendelige velstand sannelig er deres! Slik er det! Selamat gajun! Selamat ja! (Siriansk for Vært Ett! Vær i glede!)


Website: Planetary Activation Organization
Oversetter: Leif

¹) Nova er en variable stjerne som gjennomgår et kataklysmisk utbrudd kjennetegnet ved at lysstyrken (og dermed energiutstrålingen) plutselig øker tusenfold, for deretter langsomt å vende tilbake til sin opprinnelige lysstyrke i løpet av måneder eller år.

For de av våre lesere som ønsker å vite mer om Sheldan Nidle kan dere gå til http://galacticchannelings.com/english/channelers.html . Her finner dere også stoff om Mike Quinsey som kanaliserer SaLuSa og Susanne Ward som kanaliserer Matthew Ward. Sidene er på engelsk, men jeg håper likevel dere kan ha glede av dem.Share |


Donations for our translators team are received in gratitude Thank You!!
If you send us an e-mail, we will give you the specifics.


Much information from the channelings, and from many other sources,
is brought together on our other website:

TheGreaterPicture.com
Galactic Channelings

Create Your Badge