Home Channeling? Our channelers About us Contact


Home > Norsk > Sheldan Nidle - 25 august , 2015

Sheldan Nidle - 25 august , 2015

3 Caban, 10 Uo, 12 Manik

Selamat Balik! Dagens verden er en verden hvor de gamle måtene å gjøre ting på fortsatt står sterkt. Men både finansmessige og kulturelle begivenheter er i ferd med å bli klare til å skje. De mørke styrte denne overflateverdenen i nesten 13 årtusener. En slik langvarig grad av kontroll har etablert en rekke kulturelle presedenser som det nå er nødvendig å endre på. Det er meningen at dere skal bli satt fri fra et tilsynelatende endeløst gjeldsslaveri og kontinuerlig kamp for å overleve. Disse to elementene skal komme til opphør gjennom et gjeldsjubileum* og en kommende velstand for alle. Den mørke kabalen forstår at alle de grunnpilarene de har tuftet sitt herredømme på vil bli gjort om og at de vil bli isolert fra dere. Dette er ting de helt og holdent fornekter for seg selv. Holdningen deres om å kjempe til siste blodsdråpen kan nok ha forsinket ting, men deres skjebne er forseglet av Himmelen. De mørke er fanget i et hjørne de selv har skapt. Dette er bankerott, fylt opp med ubrukelige fiat-penger og de er ikke lenger i stand til å overleve ved hjelp av sine løgner og insinuasjoner. Kort sagt, så er de i ferd med raskt å iscenesette sitt eget fall. Det er krefter i gang som for øyeblikket drøfter et antall scenarioer som vil bringe alt dette til ende. Dette involverer arrestasjoner, skandaler og reformer i hvordan nasjonene ledes, slik at det blir mulig for dere å lære sannheten om hva som har foregått siden slutten av den andre verdenskrig.

Amerika ble en verdensmakt og reverserte raskt ethvert scenario de hadde arbeidet etter siden slutten på den Amerikanske Borgerkrigen. Amerika lykkes ikke å etterleve sine sivile og isolasjonistiske ideologier og ble i stedet raskt til det nye Britiske Imperium. Denne prosessen endret på alvorlig vis hvordan Amerika fungerer. Det ble et land som etterstrebet å etablere seg som en mektig forsvarer av det gamle imperiet de tidligere hadde kjempet mot. Vi observerte hvordan Amerika skapte et sett av løgner som dannet grunnlaget for det nåværende fornektelsen av og hemmeligholdet omkring UFOer. De utkjempet illegale kriger og tviholdt på en plikt til militærtjeneste som totalt forandret mange unge amerikaneres liv. Amerika var blitt redusert til et land som løp oligarkiets ærender når disse prøvde ut sine muskler for å se hvor mektige de egentlig var blitt. Amerika var i ferd med å miste sin sjel og gjøre seg selv til nettopp det Jefferson og hans mange medarbeidere hadde advart mot. Amerika var i ferd med å skape et imperium hvis hensikt var å hjelpe de rike og mektige. De mektige hadde økt raskt i antall i etterkant av den Amerikanske Borgerkrigens slutt. Ved begynnelsen av den første verdenskrigen hadde denne klikken etablert sine formelle maktposisjoner.

Resten av det 20nde århundre ble en gjentakelse av hva England hadde gjort for å opprettholde sin posisjon som stormakt. Den kunstig iscenesatte økonomiske depresjonen var i realiteten et forspill til den andre verdenskrigen. Amerika kom ut av krigen som en dominerende makt og skapte en kald krig for å fortsette sin dominans. Den måten de arbeidet på, under Anunnakienes ondskapsfulle ledelse, sikret dem rollen som den mektigste nasjon hvorfra de mørke valgte sine fremste lakeier. Ikke desto mindre holdt denne makten på å "snuble" da Anchara proklamerte fred og Anunnakiene reiste på midten av 1990-tallet, hvilket til slutt ble åpenbart gjennom 11. september og de påfølgende krigene i Afghanistan og Irak. Disse aksjonene gjorde at de midlertidig greide å klamre seg til makten enda et tiår og litt til, og dette bringer oss til vårt nåværende dilemma. Nå er endelig tiden kommet hvor det uunngåelige virkelig vil skje. Dagens verden er avstengt fra å få vite hva våre allierte og vi holder på å stelle i stand. Vi har lovet både Himmelen og våre allierte på Jorden å ikke avsløre stort mer. De mørke vet at en rekke saker mot dem er blitt vunnet i retten og at en mektig juridisk styrke forbereder seg til å ta dem ned.

For øyeblikket befinner vi oss på kanten av stupet. En rekke aksjoner fortsetter å skride frem i sitt eget tempo. Vi følge nøye med etter hvert som alt dette spiller seg ut. Tiden er nå inne til å slutte å vurdere dere selv etter oppfatninger dere har hatt siden dere var barn. Med de mørkes fall vil dere omsider kunne få erfare hva frihet i sannhet handler om. Da Anunnakiene reiste fra Jorden for tjue år siden, ba de kabalen på det innstendigste om gi opp det de hadde holdt på med og tillate at overflod for alle og at nye styresett kunne få blomstre. Kabalen besluttet å ikke følge dette rådet, og i løpet av det neste tiåret, greide den amerikanske kabalen å sikre sin dominans. Denne dominansen har blitt temmelig tynnslitt nå som verden har kommet seg til hektene igjen etter amerikanernes eskapader. Vi ber dere om å være tålmodige og innse hva som skjer bak lukkede dører og som blir holdt hemmelig. Kabalen prøver desperat å finne en måte å velte dette på. Men nå er det altfor mange som har ervervet seg visdom og innsikt i kabalens arbeidsmetoder til at de vil kunne vinne enda en gang. Vit derfor, i dypet av deres hjerter, at dere allerede har vunnet og at dette vil manifestere om kort tid. Da vil dere bli satt fri og et nytt rike vil manifestere foran øynene på dere!

Vær velsignet! Vi er deres Oppstegne Mestere! Denne verden er nå inne i en mektig forvandling. For over to årtier siden, sendte Himmelen de første kontakt-team hit. Disse skulle arbeide under overoppsyn av de velsignede ordener av søsterskap og brorskap som utgjør Gaias orden av Oppstegne Mestere. I begynnelsen krevde dette at vi måtte utforme en plan for å erstatte mørket med nytt Lys i denne guddommelige virkeligheten. Etter et tiår med feiltrinn, begynte tidevannet å snu i den andre halvparten av det første tiår i det 21ste århundre. Vi greide å frembringe et antall passende strategier som var fullt i stand til å oppnå våre ulike mål. Den viktigste delen av dette var å forklare for de mange urgamle familiene hvordan de store ressursene som var ervervet gjennom århundrer skulle brukes gjøre det av med makten og ressursene til den mørke kabalen. For øyeblikket er dette fullt ut forklart til alle disse tallrike fraksjoner og en plan er for tiden i virksomhet. Tidspunktet for når denne hellige planen skal være gjennomført er nå i sikte.

Denne planen nærmer seg tidsfristen samtidig som de mørke truer med å dra dette overflateriket ned i en økonomisk katastrofe. Derfor ber vi dere å holde fokus på suksess. De mørke får ikke lov til å kaste dette riket ned i noen form for kaos. Enten det er økonomiske, filosofiske eller til og med et spill for å få startet nok en krig, så har, så langt, alle deres forsøk mislykkes. De mørke kan ikke unnslippe sin valgte skjebne. Nå er tiden over for at Himmelen fortsatt vil tillate tøvet deres for å holde dere i mørket. De fellene som er lagt inn i de mørkes planer blir nå avdekket for dem en etter en, mens de ser på. Derfor, mine kjære velsignete Sjeler, ber vi dere være sterke og ha tillit til Skaperen og de mange som har fått oppgaven med å sørge for at Himmelens mektige plan bærer frukt. Det er nødvendig at dette forblir hemmelig inntil de usynlige delene av planen vår er fullt manifestert. Vær takknemlig, kjære Dere, for at denne dagen er nær forestående.

Vi avslutter dette budskapet som er fullt av glede og nær forestående suksess for alle. For lenge, lenge siden gav himmelen dette overflateriket til de mørke for et fastsatt antall årtusener. Denne "leasingperioden" utløper nå. Lyset ble gitt et hellig mandat og forbereder seg nå på å kaste de mørke fra makten og bringe dere inn i et nytt rike hvor dere er frie og virkelig har velstand og fremgang for alle. Benytt denne tiden til å forberede dere til hvor og hvordan dere vil ta i bruk de guddommelige evner med hvilke dere kan oppnå deres hjertes sanne mål. Sammen skal vi omforme dette riket og gjenforenes med familiene våre i Ånderiket, fra Inner-Jorden og stjernene. I denne tiden med full bevissthet skal dere få lære om deres åndelige og intuitive evner. Legg merke til hvordan disse evnene allerede nå vokser i dere og vit, kjære Sjeler, at dere er i ferd med å bli gjort klare til en serie aldeles strålende tider! Vi vil få se hvordan Gaia forbereder seg til dette og hvordan dere vil møte deres søstre og brødre av Lyset! Halleluja! Halleluja!

I dag har vi sendt ut enda et budskap. Skaperens dekreter er i ferd med å bli manifestert. Vær i Glede og vær rede til å ta imot mange gaver. Forbered dere godt slik at dere kan bruke evnene deres til å utforme en ny og magnifikk virkelighet! Gode ting skjer for dem som venter! Vit, Kjære Sjeler, at Himmelens utømmelige Forråd og uendelige Velstand sannelig tilhører dere! Slik er det! Selamat Gajun! Selamat Ja! (Siriansk for Vær Ett! Vær i Glede!)


Website: Planetary Activation Organization
Oversetter: Leif


For de av våre lesere som ønsker å vite mer om Sheldan Nidle kan dere gå til http://galacticchannelings.com/english/channelers.html . Her finner dere også stoff om Mike Quinsey som kanaliserer SaLuSa og Susanne Ward som kanaliserer Matthew Ward. Sidene er på engelsk, men jeg håper likevel dere kan ha glede av dem.Share |


Donations for our translators team are received in gratitude Thank You!!
If you send us an e-mail, we will give you the specifics.


Much information from the channelings, and from many other sources,
is brought together on our other website:

TheGreaterPicture.com
Galactic Channelings

Create Your Badge