Home Channeling? Our channelers About us Contact


Home > Norsk > Sheldan Nidle - 18 august , 2015

Sheldan Nidle - 18 august , 2015

9 Oc, 3 Uo, 12 Manik

Selamat Matah! ("Fred Være Med Dere!") Det er mye som skjer i deres overflateverden. Det er nå en bevegelse i gang som til de grader vil forandre hvordan virkeligheten deres fungerer. De som ønsker å implementere slike forandringer befinner seg for øyeblikket i en prosess som består av et endelig sett forhandlinger som skal fastsette i hvilken rekkefølge disse forvandlingene skal manifestere. Alt dette avhenger av eksakt hvordan våre allierte skal frembringe de resultater de så langt har gjort avtale om. Dette kritiske første steget krever at vi sluttfører våre møter med dem som tilhører verdens hemmelige, hellige samfunn. For øyeblikket er den første delen av disse felles planene på det nærmeste komplett. Det neste steget er å begynne en omfattende reposisjonering av de enorme styrkene deres og av dem som kan starte den massive utleveringsoperasjonen. Følgelig er starten på disse utleveringsoperasjonene i sin innledende fase. Det er fortsatt fullt kaos i kabalens rekker og de er kun i liten grad i stand til å motsette seg disse planene. De mørke sjelene innser at en massiv arrestasjonsprosedyre er omtrent 10 dager unna. Når disse arrestasjonene begynner for alvor, er tiden kommet for å virkelig utlevere de enorme mengden av midler dere fortjener. Agarthanerne samarbeider for øyeblikket med systemoperatørene våre for å sikre at alle elementer av distribusjonssystemet fungerer som planlagt.

I vår forrige rapport forklarte vi en del av deres urgamle historie. Den viktigste delen av denne rapporten er tiden ta Anunnakiene trådte frem på scenen. Dere ble lært usannheter som senere ble brukt av lakeiene deres for å sørge for at dere var "snille som lam", under kontroll og trodde fullt og fast på de manipulerte historiene om deres opprinnelse. Hele denne vevnaden av usannheter er i ferd med å rakne nå som Anunnakienes lakeier begynner å miste sin totale kontroll over denne virkeligheten. Ikke desto mindre er det fortsatt nødvendig med en viss grad av hemmeligholdelse for å sikre at utleveringene går som planlagt. Straks disse operasjonene er kommet langt nok til at NESARA kan proklameres, så vil disse forsiktighetsreglene bli unødvendige. Inntil da har fortsatt de mørke noen grad av makt, som fortsatt må tas hensyn til. Det er denne begrensete makten og alle de tricks de benytter i den sammenheng, som til en viss grad har forsinket de påkrevde aksjonene for å arrestere dem og sørge for at dere får de virkemidlene som gjør at dere kan motta velsignelsene deres. Vi må be om tilgivelse for disse forsinkelsene som så lenge har frustrert dere alle og gjort dere urolige! Vi er inne i en prosess nå for å gjøre mottiltak mot disse tidligere katastrofene og gi dere de velsignelsene dere så sårt trenger!

Denne uhyre kompliserte prosessen vil til å begynne med ta noe lengre tid enn dere kanskje forventer. Ikke desto mindre, vær klare til å bevitne at det dere har ventet så lenge på, endelig begynner. Det er ingen enkel oppgave å forberede denne verden på de omfattende forandringene den trenger. Gjennom mange liv har dere blitt tilpasset til en virkelighet som i realiteten var en virkelighet hvor Anunnakiene og lakeiene deres totalt ignorerte og undertrykte deres indre kraft og evner. Nå er det helt avgjørende at dere raskt aksepterer en virkelighet hvor det som så lenge har vært ignorert og undertrykt får blomstre. Denne prosessen vil bli akselerert av de belæringene dere vil bli gitt av de Oppstegne Mesterne. Og likevel er dette bare begynnelsen på veien mot å betrakte denne verden på en helt ny måte. Den eksplosive fremveksten av den elektroniske tidsalderen i løpet av det siste tiåret er til stor hjelp for denne prosessen fordi den åpner opp nye vistaer med hensyn til kommunikasjon mellom mennesker over hele kloden. Dette gjør at nyheter om det som skjer omkring dere raskt blir spredd. Tenk dere hvor raskt dette vil kunne gjøres når dere fritt kan bruke deres telepatiske evner til å spre vital informasjon over hele kloden.

Og forestill dere deretter hvordan dette vil bli når vi ankommer. Vår oppgave er å forberede dere raskt til deres tilbakevenden til full bevissthet. I deres enorme humane genom ligger en serie nøkkelsekvenser som ble endret av Atlantidene for så lenge siden. Disse blokkeringene vil bli åpnet igjen i krystallkammeret deres. Før dette skjer, vil en spesiell mentor ta tak i de epigenetiske endringer som ble gjort med dere gjennom årtusenene, enten som gruppe eller individuelt. Hver enkelt mentor vil gå inn på dette, som i realiteten er et psykologisk fenomen. Således handler det om forandring fra to ulike vinkler. Først er det et sett av emosjonelle hendelser som må gås nøye gjennom og i tillegg en serie forandringer som vil finne sted mens dere er i krystallkammeret. Følgelig må dere sammen med mentoren deres takle på direkte vis det som har vært deres opplevelser og erfaringer i dette livet, så vel som å få et innblikk i hva som har skjedd i de tidligere livene til deres familie. Selv om dette vil kunne bli noe traumatisk, vil det være en god første begynnelse med hensyn til hva deres tid i begrenset bevissthet egentlig dreide seg om. Med dette vil dere begynne å forstå bedre hvorfor Himmelen tillot Anunnakiene for en periode å manipulere dere.

Vær velsignet! Vi er deres Oppstegne Mestere! Dette riket er i ferd med å forvandles! De hellige og velsignete Himmelens styrker er i ferd med å forberede denne vakre blå kloden for et aldeles storslagent mirakel. Disse som har hersket i denne verden i årtusener kan ikke lenger fortsette som før. Deres lidderlige handlinger og umoralske planer vil nå renne ut i intet. De mørke tror fortsatt på en uhellig plan om å sønderrive menneskeheten. Alt dette er på velsignet vis i ferd med å slå feil ettersom kilden til makten deres raskt svinner hen. Inn i dette økende maktvakuumet har Lysets styrker kommet for på kjærlighetsfullt vis å endre dette rikets kurs og frembringe de begivenhetene som trengs for å sette dere fri. Lyset vil i tillegg frembringe de nødvendige monetære ressurser for å forvandle Gaia og alle som lever i hennes overflateverdener. Denne rekken av mektige begivenheter er i ferd med å begynne å manifestere etter hvert som en ny bankverden og valutaer med nyfastsatte verdier entrer scenen. I ukene og månedene som kommer vil dere være stumme av forundring over hva Himmelen har gjort klar til dere. Tro på Lyset og fokuser i glede på det som nå er i ferd med å skje!

For noen få århundrer siden besluttet vi Oppstegne Mestere å forandre hvordan Anunnakienes lakeier ervervet og brukte sine imponerende rikdommer. Denne spesielle reformen førte til dannelsen av mange verdenstruster og etter hvert til fremveksten av et banksystem der banken låner ut deler av kundenes innskuddsverdier (fractional banking). Dette var den snedige strategien som trengtes for å dyrke frem grådigheten deres og lede disse mørke sjelene inn i overdådige monetære eksesser. I løpet av det forrige århundre ble gull og sølv erstattet en masse av det som kalles fiat-penger. Disse tankeløse svinene var nå nennsom blitt ledet avsted på veien mot sin ruin. Velsignet var det at på denne tiden hadde fantes dem som hadde visdom, Kjærlighet og ressurser til å skape de elementene som trengtes for denne utrolig kløktige og guddommelige planen. Lysets tidsalder grydde og snart var de mørke uten sine høye herskere Anunnakiene og hadde ikke engang den hellige evne til å fatte hva som kom til å hende dem. Vi befinner oss følgelig ved det øyeblikk hvor de står ved sin veis ende og et sett av særdeles mektige realiteter setter inn for dem som gav blaffen i Himmelens dekreter og ønsker.

Den inneværende tiden er tiden hvor dere, mine aldeles vidunderlige Sjeler, omsider skal få høste de søte frukter av de mørkes slyngelaktighet. Vær rede til å gå fra den ytterste frustrasjon til den mest strålende glede! Der er ikke så lett å vente når dere ikke ser at noe forandrer seg. Vi forstår til fulle hva de mørke og deres høye herskere gjorde med dere. En gang var vi som dere, vi levde liv i stille fortvilelse! Disse tidene skal bli forvandlet og en aldeles frydefull belønning vil bli gitt dere. Akkurat nå er det mange som arbeider med stor glede for å gjøre det mulig å gi dere de pengemessige og hellige ressurser som vil gjøre at dere kan gjennomføre alle disse begivenhetene som skal gi alle et storslagent og rettskaffent rike. Dere er ment å leve i denne nye virkeligheten og danne en union mellom de to rikene som er Gaia. Dere er ment å være i stand til å oppfylle deres skjebne. Bruk Kjærligheten deres til å bygge opp under dette overdådige riket!

I dag gjennomførte vi nok et budskap for å informere dere om hva som nå skjer rundt om på denne kloden. Snart vil dere kunne nyte til fulle å leve i denne nye og himmelske verden. Bruk den gjenværende tiden til å forberede dere til å ønske denne nye tidsalderen velkommen! Vit, Kjære Sjeler, at Himmelens utømmelige Forråd og uendelige Velstand sannelig tilhører dere! Slik er det! Selamat Gajun! Selamat Ja! (Siriansk for Vær Ett! Vær i Glede!)


Website: Planetary Activation Organization
Oversetter: Leif


For de av våre lesere som ønsker å vite mer om Sheldan Nidle kan dere gå til http://galacticchannelings.com/english/channelers.html . Her finner dere også stoff om Mike Quinsey som kanaliserer SaLuSa og Susanne Ward som kanaliserer Matthew Ward. Sidene er på engelsk, men jeg håper likevel dere kan ha glede av dem.Share |


Donations for our translators team are received in gratitude Thank You!!
If you send us an e-mail, we will give you the specifics.


Much information from the channelings, and from many other sources,
is brought together on our other website:

TheGreaterPicture.com
Galactic Channelings

Create Your Badge