Home Channeling? Our channelers About us Contact


Home > Norsk > Sheldan Nidle - 11 august , 2015

Sheldan Nidle - 11 august , 2015

2 Akbal, 16 Pop, 12 Manik

Selamat Jaran! For nesten 900.000 år ankom forfedrene deres til denne levende kloden. Som alle kolonister var de først enige om en begynnelse. Dette ble etterhvert det tapte kontinentet Muror (Lemuria). Samtidig etablerte kolonistene sine bosetninger i Agartha (Inner-Jorden). Disse første stegene ble gjort i erindringen om deres ødelagte første koloni, som dere kjenner som Hyperborea (landet i den Nordlige Polar-Regionen). Dette landet ble befolket for omkring 2 millioner år siden. Disse kolonistene reiste til slutt til Mars og slo seg ned i dens indre riker for omkring en million år siden. Disse kolonistene benyttet Mars som en mellomstasjon i den hensikt å senere kunne evakuere til solsystemer i Lyren og Centaurus trygget av den Galaktiske Føderasjonen. Atlantidene og deres nære samarbeidspartnere adopterte en tilsvarende plan da de flyttet fra Gaia til Agena i Centaurus for omtrent 13.000 år siden. I etterkant av denne massemigrasjonen gav Himmelen oss i oppdrag å følge nøye med på hva som foregikk og bare interferere når det var nødvendig. Planeten dere (Gaia) ble midlertidig overlatt til Anunnakiene (den gjenværende herskergruppen fra Atlantis) som skulle få herske til en fastsatt dato hvor alt skulle rettes opp igjen. Himmelen ønsket å forberede dere til deres fremtidige rolle i denne galaksen.

Denne korte skissen av systemhistorien er nødvendig for at dere bedre skal kunne forstå hvor dere nå befinner dere på tidslinjen så presist satt opp av Himmelen. Historiske datoer i den Galaktiske Føderasjonen blir fastsatt i relasjon til et stor-år på 26.250 år av omtrent 360 dager (+5 dager). Denne kalenderen ble gitt til et antall urgamle folk, som Mayaene, Egypterne og Tibetanske sivilisasjoner, for nesten 8000 år siden av Anunnakienes "kalendermester" som for eksempel i Egypt var kjent som guden "Tahuti". Dette ble gjort i henhold til et hellig edikt og et antall kalendere oppsto som resultat av disse handlingene. Vi følger nøye med på dette og det er nødvendig at vi korrigerer disse kalendrene kort tid før vi lander. Disse dokumentene er i virkeligheten svært nøyaktige. De baserer seg på bevegelsene til stjerner slik som "Pleiadene" og planeter som Venus og Mars. Hver av disse objektene har baner som kan måles for å kalkulere et årlig sett av datoer. Disse datoene gjenspeiler energiene innhentet fra et antall geometriske sett som er i kontinuerlig forandring. Disse settene kan brukes til å fastsette nøkkeltidspunkter i samfunnenes liv og levnet.

Det er nødvendig å betrakte denne galaksen som at den sender ut energier som kan måles og loggføres av dem som forstår betydningen av disse geometriske kalkulasjonene. Anunnakiene gav et antall av sine egne i oppgave å skape forvirring omkring betydningen av disse fastsatte datoene for således å forandre historien slik at det passet med deres høye råds ønsker. Følgelig mangler disse kalenderne, til tross for at de fortsatt har en viss grad av nøyaktighet, evnen til å gjenspeile det de opprinnelige tids-vokterne hadde til hensikt at de skulle gjøre. Vårt ønske er å bringe disse kalenderne tilbake til sin opprinnelige form og å introdusere dere for Agarthanernes tids-vokter. Ene og alene Agarthanerne har opprettholdt de mange tradisjonene som først ble benyttet i hellig glede av Lemurianerne. Dere vil få møte deres forfedre når vi omsider lander. Før denne storslagne begivenheten kommer vi til å tale til dere og fremlegge for dere historien om Lemuria (Muror). Når dere studerer deres språk og skikker i detalj, vil dere få se helt tydelig hvordan Anunnakiene splittet dere og hvordan Atlantidene reduserte bevissthetsnivået deres og endret deres RNA/DNA. Det hellige øyeblikk for en spektakulær gjenforening av menneskeheten på overflaten og i Inner-Jorden ligger skimrende i horisonten foran dere.

I samsvar med denne kalenderen igangsatte vi våre første famlende steg i oppdraget med å opprette kontakt med dere, for cirka to og et halvt tiår siden. Til å begynne med gjorde vi noen forsiktige forsøk ettersom vi ikke visste hvordan Anunnakiene og lakeiene deres vil reagere og prøve å forpurre de mange prosjektene våre. Dette gjorde at vi søkte assistanse hos disse som inderlig ønsket å hjelpe til i vår hellige oppgave. Vi befinner oss nå i siste stadium med hensyn til å forberede begivenheter som, når de er manifestert, vil forandre deres verden for alltid. Lakeiene på Jorden (den mørke kabalen) er kommet til et punkt hvor det ikke finnes noen vei tilbake. En omfattende, verdensomspennende gruppe av opponenter er nå i posisjon til å kaste dem fra makten. Og i tillegg kommer det faktum at kabalen for øyeblikket mangler økonomiske midler til å holde det gående. Alt dette tatt i betraktning, nærmer tidspunktet seg for at et antall høyst nødvendige kunngjøringer kan legges frem for folket. Vi har, på deres vegne, klart å fastsette et tidsskjema for en serie med aksjoner. Vi er fast overbevist om at deres allierte kan tre frem og forvandle dette nåværende mørket til Lys! Dette krever at dere forener deres krefter med våre gjennom å benytte deres indre fokus til å visualisere den virkeligheten vi alle sammen i felleskap skal manifestere! Gosho ba shen! (Siriansk for "Hele Folket i aktivitet").

Vær velsignet! Vi er deres Oppstegne Mestere! Mens dere venter i frustrasjon på den dagen da deres velsignelser endelig skal komme, et par kommentarer i den sammenheng. Etter Anunnakienes fall midt på nittitallet, nektet lakeiene deres, som var edsvorne til deres ufattelig ondsinnete planer, å gi fra seg makten og tillate at en ny æra kunne vokse frem under kontroll av et antall hemmelige, hellige samfunn og de mange urgamle familiene. Denne trassigheten mot Himmelens vilje fungerte bortimot et tiår. Da begynte deres feige og ondskapsfulle spill å slå feil. Da det nærmet seg midten av det neste tiåret, begynte våre velsignete samarbeidsfeller å få overtaket. Det at de begynte å mislykkes stadig oftere signaliserte dette til Lyset at dets tid for rask fremvekst og oppløftelse hadde kommet. Vi besluttet, sammen med våre allierte, å presse gjennom en del nøkkelelementer og greide derved å få fastsatt en foreløpig dato for ulike leveranser. Så langt er disse strategiene operative og vi forventer, kjære Dere, at disse fastsatte datoene blir innfridd. Disse omstendighetene sikrer at leveranser vil begynne om kort tid.

Man må huske på den egentlige grunnen til at disse enorme mengdene av økonomiske midler i det hele tatt ble bygget opp. Vår høyt elskede Mester Saint Germain ønsket, for den tiden vi nå er inne i, å presentere sine utvalgte med en grad av midler som var tilstrekkelig til å fullstendig legge om kursen med hensyn til hvordan rikdommene i dette riket var fordelt. Følgelig var det til å begynne med nødvendig å forandre hvordan denne totalt ufølsomme gruppe av motbydelige autokrater (den mørke kabalen) kunne styres i en viss retning. Fellen skulle være et nytt bank og pengesystem, som i løpet av et par århundrer skulle drive dem dithen at de var klare for den perfekte felle (fremveksten av et banksystem der banken låner ut deler av kundenes innskuddsverdier (fractional banking)). Det punkt hvor fellen var klar til å klappe igjen skjedde helt på begynnelsen av dette millenniet og så på nytt et og et halvt tiår senere. Det andre tidspunktet er mye mer fordelaktig og alt mens vi snakker blir alt gjort klart til dette. Det endelige punkt i denne Himmelske planen vil bli utløst og vil resultere i det endelige nederlag for disse sjelene som er blitt så inderlig misledet og lokket ut på så ville veier.

Ofte i dette overflaterikets merkelige historie, har våre nære medarbeidere stadig vekk blitt ignorert eller nedvurdert av dem som hadde makten. Hans mest høyverdige Vesen, Grev Saint Germain, er vel kjent med dette og har med stor kløkt skapt et velsignet scenario som, som til tross for at det har vært to og et halvt århundre i støpeskjeen, i dette øyeblikk er klart til å oppnå de ønskede resultater. Når dere om kort tid mottar velsignelsene dere, så fryd dere og gå med liv og lyst inn i oppgavene deres med å gjennomføre de hellige planer for å forvandle dette riket til det bedre. Vær også klar over at deres allierte er fullt forberedt på å beskytte dere og hjelpe dere i deres velsignete innsats på mange områder! Dette riket står foran å bli gjenforent med deres slektninger fra Jordens indre. Sammen er det vårt lodd å forvandle dette riket og dette solsystemet til det beste for menneskeheten og ledet an av Himmelens dekreter. Og Gaia smiler til oss alle for dette! Fortsett å være fokusert og vær positive til det som skal skje. Fremtiden til menneskeheten på Gaia er i ferd med å begynne!

I dag fortsatte vi med våre ukentlige budskaper til dere. Det er nå helt sikkert at storslagne forandringer i dette overflateriket snart vil skje. Den mørke kabalen har snart ikke flere ben å stå på. Mens denne prosessen pågår gjelder en serie spesielle overenskomster. Disse har satt oss i en situasjon hvor vi kan iverksette en siste serie med operasjoner, og resultatene av dem vil bli gjort kjent for dere etter hvert som de skjer. Den perioden som ligger foran dere er en særdeles frydefull en! Vit, Kjære Sjeler, at Himmelens utømmelige Forråd og uendelige Velstand sannelig tilhører dere! Slik er det! Selamat Gajun! Selamat Ja! (Siriansk for Vær Ett! Vær i Glede!)


Website: Planetary Activation Organization
Oversetter: Leif


For de av våre lesere som ønsker å vite mer om Sheldan Nidle kan dere gå til http://galacticchannelings.com/english/channelers.html . Her finner dere også stoff om Mike Quinsey som kanaliserer SaLuSa og Susanne Ward som kanaliserer Matthew Ward. Sidene er på engelsk, men jeg håper likevel dere kan ha glede av dem.Share |


Donations for our translators team are received in gratitude Thank You!!
If you send us an e-mail, we will give you the specifics.


Much information from the channelings, and from many other sources,
is brought together on our other website:

TheGreaterPicture.com
Galactic Channelings

Create Your Badge