Home Channeling? Our channelers About us Contact


Home > Norsk > Sheldan Nidle - 25. februar, 2014

Sheldan Nidle - 25. februar, 2014

9 Kan, 7 Zac, 10 Caban

Dratzo! Vi kommer igjen! Det er mye som skjer rundt om på kloden deres. Den mørke kabalen kjemper for å beholde sin makt, men innser at alle disse anstrengelsene er til ingen nytte. Lyset, nå representert ved de urgamle familiene og tallrike hellige, hemmelige samfunn, har kommet og har med suksess lagt frem krav på de mørkes rikdommer og makt. Vi kommer for å gjøre slutt på denne uhellige, orgieliknende makt- og pengenytelsen til de mørke og for å bringe inn en ny tid fylt med velstand for alle og frigjøring fra det motbydelige slaveriet som de mørke har påtvunget dere. De Oppstegne Mestrene har, under hellige dekreter fra Himmelen, etablert de virkemidlene som skal få de mørke til å overgi seg til Lyset. Denne prosessen er i gang og i ferd med å nå sine første milepæler. Det primære verktøyet som har gjort dere til slaver er penger, og først og fremst den aldeles motbydelige oppfinnelsen deres, ”fiat penger”.* Denne avskyelige oppfinnelsen har skapt helt unødvendige inflasjoner og manipulert frem panikk og økonomiske sammenbrudd gjennom århundrer. Hver eneste gang har disse moralsk foraktelige manøvrene beriket kjernen i den mørke kabalen, samtidig som de har skapt hendelser som ytterligere har forsterket deres makt.

Resultatene av disse manipulasjonene har ført til kriger, død og splittelse. Vi er midt oppe i prosessen med å få en slutt på denne høyst unaturlige karusellen og erstatte den med guddommelig stabilitet som vil gjøre at dere tydelig vil kunne se hva som er virkelig og hva som ikke er det. Etter hvert som dere begynner å utvide denne forståelsen til å inkludere hvilket fantastisk under Gaia og hennes forbløffende økosystemer egentlig er, så vil dere oppdage den sanne årsaken til at dere befinner dere her på Jorden. Du er et svært spesielt Vesen som er eslet til å være en evig Kjærlighetsfull mellommann. Du har de evnene som trengs for å rette opp de tingene som truer disse økosystemene og fremskaffe de ting som virkelig kan hjelpe hvert eneste levende vesen som bor på denne kloden. I tillegg til dette, står du nå rett foran å gjenoppdage dine underjordiske brødre og søstre. Inner-Jorden er i realiteten et 5te dimensjons samfunn. Det er dit du skal vende tilbake og igjen ikle deg denne spesielle ”kappen” som det er å være et fullt bevisst menneske. Sannheten i dette vibrerer nå i hver eneste celle i kroppen din. Vi er her for å assistere i denne prosessen og, under instrukser fra Himmelen, å transformere denne nåværende så problemfylte virkeligheten deres.

Denne transformasjonen begynner med enorme forandringer i deres fysiske, mentale og emosjonelle kropper, og vil avsluttes med en åndelig transformasjon som bringer dere tilbake til full bevissthet. De mørke forstår dette. Likevel greier de ikke å få seg til å gi slipp på makten som de har hatt over dere i tusenvis av år. Denne makten er de for øyeblikket i ferd med å bli fravristet på grunn av den særdeles vanskelige situasjonen denne gruppen nå befinner seg i. De mørke forsøker å finne ny kilder til rikdom slik at de på ett eller annet vis skal kunne klare å sno seg ut av dette som de opplever som et mareritt. En prosess er i gang som vil tvinge dem til å gå en vei som vil lede dem til kanten av et meget høyt stup. Som en flokk med lemen vil de raskt komme til å hoppe over kanten og ut i den farlige avgrunnen. Og det vil være øyeblikket da vi kan etablere den friheten og allmenne velstanden som er skjebnebestemt for dere. Det er da avsløringene vil skje og at vi fritt kan lande over alt på kloden deres. Dette vil raskt føre til en ny virkelighet og at dere igjen vil få møte og gjenforenes med deres familier fra åndeverdenen og fra stjernene.

Begivenheter, som er begynnelsen på den prosessen vi her har beskrevet, skjer alt mens vi snakker. For å rette opp det som er skjevt i denne verden er det nødvendig å fremtvinge en nyfastsettelse av verdien på alle verdens valutaer og så raskt følge dette opp med en gjeninnføring av et gull og edelmetallbasert pengesystem. Innbakt i dette ligger også en restrukturering av hvordan finansverdenen opererer internasjonalt. Disse positive korreksjonene vil danne fundamentet for utløsningen av velstandsfondene, samt teknologier som vil innebære en reversering av den kriminelle forurensningen av miljøet som den mørke kabalen og deres tallrike lakeier er ansvarlig for. Disse begivenhetene innvarsler det øyeblikket hvor de Oppstegne Mestrene endelig kan tale fritt i det offentlige rom om en rekke grunnleggende viktige punkter som vil påvirke deres aller dypeste oppfatninger og tro. Disse belæringene vil forberede dere til våre mentorers ankomst og deres samtaler med dere om veien tilbake til full bevissthet, og Agarthanerne vil komme frem i offentligheten og forklare hvem dere virkelig er og hva Himmelen forventer av dere.

Hosanna! Vi er deres Oppstegne Mestere! Vår elskede Mor er midt oppi en prosess med store fysiske forandringer. Gaia holder på å forberede sine overflateriker til den storslåtte fornyelsen! Den skjønnheten som snart vil manifestere er en velsignelse for menneskeheten. Vi følger nøye med mens den mørke kabalen tar inn over seg det faktum at et maktskifte i dette øyeblikket er i ferd med å skje. Penger har i lang tid vært kjernen i all deres virksomhet. Våre medarbeidere er nå i ferd med å ta dette verktøyet fra dem. Når dette skiftet i penge- og finanssystemet skjer, vil man vende tilbake til valutaer basert på edle metaller. Dette er for å eliminere alle de “triks” og skjulte mekanismer de mørke har brukt for å manipulere sine mange valutaer. Det kommer også en serie med nye bank-reguleringer som vil sette en stopper for mange av de ”triksene” som daglig brukes av de store bankene. Dette vil skje i forkant av selve utløsningen av velstandsfondene og at de nye regjeringene kommer på banen. De nye styresmaktene vil legge alt på plass for en generell tilbakevenden til Sedvaneretten (Common Law).

Samtidig som alt dette skjer vil dere motta de neste trinnene i deres fysiske transformasjon på veien tilbake til full bevissthet. Deres primære hodechakra vil bli klargjort til introduksjonen av to nye chakraer. Dette kan medføre økt hodepine, generelle synsforstyrrelser og ulike grader av svimmelhet og kvalme. Et annet sett av vanskeligheter kan innbefatte generell tretthet og perioder med hukommelsesproblemer. Disse mange symptomene vil være midlertidige. Så snart disse ulike elementene som er involvert er kommet på plass, vil disse ubehagelighetene gradvis forsvinne. Hjernen deres kan da “startes opp på nytt” av de medisinske teamene så dere vil oppleve en større evne til å erindre hendelser og arbeide med enhver mental problemstilling som blir presentert for dere. Vi nevner dette slik at dere vil være tilstrekkelig forberedt til det som skal skje. Vi kommer alle til å gi dere belæringer når de nye regjeringene er vel installerte.

Målet med disse nye belæringene er å rette opp alle de løgnene og forvrengningene av sannheten som de mørke har foret dere med gjennom de siste årtusenene. Den fulle bevisstheten vil kople dere opp til Gaia’s og menneskehetens Akashiske arkiver. Det er helt nødvendig at dere på forhånd har kunnskap om hva som virkelig skjedde etter at dere falt inn i deres nåværende hukommelsestap. Ånden krever at sannheten gjøres kjent og deles av dere alle. Dette er en av de mange ansvarsoppgavene vi har overfor dere. Det er nødvendig at dere blir i stand til å gjøre en vurdering av alt i dette riket og avgjøre hva som er godt, relevant og hva som må forkastes. Det er nødvendig at vi etablerer vårt kollektiv, som er under utvikling, og på alle måter forbereder dere til full bevissthet. I tillegg er det nødvendig at dere blir gjort oppmerksom på Agarthas eksistens og ankomsten av deres familier fra åndeverdenene og fra stjernene. Denne storslåtte gjenforeningen vil velsigne og forandre dette riket. Dette skal gjøre dere i stand til å forme et sant galaktisk samfunn! Hallelujah! Hallelujah! Hallelujah!

I dag ga vi dere mere informasjon om dagens hendelser! Det er mye som skjer i disse dager for å ta de mørke ned fra maktens tinder og få has på det blekksprutliknende nettverket av lakeier og andre mørke institusjoner, slik at handlinger for å bringe dere allmenn velstand og nye regjeringer og styresett kan manifestere! Vi lever sannelig i en tid av vidunderlige begivenheter inspirert av Himmelen! Vit, Kjære Sjeler, at Himmelens utømmelige Forråd og uendelige Velstand sannelig er Deres! Slik er det! Selamat Gajun! Selamat Ja! (Siriansk for Vær Ett! Vær i glede!)

Website: Planetary Activation Organization
Oversetter: Leif


Share |


Donations for our translators team are received in gratitude Thank You!!
If you send us an e-mail, we will give you the specifics.


Much information from the channelings, and from many other sources,
is brought together on our other website:

TheGreaterPicture.com
Galactic Channelings

Create Your Badge