Home Channeling? Our channelers About us Contact


Home > Norsk > Sheldan Nidle - 4 mars, 2014

Sheldan Nidle - 4 mars, 2014

10 Etznab, 1 Ceh, 10 Caban

Sealmat Bratzo! (Siriansk for “Vær i Tilfredshet”) Vi kommer nå tilbake med en del nyheter. Prosessen med Revalueringen skrider fortsatt fremover og et antall nye valutaer er klare til å tas i bruk og veksles på børsene. Dette er nok et tegn på at den mørke kabalens makt svinner. Og på et annet område er godkjenning oppnådd om den endelige teksten i de nye internasjonale bankreguleringene. Disse nye reglene vil føre til omfattende etterforskning som vil gjøre det mulig for regjeringene å bryte opp de illegale, store bankinstitusjonene som har står bak den verdensomspennende svindelen i tiden etter den Andre Verdenskrig (1945-2013). Deres grådighetsbaserte manipuleringer og de påfølgende dekkoperasjonene var den virkelige årsaken bak de mange “krigene” som ble utkjempet i denne perioden. For øyeblikket er en bredt sammensatt koalisjon av regjeringer og velplasserte enkeltmennesker i ferd med å bevise juridisk bakgrunnen for denne svindelen og frembringe de nødvendige beviser for arrestasjoner og for å splitte opp mange banker. Dette vil akselerere ytterligere etter hvert som nye regjeringer kommer på banen og velstandsprogrammene begynner å rulles ut. Denne rekken av aksjoner er imidlertid blott en begynnelse.

Deres globale feiringsjubileum som vil komme sammen med at nye regjeringer trer frem, vil feie vekk både gammel og ny personlig gjeld og rydde veien for at velstand for alle blir normen. Denne omfordelingen av rikdom vil bli ledsaget av teknologier som hittil har vært undertrykt og supplere de virkemidler dere trenger for å rette opp igjen skadene etter de mange sørgelige overgrepene som har blitt gjort mot deres levende klode. Disse aksjonene vil også forvandle luften og sørge for de virkemidlene som trengs for å rense deres forurensede hav og kontinenter. Deretter kan dere komme sammen og virkelig utvikle alt det som fred og globalt samarbeid muliggjør. I kjølvannet av dette kommer det som har med avsløringen å gjøre. Vi kommer til å gi dere enda flere grunner til å samarbeide og rive ned alle disse konflikttemaene som så lenge har splittet dere. De Oppstegne Mestrenes komme vil gi enda flere eksempler på viktigheten av disse ulike aksjonene. Sammen er dere et team som med letthet kan løse de mange umiddelbare problemene dere som et samlet folk står overfor. Når den tid kommer kan dere virkelig lære å verdsette de sanne undere i Lemuria og Atlantis.

Atlantis hadde i sin kjerne en del oppfatninger og tro, som til slutt skulle komme til å føre til hennes undergang for ca 13000 år siden. Ikke desto mindre finnes det noe godt oppi alt dette mørket. Dere er barn av begge urgamle samfunn og om kort tid vil dere gjenforenes med dem som overlevde ødeleggelsen av Atlantis og lære mange ting som dere i øyeblikket ikke kan forstå. I tillegg til dette vil dere lære mye av den visdom som er samlet i Agartha. Gjennom alle disse interaksjonene vil dere få en mye bredere forståelse av deres historie og i tillegg kommer alle de vidunderlige belæringene som deres Oppstegne Mestere vil gi. Vi vil også tilføye vår egen visdom i denne blandingen. Bruk alt det dere oppdager til å bygge opp deres eget galaktiske samfunn. Med disse kortene på hånden kan dere så gå videre og nøye planlegge en agenda, så snart dere fullfører deres transformasjon tilbake til full bevissthet. Denne nye stjerne-nasjonen i solsystemet vil få en hel rekke oppgaver. Dere skal hjelpe til å sikre ferden i galaksen og sørge for at galaksens ferd mot Lyset går stadig raskere!

Det som for tiden foregår i deres jordiske rike er en rask overgangsfase som vil kaste ut de mørke og gjøre det mulig for dere å utforme en global operasjon som fører denne virkeligheten inn i Lyset! Dette prosjektet har Himmelen gitt bud om og er gjennomført av ulike Søsterskap og Brorskaper av Lyset som har påtatt seg ansvar for denne dyrebare planeten. Hver og en av dem har, på sin egen måte bidratt til å frembringe de programmene som har oppmuntret mange til å ta modige skritt og konfrontere de mørke. Vi har bistått dem ved å sikre dem nødvendige virkemidler for de ulike aksjonene for å bygge opp nettverk som i dette nu holder på å ”ta ned” de mørke og deres tallrike lakeier. De mange hemmelige samfunn og urgamle familier i både Østen og Vesten har sørget for ytterligere ressurser for å sikre samlet suksess for alle disse ulike, gjensidig forbundne aktivitetene. For øyeblikket er disse begivenhetene i ferd med å ta form og er klare til å manifestere. I mellomtiden vil dere se aksjoner som både vil forbløffe dere og gi en dyp indre glede med hensyn til hvordan denne deres verden er i ferd med å forandre seg til det bedre!

Hallelujah! Vi er deres Oppstegne Mestere! Vi kommer i glede! Begivenheter begynner nå å skje som er den faktiske starten på en prosess som skal gi frihet, velstand for alle samt nye regjeringer og styresett. Denne operasjonen vil gjøre det mulig for oss å forklare dere et antall avgjørende viktige sannheter. Dere oppdager vanligvis ikke disse korrekte oppfatningene før dere forlater kroppen og reiser videre. Full bevissthet vil forandre dette og tillate at dere får direkte kontakt til denne klodens Akashiske arkiver og til deres egne. Følgelig må dere være forberedt på å få vite sannheten om disse falske oppfatningene som Annunakiene har påtvunget dere sammen med sine medløpere på Jorden. Vår oppgave i alle disse belæringene er å forklare fullt ut hva de mørke gjorde, vise dere hva som ble sagt, og i hvilken sammenheng det ble sagt. Denne kunnskapen vil gjøre det mulig for dere å få en bedre forståelse av hva som virkelig skjedde for så lenge siden. Det vil også gjøre at dere vil kunne se hvordan disse budskapene gitt fra oss i Himmelen i virkeligheten er svært så like i sin tilnærming.

Det er av avgjørende betydning at hver og en av dere forstår den absolutte enkelhet som blir formidlet i disse budskapene. Vi er alle deler av en kollektiv massebevissthet. Vi benytter våre individuelle aspekter til å gjøre gode handlinger og tjeneste for det Guddommelige. Vi forstår til fulle dette kollektivets natur. Guddommelig Kjærlighet og Lys er de spesielle ingrediensene som utgjør våre myriader av sjeler. Hvert aspekt inneholder et spesielt sett av noter. Sammen skaper vi en hellig harmoni. Denne guddommelige musikken er den du hører i Himmelen. I den fysiske verden bruker vi denne for å lage harmoni på unikt vis, noe som ofte kalles “Music of the Spheres”.* Hver verden har sine egne unike toner. Vi kombinerer våre egne toner med disse og skaper en melodi som stimulerer alle former for sansende liv til å blomstre. Vi blir de velsignete voktere av vår hjemmeverden og andre planeter som utgjør Solens planetsystem. Vi bringer Kjærlighet og Lys til den fysiske virkeligheten.

Det er nødvendig at dere forandrer deres begrensete bevissthet og visualiserer i stor skala hvem og hva dere er. Vår oppgave er først å rette opp de oppfatningene som holder dere bundet til denne (begrensete bevisstheten), og deretter forberede dere til å visualisere virkeligheten deres som en virkelighet fylt av Kjærlighet, Frihet, Glede og Guddommelige oppgaver. Det å gjøre tjeneste er en handling fylt av nåde. Den demonstrerer hvordan deres hjertefølte logikk virker. Hver eneste av oss, straks vi aksepterte vår tjenestes sanne natur, ble trenet av Oppstegne Mestere som hadde levet lenge i denne storslagne virkeligheten. Vi har nå til hensikt å lære dere alle selve essensen av alt det vi kollektivt har lært. Dette vil bli gjort med mildhet og kjærlighet. Det er mye dere må lære. Disse innledende belæringene er bare begynnelsen. Vårt overoppsyn med prosessen starter på dette punkt og vi vil fortsette å formidle visdom og Lys til våre felles store oppgaver!

I dag gav vi dere en kort oversikt over hva som er i ferd med å utfoldes. Deres jordiske rike er midt oppe i en akselerert transformasjon. En rekke begivenheter er klare til å skje. Disse vil starte den ”omskiftningen” som vil gjøre det mulig for oss å lande og vil gjøre at deres Oppstegne Mestere kan gi dere en høyst tiltrengt serie belæringer. Vit, Kjære Sjeler, at Himmelens utømmelige Forråd og uendelige Velstand sannelig er Deres! Slik er det! Selamat Gajun! Selamat Ja! (Siriansk for Vær Ett! Vær i glede!)


Website: Planetary Activation Organization
Oversetter: Leif

* Det engelske ordet “Sphere” har mange ulike betydninger. Alt fra en kule, til å gjelde kulens overflate. Det brukes også om omfanget av menneskers forståelse og innflytelse, deres sfære. I tillegg benyttes det om astronomiske runde himmellegemer, som vi ville kalle planeter eller kloder. Med ”The Music of the Spheres” oppfatter jeg som om det menes hver enkelt planet eller klodes særegne ”musikk” eller klangidentitet.


< previous message | next message >


Share |


Donations for our translators team are received in gratitude Thank You!!
If you send us an e-mail, we will give you the specifics.


Much information from the channelings, and from many other sources,
is brought together on our other website:

TheGreaterPicture.com
Galactic Channelings

Create Your Badge