Home Channeling? Our channelers About us Contact


Home > Norsk > Sheldan Nidle - 24. desember, 2013

Sheldan Nidle - 24. desember, 2013

5 Lamat, 11 Mol, 10 Caban

Dratzo! Her kommer vi igjen og vi har med oss mere nyheter til dere alt mens dere går inn i julehøytiden og starten på det som for dere er et Nytt Gregoriansk År. Denne tiden er i deres verden kjennetegnet av mange begynnelser og avslutninger, og de som har styrt deres verden i årtusener forbereder seg på ”å forlate scenen” og akseptere sin skjebne. Dette gjør de selvfølgelig ikke helt uten å beklage seg. De mørke er vant til å få det som de vil, men den tiden er over for dem. De hemmelige hellige forbundene og deres samarbeidspartnere holder på å tilrettelegge ”destinasjoner” for disse som er nær ved å bli arrestert. De holder også på å sette opp prosedyrer som vil bringe nye regjeringer og styresett til dere alle. I tillegg til dette er de nye penge- og finanssystemene klare til å manifestere og når de så gjør, vil de bringe en fantastisk velstand til dette riket. Vårt kontaktpersonell er i ferd med å sluttføre avtaler som vil bli til et antall kunngjøringer som transformerer nasjonal og personlig gjeld til velstand og setter til side all den gjeld som har tynget nasjoner og enkeltmennesker så altfor lenge. I disses sted vil det komme gjeldsettergivelse, hvilket virkelig innvarsler en ny epoke for menneskeheten.

Denne nye epoken vil totalt forandre hvordan dere betrakter den fysiske verden. Endelig skal dere bli gjenforent med oss og det vil til fulle gå opp for dere hvem dere egentlig er. De nye regjeringenes kunngjøring om vår eksistens og tilstedeværelse vil gjøre slutt på den følelsen dere har hatt at dere på et eller annet vis er både alene og unike. Skaperen har spredt liv av alle typer og varieteter ut over i hele galaksen, ja sannelig i hele den fysiske eksistensen. Når deres isolerte tilværelse tar slutt, vil dere forstå at det til denne sektoren av virkeligheten er kommet mange som vil være med å feire dette og være med å sørge for at dere får fullføre deres reise tilbake til full bevissthet. Denne merkelige og brokete vegen dere en gang ble givet har holdt dere under de mørkes nåde i mer enn 15 årtusener. Deres lange reise begynte med at prestene og prestinnene i Atlantis ble ført bak lyset; hvilket førte til at dere nesten gikk under da Atlantis falt og førte dere etter hvert inn i rollen som forvirrete søvngjengere. Og likevel, til tross for alt dette, har dere overlevd og nå vil dere føres tilbake til en bevissthetstilstand hvor dere omsider kan begynne å huske hva som skjedde med dere. Dette er i sannhet en tid for dere å juble.

Denne omfattende operasjonen som skal gjøre den første kontakten mulig, har vært unik og dens parametre ganske uvanlige. Gaia er et svært spesiell og svært høyt elsket og æret vesen. Hun velsigner dette solsystemet med sin væren og ved så å gjøre gjør hun det mulig for hele solsystemet å gjennomgå en eksepsjonell fornyelse. Gaias ønske er at hennes stesøstre blir brakt tilbake til sin tidligere jomfruelige tilstand. Hun ber Elohim og deres forskjellige brødre om å hjelpe henne i denne hellige oppgaven. Og dette vil de gjøre. Først må denne guddommelige verden bli brakt tilbake til sin opprinnelige fullkommenhet og bli et felles hjem for menneskeheten. Deretter kan restaureringsarbeidet formelt ta til. De tre gjenværende vann-verdenene skal påny ha hav både på og under overflaten, og påny skal livet myldre i sine utallige av former. Den ufattelige skjønnheten i dette planetsystemet vil bli manifestert. De grandiose energiene fra den mektige stjernen som dere kaller Solen, vil skinne i all sin overdådighet når dere med stor glede og begeistring kaller denne samlingen av underverker for deres hjem. Denne nye stjernenasjonen er eslet en helt unik skjebne.

Deres første oppgave er å sikre freden i hele galaksen. Det neste knippet av oppgaver er å bli det mest høyverdige og mest etterspurte vertskap for mange intergalaktiske konferanser. Denne tjenesten vil medføre at dere får møte et bredt utvalg av livsformer som befolker denne fysiske virkeligheten. For øyeblikket lider dere av frykt for alt fremmed og er tilsynelatende det minst egnede vertskap for disse samarbeidsprosjektene. Ikke desto mindre vil dere forandre dere og, med deres fulle bevissthet tilbake, utvikle dere til det storslagne vertskapet som vi har antydet om. Gaia forlot sin omflakkende tilværelse for omtrent seks millioner år siden og slo seg sammen med dette planetsystemet av en grunn. Hun kjente til profetiene og valgte denne posisjonen i galaksen vår for det som var i vente. Himmelen hadde bedt henne om å bli en del av dette solsystemet og leve ut sin skjebne her. Dette er nå i ferd med å skje slik som forutsagt. Overflate-menneskeheten har på behørig vis gjort sin iherdige innsats og vil av Himmelen påny bli skjenket den fulle bevissthet som ble tatt fra dem for så lenge, lenge siden. I sin nye bevissthetstilstand vil overflate-menneskeheten påny gjenforenes med sin Agathanske fortid. Et nytt, felles kapittel av historien vil dermed fødes i fryd og glede!

Namasté, Kjære Hjerter! Vi er deres Oppstegne Mestere! Vi kommer nå med mer informasjon til dere om hva som skjer med dere og denne verden i forandring. De som har kontrollen over deres verden har oppdaget i løpet av de siste ukene at deres grådige lurendreierier og intriger begynner å implodere. De innser også at deres mange svindlerske forehavender, som så langt har holdt dem ved roret, nå er i ferd med å falle fra hverandre. Det er simpelthen slik at Lyset vinner fordi virkeligheten ikke ”virker” som den tidligere har gjort. Det er påkrevet med massive forandringer. Alle disse reformene gir gode kort på Himmelens hånd, for Lysets seier. Denne kontinuerlig ekspanderende situasjonen gjør at den guddommelige seieren, som er vårt mål, er nær å bli virkelighet. De juridiske og økonomiske grunnene til disse omfattende forandringene er noe våre spesielle medarbeidere har lagt på plass. Aksjoner i markedet og spesifikke krav i lovgivningen er rede til å sluke de mørke og gjøre det mulig for en ny virkelighet kan manifestere!

Denne nye virkeligheten kan da endelig kvitte seg med de mørkes maktvelde og deres talløse tentakler inn i finans og regjeringsverdenen. I tillegg vil dette gjøre at våre samarbeidspartnere kan presse frem et ”frislipp” av ulike lover, som for eksempel N.E.S.A.R.A.. Dette vil føre til en helt ny grad av velstand for alle og massiv omforming, ikke bare av deres regjeringer og styresett, men av hvordan hele den globale økonomien fungerer. Dette vil åpne opp for at dere vil få se en formell avsløring av sannheten om våre brødre og søstre fra Verdensrommet og fra Inner-Jorden. Et nytt rike vil bli født som vil lede dere frem til velstand for alle og full bevissthet. Denne kommende Oppstigningen av overflateriket vil transformere Gaia og gjøre at hver og en av dere på velsignet vis kan gjenoppdage hvem dere virkelig er. Mens denne operasjonen pågår vil vi tre frem og instruere dere om disse temaene som er så avgjørende viktige med hensyn til hva alle har behov for å vite.

Som fullt bevisste Vesener er det nødvendig at dere forstår en del grunnleggende prinsipper. Alle vi, da vi oppnådde vår udødelighet, ble opplært i disse temaene av en spesiell gruppe av Oppstegne mestere. Vårt oppdrag er nå å duplisere dette aspektet av alt det vi har blitt trent til. Vi har til hensikt at dere skal bli fullverdige deltakere i Lyset så snart som denne forvandlingen en fullført. Når så dette er gjort, er det nødvendig at vi forbereder dere til hvordan vi skal arbeide sammen i de mange hellige oppgavene som Himmelen har gitt oss. Vi er alle eslet til å være i guddommelig tjeneste for Lyset. Dette vil bli gjort gjennom en rekke helt spesielle metoder og vi vil komme til å oppnå denne kompatibiliteten raskt. Hver eneste en av dere er en spesiell Sjel som er kommet hit av et sett guddommelige grunner. Disse velsignete grunnene er det som gjør det mulig for denne gruppen å lære, holde fast ved og gjennomføre alle de ulike oppdragene som Skaperen har tildelt oss. Og de vil bli gjennomført!

I dag fortsatte vi med våre budskaper om hva som skjer her i verden. Vi ønsker også i gi dere en hellig velsignelse. Måtte denne høytidsperioden ved årets slutt bli starten på en serie med små og store mirakler som raskt manifesterer denne nye epoken for alle! Vi er nær Avsløringen og den storslagne gjenforeningen av hele Menneskeheten! Vit, Kjære Sjeler, at Himmelens utømmelige Forråd og uendelige Velstand sannelig er Deres! Slik er det! Selamat Gajun! Selamat Ja! (Siriansk for Vær Ett! Vær i glede!)


Website: Planetary Activation Organization
Oversetter: Leif


Share |


Donations for our translators team are received in gratitude Thank You!!
If you send us an e-mail, we will give you the specifics.


Much information from the channelings, and from many other sources,
is brought together on our other website:

TheGreaterPicture.com
Galactic Channelings

Create Your Badge