Home Channeling? Our channelers About us Contact


Home > Norsk > Sheldan Nidle - 8. oktober, 2013

Sheldan Nidle - 8. oktober, 2013

6 Batz, 14 Tzotz, 10 Caban

Selamat Balik! Vi kommer med mye å snakke med dere om. De som gjennom årtusener har hatt kontrollen over deres rike er syke og fulle av angst på grunn av det faktum at tiden for at de må overgi seg raskt nærmer seg. Dette er en nyhet vi mottar med glede, men likevel forstår vi hvor uvirkelig det må føles for dem som, på samme måte som sine tidligere herrer, Annunakiene, aldri forestilte seg noe annet enn seier og således raskt ble fremmede for tanken på å bli slått. Nå vil de måtte kapitulere og se i ansiktet det faktum at makten glipper ut av hendene på dem. De som skal lede de nye interimsregjeringene har til hensikt at deres fall blir planlagt slik at det sammenfaller med erkjennelsen av de ødeleggelser de har forårsaket på så mange arenaer gjennom sin maktbruk, slik som riggingen av finanssektoren, regjeringene og verdensøkonomien. Deres juridiske system vil sørge for gravinskripsjonen for denne perioden av deres historie. Den mørke kabalen vil måtte bevitne at en ny epoke begynner, hvor dere vil få tilbake deres frihet og personlige uavhengighet som er deres naturgitte rett. Når den tiden kommer vil dere også få møte deres åndelige familie og familien fra stjernene, og en æra av glede, velstand og fremgang for menneskeheten vil bli født!

Vi har ofte snakket om hva de nye statsledelsene vil gi dere. For oss er selvfølgelig ett av høydepunktene slutten på hemmelighetskremmeriet som har stått i veien for vår ansikt til ansikt kommunikasjon med hver og en av dere, som burde ha skjedd for lenge siden. Den primære hensikten med vårt nærvær her er å være deres mentorer mens dere gjenvinner deres fulle bevissthet og dette vil formelt begynne når vi lander i stort antall. Dette oppdraget med å arrangere denne første kontakten har helt fra starten av vært en velkommen-hjem-operasjon. For nesten 900.000 år siden kom deres forfedre til Jorden for å bosette seg i det landet dere kjenner som Lemuria. Dette utgjorde en del av en avtale mellom Gaia og menneskeheten, og denne hellige oppgaven er det nødvendig at dere nå anerkjenner og respekterer. Vi vil gi dere prototypene som kan hjelpe dere å gjennomføre denne guddommelige oppgaven. Dere vil også ha Agarthanerne til å hjelpe dere til å oppnå full suksess i dette oppdraget. Når det gjelder deres stjerne-nasjon, så vil Himmelen gi Elohim tillatelse til å bringe deres solsystem tilbake til sin opprinnelige tilstand, slik at det står klart for dere til å brukes som hjemme-base. Deres stjernenasjons skjebne er aldeles overdådig!

Medlemskap i denne stjerne-nasjonen vil av Agarthanerne i nådighet bli utvidet til å omfatte dere og de gjeldende protokoller vil bli forklart for dere av Agarthas Høye Råd. Dere vil bli ønsket velkommen til Inner-Jorden og vil få anledning til å studere deres lange historie, som har vært holdt skjult for dere av deres tidligere høye herskere. De Oppstegne Mestrene står klare til å gi dere en spesiell serie med belæringer som vil hjelpe dere å dra sløret til side fra den hukommelsessvikt dere er blitt påtvunget. Det er mye som skal skje for å bringe dere tilbake til menneskehetens naturlige bevissthetstilstand. Så snart dere har fått deres fulle bevissthet tilbake, kan dere begynne å forberede solsystemet deres for sin fremtidige rolle, som en av de store arenaene for konferanser som vil utarbeide nye roller for de tidligere barn av Anchara og hvortil galakser vil bli invitert til en massiv union for å spre Lyset overalt i denne delen av den fysiske virkeligheten. I lys av denne vidunderlige skjebne, fryder vi oss over hva som nå skjer her. Vit at den mest vidunderlige, nåderike serie av bemerkelsesverdige begivenheter skal forsterke Lysets kraft og gjøre det mulig for den Himmelske Plan å utfolde seg på velordnet vis omkring oss.

Tiden som kommer er endetiden for deres gamle virkelighet. Deres samfunn står foran å bli forvandlet til et galaktisk samfunn. Dette vil bli oppnådd gjennom en vidunderlig symmetri som nå utfoldes rundt hele verden. Gjennom en forbløffende serie med kontakter på kryss og tvers har et enormt nettverk blitt dannet, som er ukjent for de fleste av dere. Mens dette fortsetter å blomstre og spre seg, gjør vi alt det vi kan for å hjelpe dets spredte komponenter og bringe dem i forbindelse med hverandre. Ikke en dag går uten at en eller annen del av dette nettverket oppdager og knytter seg til andre deler av dette stadig voksende nettverket. På samme måte som for barn som utforsker en strålende ny verden, så er denne ekspansjonen uten grenser. Dets kapasitet og rekkevidde akselererer og dette indikerer at vår nye virkelighet i sannhet er uunngåelig. Dette grasrotnettverket har sitt eget liv og er ikke mulig å stanse. Det er i ferd med å møte de nye strukturene som våre allierte holder på å bygge opp, og den påfølgende sammensmeltingen vil bringe det hele til et helt nytt nivå. Dette vil være det tidspunkt hvor denne stille revolusjonen vil bekjentgjøre seg selv. En ny epoke for menneskeheten er i ferd med å manifestere seg rett for øynene på dere!

Namaste! Vi er deres Oppstegne Mestere! Vi kommer i en tilstand av den ytterste fryd! Dette riket, som vi i så lang tid har holdt øye med, er klart til en serie mektige håndgrep som vil kaste de mørke fra sin vaklende trone. Disse, som i sin arroganse og grådighet tok kontrollen over disse jordiske land, vil miste alt de har hatt når en ny kraft inntar deres tidligere trone. Denne Lysets makt vil bringe dere velstand, fremgang, fred og frihet for alle. Vi står klare til å feire mens vi venter på de kunngjøringer som offentlig vil proklamere, i detalj, denne frigjøringen. Det vil bli en tid av jublende feiringer når all gjeld blir slettet for godt og all inntektsskatt opphører. En rekke velstandsprogrammer som vil fordele store rikdommer til alle vil gå hånd i hanske med deres nye edelmetallbaserte valutaer. Fortidens gru vil snart svinne fra minnet for å erstattes av Himmelske dekreter som vil gjøre at dere alle kan lære om deres sanne opprinnelse og historie. Det er vår oppgave å informere dere om alt dette, og så mye annet.

Vi kommer med en enkel, strålende Kjærlighet som vil gjennomsyre hver enkelt velsignet begivenhet og som vil slå an tonen for avskjeden med alle de falske læresetninger som skjulte tilstedeværelsen av vår Agarthanske familie for dere. Inni kroppen til Gaia finnes et magisk 5te dimensjons rike som har næret oss og beskyttet oss fra de mørkes aldeles forferdelige udåder. Dere vil om kort tid få lære om disse slektningene deres som har båret den største belastningen med å holde Lyset ved like overfor alle løgnene, sannhetsforvrengningene og volden som de mørke har stått for. Tapperheten og dyktigheten til deres familie fra Inner-Jorden vil bli belønnet med guddommelig nåde som sikrer oss den lenge etterlengtede seieren. Sammen skal vi etablere et nytt rike som bekrefter hvert eneste individs hellige selvbestemmelsesrett. Dette vil gjøre det mulig for Gaia å gå i gang med en rekonfigurering som vil forene hennes nå atskilte indre og ytre riker.

Disse hellige begivenhetene vil gjøre det mulig for Lyset å gjenvinne hererdømmet over denne deres dyrebare planet og dette majestetiske solsystemet! Vi betrakter det som er i ferd med å skje i full erkjennelse av dets enorme omfang. I mer en 13000 år har dere lidd mens de mørke plyndret verden. Den forestående Oppstigningen vil belønne menneskeheten på Jorden for alt de har måttet tåle. Ned gjennom en lang rekke generasjoner har livene deres blitt redusert til en tilsynelatende endeløs lidelsens og strevets vei, som kulminerte med en uunngåelig død. All denne frykten har fylt tankene deres: nå er den i ferd med å forsvinne! Et nådens øyeblikk vil befri dere fra disse begredeligheter og løfte dere frem til terskelen til full bevissthet. Himmelen har fremskyndet de fysiske forandringene som er nødvendige før dere kan fullføre disse komplekse prosessene i deres personlige Lys-Kammer. Dere står på terskelen til en ny epoke som aldri har sett sin like!

I dag fortsatte vi våre ukentlige drøftelser. Vi har informert dere om hva som hender rundt om i verden. Tiden nærmer seg for den mest gjennomgripende transformasjon. I denne nye virkeligheten vil dere bli kastet inn i en ny bevissthet som vil forberede dere til å møte deres åndelige familie, familien fra Inner-Jorden og familien fra stjernene. I denne tilstanden av full bevissthet vil dere gå i gang med å skape deres overordentlig løfterike fremtid! Vit, Kjære Sjeler, at Himmelens utømmelige Forråd og uendelige Velstand sannelig er Deres! Slik er det! Selamat Gajun! Selamat Ja! (Siriansk for Vær Ett! Vær i glede!)


Website: Planetary Activation Organization
Oversetter: Leif


Share |


Donations for our translators team are received in gratitude Thank You!!
If you send us an e-mail, we will give you the specifics.


Much information from the channelings, and from many other sources,
is brought together on our other website:

TheGreaterPicture.com
Galactic Channelings

Create Your Badge