Home > > Sheldan Nidle - 24. november, 2015

Sheldan Nidle - 24. november, 2015

3 Lamat, 1 Yaxk’in, 12 Manik

Dratzo! Verden fortsetter å bevege seg i en positiv retning. Alle de fondene man er blitt enige om samt reserver, er nå i bevegelse og de fleste har nådd frem til det sted de skal distribueres fra. Alle slik overføringer skjer under den høyeste sikkerhet. Tidligere var den største bekymringen de utallige lakeiene som villig var med på de mørkes anstrengelser for å forsinke prosessen. Disse bekymringene er ikke lenger hovedmotivet for den massive sikkerheten. De som i det senere har voldt hodebry har vært de enkelte funksjonssvikt på grunn av problemer som plutselig oppstår i den generelle telekommunikasjonsprosessen. Det aller meste av dette har blitt rettet opp. Ikke desto mindre har en stor del av de elektroniske pengeoverføringene, kritiske viktige nettsider og midlertidige nøkkeldokumenter blitt forstyrret. En viss grad av slike problemer eksisterer fortsatt. Slike problemer er likevel ikke lenger hovedbekymringen slik det en gang var. For å motvirke dette problemet har et antall nøkkelarrestasjonen blitt gjort. Denne operasjonen pågår fortsatt. Våre tjenester har stort sett blitt brukt til å samle etterretning om hva slags desperate trekk de mørke oligarkene har tenkt å forsøke seg på neste gang. Denne kombinerte operasjonen har forhindret at noen terroraksjoner i stor skala har kunnet kapre distribusjonsprosessen.

Vi er nå inne i den siste fasen med hensyn til utleveringen av fondene og å etablere et nytt verdensomspennende bank- og finanssystem. Denne prosessen har gitt nye sentere for utbetalingene av velsignelsene deres og de nødvendige virkemidler til å forhindre svindel i liten eller stor skala. I tillegg er et nytt elektronisk overføringssystem klart til å introduseres for å motvirke "uregelmessighetene" i det gamle SWIFT-systemet. Instruksjoner om introduksjonen er blitt sendt til et antall viktige nasjoner og finansinstitusjoner. Det krevdes en serie med spesielle svar for å kunne gå videre og disse avgjørende viktige elementene er blitt mottatt. Varsomhet har lenge vært et grunnleggende element for de urgamle familiene og utvalgte kongehus. De har lenge levd i diktatoriske riker styrt av de mørke oligarkene. Av den grunn har dette vært en langsom prosess hvor alt er blitt pliktoppfyllende gjennomført. Vi er for øyeblikket i mottakermodus hvilket ventelig vil gjøre at noen av dere vil kunne være med på den første testen av dette nylig implementerte utleveringssystemet. Så forvent at de første fondene kommer om kort tid.

Mens dere nå forbereder dere på omsider å motta velsignelsene deres, så er de som har seiret over kabalen inne i en siste runde med forhandlinger med hensyn til de mørkes overgivelse. Denne helt enestående begivenheten krever at dere forstår hva dette dypest sett betyr. I Atlantis begynte dere deres reise som nå vil ende i deres endelige seier over de mørke. Anunnakiene, som opprinnelig var deres høye herskere, bygget opp et samfunn som på mange vis ville gjøre dere til slaver. Dette systemet som har fungert i 13000 år, vil nå bli erstattet med et system som gir dere den frihet, sannhet og velstand dere så inderlig fortjener. Ta dere tid til å tenke nøye gjennom implikasjonene i det som nå skjer. Ikke bare vil dere få tilbake sannheten, men også et samfunn som er en forløper til vår ankomst. Denne storslagne rekken av forvandlinger er det siste leddet som trengs for å bringe denne kloden tilbake til sin opprinnelige helse og for at dere skal kunne gjøre de nødvendige justeringer slik at dere kan vende tilbake til full bevissthet. Denne prosessen vil gjenforene dere med deres åndelige familie og familien fra rommet. Det vil i tillegg gjøre dere til innbyggere av et i sannhet spesielt solsystem.

Denne operasjonen betyr at dere må endre deres grunnleggende oppfatninger som dere nå lever etter. Vi har brukt denne tiden til å forandre selve måten denne virkeligheten fungerer på. Selv om denne operasjonen til en viss grad har forsinket våre høyeste mål, har den også sørget for at velsignelsene deres kan mottas og er hundre prosent sikret mot at noe av det blir borte. Den tiden som ligger umiddelbart foran dere vil se begivenheter som for de fleste vil virke som mirakler. De kongelige og de urgamle familiene har bygget opp en mektig "belønning" som dere kan bruke til å avskaffe fattigdom, ghettoer og mest av alt sikre dette riket rent vann, elektrisitet og ren luft. Dette nye settet av globale samfunn er kun begynnelsen på nye muligheter for alle. Bruk tiden som kommer til å manifestere drømmene deres. Teknologier som totalt vil forandre reising bade lokalt og globalt, er bare begynnelsen på en ny virkelighet for menneskene. I tillegg vil dere få møte dem som representerer deres fjerne forfedre. Fryd dere og vær klare for en aldeles vidunderlig fremtid!

Namaste! Vi er deres Oppstegne Mestere! Deres verden er i rask forandring nå som nye energier for en stadig økende bevissthet flommer inn i denne virkeligheten. Himmelen velsigner oss ettersom denne guddommelige energien er ment å hjelpe deres himmelske veiledere å bringe inn grunnlaget for en ny fysisk kropp. Disse energiene skal bistå Krystall Lyskammeret deres med å gjøre dere klare til full bevissthet. Himmelen kommer om kort tid til å intensivere disse energiene ettersom vi nærmer oss tiden hvor det neste settet av slike energier vil komme. Det nye året vil derfor bli en tid av større forandringer ettersom disse energiene skal være instrumentene for nye persepsjoner og ny rikdom. Det er Himmelens intensjon at denne dyrebare blågrønne kloden markerer en tid hvor dette riket for alvor begynte å forandre sine gamle, mørke måter å gjøre ting på. Vår oppgave inkluderer en grunnleggende oppfølging av hver og en av dere. Dere må forstå dypt i deres hjerter at nye måter å gjøre ting på er i ferd med å begynne å forandre eldgamle scenarioer og resette hvordan dette riket skal fungere.

Vi bistår de forskjellige medisinske teamene fra den Galaktiske Føderasjonen. Vi tar deres funn og samordner dem med våre egne. Sammen vil disse pakkene fastsette tidspunktet for deres egen inngang i Agartha. Vår største glede er å forberede dere til den mektige forvandlingen som skal skje i Krystallkamrene. Vi gjennomgikk alle en spesiell seremoni, som ene og alene fant sted på grunn av de eksemplariske livsførsel vi hadde hatt gjennom mange liv etter hverandre. På det guddommelig rette tidspunkt arrangerte Himmelen en spesiell seremoni for forvandling. På grunn av den omfattende mangel på kontakt med det guddommelige som dere har hatt i hvert eneste liv her, kreves det en spesiell, hellig, levende innretning for at dere skal kunne vende tilbake til å bli fysiske Engler igjen. Vi benytter oss av kvalitetene nåde og barmhjertighet til å veilede dere frem til denne i sannhet mirakuløse operasjonen. De mørke kan bare ane de forberedende ting som finner sted for å forberede dere til oppstigningen.

Helt siden Atlantis’ fall har Anunnakiene, som da var mørke, vært deres nådeløse herskere. Disse nesten tretten årtusenene med fryktelig behandling har ført til at de fleste av dere er gjennomsyret av et indre stress, som forsterkes ytterligere av den generelle forvirringen om hvem dere egentlig er. Det som må skje er at dette blir rettet opp ved at dere proklamerer i deres indre at dere er mektige Vesener og at denne manglende troen på dere selv blir transmutert til en positiv og sterkt fokusert oppfatning av deres sanne, sjelebaserte selv. Vi Mestere har innpodet dette mantraet i dere. Bruk dette mantraet til å forandre hvordan dere ser på dere selv. Dere er på vei mot et punkt hvor dere kan gjenvinne de mektige indre evner dere er i besittelse av, simpelthen ved å fokusere sterkt på dette mantraet om deres sanne selv. Det er på tide å totalt forandre de oppfatningene de mørke innpodet dere med. Vær sterke og rede til å se klart for dere hvem dere virkelig er!

I dag fortsatte vi med våre ukentlige budskap. Bruk deres nye indre styrke til å fokusere på og manifestere denne nye virkeligheten. De mørke har hensynsløst trampet med tunge støvler akkurat som de selv ville gjennom dette riket. Øyeblikket er kommet for å fokusere sammen med andre og gjøre virkelighet av denne aldeles vidunderlige nye virkeligheten fylt av deres sterke evner, frihet og velstand for alle! Vit, Kjære Sjeler, at Himmelens utømmelige Forråd og uendelige Velstand sannelig tilhører dere! Slik er det! Selamat Gajun! Selamat Ja! (Siriansk for Vær Ett! Vær i Glede!)


Website: Planetary Activation Organization
Oversetter: Leif


For de av våre lesere som ønsker å vite mer om Sheldan Nidle kan dere gå til http://galacticchannelings.com/english/channelers.html . Her finner dere også stoff om Mike Quinsey som kanaliserer SaLuSa og Susanne Ward som kanaliserer Matthew Ward. Sidene er på engelsk, men jeg håper likevel dere kan ha glede av dem.


Share |