Home > > Sheldan Nidle - 1. desember, 2015

Sheldan Nidle - 1. desember, 2015

10 Men, 8 Yaxk’in, 12 Manik

Selamat Balik! For hver dag beveger vi oss nærmere begynnelsen på en ny æra av Lys på Gaias overflate. En storslagen frigjøring av menneskeheten fra den mørke kabalen er her! Tiden er nå endelig kommet for å se omfordelingen av rikdom og fremveksten av sanne verdier i verden. En global "resetting" vil finne sted og utløse fremveksten av edelmetallbaserte pengeenheter. For øyeblikket ligger revalueringene i horisonten. Parallelt med dette vil det begynne en prosess for å fri dere fra gjelden deres, rydde opp i det gamle bank- og finanssystemet og etablere et fullstendig transparent, nytt internasjonalt banksystem. Denne prosessen begynner for alvor nå som den siste måneden i dette Gregorianske året manifesterer. De mørke har gjennom lang tid tvunget oss til å fokusere på en sikkerhet, som nå har tatt fra dem den seieren de lenge trodde de skulle få. Nå mens de mørkes siste desperate halmstrå spiller seg ut, fryd dere over det faktum at alle deres innsmigrende forsøk på forhindre vårt endelige mål har vært forgjeves. Dere vil få leve i det øyeblikket da Himmelen seiret og dere fikk tilbake deres frihet. Ta også med i betraktningen den enorme innsatsen som er lagt ned for å sikre denne seieren. Minnes dem som har falt og forstå hvilken pris mange har betalt for at dette vidunderlige sluttresultatet skulle bli mulig!

Dere er resultatet av at Sirianerne og deres allierte generelt har overvåket og passet på dere. Vi har sørget for at selv om dere gjennomlevde mange mørke perioder, så fikk dere aldri dø ut eller bli omgjort til eksperimenter av den mest umoralske og bestialske sort. De mørke ble fristet gjennom den påvirkning som ble gitt dem i deres mørke sak. Som Himmelens utsendte voktere forhindret vi at slike tullete genetiske ting noen gang skjedde. Det er i sannhet en merkelig rekke av hendelser Anunnakiene og lakeiene deres har latt dere gjennomgå. Mange ganger i det forrige århundret ble dere nesten utslettet av krig, pest eller kjernefysiske katastrofer. I flere tilfeller ble Solen deres angrepet og nesten ødelagt. I disse tilfellene hvor det var på hengende håret at det ble fullstendig katastrofe, var situasjoner hvor mange S&E** flåter var tvunget til å intervenere og jobbe på spreng sammen med dem som var her på oppdrag for å passe på Jorden. Disse hendelsene som var så nær katastrofe, tvang den Galaktiske Føderasjonen til å øremerke en spesiell flåte som våre voktere hadde tilgjengelig som en nødvendig reserve. Således er det en del historier vi har til hensikt å fortelle dere i fremtiden.

Dere er en spesiell type av mennesker. For millioner av år siden var Menneskeheten på Vega en primitiv akvatisk primat hvis største evner lå i å være dyktige fiskere. Vi var kun i stand til å opprettholde et meget enkelt samfunn og var konstant bekymret på grunn av et antall fryktinngytende predatorer som hele tiden plaget oss. Inn i dette riket kom de galaktiske cetaceene*. Kollektivt hadde de brukt bortimot 10.000 liv til å se etter et Vesen som egnet seg til å bli en sann landjordens vokter. Disse modige Vesenene så oss og begynte en prosess for å gjøre oss til mer enn vi var. De så oss som svaret på sin langvarige intergalaktiske søken. Disse mektige Vesenene anmodet det galaktiske Åndelige Hierarkiet om å la oss utvikle inn i full bevissthet. Etter en rekke lange diskusjoner gav det Åndelige Hierarkiet til slutt sin godkjennelse. Disse Primatene fra Vega skulle således få sin egen skapelseshistorie og bli meddelt at de på det guddommelig rette øyeblikk skulle kolonisere dette solsystemet. Jorden skulle være det hellige sentrum i denne stjernenasjonen. Gaia bærer i seg den guddommelige gnist som hadde skapt og utformet denne vidunderlige galaksen.

Det er denne mektige historien som er grunnlaget for at vi eksisterer, at vi har vår Væren. Våre vitenskapsmenn så vel som våre åndelige rådgivere, har for lengst bekreftet validiteten av denne historien. Etter hvert som vi spredte oss ut fra det dere kaller stjernebildet Lyren, har vi aldri glemt vår beskjedne opprinnelse. Vi lærte helt fra begynnelsen å respektere alle livsformer og å betrakte dette enorme universet som et spesielt holografisk Skaperverk, inspirert av vår Skaper, den Høyeste Skapende Kraft, eller på Siriansk, "Ja Ta" (Himmelens Glede). Vi har kommet sammen i mange tidligere unioner som totalt sett er mer enn seks millioner år gamle. Den nåværende er selvfølgelig den Galaktiske Føderasjonen av Lyset. Vi gleder oss til å møte dere, og når dere er klare til det, å forberede dere til å fullføre det siste trinnet for at dere igjen skal bli våre kolleger som galaktiske mennesker. Denne tiden i deres lange historie er en overgangsperiode mellom det som er kjent for dere og det dere skal bli. Disse som fikk tillatelse til å trekke dere ned i mørket er nå borte. Det som fortsatt er igjen er en ondsinnet gruppe lakeier og for dem er tiden kommet for å forsvinne. En aldeles vidunderlig fremtid venter dere!

Namaste! Vi er deres Oppstegne Mestere! Vi kommer på denne dag for å ønske dere velkommen til en ny åndelig tid for menneskeheten. Dere har blitt opplært av de mørke og deres negative virkelighetsfremstillinger til å tvile på dere selv. Denne indre selv-tvilen kan konstant rive i dere. Den berøver dere deres åndelige krefter til å manifestere og frustrerer dere kontinuerlig. Hver eneste én som lever i denne tiden har i virkeligheten blitt gitt, av Skaperen, evnen til å manifestere et vellykket liv. Nøkkelordene er positivt fokus. Gå inn i dere selv og kast av dere denne evinnelige selvfornektelsen som er en del av deres tillærte mørke persepsjoner. Foreldre som ikke visste bedre frembragte den. Erstatt disse tankene med positive, fokuserte tanker. Til å begynne med kan det føles vanskelig. Vær ikke desto mindre tålmodige og visualiser det dere har bedt om. Over tid kan denne øvelsen begynne å bære frukt. De seire som deres ørlille fokus har greid å oppnå, kan så utvides til større og større seire.

Når dere etter hvert lærer disse mektige evnene til å lykkes, vil deres fokuseringsevne øke og deres første suksesser kan føre til andre, mer detaljerte ønsker. Dere vil litt etter litt erstatte de negative oppfatninger som feilaktig ble gitt dere da dere var unge. Når dere lærer hvor effektivt dette er, kan dere utvide det ytterligere ved å gjøre dette som en kollektiv øvelse. Når dere gjør dette som en gruppe, kan dere bokstavelig talt legge til Skaperens formidable kraft i innsatsen deres. Og da har dere økt suksessen av denne innsatsen i uendelig grad. Suksess vil da uvegerlig følge. Det helt avgjørende elementet er fokus. De mindre suksessene som lærte dere individuell fokus, krever nå gruppefokus. Nøkkelen er å slappe helt av. Lær å gi slipp. Legg dem med lett sinn i Himmelens hender. La Himmelen bruke sine mektige krefter til å manifestere dette i det rette øyeblikk. Vær bekvemme med det og fortsett deres daglige gjøremål.

Dere vil da oppdage intensjonens makt. Himmelen ønsker at dere virkelig skal lykkes. Himmelen går gjennom disse intensjonene og avgjør hvordan disse best kan gjøres til virkelighet for dere. I dette guddommelige øyeblikket oppfyller Himmelen deres ønske. Nøkkelen er å gi slipp på dette ønsket og ikke la frustrasjon slippe inn i dette bildet av suksess. Så fortsett å ha full tillit. Vit at deres sanne ønsker i sannhet vil lykkes. Vi Mestere vet dette inni oss og legger merke til at de som virkelig lever etter denne visdommen, lever et kraftfullt liv! Det er lett til å begynne med å la frustrasjon overvelde dere. Lær å leve et virkelig suksessrikt liv ved å feie denne ødeleggende selv-tvilen av banen. Dette krever øvelse og en dyp tro på denne iboende kraften. Vær derfor rede til å vinne over selv-tvilen og bevege dere mot den makten som fokusert, positiv intensjon er. Husk, kjære Hjerter, at nøkkelen i sannhet er å gi slipp på intensjonen deres og tillitsfullt legge den i Himmelens hender!

I dag tok vi opp hva som skjer i denne virkeligheten. Vi tok også opp en del viktig bakgrunnsinformasjon som dere trenger for bedre å forstå utgangspunktet for det som nå skjer. Mesterne gikk nok en gang gjennom hvordan dere best kan praktisere den fokuserte intensjonens kunst og hvordan dere kan gjøre slutt på negative frustrasjoner. Vit, Kjære Sjeler, at Himmelens utømmelige Forråd og uendelige Velstand sannelig tilhører dere! Slik er det! Selamat Gajun! Selamat Ja! (Siriansk for Vær Ett! Vær i Glede!)


Website: Planetary Activation Organization
Oversetter: Leif


For de av våre lesere som ønsker å vite mer om Sheldan Nidle kan dere gå til http://galacticchannelings.com/english/channelers.html . Her finner dere også stoff om Mike Quinsey som kanaliserer SaLuSa og Susanne Ward som kanaliserer Matthew Ward. Sidene er på engelsk, men jeg håper likevel dere kan ha glede av dem.






Share |