Home > > Sheldan Nidle - 17. november, 2015

Sheldan Nidle - 17. november, 2015

9 Imix, 14 Xul, 12 Manik

Selamat Balik! Budskapet er fortsatt positivt! Deres nye virkelighet er i ferd med å manifestere sakte, men sikkert. De mørkes høyeste ledere på denne kloden er i sannhet i en tilstand av ekstrem bekymring etter hvert som de ting de har vært med å bygge opp én etter en ender på historiens skraphaug. Mens det langsomt går opp for disse beboerne av det mørke riket at deres tid er over, så fortsetter de likevel å være trassige. Over alt på kloden gjør de ting i stille desperasjon. Disse såkalte terrorist-angrepene og forsøkene på å kneble telekommunikasjonssystemene forteller om den grad av desperasjon som for øyeblikket gjennomsyrer de mørke oligarkene. På samme måte som mange andre av deres aksjoner, vil også disse slå feil. Lyset med sine tallrike elementer, har overtaket og disse modige sjelene er i ferd med å lykkes med å ferdigstille virkemidlene som skal spre velstand for alle, presentere et nytt penge- og finanssystem, så vel som å skape nye styresett og regjeringer for alle. På samme måte forbereder vi oss på de nødvendige steg for å bringe en full avsløring av hemmeligholdet omkring UFOer, som har pågått i mange tiår. Denne prosessen vil bringe dere en mengde teknologier som hittil har vært holdt skjult for dere. Menneskeheten har hatt privilegiet av menn som Tesla som har inspirert starten på denne nye tidsalderen!

Dette er tiden hvor Lysets styrker har kommet sterkt tilbake og med uslåelig strategisk kløkt. Den strategien som har vært brukt av Lysets forkjempere, har tvunget de mørke oligarkene i kne. Deres umiddelbart forestående nederlag og de avtaler som går hand i hanske med dette, har fått dem til å slå tilbake med ulike aksjoner i håp om at de kan utløse de dype emosjoner som kan snu deres skjebne. Men når sjokket og gruen over aksjonene deres ebber ut, så svinner også sjansen for at deres mørke og feige gjerninger noensinne vil lykkes. I stedet begynner det å gå opp for verden hvorfor disse mørke gjerningene og Internett-manipulasjonene fant sted og de leter etter remedier som raskt kan sette en stopper for de mørkes aksjoner. De som støtter Lyset kommer nå med en rekke forslag til hvordan man kan fremskynde deres fall. Pengemidler er på plass og spesielle militære og politienheter står klare til å sette inn et raskt og endelig støt. I så måte er de mørkes panikk helt reell. Vi er temmelig nær at store begivenheter skjer, som har potensial til å oppnå det som har vært vårt store mål helt fra begynnelsen av. Og det er deres tilbakevenden til full bevissthet, at dere får deres fulle frihet tilbake samt uendelig velstand for alle!

For øyeblikket går det raskt fremover med det som de mørke har prøvd å forsinke. Telekommunikasjonsgrupper og kurérgrupper er travel beskjeftiget med å sikre at fonds blir overført og at de faktisk er fullt sikret. Vi sørger i tillegg for at en hel hærskare av nye teknologier ligger klare så snart nye styresett og regjeringer er på plass. Det er av avgjørende betydning at både overføringen av makt og massearrestasjonene skjer på et smidig og enkelt vis. For øyeblikket er det mange i de øvre maktsjikt blant oligarkene som befinner seg i husarrest. Visse forsiktighetstiltak er blitt gjort for å sikre at denne operasjonen går helt etter skjema. Vi har brukt en del av vårt personell til ytterligere å sikre denne situasjonen. Det at det fortsatt finne noe manøvreringsrom for de mørke på kloden deres, krever at vi overvåker i enda større detalj. Til å begynne med forsikret de som er involvert i sikkerhet og etterretning oss om at forsøk på spredte aksjoner ville bli holdt i sjakk. I stedet ble det slik at en stor aksjon fikk anledning til å skje. Det er nødvendig at vi styrker vår innsats på dette området.

Vi har et avsluttende ord til dere alle. Vi ber dere om at dere øker deres fokus på fred og frihet. Sammen kan vi sikre at de siste stegene i det som har vært en lang marsj mot frihet, endelig når sitt storslagne mål. For øyeblikket er et antall aktiviteter i ferd med å sluttføres. Dere er svært nær at pengemidlene starter å gå ut til dere. Fortsett å holde fokus! Vi er alle ekstremt innstilt på å se disse første stegene gjennomført. Vårt diplomatiske korps og kontaktpersonell kan bekrefte de store fremskrittene som er gjort i de siste månedene. Vi vet at denne operasjonene er uhyre omfattende og foregår på tallrike arenaer samtidig, og at det er et enormt komplekst foretak. Vi kommer likevel til å oppnå full suksess på alle områder. Tidsplanen for alt dette er fortsatt hemmelig. Til tross for dette kan vi uten videre si at det er gjort fremskritt man aldri før har sett maken til. Suksessen av alt dette er umiddelbart forestående. En i sannhet vidunderlig dag er i ferd med å gry for alle som har deltatt i prosessen! Ta disse pengene og bruk dem til å utforme en ny og mye vennligere virkelighet!

Vær velsignet! Vi er deres Oppstegne Mestere! Vi kommer i glede, men også i sorg og smerte. For kort tid siden iscenesatte de mørke en serie med mord. Disse unødvendige forstyrrelsene på denne hellige kloden er bare en av mange slike handlinger iscenesatt med ulike mellomrom, av de mørke, hvilket kun demonstrerer hvilke kujoner de er og den rene intoleranse for alt liv på Gaia. Vi ber dere om at dere velsigner alle de sjelene som “reiste” og at dere anvender tilgivelse i alle hjertets anliggender. Vårt guddommelige mål er å bruke vår globale intensjon til å be om at disse onde handlingene forsvinner fra denne vakre blå kloden. Husk hvordan livet er i dette riket og bruk deres positive energier til å lindre lidelsene og ønske evig kjærlighet for alle som det angår. Dette riket vil meget snart forandres til det bedre. La ikke denne eller andre hendelser ta fokus fra dere! Intensivér i stedet deres fokus og bruk det til å helbrede dette riket. Dette er øyeblikket hvor all lidelse skal bli forvandlet til fred og Kjærlighet!

Når denne tragiske hendelsen kommer litt på avstand, la oss huske hvordan denne verden er i forvandling. Vi nekter å underkaste oss lenger for de subtile spillfekteriene til de mørke oligarkene. En mektig bølge av høyere bevissthet er i ferd med å senke seg over denne verden. Dette riket er i ferd med å lære å endre sine følelser og la det helbredende hjertets vis lede an. Det er viktig å tenke på, visualisere og tro på de enorme mengdene av Kjærlighet og Lys. Dersom dere nekter å handle ut fra deres lavere følelser og bruker Kjærlighet for å forstå, så vil en vidunderlig tilstand av stille fred fylle dere. Det er denne nye energien vi arbeider for å dyrke frem. Et av de skjønneste talenter menneskeheten har, er å gjenoppdage nådens makt og det instrumentet som er himmelsk nåde. Med dette i deres hånd, er dere klare til å lære elementer som denne nye, voksende bevisstheten kan gi dere. Vær derfor rede til å ta i bruk de nye innsikter som dette gir. Hosanna! Hosanna!

I denne tiden, som vi så mange ganger har sagt, bruk visdom, vær villig til å tilgi og bruk enhver anledning til å spre deres hjertes helbredende energier. Guddommelig nåde innebærer å betrakte helheten i det som skjer. Døm ikke! Bare betrakt helheten. Når dere tar denne inn, send ut Kjærlighet og healing til alle. Dere er i realiteten en krukke av Lys og Kjærlighet. Dypt inni dere forstår dere hva som ligger i hver eneste hendelse som utgjør deres liv i disse dager. Se til Himmelen og veilederne deres for endelige svar. Dere er nå i ferd med å lære det som tok oss mange liv å lære samt et spesielt sett av instruksjoner fra de indre råd i vår guddommelige orden. Det er mye mer som vil skje. La det positive synke inn og voks dere sterkere i dette mektige Lyset. Dere er alle mektige vesener som har en spesiell åndelig erfaring i menneskekropp. Denne tiden er øyeblikket for å vise oss deres sannheter!

I dag fortsatte vi våre ukentlige budskap. Benytt denne tiden til å be og meditere over deres indre persepsjoner og oppfatninger og deres nye, økende bevissthet. Tilgi og velsigne alle. Ta så tid til å be for Sjelene til dem som er gått bort. Vær rede! En ny tid står for døren. Kjærligheten og Lyset er i sannhet i ferd med å seire! Vit, Kjære Sjeler, at Himmelens utømmelige Forråd og uendelige Velstand sannelig tilhører dere! Slik er det! Selamat Gajun! Selamat Ja! (Siriansk for Vær Ett! Vær i Glede!)


Website: Planetary Activation Organization
Oversetter: Leif


For de av våre lesere som ønsker å vite mer om Sheldan Nidle kan dere gå til http://galacticchannelings.com/english/channelers.html . Her finner dere også stoff om Mike Quinsey som kanaliserer SaLuSa og Susanne Ward som kanaliserer Matthew Ward. Sidene er på engelsk, men jeg håper likevel dere kan ha glede av dem.


Share |