Home Channeling? Our channelers About us Contact


Home > Norsk > Sheldan Nidle - 10. november, 2015


Sheldan Nidle - 10. november, 2015

2 Ix, 7 Xul, 12 Manik

Selamat Balik! En ny virkelighet er i ferd med å begynne sitt siste stadium før full manifestasjon. For lenge, lenge siden, i det gamle Atlantis, begynte det å gå opp for dere at dere på mystisk vis var blitt redusert til å være det rene leketøy for den mørke Atlantiske kabalen. Denne gruppen av ledere, prinser og konger var de som utførte det avskyelige arbeidet for det Ancharianske lederskapet i Orion-konstellasjonen. De hadde redusert evnene til sin opposisjon til et nivå hvor de ikke lenger utgjorde noen trussel mot deres ondsinnete politikk. Denne særdeles feige strategien gjentok de om igjen og om igjen gjennom de siste 3000 årene av det Atlantiske Imperiet. Forfedrene deres hadde i realiteten blitt "laboratorie-rotter" for disse mørke beboerne i Atlantis. Dere ble spesielt sårbare da dette imperiet plutselig sank ned i historiens innvoller. Siden den tiden ble en stor og mektig rekke av motbydelige dynastier etablert på Gaias overflate. Disse dynastiene var ikke i stand til å utslukke deres indre Kjærlighet for sannhet, frihet og felleskap. Det er dette som har gjort det mulig for Himmelen i sin nåde å gi dispensasjon slik at dere kan vende tilbake til full bevissthet. Det er disse kvalitetene deres som har brakt oss til deres kyster.

Denne tiden er en tid for omfattende revurderinger av deres oppfatninger om samfunnet. De mørke har, spesielt gjennom de siste 70 årene, bygget et uhyre komplisert og sammenvevd system av hemmelige regjeringer som støtter hverandre, enten de er britiske, asiatiske, europeiske eller amerikanske av opprinnelse. Dette ormereiret måtte først temmes før det kunne gjøres noen som helst fremskritt med hensyn til å kontrollere dem. I begynnelsen oppdaget vi bare et lite antall grupper eller enkeltmennesker som hadde viet seg til denne saken. Det tok mer enn to tiår å oppnå den fulle tillit slik at vi kunne komme i gang på ordentlig. I løpet av denne tiden kom vi under kontinuerlig overvåkning av de mørke oligarkene og deres mange lumske allierte. Vi har fortalt dere denne historien mange ganger tidligere. Vi gjør dette nok en gang bare for å understreke det vi nå har oppdaget. Dette handler nå om hvordan disse mørke sjelene for øyeblikket opererer. Disse moralløse kjeltringene eier Internett og dets ulike aspekter. Deres kontinuerlige forsøk på å stikke kjepper i hjulene for oss har forsinket prosessen med hvordan velsignelsene deres blir overført til ulike steder på kloden.

Dette kommunikasjonsproblemet skapte en kortvarig forsinkelse som igjen medførte en liten justering av de opprinnelige tidsskjemaene. Disse problemene er nå løst og den nødvendige kommunikasjonen flyter smidig fra sted til sted. Til tross for all deres sabotasje flyter pengene og de nødvendige instruksjonene for å skape nye styresett og regjeringer som de nå. Vi føler oss trygge på at denne konspirasjonen er over nå. De viktigste kjeltringene har blitt isolert og avstengt fra å kunne gjøre noe som helst. Dere nærmer dere raskt det punktet hvor et antall nøkkelbegivenheter omsider kan skje. Det er viktig å isolere disse moralløse kjeltringene slik at de ikke lenger på noen måte kan blande seg inn i eller forpurre det som nå er planlagt. De urgamle familiene og deres allierte har de virkemidler som trengs for å omgjøre de inngrodde oppfatningene dere har om hvordan verden fungerer. De vil først ta tak i fordelingen av rikdom og makt. Når disse aksjonene er gjennomført vil det gi dere tilbake deres frihet som dere har ventet så lenge på. Dette vil likeså gjøre det mulig for de nye nasjonale ledelsene å kunngjøre slutten på mange tiårs hemmelighold omkring UFOer!

Denne nye friheten betyr at dere kan påta dere nye ansvarsoppgaver i samfunnet og lokalsamfunnet, og overfor dere selv, for å utarbeide de nødvendige virkemidler for på kreativt vis å løse deres eget samfunns og verdens problemer. Iboende i dere alle finnes en mektig energi som med letthet kan hjelpe dere å oppdage sunne løsninger. Dette gjør det også mulig for dere å komme sammen og utarbeide en rekke planer som kan løse det dere i begynnelsen må takle. Denne prosessen er slik vi, ved hjelp av fluid ledelse, finner raske og gode løsninger. Etter hvert som dere oppdager hvordan denne prosessen fungerer, så husk på at dette er slik deres forfedre i Lemuria fant løsninger på ethvert problem. Benytt dette til å forberede dere til å arbeide sammen med våre mentorer. Det vi ville foretrekke er en dyp dialog mellom dere. På denne måten vil dere finne ut hvordan mange av deres vaner og følelser hadde sin opprinnelse. I tillegg vil dere utforske deres tidligere liv og hvordan de påvirker deres nåværende liv. Det er også nødvendig at vi går dypt inn i hvordan deres genomer ble utformet og hvordan enhver vanskelighet kan korrigeres.

Namaste! Vi er deres Oppstegne Mestere! Dere lever i en velsignet tid! En omfattende endring av denne virkelighetene er underveis. De mørke og lakeiene deres blant menneskene, har vært i stand til å opprettholde sin makt, nesten uinnskrenket, inntil ganske nylig. Det var da våre samarbeidspartnere greide å tvinge gjennom en forandring i dette uhellige, skjulte maktnettverket. Mange usedvanlig modige forhandlere greide å skape en allianse mellom en rekke svært misfornøyde elementer i verdens militære styrker. Disse særdeles modige Vesenene brukte denne nye alliansen til å støtte opp om de urgamle familiene og omsider tvinge de mørkes oligarker til å gi etter. Dette har gjort mulig en mektig prosedyre som gjør at penger kan overføres og at et nytt internasjonalt finanssystem kan komme på plass. Det er for øyeblikket en kort avbrudd på grunn av noen mindre forstyrrelser i Lysets jordiske kommunikasjonssystemer. Dette er i denne stund stort sett utbedret. Vi blir fortalt at dette avbruddet ikke helt og holdent har stanset operasjonene for å gi dere deres velsignelser og deres frihet!

Etter hvert som tiden nærmer seg for denne omfattende utdelingen av deres velsignelser, vær klar over at mange i denne verden har gjort store offere for å manifestere denne nye verden. Ta tid til å be eller meditere for disse fantastiske sjelene! Fortsett å være positive og sørg for å sende ut visjoner og positive energier, som er det som gjør disse guddommelige tingene mulig. Kom sammen for å velsigne dem som har greid å tvinge de mørke på retrett og gjøre det mulig for disse vidunderlige tingene å skje! Vi er alle et hellig kollektiv av Vesener som har lidd lenge og nå, med Himmelens dispensasjoner, er det mulig for oss å stå på terskelen til et særdeles velsignet sett av suksesser. Mye blir forventet av dere. Bruk disse gjenstående øyeblikkene til å be og til å planlegge hvordan denne nye vidunderlige visjonen skal bli manifestert. Dere er unike og spesielle. La oss vise denne virkeligheten hvilke storslagne ting dere er i stand til å utrette!

Denne verden har alltid vært fylt med unødvendige skuffelser. Denne gangen skal dere skinne og demonstrere at en ny virkelighet kan hugges ut på bakgrunn av den gamle. Dette nye riket vil omgjøre den karantenen dere har ligget under siden Atlantis’ fall. Dette øyeblikket er når dere gjør viser at dere er i besittelse av og fremviser behovet for en ny bevissthet, som dere selv vil være bærere av. Dere vil få møte deres slektninger av Menneskerasen og påbegynne en prosess som vil lede frem til full bevissthet. Vi er fulle av anerkjennelse for det dere gjør og har fullt ut til hensikt å gi dere all informasjon om mange hendelser som skjedde i deres fortid. Nøkkelen er sannhet og en uendelig nysgjerrighet om hvem dere egentlig er. Sannheten vil vi sørge for at dere får, gjennom en viktig serie samtaler med dere. Disse studiene vil være begynnelsen på alt det dere til slutt vil vite. Hosanna! Hosanna! Hosanna!

I dag, som alltid, fortsatte vi vår rapport om hva som foregår rundtom på denne kloden. De mørke er nå på fullt tilbaketog og en ny virkelighet er raskt i ferd med å forme seg rundt dere. Arrestasjonene og introduksjonen av NESARA er nær. Vær tålmodige og positive! En ny tid for alle vil komme og la den bli skapt med alle de positive energiene dere greier å manifestere! Vit, Kjære Sjeler, at Himmelens utømmelige Forråd og uendelige Velstand sannelig tilhører dere! Slik er det! Selamat Gajun! Selamat Ja! (Siriansk for Vær Ett! Vær i Glede!)


Website: Planetary Activation Organization
Oversetter: Leif


For de av våre lesere som ønsker å vite mer om Sheldan Nidle kan dere gå til http://galacticchannelings.com/english/channelers.html . Her finner dere også stoff om Mike Quinsey som kanaliserer SaLuSa og Susanne Ward som kanaliserer Matthew Ward. Sidene er på engelsk, men jeg håper likevel dere kan ha glede av dem.Share |


Donations for our translators team are received in gratitude Thank You!!
If you send us an e-mail, we will give you the specifics.


Much information from the channelings, and from many other sources,
is brought together on our other website:

TheGreaterPicture.com
Galactic Channelings

Create Your Badge