Home Channeling? Our channelers About us Contact


Home > Norsk > Sheldan Nidle - 24. september, 2013

Sheldan Nidle - 24. september, 2013

5 Caban, 0 Tzotz, 10 Caban

Selamat Jalwa! (Vær i Evig Glede!) Vi kommer for å dele noen betraktninger om hva som skjer i deres verden. Den mørke kabalens gjeldsbaserte økonomiske system henger i sannhet i en tynn tråd og er fortsatt pådriver for en gjeldsdannelse som er ganske forbløffende. Effekten av dette er at det har kommet til et punkt hvor tyngden av gjelden begynner å skjære inn i selve infrastrukturen i systemet og truer med å rive det fra hverandre, og det er blitt tydelig at de mørke ikke lenger kan holde dets senter sammen. De ser at et øyeblikk uvegerlig nærmer seg hvor et nytt system må ta over og innser at dette innvarsler slutten for deres tid på toppen. Den globale re-valueringen representerer dette vendepunktet og i virkeligheten betrakter vi denne revalueringen som et ”eselspark” som vil kaste disse hovmodige sjeler fra makten. Vi vet også at en totalt forskjellig type økonomisk system ligger og venter på et slikt øyeblikk, slik at det kan ”komme online” over hele verden. Våre allierte står klare og vil om kort tid tvinge frem det gamle, sykelige og onde systemets fall og dermed slynge portene åpne for en ny virkelighet fylt av Lysets stråleglans og som vil omforme hele klodens bevissthet.

Himmelens stødige og sikre hånd har veiledet disse tallrike forandringene som nå er i ferd med å drive deres nye virkelighet til manifestasjon. De som lenge har villet at deres ugjestmilde samfunn skulle bli erstattet av et mer Lys-orientert et, jubler over det som nå er i ferd med å skje. Vi også ser med stor glede frem til at deres nåværende lite menneskevennlige regimer blir brakt til ende. Som dere vet, var det den mørke kabalens mål å gjøre endeløst slit og slep til en permanent tilstand for livet på Jorden, og de har ikke spart på noe for å velte deres bevissthetsvekst av skinnene, sammen med alt som Lyset står for. Gjennom så lang, lang tid har dere uten å vite det deltatt i de mørkes løgnaktige og svindlerske scenarioer, idet dere trodde at det ikke fantes noen alternativer eller at man noen gang skulle få se en slutt på det. Nå er alt dette historie. Vi ble tilkalt hit av dekret fra Himmelen for å fjerne disse sørgelig gledeløse sjelene av veien i det guddommelig rette øyeblikk, og dette magiske øyeblikket har nå kommet! Overalt er det åpenbare tegn på forandring for dem som ser klart hva som blir skrevet og utdypet av deres ulike økonomi-eksperter. Tiden er kommet!

Vi snakker i kraftige ordelag i dag med hensikt, fordi det er nødvendig at dere vet at vi er fullt dedikert til sannheten og til handling. De mørkes filosofi og tillit til at de alltid skal kunne greie å vriste seg ut av enhver vanskelighet, vil ikke fungere denne gangen. Krefter som er hengivne til Lyset har gjort tilstrekkelige fremskritt til at de kan velte dette ulovlige og svikefulle korthuset en gang for alle, og vi står klare til å hjelpe til når og hvor det blir bedt om vår assistanse. Alt er klart til å sette i gang og vi er mektig stolte av våre forbundsfeller for det de har oppnådd. Deres verden er i ferd med å revne i sømmene på grunn av de talløse gode gjerninger og naturlige hendelser som legger brikkene på plass slik at de kan bryte ut i blomstrende frihet over hele kloden. Gaia er lykkelig over at deres voksende bevissthet gjør det vanskeligere og vanskeligere for de mørke å fortsette sitt grusomme og lovstridige spill med dere. De akselererende Lysnivåene har fremkalt de påkrevde betingelser for et juridisk korrekt og blodløst kupp, som med fryd skal kaste disse gledesdreperne fra makten.

Vi feirer det som skal skje. Den mørke kabalen har alltid hatt full tillit til sin egen evne til å lure dere til å akseptere deres nedbrytende politikk som fører til kriger og helt unødvendig lidelse. Nå er dere i ferd med å gjøre deres drømmer om total kontroll om til et sant mareritt, hvor de stadige økende protestaksjoner signaliserer uunngåeligheten i denne dommedagen som de selv er skyld i. Våre allierte har manøvrert kabalen ut på kanten av stupet hvor det bare finnes én vei ned! De nye regjeringene og nytt styresett skal sørge for at det blir slutt på en lang rekke hemmeligholdelsestiltak som har holdt sannheten skjult for dere om en mengde frigjørende teknologier; om vårt vennligsinnete nærvær; og det faktum at Gaia er hul og gir livsgrunnlag til et avansert 5te dimensjons samfunn i sitt hellige indre. Vårt endelig felles mål er full bevissthet. Målet er å bringe Gaia, i sannhet også hele solsystemet, tilbake til sin opprinnelige, jomfruelige rene tilstand av høyere bevissthet. Når dette er oppnådd, er det deres oppgave å fullføre det som de urgamle Lemurianerne nesten oppnådde. Og deretter kan dere vende oppmerksomheten deres mot oppgaven å sikre permanent fred i galaksen!

Vær velsignet! Vi er deres Oppstegne Mestere! Vi kommer for å kommentere hva som skjer med Gaia og med dere. Dere er i ferd med å bevege dere fra begrenset til full bevissthet. Dere blir forberedt til å bevege dere inn i de åndelige undere som full bevissthet er, ved å integrere deres fulle åndelige essens og ved å lære hvem dere virkelig er. Denne velsignete prosessen kan til tider være smertefull og åpner dere opp slik at dere kan oppleve en del subtile hint om hva dere vil være i den svært nære fremtid. Det er så mye å lære og svært liten tid til å absorbere alt dette inn i deres Vesen. For å hjelpe dere med å gjennomføre denne prosessen, vil dere trenge en del spesielt tilpasset, håndfast veiledning. Vår oppgave er å assistere dere ved å presentere informasjon i store, men likevel fordøyelige biter. Vi Oppstegne Mestere har alle måttet gjøre dette i løpet av en rekke liv, men dere har kun dette ene livet til å bli opp-Lyst. Vi tar dere imot med åpne armer og er fast besluttet på å ta dere over målstreken!

Som Oppstegne Mestere fra overflate-menneskeheten, har Ånden tildelt oss en aldeles vidunderlig og nåderik oppgave. Hver enkelt av dere er en storslagen åndelig essens som ble født inn i et sinn med redusert kapasitet, ut fra hvilken det er vanskelig for dere å begripe det vi forsøker å beskrive. Full bevissthet er når den fysiske verden i sin helhet og Himmelen smelter sammen til en altomfattende sammenheng inni dere. Da vil hver enkelt tanke dere har reflektere denne helheten og således gjøre det mulig for dere å kjenne til og være ett med Skaperen og en forbøffende himmelsk plan. Da kan dere tillitsfullt bruke deres evner og talenter til å utfolde fysikaliteten og kjenne til de ulike ”hva og hvorfor” i deres fortid, nåtid og fremtid. Dette skjer fordi disse illusoriske konstruktene basert på lineær tid i tredje dimensjon, nå smelter sammen til ett evig nå-øyeblikk av 5te dimensjon, hvor dere med letthet kan lese dem. For å greie å forstå denne evnen, og mange, mange andre, er det nødvendig at dere lærer om Åndens fysikk og fysikalitet.

Det å oppnå denne essensielle visdommen tok oss mange liv med hengiven åndelig praksis. Nå ønsker Himmelen at dere på samme vis skal integrere denne visdommen, men dere vil gjøre det med en god del åndelig og fysisk assistanse. Denne assistansen vil begynne med den avgjørende viktige etableringen av nytt styresett og regjeringer, samt en enormt frigjørende velstand for dere alle. Tiden er inne nå for å være, for å lære, og til å akseptere en hel mengde ting: ting som de mørke har holdt hemmelig vil bli avdekket; enorm velstand vil bli delt av alle; og slektsgrener av deres menneskelige familie, som så lenge har vært nektet adgang til dere, vil komme og omhylle dere i en hjemkomst som er helt sentral for at dere skal oppnå det som Himmelen har gitt dekret om. Dere er enormt velsignet fordi dere representerer en gruppe av mennesker som om kort tid skal omforme hele deres solsystem, ja i sannhet hele denne galaksen. Det er deres skjebnebestemte rolle at dere skal spre Lyset gjennom hele galaksen og integrere det med alt det som nå feier gjennom hele dette storslagne Universet!

I dag så vi nærmere på det som hender i deres verden. Utrolige begivenheter og sjokkerende kunngjøringer er i ferd med å finne sted. Disse vil forvandle deres verden og gjøre at dere kan bli fullt bevisste Vesener av Lyset. Foran dere ligger en ny virkelighet og venter, og det viktigste av alt, en ny tilstand av Væren. Vit, Kjære Sjeler, at Himmelens utømmelige Forråd og uendelige Velstand sannelig er Deres! Slik er det! Selamat Gajun! Selamat Ja! (Siriansk for Vær Ett! Vær i glede!)


Website: Planetary Activation Organization
Oversetter: Leif


Share |


Donations for our translators team are received in gratitude Thank You!!
If you send us an e-mail, we will give you the specifics.


Much information from the channelings, and from many other sources,
is brought together on our other website:

TheGreaterPicture.com
Galactic Channelings

Create Your Badge