Home Channeling? Our channelers About us Contact


Home > Norsk > Sheldan Nidle - 17. september, 2013

Sheldan Nidle - 17. september, 2013

11 Oc, 13 Zip, 10 Caban

Selamat Jarin! Vi kommer i dag med gode nyheter! Mye skjer rundt om kring i verden som rydder veien frem mot en ny verden; en verden av frihet, og fylt av velstand. Vi kommer for å gjøre dere oppmerksom på at denne utviklingen er tegn på at en ny epoke for menneskeheten er i ferd med å begynne! Denne nye æra, kjennetegnet av åpenhet, vil begynne med en serie spesielle kunngjøringer fra regjeringene, som vil markere slutten på deres langvarige tilknytning til mørkets krefter. Vi kan informere dere om at kabalen, som utgjøres av disse som har hatt total kontroll over dere så lenge, nå må gi fra seg makten til grupper som står for universell frihet, selvstendighet og velstand for alle. Disse gruppene holder nå på å forberede kringkastingen av en rekke offisielle kunngjøringer som vil informere dere om hva hele paletten av ny regjeringspolitikk vil innbefatte. Ett av resultatene av disse menneskevennlige politiske endringene er at dere får frigjort tid, hvilket gjør at dere kan ta tak i og takle det som er av ytterste hast: å rense opp i forurensningen i luften, vannet og jorden på planeten. Gjennom dette arbeidet vil dere vokse inn i et fullstendig nytt forhold til deres levende hjemmeplanet, et forhold som vil sette dere i stand til å bli dyktige og kjærlige voktere og å overvåke den harmoniske og raske fremveksten av alt det som nå skal skje over hele kloden. I denne sammenhengen vil det være en utsøkt glede for oss å bistå dere i deres mange forehavender.

Når deres verden nå beveger seg ut av sin galaktiske isolasjon, kan dere gjenetablere kontakten med deres slektninger fra Agartha. Gjennom årtusener har de mørke blokkert for at dere kunne ha kontakt med dem gjennom å presentere dere med “geofysiske fakta” som er totalt løgn og som ”beviste” at det var umulig at Jorden kunne være hul. Denne “vitenskapelige” utledelsen vil bli synliggjort som den feilslutning den er og dermed vil dere være frie til å bli gjenforent med disse som har holdt Lemurias Galaktiske Samfunn inntakt og blomstrende etter dets undergang i overflateverdenen. Sammen med representanter av det Lemurianske Råd, vil deres Oppstegne Mestere demonstrere hvordan den mørke kabalen brukte den falske tro og lære som de innpodet dere med til å fylle dere med frykt, mistenksomhet, splittelse og et endeløst kaos i deres liv. Etter hvert som nå fred og harmoni brer seg i alle land, vil deres fokus naturlig vende seg mot å hele de ødeleggelser som er gjort mot Gaia og hennes økosystemer. Så snart dere er i besittelse av de teknologier som gjør det helt unødvendig å ødelegge hennes luft, vann og jord, kan dere med fryd og glede begynne å omskape deres samfunn på alle fronter. Dere vil forstå at ethvert avansert samfunn ærer og hedrer sin totale avhengighet av sin hjemmeverden, inkludert de enda større sfærer som omfatter hele solsystemet. Dere vil gjenoppdage den levende EN-het i alt liv.

For lenge, lenge siden kom vi frem til et sett av generelle prinsipper som vi benyttet i alle verdener hvor Ånden gav oss tillatelse til å bosette oss. Disse grunnleggende premissene for å leve beviste sin validitet gang etter gang, og derfor ønsker vi å introdusere disse kriteriene for dere, slik at dere kan benytte dem slik dere finner det best. Agarthanerne ønsker også å dele sine erfaringer med dere gjennom å vise dere sitt eget samfunn som er et levende eksempel på disse kriteriene. Inner-Jorden er en forlengelse av overflateriket som dere allerede kjenner, så det er bare logisk at Agarthanerne vil være de første som viser dere sin versjon av et galaktisk samfunn, når de tar dere med på rundreise i de indre riker. Disse underskjønne indre riker i jomfruelig tilstand vekker en dyp Kjærlighetsfull ærefrykt for denne vakre blågrønne kloden. Alt her stråler av hennes Kjærlighet og Agarthanerne gjengjelder denne godhet tifold. Når dere også får oppleve Gaias lysende nærvær, vil alt det kabalen har fortalt dere om henne og hennes “virkelighet” simpelthen fordunste. Når den tid kommer vil lysteknologier ha eliminert ethvert behov for å drive jordbruk, fiske eller industriproduksjon av noe som helst, og deres nye og forbedrete levemåte i full velstand for alle vil ha løftet seg himmelhøyt over den nåværende praksis med slakting av dyr og forurensning.

Som dere kanskje begynner å oppdage, er deres oppfatning av mange ting i ferd med å gjøre en svært velkommen kursendring. Frem til nå har samfunnet deres levd på kanten av potensiell katastrofe: ett alvorlig feilslag i jordbruket eller husdyrproduksjon, eller et større brudd i deres energitilførsel, kan føre til omfattende vanskeligheter og nød. Dette vil nå endre seg. Det å streve for å karre til seg det man trenger for å leve, på bekostning av planeten, vil ikke lenger være nødvendig når nye teknologier etter hvert gjør slutt på deres avhengighet av å utnytte Gaias økologiske systemer, og på den måten vil dere få oppleve sann overflod, selvstendighet, og frihet. Dette åpen døren for helt nye fremgangsmåter og muligheter som dere for øyeblikket knapt kan forestille dere. Nå endelig, etter så lang tid, vil deres raske vekst i bevissthet kunne bryte ut i blomstring når dere nå begynner å føle et sterkt behov for å pleie Gaia, og ikke misbruke henne. Og denne omsorgen vil bre seg til å omfatte hvert eneste levende vesen på planeten deres. Og Agarthanerne og deres Oppstegne Mestere vil være ved deres side og deres belæringer vil være rettet mot å fremme en kontinuerlig utvidelse av deres bevissthet.

Vær velsignet! Vi er deres Oppstegne Mestere! Vi kommer tilbake i dag med enda flere gode nyheter! Begivenheter som skal fri dere fra slaveriets lenker er klare til å manifestere og våre velsignete forbundsfeller er forberedt på å sette en serie med prosesser i gang, og den første av dem er den som vil utløse pengene som vil bringe velstand til alle over hele kloden. En omfattende nullstilling og revaluering av alle verdens valutaer er klar til å begynne, sammen med verdensomspennende fordeling av ulike velstandsfond. Sammen vil disse to handlingene være fullbyrdelsen av de juridiske operasjoner som raskt vil gjøre slutt på det en gang så mektige grep deres illegale regjeringer har brukt til å holde hele verden nede. Dette kunststykket vil resultere i at det blir slutt på det globale gjeldsslaveriet som har vært selve bærebjelken i fiat-pengesystemet. De nye harde valutaene basert på edle metaller og det velstandsbaserte systemet vil sikre dere friheten og garantere deres personlige uavhengighet. Nå blir den humpete veien mot full bevissthet til en klar og åpen hovedvei! Vi roper, Halleluja!

Denne første perioden med en hektisk sverm av aktiviteter setter scenen for våre bidrag til global forandring, inkludert den formelle anerkjennelse av vår familie i den Galaktiske Føderasjonen og den hellige indre provins Agartha. Sannheten er at Inner-Jorden har vært vårt velsignete fristed gjennom årtusener. Nå vil dere få lære om og få se disse fantastiske, strålende landene med egne øyne. Dere vil også få lære om innbyggerne i disse landene, som har full bevissthet, men som dere har blitt fortalt var mørkets lakeier eller at de ikke eksisterte i det hele tatt. Disse usannhetene vil bli avslørt sammen med så mange andre oppdiktede ”fakta” om virkeligheten deres. Vi kommer til å gi dere en serie med meget spesielle belæringer om deres aller mest helligholdte oppfatningers natur, og vi ber dere kun om å lytte med åpne ører og se med åpne øyne. De fakta og sannheter som vi vil legge frem for dere kan være sjokkerende for noen av dere, men hvis dere bare tillater dem å gjøre det, så vil de tale for seg selv. Vi ber dere kun om å forstå hvem vi er og tenke nøye gjennom hva grunnen er til at vi forteller dere alle disse tingene nå.

For å bli fullt bevisste Vesener igjen kreves det at dere gir slipp på det illusoriske riket dere kjenner, og alt som til det henhører, og det innbefatter også all den ”tro” dere ble innpodet som sannhet. Dere ble oppmuntret til, ja nærmest presset til, å fornekte alt unntatt et meget innsnevret syn på hva som ble påstått å være virkelig. Nå må dere befri sinnet deres fra disse begrensningene! Helt siden barndommen har dere blitt neddynget i halvsannheter og fryktskapende antakelser for at dere skulle holde dere fiendtlige til hverandre på så mange vis, og vi lengter etter å hjelpe dere å fjerne disse fremmedgjørende skylappene! Vi har til hensikt å introdusere dere til idéer og prinsipper som vil forbløffe dere. Mange hemmeligheter vil bli avslørt og lenge bortgjemt kunnskap vil bli avdekket. Disse vil omhandle Livets sanne natur, Himmelens vis i den fysiske verden, og sannheten om disse som opprinnelig kom blant dere for å holde noen av de grunnleggende læresetninger i live. Det er nødvendig for dere å lære å kjenne Buddha. Det er nødvendig for dere å lære å kjenne Yeshua. Det er nødvendig for dere å lære å kjenne Mohammed. Og mange, mange andre. Når dere får ta del i slik visdom vil dere i sannhet være velsignet og det vil gjøre dere rede til å få tilbake deres fulle bevissthet.

I dag snakket vi om hva som ligger klart til å skje og om noen av de ting som snart vil høre historien til. Dere lever i en verden som er i rask forvandling. Alle og enhver kan kjenne energien som ligger bakom dette! Vær rede til å bevitne at forbløffende begivenheter finner sted! Vit, Kjære Sjeler, at Himmelens utømmelige Forråd og uendelige Velstand sannelig er Deres! Slik er det! Selamat Gajun! Selamat Ja! (Siriansk for Vær Ett! Vær i glede!)


Website: Planetary Activation Organization
Oversetter: Leif


Share |


Donations for our translators team are received in gratitude Thank You!!
If you send us an e-mail, we will give you the specifics.


Much information from the channelings, and from many other sources,
is brought together on our other website:

TheGreaterPicture.com
Galactic Channelings

Create Your Badge