Home Channeling? Our channelers About us Contact


Home > Norsk > Sheldan Nidle - 1. oktober, 2013

Sheldan Nidle - 1. oktober, 2013

12 Kan, 7 Tzotz, 10 Caban

Dratzo! Vi kommer med mere nyheter. Deres verden er for øyeblikket i en litt kinkig situasjon. Etter hvert som deres nye virkelighet begynner å slå rot inniblant de gamle, dysfunksjonelle strukturene, skapes det en situasjon som stadig presenterer nye retningsvalg. Mange nye elementer er på plass, men ennå ikke i operasjon, og på den måten fungerer verken den nye eller den gamle virkeligheten ordentlig. Naturligvis er de mørke travel opptatt med å finne ut hvordan de kan dra fordel av denne ”pausen”, ved å presse på med sine planer om å skape forsinkelser overalt hvor det er mulig, selv om de vet av erfaring at alle disse forsøkene er dømt til å mislykkes. Det de nekter å ta i betraktning er Himmelens tidsskjema for forandringene på Jorden, som ble satt opp for å sikre at alle fulgte den himmelske planen. Og når sant skal sies, har vårt kontaktpersonell brukt hele forrige uke på å informere kabalens ledere om dette faktum. Vi har blitt instruert av det lokale åndelige hierarkiet om å intervenere tungt når først signalet fra Himmelen blir gitt. Inntil da prøver vi å være til så mye hjelp som mulig og forberede oss på det vi tror vil bli en massiv intervensjon av vårt personell. For øyeblikket finnes det noen få flaskehalser her og der, men disse er svært nær sin løsning. Så fort dette er gjort, kan alt det vi har snakket om gjennomføres.

La oss kort rekapitulere hva som er blitt oppnådd så langt. En av bærebjelkene i de kommende forandringene er totalomleggingen av hvordan det globale bank og pengesystemet opererer. Våre allierte på Jorden har skapt en total reform når det gjelder hva penger brukes til og hvordan de skal fordeles. Naturligvis virker dette inn på banksystemet og hvordan bankene er organisert. Disse nye prinsippene og reglene for bankvirksomhet er vedtatt, på plass og blir holdt “på vent” til forholdene ligger til rette for at de kan implementeres. De mørke vet til fulle at dette effektivt vil underminere deres posisjoner i verdens bankvirksomhet og handelsbørsene over hele kloden og de innser at følgen av dette vil være ruin for alle deres formuer. Det skjer også en stadig opptrapping av arrestasjoner, hvilket ødelegger deres personellsituasjon. Alt er i ferd med å renne ut mellom fingrene på dem og således etterlate dem uten de ressursene de alltid har forventet å råde over. Det som skremmer dem mest er imidlertid tanken på at de fleste av dem står overfor å bli arrestert og vil måtte ta sin straff i høysikkerhetsfengsler.

Så vi står altså ved en skilleveg. Det neste steg som Himmelen har gitt bud om er ennå ikke fullt manifestert, selv om mange aspekter av det er offisielt vedtatt og juridisk gyldige. Ikke desto mindre behandler de mørke disse elementene som om de ikke eksisterer, og det er dette vi snakker om: en merkelig opphevelse av logisk persepsjon som ofte er fremherskende før et skifte er helt gjennomført. De nye reguleringene som man er blitt enige om, og som er delvis implementert, blir liksom hengende i luften som om de var usynlige. Denne tilstanden vil forandre seg så snart de nye regjeringene er proklamert, men inntil da er man i en slags midt-i-mellom periode. Når først skiftet har skjedd, vil dette være en drivkraft som fremmer deres frihet og deres tilbakevenden til deres naturlige personlige uavhengighet. Det går virkelig utforbakke for den mørke kabalen og de blir stadig mere redde for hvor raskt deres muligheter til å vri seg unna svinner hen og hvor vaklende deres posisjon virkelig er. Vårt fokus ligger på å få løst den nåværende fastlåste situasjonen og sørge for at våre allierte oppnår sin seier. Deretter kan vi offisielt avdekke alt hemmeligholdet omkring UFO’er og komme i gang med en svært nyttig serie med samtaler og samhandling mellom oss.

Denne kommende omveltningen av alle dekkoperasjonene omkring UFO’er vil være en tid hvor vi omsider kan komme åpent frem og møte dere ansikt til ansikt. Vi ønsker å snakke åpent og ærlig om vår lange, felles historie, og det samme gjelder Agarthanerne. Disse avsløringene vil være en reell vitamininnsprøytning for, og vil legge grunnen for, deres raske bevissthetsvekst, som vil kulminere med det endelige spranget inn i full bevissthet. Mange intellektuelle i deres verden har beskrevet det deres globale samfunn står overfor, som ”slutten på barndommen”: en tid for å bli voksen og akseptere sitt voksne, eller bevisste, ansvar, og dette er i sannhet hva deres samfunn står foran. Deres åndelige familier og familien fra stjernene står klare til å bistå dere når dere tar spranget inn i et modent og fullt bevisst samfunn, et samfunn som er skjebnebestemt til å vokse raskt og forme en ny stjernenasjon i hele dette solsystemet. Vi ser med stor glede frem til å innlemme denne nye stjerne-nasjonen i den Galaktiske Føderasjon av Lyset, og når den tid kommer er det et annet aspekt av dere skjebne som ligger foran dere; å sørge for varig fred i hele galaksen ved å løfte hele galaksen til sitt høyeste bevissthetsnivå nivå. Dere vil bli høyt æret for deres talenter og deres bemerkelsesverdige bragder.

Vær velsignet, Kjære Hjerter! Vi er deres Oppstegne Mestere! En ny virkelighet er i ferd med å fødes i den samme stund som vi nå drøfter viktige saker med dere. For det første så har Himmelen besluttet at deres fysiske tilpasninger og justeringer skal akselereres ytterligere. For å holde følge med dette, må de nåværende de facto regjeringene oppgraderes til det nytt styresett slik vi lenge har drøftet med dere. Lykkeligvis er det velsignete hendelser i emning som vil gjøre det mulig å fjerne den mørke kabalens regjeringer fra makten. Våre samarbeidspartnere har fullført alle de forberedende steg som kreves for å avslutte denne særskilte oppgaven. Og parallelt med denne viktige utviklingen kommer også starten på utleveringen av de første av velstandsfondene deres. Så snart de er på plass, har den nye nasjonale ledelsen til hensikt å kringkaste en serie kunngjøringer på kveldstid som vil klargjøre og utdype i detalj hva NESARA faktisk handler om. Dette vil bli starten på en del virkelig mirakuløse begivenheter!

Vi venter på det guddommelig riktige øyeblikket hvor vi kan ta kontakt med dere med en serie budskap som vil forklare for dere i detalj hva Mestrene, som jo er fokuspunktet i mange religioner, virkelig sa da de vandret blant dere og belærte dere og dere tok i mot deres opp-Lys-ning. Disse hellige belæringene vil bli ledsaget av dyptgående kommentarer fra Lysets Søsterskap og Brorskap. Dere har behov for fakta og sannhet om det store skiftet som daglig bringer dere nye, indre omveltninger og erfaringer. Himmelen har bedt oss om å belyse alle disse ting og forberede dere på de vidunderlige begivenheter som er på vei mot dere. Det å vende tilbake til full bevissthet er en ganske alvorlig sak: det vil drastisk endre alt for dere og til de grader til det bedre. Alle deres følelser, måten dere forholder der til dere selv, all samhandling med andre, og deres vidunderlige levende naturmiljø vil være helt annerledes. Vi er klar over at dette til å begynne med kan være ganske forvirrende for dere.

Vi har til hensikt å assistere deres galaktiske mentorer og deres hærskarer av personlige Engler med å venne dere til denne nye virkeligheten og til det omfattende ansvaret som følger med å leve i dette nye riket. Dere vil oppdage og utforske deres nye evner og dere vil raskt lære hvordan dere kan bruke dem. Det første som står på agendaen er å skape deres eget galaktiske samfunn, som vil tjene som en prototype for de samfunnene dere skal bygge opp på Mars, Venus og Pax. Disse vil utgjøre deres nye stjerne-nasjon. Vi aksepterer med stor glede disse instruksjonene som Himmelen har gitt oss. Sammen vil vi gjøre mirakler som bare vil gjøre Himmelens vesen i fysikaliteten enda mer åpenbar. Etter hvert som denne fremtiden folder seg ut, vil den avdekke enorm viten om hvem dere ble skapt til å være og hvorfor tretten tusen år med mørke ble bestemt. Denne visdommen vil forberede dere til det dere er skjebnebestemt til å oppnå, både i denne galaksen og enda videre.

I dag gav vi dere en oppdatering om hva som skjer og hva dere om kort tid kan vente. Vi ønsker at de gjenstående begivenhetene skal skje raskt og smidig. Dette er ikke noe som behøver å være et mysterium stort lenger, for seiersøyeblikket nærmer seg raskt! Vit, Kjære Sjeler, at Himmelens utømmelige Forråd og uendelige Velstand sannelig er Deres! Slik er det! Selamat Gajun! Selamat Ja! (Siriansk for Vær Ett! Vær i glede!)


Website: Planetary Activation Organization
Oversetter: Leif


Share |


Donations for our translators team are received in gratitude Thank You!!
If you send us an e-mail, we will give you the specifics.


Much information from the channelings, and from many other sources,
is brought together on our other website:

TheGreaterPicture.com
Galactic Channelings

Create Your Badge