Home Channeling? Our channelers About us Contact


Home > Norsk > Sheldan Nidle - 3. september, 2013

Sheldan Nidle - 3. september, 2013

10 Cib, 19 Uo, 10 Caban

Selamat Balik! Vi kommer i dag med mye å fortelle dere. Som dere vet er en rekke ulike begivenheter på gang, som vi lede til deres store seier. Det nødvendige papirarbeidet og signaturene som vi nevnte i forrige uke har blitt tatt hånd om. Våre allierte administrerer diverse situasjoner på verdensscenen og vi har bedt vår observasjonsflåte om å stanse de mørkes forsøk på å få konflikter til å blusse opp for å kunne fremtvinge en storkrig. Det er utfordrende å få gjort noe av betydning i deres verden på grunn av hindringer som oppstår på grunn av deres innkulturaliserte anskuelser og tro, samt de administrative sedvaner som de mørke har etablert. Og i tillegg kommer de merkelige komplikasjonene som deres ulike globale forbund skaper. Ikke desto mindre er disse hindringene blitt overvunnet ved hjelp av en detaljert plan som er utarbeidet av våre allierte og våre utsendte konsulenter, og deres kreative løsninger blir nå implementert. Vi har full tillit til at de vil resultere i full suksess på alle områder. Og på samme tid går deres økonomiske system gjennom en forvandlingsperiode, som inkluderer fullføringen av den finansielle kollaps som ble initiert av den mørke kabalen for rundt ti år siden. Faktum er at dette nå vil komme til å arte seg mer som en “lynrask omlegging” av deres gamle systemer og dette vil åpne slusene for en ny økonomisk tidsalder for alle.

Denne nye økonomiske tidsalder vil bety slutten for deres selvgenererende gjeldsslaveri. I dens sted vil komme gjeldsettergivelse som noen i Vesten kaller et økonomisk jubileumsfeiring. Penger vil deretter være basert på og skalert etter sann-verdi. Prisen på varer og tjenester vil bli justert ned til det nivå de hadde før hyper-inflasjonen, slik at de med større nøyaktighet reflekterer deres sanne verdi i samfunnet. Disse fastsatte verdiene vil imidlertid kun være midlertidige, for etter hvert som nye teknologier får fotfeste vil de, sammen med deres nye overflodsvelstand, vil disse verdifastsettingene miste sin mening. Hver husholdning vil motta en “i huset Lys prosessor” som vil være i stand til å skape så godt som alt dere måtte trenge, for derved å sette en øyeblikkelig stopper for de tilstivnede prosedyrene for produksjonskostnader og forbrukeretterspørsel som i dag holder deres globale økonomisystem oppe. På dette tidspunkt vi alle deres økonomiske teorier og konsepter bli foreldet; den uskjønne og miljøødeleggende infrastrukturen for deres industrielle produksjon kan fjernes, og den ødeleggende effekten som en økonomi basert på fossile brennstoffer har på Gaias økosystemer kan komme til opphør.

Så snart dere ikke lenger behøver å bekymre dere om livsviktige varer og tjenester, er dere frie til å rette hele deres oppmerksomhet mot skapende virksomhet og å drive deres samfunn. Dere vil være frigjort fra det stressende strevet med å overleve, som de mørke utnyttet til det fulle for å ha dere under kontroll, ved å redusere dere til slaveriets apati. Apati er et produkt av den gamle orden og vil forsvinne fra deres virkelighetsoppfatning så snart den nye virkeligheten etablert seg. Deres nye virkelighet, som vokser frem over alt omkring dere, trenger deres entusiastiske engasjement og medvirkning. Dette vil være den fruktbare jord dere vil bruke til å forme deres galaktiske samfunn, hvor hvert enkelt medlem på kreativt vis bidrar til helheten. Dette er en helt naturlig prosess hvor Himmelen ganske enkelt har lagt frem en guddommelig modell. Hvert enkelt samfunn tar denne modellen og modifiserer den i samsvar med sine respektive ønsker og visjoner. Resultatet av dette er at hver enkelt stjernenasjon gir grunn til feiring, ettersom deres medlemmer benytter sine felles, kreative talenter til å skape et galaktisk samfunn som ”funksjonerer”. Når dere er kommet til dette punkt, vil vi introdusere dere til et vell av mulige versjoner, ut fra hvilke dere kan skape deres egen unike tilpasning. Vi kan se at denne storslagne planen vil gi resultater som i sannhet er overdådige!

Denne nye virkeligheten deres er naturligvis en som er fullstendig bevisst. Den vil bestå av individer som aksepterer den fulle bevissthetens undere og forstår den sosiale etikette som ligger implisitt i en så fantastisk tilstand av Væren. Dere er på vei inn i denne virkeligheten som er så enormt forskjellig fra den dere nå befinner dere i. I alle dens aspekter vil den gjenspeile sin egen unike form for EN-het og sette sitt personlige stempel på hvordan den funksjonerer. Så snart vi kan ha åpen kontakt med dere, kan vi begynne å forberede dere på hva dere skal få. Alt dere for øyeblikket vet vil veksle opp til et høyere nivå og bli totalt omarbeidet. I et galaktisk samfunn er alle og enhver fullkomment kjent og deres unikhet blir feiret; hemmeligheter er en umulighet. Vi elsker å være åpne mot hverandre og lære om livet av hverandre og vi fryder oss over vårt omfattende, kollektive felleskap. Vi jubler, vi synger og vi danser for å feire dette. Vi kan virkelig se hvordan vår kjærlighet påvirker hver eneste en av oss og vi forstår hvordan den påvirker hele det praktfulle universet. Det er inn i denne ubeskrivelige verden at dere snart vil få innpass, med alt det dette så strålende betyr og innebærer.

Namaste! Vi er deres Oppstegne Mestere! Vi kommer med gode nyheter. Den mørke verden dere lever i er i ferd med å miste sin makt over dere. Det overordnete systemet som har holdt dens kontrollstrukturer oppe, er et stadig krympende finanssystem som tilbakedannes dag for dag og er fanget i en krise som det ikke kan unnslippe. Et nytt, kredittbasert pengesystem har begynt å innføres vil erstatte det nåværende gjeldsbaserte systemet, og sistnevnte har ingen som helst mulighet til å overvinne den enorme størrelsesorden av gjeld det har opparbeidet. Himmelen, i sin nåde, lar dette onde, inflasjonsskapende systemet simpelthen svinne hen og blir borte. Mange nye regler for bankvirksomhet er allerede på plass og disse vil fremskynde det gamle systemets fall. Vi ønsker velkommen disse begivenhetene som vil tvinge dette onde vekk fra makten og fra deres nye verden, og vi fryder oss og velsigner de forvandlingene som er klare til å manifestere og som vil fri dere fra det motbydelige gjeldsslaveriet og gi dere tilbake deres personlige frihet og uavhengighet. Himmelen leder og administrerer begivenheter som for alltid vil forandre deres verden!

Disse forandringene krever at dere må lære om visse sannheter som de mørke lenge har holdt hemmelige for dere. Men enda viktigere enn dette er at hensikten med Mestrenes belæringer er å vise dere den fantastiske skapende kraft dere er i besittelse av, som vil tildele dere Gudgitte ansvarsoppgaver overfor Gaia og alle aspekter av det hellige, levende Universet. Våre belæringer vil i sannhet gå mye dypere enn deres egne filosofier om “de evige mysterier”. ”Døden” har ingen mening for et Oppsteget Vesen av Lyset; vi beveger oss etter behov mellom de fysiske riker og Åndens riker. På disse reisene lærer vi om Livets essens og hvordan det henger sammen med Skaperens ubeskrivelige visdom. Dere vil oppdage, slik vi gjorde, arten av deres egen guddommelige tjeneste for Skaperverket, og etter hvert som deres visdom vokser, vil dere bruke den til å gjøre den guddommelige plan til virkelighet og hjelpe alle Vesener som utgjør det vidunderlige mangfoldet som kalles Livet.

For oss er denne guddommelige tjeneste noe vi gleder oss enormt over og det å dele av vår kunnskap er en stor glede. Hvert eneste element av det vi gjør har sitt motstykke i det andre gjør, ut av hvilket Skaperen vever et overdådig mønster. På bakgrunn av vår forståelse av dette deler vi vår visdom med dere og veileder dere i deres innsats og medvirkning for å skifte dette riket helt og holdent til Lyset. Vår visdom kommer fra det høyeste Kilden til Alt Som Er. Når dere etter hvert oppnår denne tilstand av EN-het, vil dere få oppleve den fryd det er å bidra med deres egen essens til helheten, og hele deres vesen vil bli gjennomstrømmet av opphøyet fryd bare ved tanken på hva dere er i stand til å skape. Dette er den tilstand av uendelig lykke som Skaperen i sin Kjærlighet har bestemt for dere, og den neste perioden i deres liv vil være fokusert på å bli Ett med denne ubeskrivelige tilstand av Væren! Dette vil være koplet med den eventyrlige opplevelsen av å møte deres åndelige familier og familien fra Rommet.

I dag fortsatte vi med våre ukentlige meldinger om hva som foregår omkring dere. Et stort skifte er i ferd med å skje i deres verden og gjennom hele deres solsystem. Det er et multi-dimensjonalt “elektrosjokk” som vil føre dere tilbake til deres naturlige tilstand: et fullt bevisst Vesen! Vit, Kjære Sjeler, at Himmelens utømmelige Forråd og uendelige Velstand sannelig er Deres! Slik er det! Selamat Gajun! Selamat Ja! (Siriansk for Vær Ett! Vær i glede!)


Website: Planetary Activation Organization
Oversetter: Leif

< previous message | next message >


Share |


Donations for our translators team are received in gratitude Thank You!!
If you send us an e-mail, we will give you the specifics.


Much information from the channelings, and from many other sources,
is brought together on our other website:

TheGreaterPicture.com
Galactic Channelings

Create Your Badge