Home Channeling? Our channelers About us Contact


Home > Norsk > Sheldan Nidle - 24 juni, 2014

Sheldan Nidle - 24 juni, 2014

5 Oc, 13 Kayab, 10 Caban

Selamat Balik! Vi kommer til dere på denne dag med gode nyheter! De mørkes nettverk av lakeier står foran sitt nederlag. Lyset har kommet til den konlusjon at det er uklokt å la disse kjeltringene få holde på lenger. De regjeringene som disse lakeiene har sine posisjoner i er er totalt dedikert til å forhindre at de mørkes ondsinnete finansielle operasjoner noensinne mislykkes. Følgelig er det klokeste å fjerne disse snylterne fra makten. Nøkkelen til dette er det nye penge- og finassystemet, som kun delvis er avduket. Dette nye pengemessige programmet skal få slutt på fiat-pengene og eliminere helt og holdent disse sentralbankene som så sterkt støtter oppunder dette verdiløse systemet. I tillegg vil de nye edelmetallbaserte pengene åpne veien for de argumenter som trengs for å kunngjøre NESARA i Nord-Amerika og GESARA på resten av kloden. Den nye regjeringen vil kun være midlertidig. Dens oppgave er å legge alt til rette for en klode fylt av tallrike rettmessige regjeringer som kommer sammen primært for å tjene sitt folk og bane vei for global velstand. Disse regjeringenes oppgave er videre å frigjøre teknologier som skal rense vannet, luften og jorden for alle miljøødeleggende stoffer som stammer fra de mørkes destruktive industrier.

Disse regjeringene vil tillate at de Oppstegne Mesterne kan få dere direkte i tale og sørge for at hemmeligholdet omkring UFO’er, som har pågått i mange tiår, endelig opphører. Vi ser frem til å kunne få dere i tale og forberede dere til den første kontakten. Dette riket har i altfor langt tid blitt løyet for med hensyn til sin sanne opprinnelse og deres sanne herkomst. Dere er Vesener som nedstammer fra kolonister som ble sendt til Gaia for nesten 900.000 år siden med èn overordnet oppgave, nemlig å være Gaias voktere og ivaretakere sammen med Cetaceene*, for å holde Gaias mange ulike økosystemer i full vigør. Denne primære oppgaven er en dere kommer til å ta på dere igjen og bruke deres fantastiske evner til å holde denne levende kloden og hennes mange unike livsformer ved full helse. Ennvidere er det deres oppgave å utforme en storslagen stjernenasjon fylt av vidunderlige livsformer og i sannhet forbløffende livsmiljøer. Dere vil få oppdage hemmelighetene om hvordan dette levende solsystemet ble skapt og bruke denne visdommen til å frembringe undere og mirakler som skal danne fundamentet for permanent fred og for den endelige transformasjon av Anchara-kontinuumet til Lyset.

Den første kontakten vil i sannhet være en skillevei for samfunnet deres. Tidligere var dere en gruppe Vesener med begrenset bevissthet ledet av en mørk global allianse. Denne kabalen vil nå bli skiftet ut. I dens sted vil komme en kontakt med oss som vil bistå dere helt til terskelen til av en total forandring med hensyn til hvordan dere betrakter dere selv, deres verden og til og med hvordan dere åndelig sett ser på deres opprinnelse. Dette grandiose vannskillet vil være det punktet hvor dere blir konfrontert med alt dere har trodd på og begynner å akseptere radikalt ny forståelse. I denne fasen mellom det gamle og det nye vil dere møte oss og oppdage hvordan dere ble til. Alt dette er kun en forberedelse til det som vil skje når dere tar plass i deres eget Lys-Kammer. Når dere kommer dit vil dere møte deres Sanne Jeg og utløse evnene deres til å vende tilbake til full bevissthet i løpet av bare tre dager. Våre mentorers oppgave er å komme til Jorden, møte dere og ta dere med på en indre reise som leder frem til det magiske øyeblikket hvor dere pånytt får tilbake full bevissthet. Oppgaven deres er deretter å lære dere den etikette som kreves for å ferdes i denne nye virkeligheten av full bevissthet på vellykket vis.

Som full bevisste Vesener vil dere med glede påta dere de mange ulike aspekter av den av Himmelen tildelte rollen som Gaias ivaretakere og beskyttere. Disse ansvarsoppgavene er skissert i tallrike livskontrakter som hver og en av dere påtok dere da dere opprinnelig migrerte til denne vidunderlig vakre blå kloden. Disse åndelige dokumentene vil dere få oppdage når dere fritt kan studere deres egen historie i det Akashiske Arkiv. I dette lyset vil dere så dedikere deres arbeid i Himmelens tjeneste til å vedlikeholde og ta vare på hvert eneste aspekt av en fullt bevisst Moder Jord som igjen er blitt hel. I denne hellige oppgaven vil dere få følge av deres slektninger fra Agartha og deres Cetaceiske* søsken. Denne guddommelige unionen vil igjen komme sammen med andre i dette solsystemet og skape en ny stjernenasjon. Denne stjernenasjonen skal gjenspeile Gaias aldeles guddommelige natur. Dere vil deretter bli gjort ære på og få spesielle oppgaver for å fullføre transformasjonen av denne galaksen til Lyset. Dere vil bli velsignet av oss alle og bli det storslagne senter for mange forskjellige konferanser. Disse konferansene vil inkludere Vesener fra alle kanter av denne sektoren av den fysiske virkeligheten. Dere er virkelig eslet en aldeles overdådig skjebne!!!

Namaste! Vi er deres Oppstegne Mestere. Ånden har vært i virksomhet på Jorden og brakt oss en aldeles forbløffende gave! Denne hellige gaven er deres frihet og guddommelige velstand for alle, som setter dere i stand til å begynne på deres siste etappe mot målet. Denne etappen av deres reise leder frem til full bevissthet, en sublim tilstand som gjør det mulig for dere gjenopprette kontakten helt og fullt med deres åndelige familie. Det vil være mye for dere lære. Ånden har formet et øyeblikk hvor dere vil oppdage hvordan alle de ulike bevis dere har samlet passer sammen til en helhet. Vi vil om kort tid gi dere et grunnlag for bedre å forstå hva Ånden vil fortelle dere. Dette fundamentet vil fornye alle deres oppfatninger om livet og forberede dere til det som Himmelen i sin stor nåde vil gi dere. Allerede i dette nu er Himmelen i ferd med å sette sammen sin beviser og forbereder seg til å presentere mange vidunderlige ting for dere. Disse tingene går langt ut over Englenes velsignelser. De strekker seg til de høyeste nivåer av AEON. Dere er velsignet spesielle og vil følgelig bli gitt en del magnifike dekreter for å legge veien godt til rette for deres suksess!

Når dere betrakter de dispensasjonene dere er gitt, så erindre denne velsignelsen: “Gå mine barn og vær dem som bringer denne dyrebare Jorden tilbake til sine opprinnelige Stråleglans”. Dere er her for å omforme Jorden og gi henne grunn til en storslagen “oppussing”. Dette er noe som er meget dyptgripende og velsignet. Ta disse dispensasjonene og gjør dere klare til å gå i Himmelens tjeneste. Skaperen taler og gir dere det dere trenger for å bli hele igjen. Fryd deg i dette og vit at det er din skjebne påny å bli en fysisk Engel. Deres tilsynelatende endeløse år i vandring på Jorden som et redskap for de mørke er over! Det er åndens inderlige ønske at dere blir åndelig oppvåknet og i stand til å forstå hvem dere er og hvorfor dere er her. Denne kunnskapen er nøkkelen til å forstå hvorfor de mørke har mistet sitt knugende tak på dere. Dere, Velsignete barn, er årsaken bak den massive gjenfødelsen av denne Jorden, og dere, som er blant hennes mest velsignete beboere, er rede til forvandlingen tilbake til full bevissthet!

Full bevissthet er noe de mørke har dekket omhyggelig over. Prester og prestinner av Atlantis stjal den fra dere som et virkemiddel for å fremstille enn villig slaverase for sine mørke herskere. Dette som i all hemmelighet ble tatt fra dere vil nå bli gitt tilbake til dere. Denne ene prosessen vil bringe Moder Jord tilbake til et gjenforent hele og benytte denne kloden til å endre og rekolonisere de fire vannplanetene i dette solsystemet. Denne aldeles overdådige velsignelsen Elohim har gitt dere vil sette dere i stand til å bli ivaretakere og beskytter av denne aldeles vidunderlige stjernenasjonen. Vårt overoppsyn med dette arbeidet skal på velsignet vis veilede dere i virkeliggjørelsen av dette. Deres guddommelige skjebne er uløselig knyttet til vår. Vi ble gitt denne guddommelige tilstand av udødelighetens glede ene og alene for å være deres hengivne og entusiastiske veivisere. I dette er vi her for å se til at deres bevissthet stadig øker og for å hjelpe deres brødre og søstre i arbeidet med å kaste de mørke og deres onde agendaer fra makten en gang for alle. Så, vær kloke, vær sterke og vær forberedt på det som nå er i ferd med å skje!

I dag fikk dere nok et eksempel på våre budskap til dere. Hold dere klare og vær forberedt på det som er åndelig nødvendig for deres frihet. En overdådig velstand og en omfattende endring i denne virkeligheten er over dere. Deres åndelige familier og familiene fra stjernene er her og frigjøringen vil bli proklamert over alt i dette riket. Vit, Kjære Sjeler, at Himmelens utømmelige Forråd og uendelige Velstand sannelig er Deres! Slik er det! Selamat Gajun! Selamat Ja! (Siriansk for Vær Ett! Vær i glede!)


Website: Planetary Activation Organization
Oversetter: Leif


Share |


Donations for our translators team are received in gratitude Thank You!!
If you send us an e-mail, we will give you the specifics.


Much information from the channelings, and from many other sources,
is brought together on our other website:

TheGreaterPicture.com
Galactic Channelings

Create Your Badge