Home Channeling? Our channelers About us Contact


Home > Norsk > Sheldan Nidle - 21 Januar, 2014

Sheldan Nidle - 21 Januar, 2014

7 Cib, 19 Chen, 10 Caban

Selamat Jalwa! (Vær i evig glede!) Vi kommer tilbake med vidunderlige nyheter! Våre mange samarbeidspartnere på Jorden holder for øyeblikket på å arrestere dem som lenge har stått som hindringer i veien for deres globale velstand. Disse hendelsene er kun den spede begynnelsen foran andre begivenheter som vil bringe dere de så sårt tiltrengte nye regjeringer og styresett. Disse nye regjeringene vil bli proklamert om kort tid. Først er det nødvendige å utløse de omtalte fondene, gjennomføre nyfastsettelsen av verdien på verdens valutaer og den formelle kunngjøringen av nye reguleringer for verdens bankindustri. Disse elementene, sammen med utleveringen av velstandsfondene vil signalisere begynnelsen på et nytt system for trygg håndtering av pengene deres. De som skal ha det overordnete oppsynet med dette, er de nye regjeringene. Vi har lagt opp en spesiell serie med hendelser som snart vil føre til at det nåværende bank- og finanssystemet, som styres av noen få store banker, faller. Disse store bankene er i sin tur rett og slett maktinstrumenter for noen få svært mektige familier. Vårt kontaktpersonell er i kontakt med ulike mennesker som har tilgang til finansielle ressurser og juridiske virkemidler som nå er i ferd med å velte denne mørke kabalen overende.

Hva dette betyr for dere er at en global kamp som føres av svært mektige menn og kvinner nå er i ferd med å endre selv måten deres mange samfunn har vært har vært drevet på gjennom bokstavelig talt tusener av år. Ved hjelp av disse alliansene råder vi over de virkemidlene som trengs for overføring av makten. Den mørke kabalens siste runde i kampen skjer i lukkede styrerom og hemmelige møter som foregår rundt om på hele kloden. De siste desperate trekk i denne maktkampen er et forsøk fra de mørke på å blokkere og trenere prosessen. Med denne blokkeringen prøver de, på et eller annet vis, å kunne forhindre manifestasjonen av en sann global valuta-nyfastsettelse som er tett knyttet til en ny gullstandard. Dette nye finanssystemet betyr slutten for det kvelertaket på økonomien som ble etablert da den FN-støttede Dumbarton Oaks Avtalen ble proklamert nær slutten av Andre Verdenskrig. Et nytt bank- og finanssystem som tar høyde for de nye finansielle og monetære behovene i verden, er påtrengende nødvendig. Dette er nøyaktig hva en enorm koalisjon av Lyset nå holder på å manifestere.

Dette nye systemet legger alt til rette for de nye regjeringene som vil gjøre et vell av kunngjøringer, som vil inkludere avsløringen om vår eksistens og det galaktiske samfunn i Agartha. Vi har til hensikt å bruke disse kunngjøringene til å etablere den kommende første kontakt og åpne opp kommunikasjon med Agartha og deres Oppstegne Mestere. Dette er en tid for Ånden; en tid for nye måter å gjøre ting på. De gamle sannheter som så lenge har vært holdt skult for dere, og vridd og vrengt på for å passe med de mørkes ønsker, må få komme frem i dagens Lys! Deres Oppstegne Mestere har med glede påtatt seg oppgaven med å avsløre disse hemmelighetene for dere. Dere vil få undervisning som vi sette dere i stand til å forstå det som skal formidles. For øyeblikket blir en endeløs rekke nettsider forberedt, som dere må studere nøye. Disse nettstedene vil være knyttet til servere som vi vil ha overoppsyn med, og det er mye informasjon som vil bli formidlet til dere. Ta dette inn og absorber det. Parallelt med dette kommer et enormt velstandsprogram som vil gjøre slutt på all fattigdom, hjemløshet og sult.

Dere trenger å ha en måte å skolere dere selv på med hensyn til hva alt dette innebærer for dere. Vi vil bringe dere mentorer som gjør at dere kan starte dialoger som kan transformere deres oppfatninger om denne virkeligheten og hvor den er på vei. De fleste av dere har ikke brukt tiden til å lære detaljer om deres sanne opprinnelse og hva bevissthetsløftet egentlig dreier seg om. Vi vil gi dere en meget tiltrengt måte å spre informasjonen på. Hver av mentorene våre har som sin første oppgave å gi dere en stor mengde informasjon og deretter hjelpe dere å bearbeide den. Vi har teknologi som gjør det mulig for dere å se og oppleve fortiden deres, og dette vil hjelpe dere å forberede dere til å få tilbake deres fulle bevissthet. Vi vil gi dere anledning til å besøke skip i flåten vår og oppdage for dere selv hva som forventes av dere. Deres rike er i forvandling og dere er i besittelse av evner som det er nødvendig at dere raskt utvikler. Både våre samarbeidspartnere og deres Oppstegne Mestere vil hjelpe dere med å ta imot dette store underet som nå endelig skal skje.

Hosanna! Vi er deres Oppstegne Mestere! Vi kommer med velsignet gode nyheter! Begivenheter er nå i støpeskjeen som vil tvinge dem som har hersket over dere så lenge til ”å gi opp ånden”. Deres makt har vært deres arrogante herskesett og ulovlig ervervete rikdommer som de har nytt i årtusener. Gjennom denne tiden har vi alle lidd under deres brutale og mørke velde. Den perioden er over. De fortsetter å forsyne seg av fôrtrauet som er satt ut for å få fanget dem, for deres grådighet kjenner ingen grenser. Våre guddommelige samarbeidsfeller har spilt de fleste av dem i en situasjon hvor det ikke finnes rom for kompromisser. Resten av dem befinner seg i konspiratorisk partnerskap. Hele denne uhellige flokken har krysset grenser og satt seg selv i en situasjon der de med loven i hånd kan arresteres, deres rikdommer inndras og hvor deres mest avskyelige forbrytelser mot menneskeheten vil bli gjort offentlig kjent. I denne situasjonen kan de mørke enkelt hanskes med og vi kan med letthet feie dem uglamorøst ned i historiens søppelbøtte! De forestående rettssakene er kun konsekvensene av et antall svært stygge detaljer.

De primære årsakene til de lange forsinkelsene er som vi akkurat har beskrevet. Disse hindringene svinner nå raskt. Den globale revalueringen, de nye edelmetallbaserte myntenhetene og nye bank-reguleringer kan nå manifestere. Dette vil bare være forløpere for nye regjeringer og styresett og iverksettingen av et enormt velstandsprogram. Disse sakene vil gjøre at vi kan begynne å undervise dere om en rekke hellige temaer som i lang tid har vært forvrengt eller holdt skjult for dere. Sannheten kan deretter avsløres i sin helhet. Vi vil vise dere et sett med hellige sannheter som vil forvandle deres nåværende oppfatninger om deres fortid, deres opprinnelse og deres religioners filosofier. De meningene dere for øyeblikket har, må revideres. Disse endringene er bare de første trinnene på deres vei mot en sann galaktisk bevissthet. Utrustet med disse sannhetene vil deres galaktiske kamerater kunne utfylle bildet med enda flere avsløringer.

Dere har lenge følt dere ubekvemme med døden, aldring, fattigdom og lidelse. Det er en grunn til denne indre tvilen dere kjenner. Galaktiske mennesker lever ikke slik som dere gjør. De stiger opp etter et i sannhet frydefullt liv som kan vare fra århundrer til flere tusen år. Vi har nå steget opp, og ved så å gjøre, har vi oppdaget hvordan det kan være slik. Vi vil bruke alt dette vi har lært til å besvare spørsmål som dere lenge har undret dere over. Hvert samfunn har tatt opp i seg tradisjoner som maler et svart bilde for menneskeheten. Det åndelige livet vil ikke skilt fra dere ved en død. Det blir derimot integrert i dere ved full bevissthet. Deres lange reise over mange generasjoner gjennom den begrensede bevissthetens farlige virkelighet vil nå bli forvandlet. Den pågående revolusjonen er av åndelig art og vil føre dere tilbake til den dere en gang var. Den skal gjenforene dere med andre fysiske Engler og så fortsette med å utrulle den Himmelske Planen!

I dag fortsatte vi med hovedhensikten med våre nyhetsbrev. Vi gir dere et glimt av hva som skjer med dere. Ennvidere har vi til oppgave å forberede dere til den første kontakt og til fremveksten av full bevissthet i dere. Fremskritt har vært gjort på alle fronter og manifestasjonen av vårt oppdrag er nå i ferd med å skje! Vit, Kjære Sjeler, at Himmelens utømmelige Forråd og uendelige Velstand sannelig er Deres! Slik er det! Selamat Gajun! Selamat Ja! (Siriansk for Vær Ett! Vær i glede!)


Website: Planetary Activation Organization
Oversetter: Leif


Share |


Donations for our translators team are received in gratitude Thank You!!
If you send us an e-mail, we will give you the specifics.


Much information from the channelings, and from many other sources,
is brought together on our other website:

TheGreaterPicture.com
Galactic Channelings

Create Your Badge