Home Channeling? Our channelers About us Contact


Home > Norsk > Sheldan Nidle - 17 juin, 2014

Sheldan Nidle - 17 juin, 2014

11 Akbal, 6 Kayab, 10 Caban

Selamat Jalwa! (Vær i evig glede!) Vi kommer med mange gode ting å fortelle dere! De urgamle familiene og alliansene deres har nådd et punkt hvor det blir mulig å se at den lange veien av fortvilelse og frustrasjon dere har vandret på så lenge nå kommer til sin ende, slik som forutsagt. Den mørke kabalen er fullt klar over dette. Ikke desto mindre klekker disse katastrofeskapende kjeltringene stadig ut nye forsøk på å forsinke velsignelsene deres en smule. De som har ansvaret for vårt stadig voksende folkerettslige nettverk, på samme måte som alle deres juridiske samarbeidspartnere, forstår eksakt hva som gjenstår å fullføre før de omfattende arrestasjonene kan ta til. Vårt kontaktpersonell rapporterer om hvor nær de er til å begynne den endelige arrestoperasjonen. NESARA krever at disse avsluttende tiltakene blir gjennomført på korrekt og raskt vis. Vi kan se nøyaktig hvor godt disse juridiske teamene har øvet seg og plassert seg selv i posisjon for sin endelige seier. Over alt på kloden står andre som har sluttet seg til disse alliansene, på samme måte klare til å oppfylle sine hellige forpliktelser. De mørke skjønner at dette er uunngåelige, men likevel ønsker de på et eller annet vis å kunne komme seg unna slik at de kan unngå hele denne forferdelig ubehagelige situasjonen hvor de er presset opp i et hjørne. Tiden nærmer seg for de mørkes sluttspill; for massearrestasjoner og fremveksten av nye regjeringer og styresett.

Fjerningen av de mørke og deres mange lakeier fra makten vil frigjøre dere og tillate at en storslagen velstand for alle kan manifestere. Dette vil også føre til en slutt på det såkalte «hemmelighetskremmeriet omkring UFO’er». Disse storslåtte begivenhetene vil gjøre at vi omsider kan vise oss på himmelen deres i store antall og umiddelbart løse en rekke stadig økende miljømessige katastrofer. Den viktigste av disse er det lekkasjene av kjernefysiske materiale fra reaktorene som er i ferd med å smelte ned i Fukushima. Vi vil rense hele deres atmosfære, deres hav og land for å unngå en kjernefysisk katastrofe. I tillegg har vi til hensikt å skape de omstendigheter som kreves for å begynne reverseringen av en stadig økende pandemi av sykdom som skyldes radioaktivitet. Denne vil ellers kunne spre seg over hele verden og forårsake skader på deres hav som ikke er mulig å reparere. I tillegg er det enda en katastrofe i emning som skyldes de massive mengdene av plastavfall i verdenshavene. Vi kan omgjøre dette til organisk gjødsel som i stedet kan gi næring til havene og rette opp mye av de ødeleggelsene som er forårsaket av deres massive overfisking i havet. Disse prosessene kan også lede til en reduksjon av de seismiske anomaliene som er skapt av de mørkes mange prosjekter for å skape Jord-skjelv.

De var bokstavelig talt villige til å ødelegge sine egne nasjoner for å redusere folketallet drastisk og deretter innføre militær unntakstilstand. Dette vil de ikke bli tillatt å gjøre. Himmelens plan plasserer samfunnet deres i Lyset og proklamerer deres endelige tilbakevenden til full bevissthet. Vi har holdt øye med dere gjennom 13 årtusener mens Anunnakiene og deres mørksinnete lakeier “arrangerte” en rekke “Gullaldre” som hver og en ble etterfulgt av en voldsomme omveltninger, som også var utpønsket og iverksatt av de mørke. Disse kjeltringenes dypeste ønske var å forvandle dere til en velutviklet slaverase, ene og alene i den hensikt at dere skulle tjene dem. I tillegg ønsket de å sørge for at DNA’et deres ble brutt opp og rekkefølgen omstokket slik at det kunne hindre deres tilbakevenden til full bevissthet. Dette er nå en umulighet. Vi bistår våre allierte på Jorden slik at det gjenstående arbeidet kan fullføres så raskt som mulig. Følgelig kommer dette til å skje meget raskt. Tilstrekkelig mange elementer er allerede på plass til at det er mulig å nå disse målene. Det eneste som i sannhet gjenstår er det guddommelig rette øyeblikket for disse begivenhetene til å manifestere. Himmelen ønsker inderlig å forvandle denne virkeligheten og skape en ny epoke for hver eneste en av dere!

Den tiden dere nå befinner dere i vil bli forvandlet gjennom en fredfull overgang til velstand for alle. Vår oppgave er å overvåke dette siste trinnet og å transportere dere til der hvor deres sakrale Lys-Kammer befinner seg. Der vil dere fullføre deres forvandling, absorbere den vidunderlige informasjonene deres Oppstegne Mestere vil gi dere og bruke dette til å utforme en ny virklighet. Fysikere og vitenskapsfolk på Jorden begynner nå å ane hvordan dette nye riket vil bli til virkelighet. Noen av dem forstår nå hvordan store stjerneskip kan krysse denne galaksen på et blunk. Disse Lys-skipene har evnen til å reise i tiden og reise til hvilken som helst dimensjon. Dere har mye å lære. Denne nye visdommen vil omforme dere, og med den skal dere på vidunderlig vis skape en ny stjernenasjon. Dette nye landet vil bli utgangspunktet for deres reiser og de store dåder som ligger foran dere. Legender skal fødes og mange fantastiske historier fortelles om det dere nå står foran å gjøre for å transformere, ikke bare denne galaksen, men også hele den fysiske virkeligheten. Vi står klare til å ønske dere velkommen nok en gang som galaktiske medmennesker i guddommelig tjeneste for Lyset og utfoldelsen av den guddommelige planen!

Namaste! Vi er deres Oppstegne Mestere! Vi kommer med nyheter om hva Lyset på velsignet vis gjør for å manifestere en ny virkelighet for dere med frihet og velstand for alle. Våre ulike samarbeidspartnere er nå travel opptatt med å sluttføre en rekke preliminære oppgaver som vil lede til en storslagen seier for Lyset. Det første punktet er å få på plass et nytt penge- og finanssystem for denne verden. Dette prosjektet er klart til å settes i gang og er knyttet til at det en NESARA-basert regjeringsform kommer på plass i Nord Amerika. De som er involvert i prosessen med å skifte ut den de facto amerikanske regjeringen er på det nærmeste klare til å manifestere dette prosjektet. Således står dere på terskelen til en ny epoke for menneskeheten. Vi har også viet mye av våre åndelige ressurser til å skape energier som gjør at alt dette trygt og raskt kan bære frukt. De mørke kan føle dette skjoldet av Lys som vokser frem rundt Jorden og de er ikke i stand til å forhindre det i å manifestere. Hold øynene åpne for vidunderlige hendelser som begynner å skje over alt.

For øyeblikket er vi fulle av glede over at mange av dere skaper energier i gruppemeditasjoner, som har hjulpet oss å opprette disse mektige Lys-skjoldene rundt dette riket. Vi velsigner i glede og ønsker velkommen alle dere, som på hver deres måte, har hjulpet oss i dette mektige forehavendet. Det er virkelig vidunderlig å kjenne deres medinnsats i å gjøre disse energiene sterke. Og det er åpenbart hvordan hver eneste en av dere virkelig ønsker å bli fri fra den slavetilværelsen som først ble påtvunget deres forfedre for nesten 13 tusen år siden. Denne mørke energien er nå raskt i ferd med å løse seg opp og forsvinne. Dette er et åndelig forvarsel om hva som nå skal skje globalt. Vi velsigner dere for deres hjelp og hengivenhet til friheten, til Gaia og til full bevissthet. Hver og en av oss er takknemlig og i sannhet fulle av glede. Dere har i sannhet vist oss hvordan Skaperens nåde har skapt en virkelighet som er rede til å bli fri. Denne virkeligheten kan sannelig ønske sine åndelige forfedre fra alle kanter av galaksen velkommen.

Dere står på terskelen til deres neste sprang i bevissthet. Dere har sluppet inn Lyset og Himmelen har velsignet dere for dette. Dere er nå rede til å ta opp kampen og forsvare dere selv med den «klubben» vi har gitt dere. Ressursene finnes til å frembringe den siste overgangsfasen i den virkeligheten som strekker seg mellom deres gamle, mørke rike og det nye som befinner seg helt på terskelen til full bevissthet. Denne økningen i deres evner og muligheter skjer etter hvert som dere finjusteres av de energiene som kontinuerlig omslutter dere, som stråles inn fra de himmelske hærskarer. Vi fryder oss over at de energiemisjonene som Himmelen gir oss har en slik fabelaktig virkning. Dere er i ferd med å skyve de mørke ned fra pidestallen og i deres sted setter dere en prosess som vil gi dere det dere trenger for å manifestere deres vidunderlige fulle potensial. Vi velsigner denne utviklingen og ber om kontinuerlig healing og nåde fra Himmelen. Dette er blitt innvilget. Tiden for å feire nærmer seg nå. Halleluja! Halleluja! Halleluja!

I dag fortsatte vi med budskapene våre. Vi takker dere for deres hjelp og støtte til de forandringene Himmelen har gitt dekret om. Disse skal bringe dere en ny epoke av glede, frihet og velstand for alle. Vi kommer for å ønske velkommen hjem alle dem som har gått gjennom de knugende virkningene av begrenset bevissthet. Deres oppgave er nå å skape en overdådig galaktisk fred! Vit, Kjære Sjeler, at Himmelens utømmelige Forråd og uendelige Velstand sannelig er Deres! Slik er det! Selamat Gajun! Selamat Ja! (Siriansk for Vær Ett! Vær i glede!)

Website: Planetary Activation Organization

Oversetter: LeifShare |


Donations for our translators team are received in gratitude Thank You!!
If you send us an e-mail, we will give you the specifics.


Much information from the channelings, and from many other sources,
is brought together on our other website:

TheGreaterPicture.com
Galactic Channelings

Create Your Badge