Home Channeling? Our channelers About us Contact


Home > Norsk > Sheldan Nidle - 17. mai, 2016


Sheldan Nidle - 17. mai, 2016

7 Imix, 14 Moan, 12 Mani

Dratzo! Dette riket forandrer seg langsomt, men sikkert. En ny republikk tuftet på prinsippene i NESARA-lovgivningen, vokser langsomt frem i Amerika. De mange forsøkene fra de mørkes side til å proklamere et falskt slikt regime er dømt og vil til slutt feile. I mellomtiden er de mørkes dyktighet til å lyve og plante disse usannhetene i ferd med å bli feid av banen av Lyset. Dette, sammen med en del andre ting, har forsinket fremmarsjen til en del av Lysets styrker. Vi, sammen med våre mange samarbeidspartnere, er i ferd med å luke vekk alle disse tøvete forsøkene fra de mørke helt på fallrepet. Dette gjør at Lyset igjen kan sette full fart forover. Resultatet er at Lysets mange avdelinger påny kan kommunisere trygt med hverandre. Vi forventer ekstreme fremskritt som vil gjøre at fordelingen av fondene kan skyte fart igjen. Alt dette viser tydelig de mørkes siste, desperate forsøk på å forpurre fremveksten av nye regjeringer og styresett samt et nytt pengesystem. Dette betinger naturligvis at de nye bankinstitusjonene adopterer et strengere sett av prosedyrer og setter opp nye regler som sikrer en vellykket innføring av denne nye gullstandarden. Dette er nå i ferd med å finne sin løsning og et antall nye prosedyrer ligger klare til å tas i bruk internasjonalt.

De siste forsøkene på å forsinke dette arbeidet viser bare hvor gjennomført slu og svindleriske disse siste av kabalens lakeier er. Ikke desto mindre er alle anstrengelsene deres dømt til å mislykkes. Vi har etablert nye arbeidsmåter slik at vi nøye kan følge med på hva de planlegger. Hver eneste en av dere har adoptert en generell visjon om denne siste fasen av forandringen. Vi drar nytte av alle disse vidunderlig detaljerte visjonene og oppfatningene for å utvikle taktikker for hvordan alt dette skal gjennomføres. De mørke har en urokkelig tro på at det fortsatt skal være mulig for dem, gjennom bruk av lureri, løgn og narrespill, å komme seg ut av den hengemyra de befinner seg i. Slik vil det ikke bli. Vi vet hva de holder på med og hvorfor. Når det rette øyeblikket kommer, kan vi røske vekk denne vrangforestillingen deres og sørge for at den sanne NESARA republikken blir til virkelighet. Disse siste kampene om hvordan ting skal være eller ikke være vil vi vinne og da kan et nytt morgengry for overflatemenneskeheten komme! Før den tid, gjenstår det et par operasjoner å gjennomføre. Vi har til hensikt å spille disse ut og benytte det vi finner til å arrestere og isolere det som fortsatt måtte finnes av den en gang så mektige kabalen. Tiden nærmer seg for at sannferdig og hederlig landsledelse blir normen her på planeten og for oss til omsider å få dere direkte i tale.

De tiltakene vi har beskrevet er bare eksempler på hvor bisarr denne "hvis du gjør ditt, så gjør jeg datt"- leken mellom Lyset og de mørke i realiteten er. Gjennom de siste ukene har vi sett hvordan dette påvirker dere. Vi ser hvordan dere forsøker å forstå hva det egentlig er som foregår og når dere endelig skal kunne begynne å ta imot pengemidlene. Forvent det uventede. Denne katt og mus leken er på det nærmeste over. På det nåværende tidspunkt har det begynt å gå opp for de mørke at det bare er et spørsmål om noen siste fortvilte forsøk på å stikke kjepper i hjulene før alt er tapt for dem. Når dette nå har gått opp for de mørke, så er dette et resultat av en omfattende serie av arrestasjoner av spillere på de lavere nivåer av dette spillet. Alle pengene og gullet de hadde stålet blir nå returnert til oss. The Federal Reserve og deres grådige medløpere i Puerto Rico er presset opp i et hjørne og blir tvunget til å slutte med sin illegale virksomhet. Som vi har sagt, dette avskyelige spillet er på det nærmeste over. Det er bare et par sjakktrekk som gjenstår. Det beste for kabalen og deres tallrike "institusjoner" ville vært å kaste inn håndkledet og la oss gjøre en endelig slutt på alt dette.

Som dere kan se, er det mye som skjer på deres vidstrakte klode. Disse siste væpnete klammeriene med kabalen og deres mange lakeier er noe som nå skjer daglig. Det som er viktig i denne rapporten kan uttrykkes i et par enkle setninger. Den mørke kabalen er i ferd med å tape og Lyset er på det nærmeste klar til å proklamere sin seier. Denne operasjonen har tatt lenger tid enn vi opprinnelig ønsket. Ikke desto mindre gjenstår det et par ting å gjøre før seieren er fullstendig. For øyeblikket er deres verden midt oppi en global opprensknings-operasjon. Denne prosedyren blir gjennomført i et tempo som er designet for å sette en endelig stopper for de mørke og deres lakeier. Uansett hvilke potensielle komplikasjoner som eventuelt måtte gjenstå, så er våre samarbeidspartnere fast bestemt på å få en slutt på og så stabilisere ethvert potensielt konfliktområde. Disse operasjonene er viktige, men de vil likevel ikke forårsake noen forsinkelser av betydning i prosessen med å gi dere det nye bank- og finanssystemet og med å ønske dere velkommen inn i den nye æraen med velstand og fremgang for alle. Foran dere ligger nye regjeringer og styresett, og avsløringen som dere har ventet så lenge på. Dette er i sannhet førbløffende tider og fylt med mange store begivenheter og himmelske mirakler!

Namaste! Vi er deres Oppstegne Mestere! Våre mange samarbeidspartnere er travelt beskjeftiget med å sluttføre en rekke nøkkelfaktorer som er kreves for å kunne sende dere deres velsignelser! De mørke fortsetter å forsøke seg med alle mulige former for manipulasjoner som kan medføre uforutsette forsinkelser. Av den grunn er det viktig at dere fortsetter med deres daglige visualiseringer. Disse, sammen med våre, danner et energifelt som gjør det lettere å fullføre alle disse nødvendige oppgavene. Hver dag kommer Himmelen med sine egne dekreter med hensyn til det vi holder på med. Disse guddommelige tankene er en enorm og sterkt tiltrengt støtte til disse operasjonene. Himmelen, med hjelp av vår felles innsats, er i ferd med å skape en ny virkelighet for oss alle. Dette er et overgangsrike hvor bevisstheten vår kan øke og som vil gjøre, mine Barn, at vi blir bedre i stand til å tilpasse oss få å overleve best mulig. Denne prosessen fører oss frem til en tid hvor vi kan være sammen og ønske mentorene deres velkommen. Når den tiden kommer vil dere også få møte deres levende forfedre, Agarthanerne!

Som dere stadig blir mere oppmerksom på, så kan denne prosessen med å høyne bevisstheten deres medføre en økende følelse av frustrasjon mens dere venter på det uunngåelige. For oss er det svært gledelig at dere stiller stadig flere spørsmål ved ting og søker svar. Dette forandrer de gamle oppfatningene i dette riket. På grunn av disse nye energiene deres, synes det som om verden er i ferd med å ramle av hengslene og dere lar dere ikke lenger inspirere av tanken på krig. De som lenge har hersket i denne verden betrakter dere ikke lenger som tamme, medgjørlige nikkedokker, men som folk det er nødvendig at de tar i betraktning. Dette er også et av de mange tegnene på at det som pleide å være normalt ikke lenger gjelder. Dere har også fått en større forståelse av nådens arbeidsmåter. Himmelen tar til seg alle bønnene deres om et nytt rike. Disse forandringene i dere er høyst velkomne. Forvent mer av dette etter hvert som bevisstheten deres øker. Hver eneste en av dere er et eksperiment med en prosedyre som begynte tidlig på 70-tallet.

På det tidspunktet forårsaket de mørke nesten at Solen ble en supernova og da ville dere ha blitt utslettet på et øyeblikk. Våre galaktiske venner og deres overordnete i Himmelen greide å stoppe denne hendelsen og gjorde således at dere kunne fortsette livet på denne planeten. Dette ble også sett på som et forvarsel om et annet fenomen som feide gjennom denne galaksen. Det innebar at de stor forandringene deres ønsket dere skulle sette i gang så snart som overhodet mulig. Det har tatt nesten fire tiår å få dette riket til å samle seg mot felles mål slik at vi nå kan se hvor nær vi står en mer formell intervensjon. Vi mesterne fikk beskjed om at inntil de mørke var overvunnet, måtte vi benytte en tilnærmingsmåte som i større grad beskyttet dere. Således har dere merket vårt nærvær stadig sterkere i de siste årene. Vi er svært nær å kunne instruere dere åpent om en hel rekke temaer. Disse skal være en hjelp for dere til å lære det dere til å begynne med vil høre fra deres nye NESARA-regjering. Halleluja! Halleluja!

I dag, som vanlig, har vi rapportert for dere hva som foregår på kloden deres. Det som skjer er tegn på at dere står på terskelen til å motta en rekke spesielle fonds. Disse vil være forløpere til en mektig velstand og fremgang for alle, som totalt vil forandre denne virkeligheten! Vit, Kjære Sjeler, at Himmelens utømmelige Forråd og uendelige Velstand sannelig tilhører dere! Slik er det! Selamat Gajun! Selamat Ja! (Siriansk for Vær Ett! Vær i Glede!)


Website: Planetary Activation Organization
Oversetter: Leif


For de av våre lesere som ønsker å vite mer om Sheldan Nidle kan dere gå til http://galacticchannelings.com/english/channelers.html . Her finner dere også stoff om Mike Quinsey som kanaliserer SaLuSa og Susanne Ward som kanaliserer Matthew Ward. Sidene er på engelsk, men jeg håper likevel dere kan ha glede av dem.Share |


Donations for our translators team are received in gratitude Thank You!!
If you send us an e-mail, we will give you the specifics.


Much information from the channelings, and from many other sources,
is brought together on our other website:

TheGreaterPicture.com
Galactic Channelings

Create Your Badge