Home Channeling? Our channelers About us Contact


Home > Norsk > Sheldan Nidle - 24 februar, 2015

Sheldan Nidle - 24 februar, 2015

3 Men, 13 Zac, 11 Ik

Selamat Balik! Vi kommer med gode nyheter! Prosessen med å bryte ned, bit for bit, de mørkes motbydelige innflytelse fortsetter. Ved hjelp av uopphørlige bønner og aksjoner med mandat fra Himmelen, er Lyset svært nær å kunne plukke fra hverandre den siste hindringen som ble plassert av Anunnakiene for tusener av år siden. Denne serien av guddommelige aksjoner vil frigjøre tallrike fonds og gjøre at de i stor nåde kan leveres. Agarthanerne har i sin besittelse nøkler til spesielle "chanter" og dekreter som er skapt for eksakt dette formålet. Disse handlingene kan kun gjennomføres når det guddommelig rette øyeblikket ligger foran oss. Dette spesielle øyeblikket er nå. Følgelig vil Himmelen instruere oss om når og hvordan disse avgjørende hymnene skal gjennomføres. Gaia er nå fremme ved det punkt i sin ferd hvor slike alkymistiske virkemidler kan anvendes med suksess. Vårt kontaktpersonell arbeider derfor sammen med de av Lyset som ble spesielt utvalgt for lenge, lenge siden, til å utføre denne aller helligste oppgaven. Dette er i sannhet en spesiell tid og alle de påkrevde messene er i ferd med å gjennomføres. Himmelens utvalgte sendebud tilgjengeliggjøre disse guddommelige formuleringene. Det deres handlinger skal avstedkomme er en "resetting" av denne virkelighetens matrixer og gjøre mulig de mange begivenheter som skal snu denne virkeligheten mot å manifestere starten på deres friheter og omfattende velstand og fremgang.

I dette nye livsmiljøet vil dere først få møte slektningene deres fra Agartha. Den lange separasjonen som begynte med ødeleggelsen av Lemuria for omtrent 25.000 år siden, skal nå ende. Dere er i ferd med å lære om deres opphav og deres forfedre og lære å se at dere er i sannhet spesielle "aliens" her på Gaias overflateverden. Så snart dere lærer en ny geografi, vil deres oppfatninger om hvem Gaia er, ta helt nye retninger. Disse endringene i deres persepsjoner vil danne et meget gunstig øyeblikk for at vi kan dukke opp hos dere. Summa summarum har dere gjennomlevd et helt stor-år* og nå, med denne visdommen i hånden, er dere klare til å begynne et nytt et. NESARA er bare ett av mange verktøyer som vil sette dere i bevegelse mot å gjenvinne deres fulle bevissthet. Gaia vil bruke den perioden hvor dere gjenvinner deres fulle selv i Krystall-Lys Kamrene, til å gjenforene sine virkeligheter på overflaten og i sine indre riker. Denne gjenforeningen vil bringe hennes overflate tilbake til en ny og jomfruelig tilstand. Da vil denne dødelige dualiteten på overflaten transformeres til en ny virkelighet hvor fauna og flora sameksisterer. Denne verden, med en primitiv og åpen atmosfære vil bli endret til en verden hvor de to firmamenter påny er i virksomhet.

Som dere kanskje kan forestille dere, følger det en hel mengde ansvar med denne nye virkeligheten. Dere skal slå dere sammen med slektningene deres fra Inner-Jorden og skape nye måter å lede og styre samfunnene deres på. Denne modellen er ment å spre seg gjennom dette solsystemet og danne basis deres nye stjernenasjon. Denne nye stjernenasjonen har blitt gitt mandat fra Himmelen til å hjelpe de tidligere statene i Anchara-alliansen med å gjøre deres ønske om å bli fullt bevisste Lys-Vesener til virkelighet. I tillegg, som en del av dette oppdraget for Himmelen, skal dere bistå dem i arbeidet med å reformere sine tallrike stjernenasjoner. Dette oppdraget vil med tiden gli over i et oppdrag hvor dere vil lykkes i å oppfylle en av de opprinnelige hensiktene med denne organisasjonen, å bringe fred til denne storslagne galaksen og gjenforene alle dens samfunn. Dette mektige oppdraget vil være med å gjøre at stjernenasjonen deres vil bli en av de høyest respekterte i galaksen. Dere har imidlertid enda flere oppdrag foran dere, med å bringe enda flere galakser inn i folden. For øyeblikket er det mer enn 10.000 galakser i nabolaget deres som sammen utgjør en mektig union. Vårt felles oppdrag er å spre fred og Lys gjennom hele den fysiske virkeligheten. Og så vil vi slå oss sammen med atter andre for å utfolde den guddommelige planen til Skaperen (Den Mektige Skaperkraften).

Etterhvert som dere nå beveger dere inn i denne tiden hvor forandringene manifesterer, vær alltid rede til å ta imot nye kunnskaper og formidlet visdom. Husk på at da dere for lenge siden ble tvunget inn i begrenset bevissthet, ble dere systematisk løyet for og manipulert, først av Atlantidene og deretter av Anunnakiene. Det er nødvendig at dere kjenner sannheten for at dere skal kunne forberede dere til en ny virkelighet. Denne galaksen er vidstrakt og sett med deres øyne av enorme proporsjoner. Likevel styres den av en guddommelig orden, som det er nødvendig at dere kjenner. Alle vi er innforstått med dette og ønsker inderlig å forklare dere om deres sanne herkomst og historie. Så snart dere har fått tilbake deres fulle bevissthet, råder vi dere til å studere deres mange Akashiske arkiver, slik at dere omsider kan få en full forståelse av hvor dere står i dette vidunderlige skaperverket. Denne visdommen sammen med den dere har ervervet gjennom deres utallige erfaringer, kan tilføyes i deres personlige "Forståelsens Bok". Benytt denne visdommen dere har ervervet dere til å vise dere veien, og vær rede til å samarbeide med andre, for på kreativt vis å løse ethvert problem som måtte oppstå i stjernenasjonen deres. Sannelig står dere ved begynnelsen til et aldeles vidunderlig nytt liv!

Vær velsignet! Vi er deres Oppstegne Mestere! Mange vidunderlige begivenheter står klare til å manifestere! Våre samarbeidspartnere er svært glade for de begivenhetene som endelig er klare til å skje. De mørke har i lang tid vært stolte av seg selv fordi de har greid å forhindre at informasjon om fondene og om utleveringene av dem har kommet ut. Dette er faktisk også det siste deres lojale lakeier vil kunne fortsette å gjøre. Denne rekken av forsinkelser vil nå ta slutt ettersom Lyset har fått tak i de nødvendige dokumenter for å få en slutt på dette dilemmaet. Følgelig kan mange prosjekter, som lenge har manglet de nødvendige økonomiske midlene, snart komme i gang for alvor. Dette er likeledes tilfellet med velstandspakkene. En serie med foreløpige utleveringer ble gjennomført. Imidlertid ble våre hjelpere tvunget til å stoppe, men om kort tid kan denne kompliserte prosessen begynne igjen. Fullførelsen av denne prosessen er designet for å skifte ut de nåværende regjeringer og styresett og gjøre at dere omsider kan få slutt på en lang historie med verdensomspennende gjeldsslaveri. Denne prosessen vil ikke bare bringe velstand for alle, men likeså få slutt på skjev og urettferdig beskatning.

Det som er av aller størst betydning i denne tiden er at dere benytter disse finansielle ressursene til å gjennomføre drømmene deres og gjøre dette riket til et bedre sted å leve. Det er mye som må gjøres. Vi har til hensikt å bruke våre kommende belæringer, ikke bare til å øke deres kunnskap, men også til å gi dere tallrike innsikter med hensyn til hvordan dere best kan gjøre livene deres bedre. Det viktigste elementet er å forstå bedre hvordan dere kom hit og hvordan dere, som kollektiv, kan forberede dere på en ny virkelighet. Dette riket er i sannhet er mørkt rike som akkurat nå er i ferd med å begynne å skinne. Hvert sekund, hver eneste dag, sender Himmelen dere velsignelser. Benytt denne myriaden av velsignelser og dekreter til å forbedre visjonene deres om hva dere ønsker å gjøre. La dere inspirere til å samarbeide med andre og lære på et enda høyere nivå hvordan man kan skape samfunn fylt av Kjærlighet og ansvarsfølelse inspirert av Gud. Bruk denne drivkraften og motivasjonen til å utforme omfattende planer for å forandre denne verden for det gode.

For lenge, lenge siden kom vi fra fjerne steder for å hjelpe dette planetsystemet og på kjærlighetsfullt vis fremelske den generelle motivasjon til å ta vare på planeten deres, som denne verden så sterkt trengte. Vi velsigner alle de erfaringer vi i felleskap har gjort og tar med oss disse som visdom, som vi nå kan ta i bruk for å gjøre denne verdens land til et sant paradis. Dere står nært foran å gjennomgå en forvandling slik at deres evner gjenspeiler våre. Vår prosess er å veilede dere, og i visdommens nåde, lede dere mildt og kjærlighetsfull inn i et nytt rike. Vi ble utvalgt til denne oppgaven kun fordi vi hadde levd utallige liv. Disse livene satte oss på kurs mot det vi til slutt ble. På samme vis veileder nå deres himmelske veiledere hver og en av dere i en hellig retning. Vi bistår dem og har instituert programmer som skal legge fundamentet for dette nye riket. Vi ber dere derfor om kontinuerlig å se inn i dere selv og bruke disse innsiktene til å holde dere på rett kurs mot drømmene deres. Husk at Kjærlighet og Lys er alt som finnes! Halleluja! Halleluja! Halleluja!

I dag fortsatte vi å forsikre dere om at gode nyheter er rett rundt hjørnet! Snart vil dette riket forandre seg. Inntil da kan ofte alt synes som om det er det samme gamle. Så hold dere positive og fokuserte selv om det kan synes som om det ikke er noe nytt. Vit, Kjære Sjeler, at Himmelens utømmelige Forråd og uendelige Velstand sannelig er Deres! Slik er det! Selamat Gajun! Selamat Ja! (Siriansk for Vær Ett! Vær i Glede!)


Website: Planetary Activation Organization
Oversetter: LeifShare |


Donations for our translators team are received in gratitude Thank You!!
If you send us an e-mail, we will give you the specifics.


Much information from the channelings, and from many other sources,
is brought together on our other website:

TheGreaterPicture.com
Galactic Channelings

Create Your Badge