Home Channeling? Our channelers About us Contact


Home > Norsk > Sheldan Nidle - 17 februar, 2015

Sheldan Nidle - 17 februar, 2015

2 Imix, 19 Yax, 11 Ik

Selamat Jalwa! Vi kommer tilbake! Mye skjer rundt omkring på denne kloden! Våre allierte på Jorden er i ferd med å flytte den første runden med fonds til ulike nøkkelpunkter. Dere kan forvente at den tiden som ligger umiddelbart foran dere, vil være en tid hvor maktstrukturen til de mørke endelig begynner å vike for det nye. Vi har bevitnet hvordan dette har utviklet seg og sett hvordan de mørkes siste desperate motstand raskt svinner ut av bildet. Gjennom årtusener har kabalen vært det instrument med hvilket Anunnakiene, deres tidligere høyeste herskere, styrte dette riket. Himmelen sendte som lovet styrker med helt spesifikke instruksjoner om hvordan de skulle gå frem på Himmelens vegne. Og det har vi gjort! De forskjellige allierte på Jorden har brukt århundrer, før vi kom, til planlegging og til å bevege seg stillferdig inn de mest fordelaktige posisjoner. Nå som vi er her, er disse samme allierte klare, etter mange århundrers venting! Vårt forhandlingspersonell har gitt kabalen et antall særskilte ultimatumer. Dere vil få bevitne hvordan disse scenariene blir gjennomført og hvordan de mørke endelig vil mislykkes totalt. Ikke desto mindre er disse kommende manøvrene kun begynnelsen på en mye mer storslagen visjon for Gaia, og spesielt for dere. Nøkkelen er deres tilbakevenden til deres naturlige, frie tilstand av væren, samt å gjøre dere klare til å få den særdeles viktige utdannelse om hvem og hva dere er!

Denne naturlige tilstanden av frihet vil være ledsaget av en rekke umistelige rettigheter, som alle kvinner og menn ble gitt av Skaperen for tusener av år siden. Dere vil i tillegg få lære om ledelses- og styreformer og hvordan dere kan ta vare på og beskytte naturens organismer, som dere med så stor kjærlighet er blitt utstyrt med. Ta imot dette sammen med den velstand Skaperen har gitt dere og sørg for at de er trygge for enhver form for skade. Dere skal få lære om deres sanne opprinnelse og få belæringer om deres historie siden "fallet" i Atlantis siste periode. Bruk denne kunnskapen til å forberede dere til vår ankomst. Vi vil utstyre dere med mentorer. Deretter kan dere utforske, på mer personlig basis, hva som skjedde med dere. Dere bærer i dere en omfattende samling av epigenetisk materiale. Disse er "opptak" av hvordan forfedrene deres taklet utfordringene gjennom historien og hvordan dere selv har taklet kriser dere har stått overfor siden dere ble født. La oss sammen gå gjennom alt dette og andre hendelser, for å forberede dere til den store begivenheten – forvandlingen deres i Krystall-Lys-Kamrene til en fullt bevisst menneskehet. Dette øyeblikket vil markere deres tilbakevenden til å være galaktiske mennesker!

Vår viktigste oppgave i oppdraget vårt for øyeblikket er å sørge for at de mange spesielle fondene blir utløst uten de kontinuerlige forsinkelsene som den mørke kabalen alltid tidligere har stelt i stand. For øyeblikket forløper denne oppgaven problemfritt og smidig. Maktpersoner i de sentrale bankene og deres mange medløper ønsker inderlig å slå kloa i disse enorme summene i gull og andre dyrebare verdigjenstander. Hovedmålet vårt er å snu dette rundt og legge tilstrekkelig press på de mørke til at de godtar at overføringene skjer og deretter vokte dem mot ethvert tenkelig tyveriforsøk. Så snart denne livsviktige prosessen begynner, er det nødvendig å se til at hundre prosent pålitelig myndighetspersonell blir brukt og at disse mange nøkkel-overføringene skjer trygt. Så langt har alle disse sikkerhetstiltakene blitt anvendt med suksess. I tillegg er det en hel hærskare av teknikaliteter som må gjennomføres. Lyset sørger for at alt dette blir gjort. Således befinner mange av disse overføringene seg i innledende operasjonsstadier. Derfor står dere i den kommende perioden foran å motta disse fondene. Disse fondene er kun for å sette i gang prosjekter, sikre velstand for alle samt nye styresett og regjeringer.

Lyset har måttet ta tiden til hjelp og likevel gå frem så raskt som mulig. Våre medarbeidere på Jorden innser hvor dypt denne ringen av svindel og korrupsjon er villig til å gå for å tilfredsstille sin ufattelige grådighet selv for en stakket stund. Denne gruppen av de aller rikeste i samfunnene deres, har enorm makt og bruker den til å holde løkken rundt halsen på dere i et stadig økende gjeldsslaveri. Denne syklusen har pågått siden mange av deres samfunns tidligste dager. Det som nå skjer er det endelige støtet for å få slutt på dette tøvet og bringe denne planeten tilbake til sans og samling. Gaia er i ferd med å nå det punkt hvor hun vurderer å slippe løs en mektig "ildstorm" for å tvinge dere til å forandre samfunnene deres. Vår oppgave er å sette dere fri og raskt forandre hvordan samfunnene deres opererer. Dette er årsaken til at de aksjonene våre allierte for øyeblikket utfører er så viktige. Dette vil de lykkes med og således gjøre at vi kan gjøre vår eksistens kjent, og sammen kan vi gjøre mye raskere fremskritt frem mot deres hellige mål. På denne måten kan Gaias overflate bli brakt tilbake til sin opprinnelige jomfruelige tilstand og dere kan vende tilbake til å være galaktiske mennesker!

Vær velsignet! Vi er deres Oppstegne Mestere! Lord Mikael proklamerte for Himmelen at denne tiden er tiden hvor en vidunderlig Lys-energi skal omhylle Jorden og føre oss tilbake til sann Glede! Vi har forberedt oss spesielt til denne tiden, siden det er da mirakler skal skje og seire for alltid over mørket. Mye av dette vil skje på velsignet vis etter hvert som begivenhetene som vil føre dere tilbake til Lyset, manifesterer. For tjue år siden skjedde det første steget i dette pågående mirakelet, da Anchara plutselig gikk med på at tiden var kommet for mørket til å gå over på Lysets side. Dette har til og med ført til at Anunnakiene har forlatt planeten og således til den mørke kabalens nåværende krisesituasjon. De mørke kan ikke lenger manipulere dere slik de tidligere har gjort. Vi har likeledes sett at seremoniene våre nå i mye større grad evner å omslutte dere og beskytte dere. Lysets energier vokser seg sterkere for hver dag som går. Vi takker dere og velsigner dere for den assistanse dere daglig gir oss.

Sannelig, Lyset vokser seg sterkere i oss alle. Vi er i høyeste grad takknemlige for deres utrolige seremonier, som er til stor hjelp for våre bønner for Gaia og menneskeheten. Det er sagt at mye forventes av dem som er begavet med Himmelens bønner og høye mål. En veldig bølge av fred er i ferd med å senke seg over hele Jorden, og dette vil gjøre det mulig for menneskeheten å begynne å øyne hva de virkelig er i stand til å greie. For lenge, lenge siden, i det urgamle Lemuria, kom vi og fylte dette landet med energier av glede, velstand og lykkelig fremgang. Disse bønnene og sangene ble for en periode avbrutt av Atlantis’ maktbegjær. Hele tiden siden den gang har behovet for å ha full kontroll kjennetegnet herskerregimet til Anunnakiene og deres globale bander av lakeier. Årtusener har vært merket av denne altomfattende overgangen fra Lyset og inn i mørkets rike. Nå er dette i ferd med å snu etter hvert som Lyset og dets nåderike bønner og sang vender tilbake til Gaia og hennes folk.

Hver eneste en av oss er en veritabel relestasjon som sender ut dette himmelske Lyset. Mens dere sover fyller Lyset dere med stadig nye elementer dere trenger på veien tilbake mot å bli en galaktisk menneskehet igjen. Denne operasjonen har pågått i all hemmelighet gjennom tusener av år. Det som er forskjellig nå er både styrken og intensiteten i disse nåderike velsignelsene. De mørke kan sanse dette og begynner å innse at deres lange herskertid nå går mot en endelig slutt. Vi forstår dette og er jublende glade over dette og andre ting som i stor nåde vil velsigne dette riket. Under føttene på dere ligger et vidunderlig land som er kjent som Agartha. Det har vært vårt primære hjem i århundrer. Vi velsigner dette stedet og vet at snart vil det være deres hjemsted også. Dere vil i sannhet føle dere hjemme i dette vidunderlig, strålende landet. Krystallbyene deres gløder av Lys og glede! Når dere først er kommet dit, vil dere også tone med i sangen og hjelpe englene i sine velsignelser. Dere vil komme til å få se dette riket et helt annet lys. Halleluja! Halleluja! Halleluja!

I dag fortsatte vi med våre ukentlige budskap til dere. Som dere kan se er det mange hendelser som skjer rundt om på Jorden som vil innebære den mørke kabalens fall. Hva alt dette egentlig betyr er at velsignelsene deres er svært nær å materialisere. Vi fortsetter å be dere om å være tålmodige og ha en positiv holdning til disse særdeles viktige sakene. Vit, Kjære Sjeler, at Himmelens utømmelige Forråd og uendelige Velstand sannelig er Deres! Slik er det! Selamat Gajun! Selamat Ja! (Siriansk for Vær Ett! Vær i Glede!)


Website: Planetary Activation Organization
Oversetter: LeifShare |


Donations for our translators team are received in gratitude Thank You!!
If you send us an e-mail, we will give you the specifics.


Much information from the channelings, and from many other sources,
is brought together on our other website:

TheGreaterPicture.com
Galactic Channelings

Create Your Badge