Home Channeling? Our channelers About us Contact


Home > Norsk > Sheldan Nidle - 3 mars, 2015

Sheldan Nidle - 3 mars, 2015

10 Ik, 0 Ceh, 11 Ik

Dratzo! Nå står vi frem med nyheter som vi lenge har ventet på å kunne gi dere! De energiene som er nødvendige for å kunne sette i gang utleverings-planene er endelig for hånden. Det har i sannhet tatt guddommelig tid å oppnå dette. Våre samarbeidspartnere på Jorden føler full tillit til at utleverings-programmene nå kan startes igjen. De ulike systemene som trengs for dette, fungerer nå som de skal og et nytt internasjonalt banksystem er klart til å sørge for at utleveringene skjer som de skal. Således er det første steget for å sette til side "den gamle orden" klart. De andre arbeidsgruppene hvis arbeid er henger sammen med denne utleveringsprosessen, er også klare til å gjennomføre sine oppgaver. Deres rike er i ferd med å begynne en enorm forvandling. Den velstand for alle som vi har snakket så mye om, vil derfor være dere i hende om kort tid. Denne omfordelingen av økonomiske midler skal så raskt skape de nødvendige forutsetninger for å frembringe nye regjeringer og styresett. Dette vil i sin tur omsider gjøre en formell anerkjennelse av vår eksistens mulig. Alle disse forskjellige aksjonene skal til slutt bringe dere inn på en mye raskere vei mot full bevissthet. Den mørke kabalens mange taktikker for å forsinke det hele er nå slutt en gang for alle og vi er svært glade for å se den endelige slutt på deres ondsinnete planer. Dere nærmer dere en ny avgjørende milepæl, et reelt vannskille, i frigjøringen deres fra årtuseners slaveri!

Denne nyfunne friheten vil raskt løfte dere fremover mot en serie av nye åpenbaringer, som hurtig vil forandre deres verden. En enorm nullstilling og nyoppstart av deres nåværende globale valutasystem vil bli gjennomført under overvåkning av det nye globale bank- og finanssystemet. Den enorme gjelden som har hold denne verdenen oppe, vil forsvinne. Faktum er at gjeld, slik dere kjenner den, vil bli transformert. Et globalt jubileum og ettergivelse av all gjeld vil frigjøre en enorm energi, som igjen vil bringe dere nye løsninger på det medisinske området, i vitenskapen og når det gjelder reisemåter. Disse nyvinningen vil gjøre det mulig for deres forskjellige samfunn overvinner sykdom, "gjenoppfinne" vitenskapen og at dere med letthet kan reise selv til de fjerneste verdenshjørner! Dere vil kunne glede dere over stor velstand og fremskritt, og dere vil motta en del vidunderlige belæringer fra de Oppstegne Mesterne. Denne omfattende utdannelsen vil ta dere bort fra de løgnene som i dag "farger" deres verden. Det er meningen at dere skal benytte denne visdommen til å erverve en hel hærskare av nye oppfatninger om deres opphav og lære hvordan kabalen manipulerte jordens riker gjennom tidene. All denne nye kunnskapen vil i sannhet tjene dere godt. Det som da gjenstår er at vi lander og at dere kan reparere årtuseners ødeleggelser av Gaias overflaterike.

Hva dere kollektivt skal oppnå er å forvandle den verden dere bor i. Over alt på planetens overflate finnes tydelige tegn på deres mishandling av Gaias overflate. Etter hvert som disse nye teknologiene blir tilgjengelige, er det også nødvendig at dere totalt revurderer idéene om hvordan samfunnene deres fungerer. Industriell produksjon og jordbruk må gradvis tones ned og en gjennomgripende restrukturering av hvordan byene deres fungerer, vil være av avgjørende betydning. Omfordelingen av rikdom skal legge grunnen for en ny definisjon av hvem dere er og hvordan dere forholder dere til Gaia. Den enorme mengden av forurensning som finnes i Gaias vann, jord og atmosfære skal renses helt. Det er også nødvendig at dere tenker grundig gjennom på nytt hva dere spiser og hvordan dere lever. De nye samfunnsledelsene og nye ledelsesmåter skal sørge for en omfattende plan for alt dette. Hver eneste en av dere er i besittelse av en indre visdom som må få komme fullt til uttrykk. Denne omfattende utvekslingen av visdom og idéer kan skape reell dialog, som kan tilveiebringe en plan som tar alle mulige problemer i betraktning og løser dem enkelt. Ut av alt dette vil de handlinger bli utformet som viser hvor mye dere alle har vokst.

Når vi ankommer ønsker vi å se et globalt samfunn som er sitt ansvar bevisst med hensyn til vekst og forvandling. Et slikt samfunn er i virkeligheten dynamisk og fullt i stand til enda mere indre søken. For lenge siden var forfedrene deres en gruppe full av energi og oppvakthet, som til og med var en match for de maktkreftene som fantes i det gamle Atlantis. Det er denne energien som skal utforme et aldeles nyskapende og kreativt galaktisk samfunn. Denne energien ble strupt, først av Atlantidene og senere av Anunnakiene og deres utvalgte lakeier. Et nytt sett av energier kan endelig fullføre det Atlantidene for en tid greide å stanse. Dere er et folk som strutter av livskraft som for øyeblikket er fanget i eldgamle "seder og skikker" som finnes i deres omfattende manipulerte samfunn. Disse "virkelighetene" vil bli omformet og dere vil vende tilbake til måter å leve på som i dag kanskje forekommer dere helt umulig. Vårt ønske er at dere tar denne nye friheten og kanaliserer den inn i levemåter som hjelper planeten deres, miljøet deres og dere selv. Vær således forberedt på å åpne deres hjerter og sinn for de ting som for øyeblikket kanskje kan synes "svært uvanlige". Dere står i sannhet på terskelen til en ny verden!

Namaste! Vi er deres Oppstegne Mestere! Vi kommer, kjære hjerter, med gode nyheter! Våre forbundsfeller har til hensikt å begynne utleveringene av mange ting som er nødvendig for å at velstand for alle skal bli en realitet. Disse programmene skal etablere en ny og helt problemfri måte med hvilken disse velstands- og humanitære fondene kan flyttes dit de skal. Dette systemet er designet slik at det enkelt avslører dem som prøver å overføre hvitvaskede eller skitne penger. Dette nye systemet gjør slutt på den "tømmervasen" som den mørke Kabalens bank- og finanssystem har skapt. Mange andre ting vil også bli instituert i tillegg, som vil muliggjøre et nytt jubileum og gjeldsettergivelse for alle. Det er vår hensikt å se til at de nye gullbaserte pengene blir utlevert til dere. Disse vil bli erstattet etter kort tid med et spesielt system som gjør enhver akkumulasjon av gjeld så godt som umulig. Nøkkelen er å bevege seg fremover mot overflod og glede! Videre finnes det teknologier som er klare til å introduseres, som vil gjøre at pengenes tid kan avsluttes. Dette pengeløse samfunnet skal så legge kreftene til slik at replikatoren kan tas i bruk over alt.

Disse teknologiene er ment å befri dere fra alle former for gjeldsslaveri som i dag er så utbredt i denne verden. En av de største utfordringene for menneskeheten å lære er at universet gir dere alt dere trenger i rikelig monn. Vi har alle, på ulike tider gjennom historien, levd i et samfunn hvor de fleste av oss var fattige og hvor vi daglig trodde at overflod var umulig. Denne troen skal nå ende. Dere er klare til å lære om overflod. Den har mange former, men det som i sannhet kreves er simpelthen troen på at overflod er dere givet som en medfødt gave. Faktum er at Himmelen daglig spør deres indre selv hva slags overflod dere vurderer som mulig. Vær således positive og be om dette fra dypet av deres hjerte slik at det himmelske universet kan etterkomme deres ønsker. Således er det helt avgjørende at dere kaster av dere enhver tanke om at dere er uverdige til å motta dette eller at det er mangel på noe. Dere fortjener overflod og et liv hvor dere blir hjulpet og hvor dere hjelper hverandre.

Som vi hele tiden har sagt, dere er vidunderlige Vesener som fortjener alle de undere og omtanke dere så inderlig ønsker dere. Likeledes er det nødvendige at sørger for at all andre også får del i denne energien. Mest av alt trenger Gaia deres oppmerksomme omtanke og støtte. Vi ber dere å spre deres mektige kjærlighet til hverandre. Benytt denne tiden til å gi deres fulle støtte til saker som hjelper Gaia og gi hverandre støtte. Dette er ment å være en tid av økende rikdom for dere. Bruk denne rikdommen til å hjelpe denne verden, hverandre og dere selv. Etter hvert som det mørke svinner, fryd dere og vit dypt inni dere hva Himmelen forventer av dere. Det er selvfølgelig at dere tjener Himmelen – enkle, uselviske gjerninger. Vi kan sitere himmelske liknelser, men det er ikke nødvendig. Vær i glede og fryd dere over denne tiden og disse forbløffende mulighetene. Da kan dere spre et enormt nettverk av deres eget Lys, som kobler seg til og vever seg sammen med andres! Denne tiden er således kun begynnelsen på en virkelighet som er så inderlig velkommen! Halleluja! Halleluja! Halleluja!

I dag fortsatte vi med våre budskap. La denne helt spesielle tiden begynne å fylle dere med sine mange spesielle velsignelser! La også denne tiden være en tid hvor dere løfter dere ut av stress og frustrasjon og la den forvandles til den ytterste glede og fullkommen suksess! Vit, Kjære Sjeler, at Himmelens utømmelige Forråd og uendelige Velstand sannelig er Deres! Slik er det! Selamat Gajun! Selamat Ja! (Siriansk for Vær Ett! Vær i Glede!)
Website: Planetary Activation Organization
Oversetter: LeifShare |


Donations for our translators team are received in gratitude Thank You!!
If you send us an e-mail, we will give you the specifics.


Much information from the channelings, and from many other sources,
is brought together on our other website:

TheGreaterPicture.com
Galactic Channelings

Create Your Badge