Home Channeling? Our channelers About us Contact


Home > Norsk > Sheldan Nidle - 23. august, 2016


Sheldan Nidle - 23. august, 2016

1 Chicchan, 8 Uo, 13 Caban

Dratzo! For øyeblikket gjøres det store fremskritt. Det finnes blant De Eldre og de ulike Kongelige gruppene, en sterk bekymring, selv om det ikke finnes noen indikasjoner på at det faktisk er slik, at de mørke på ett eller annet vis bare «later som om» de er i ferd med å miste sin makt. Dette har i sterk grad farget disse gruppenes syn på utløsningen av disse enorme pengefondene. Vår oppgave er å vise at disse bekymringene ikke har noen rot i virkeligheten. Vi har gjennomført et massivt program for å motbevise dette og at denne frykten er helt grunnløs, og nå har vi lykkes med det. De eldre ser tydelig at utløsningen av disse enorme, lagrete fondene ikke på noen måte kan mislykkes. Selv om de mørke skulle være i stand til å stjele noe av disse fondene, så har vi de virkemidlene som trengs for raskt å ta dem tilbake og arrestere de involverte. Fordi vi nå beviselig har denne kapabiliteten, er De Eldre og de Kongelige nå omsider rede til å fastsette nye utløsningsdatoer. Derfor føler vi oss sikre på innerst inne, at den globale Revalueringen nå virkelig er mulig og at denne kompliserte prosessen nå kan begynne. Disse massive pengeoverføringene fører så til videre distribusjon av velstandspakkene kan skje og dermed til nye regjeringer og styresett!

Straks de nye pengene er utløst vil det sette fart i en hel mengde finansieringspakker som har stått på vent i måneder. At disse har stått på vent, har ført til at en hel mengde obligasjoner, humanitære fond og andre liknende prosjekter har stoppet opp. Vi forventer at i løpet av de kommende ukene, så vil disse fondene, som har vært tilbakeholdt av de kinesiske og europeiske Eldre, bli overført og distribuert til dem som så lenge har vært lovet disse spesielle pengene. En annen viktig ting som er oppnådd er nøytraliseringen av den mørke kabalens medløpere i de nåværende korrupte regjeringene i dette jordiske riket. Vi har tillit til at disse beslutningene vil være endelige og vil gjøre det mulig for verdens mange samfunn å bli oversvømmet av penger som har vært holdt tilbake i mange år. Disse fondene gjør at en rekke prosjekter som gjelder sanitærforhold, drikkevann og boliger kan komme i gang. Det er også nødvendig at deres verden får slutt på sin langvarige avhengighet av Gaias ressurser. Disse prosjektene inkluderer et helt livsnødvendig element; å få slutt på ødeleggelsen av Jordens økosystemer. Alt dette er. Selvfølgelig, kun begynnelsen!

Det at dette har vært på vent så lenge, påvirker menneskeheten på mange vis. Dette forlenger de ondsinnete strategiene som er designet til å bruke forskjellen mellom religionene til å skape katastrofer. Det er disse potensielle katastrofene som gjør mange bekymret og som får kjeltringene på denne kloden til å fryde seg. Så mange muligheter finnes for øyeblikket. Deres verden er i rask forvandling og dette er viktig for at flyten av pengefondene skal manifestere. Mange er allerede klare til å endelig kunne kaste det gamle på båten og begynne en stødig fremmarsj mot nye globale løsninger. Vi observerer hvordan deres stadig økende bevissthet tas i bruk på nye og vidunderlige måter. Foreldet tro og overbevisninger blir feid av banen og en ny virkelighet er i ferd med å begynne å manifestere. Det er i denne bevissthetsforandringen at vi finner håp for deres nye og kontinuerlig voksende virkeligheter.

Vårt kontaktpersonell følger nøye med på at alt dette folder seg ut og vi er i kontinuerlig kontakt med de Oppstegne Mesterne og våre slektninger fra Agartha. Det de alle tenker når de betrakter det som skjer, er at dere vokser i mange forskjellige retninger. Det som kunne trenges er klok veiledning og hjelp til å se helheten. Det er nødvendig at dere oppdager deres sanne historie som så «bekvemt» gikk «ble mistet» under Anunnakiene og deres onde lakeier. Denne prosessen er noe av det første de Oppstegne Mesterne vil formidle til dere. Vi vil supplere dere med ytterligere detaljer om disse hendelsene som for øyeblikket er skjult for dere, gjennom en rekke samtaler med mentorene deres. Til å begynne med benyttet Anunnakiene avansert teknologi og senere sørget de for at lakeiene deres kunne opprettholde sin makt og holde folket i ærefrykt for dem, ved å i utnytte denne teknologien. Det er nødvendig at dere i detalj gjennomgår disse episodene av deres historie. Vi har til disposisjon teknologi som kan vise dere deres sanne historien på en måte som best kan forklares som «tidsreise». Alt dette kan være temmelig forvirrende. Men vær likevel klar over at det er enda mye mer som gjenstår å fortelle dere. Når dere får lære deres sanne historie å kjenne, så vil dette legge grunnen for deres tilbakevenden til full bevissthet.

Namaste! Vi er deres Oppstegne Mestere! Vi er særdeles fornøyd med det som skjer rundt om på denne kloden. Over alt begynner en ny bevissthet å bli en signifikant faktor. Dere er i ferd med å bevege dere vekk fra, og videre enn, det de mørke har innpodet dere med og dere kjenner en sterk trang til å finne deres egen forståelse og nye tankemåter for dere selv. Men sammen med dette, så fortsetter også gamle tankemønstre å sitte som limt fast. Vi ber om at dere bruker dette nye pågangsmotet til å hjelpe hverandre å overvinne disse vanskelighetene. Bare husk på å utforme nye veier mot målet og benytt deres felles erfaringer til å virkeliggjøre storslagne muligheter. Deres positive holdning er nøkkelen, på samme måte som visjonene deres. Disse tingene kan hjelpe dere å gjøre virkelighet av de målene dere så gjerne ønsker å nå. Så vær modig og vær villig til å ta de nødvendige sjanser. Disse to kvalitetene kan gjøre det mulig for dere å utføre store bragder!

Hver av dere vokser og utvikler dere på deres eget unike vis. Det er nødvendig at dere konsentrerer dere om den beste metoden til å virkeliggjøre deres høyeste ønsker. En av de tingene det er nødvendig for dere å gjøre, er at dere refokuserer mentalt hvordan dere tenker å gjennomføre planene deres. Med andre ord, lag dere et «tankekart». Denne planen kan vise dere hvordan dere best kan, skritt for skritt, gjøre deres visjon til virkelighet. Mange av Mesterne gjør dette kontinuerlig. Vi kan så benytte disse som veiledning til virkelig å implementere det som er nødvendig for å fullføre disse velsignete planene. Etter hvert som dere blir dyktige til å arbeide etter planer, kan dere skape og manifestere alt hva dere ønsker og observere hvordan energistrømmen deres opererer. En av de beste måtene å gjøre dette på er simpelthen å bryte ned deres opprinnelige idé i de nødvendige trinn. Og så reflekterer dere over hvordan energistrømmen deres i denne visjonen fungerer. Resten kan være enkelt å gjennomføre!

All denne indre bearbeidelsen er viktig for å oppnå bedre forståelse av hvordan dere best kan oppnå det dere ønsker. Det andre nøkkelelementet er simpelthen å oppdage hvordan dere arbeider og kommuniserer med dere selv. Denne oppdagelsen av hvordan dere selv går frem, er en nøkkel for å lykkes i samarbeid med andre. I alle tilfeller er det nødvendig at dere fortsetter å være positive og betrakter prosjektene deres som suksessrike forehavender. En ytterligere faktor er å fortsette å være en sterk del av det globale kollektivet. Det som nå er i ferd med å utfoldes er, i realiteten, et kollektivt forehavende. Det er deres strålende, positive visjon som, sammen med vår innsats, gir dere alle den kraft dere trenger til å lykkes. Mange enkeltmennesker greier å gjennomføre store bragder ene og alene på grunn av det det dere har gjort for å legge veien til rette for dem. La oss takke dere alle og velsigne dere for de energiene dere så villig har gitt til disse prosjektene for å forvandle Gaia og hennes folk. Hosanna! Hosanna!

I dag fortsatte vi å gi dere rapporter for å forklare dere hva som foregår rundt om på denne kloden. Alle disse begivenhetene har blitt gjort mulige takket være deres positive visualiseringer. Tiden for store forandringer er nå! Vit, Kjære Sjeler, at Himmelens utømmelige forråd og uendelige velstand sannelig er deres! Slik er det! Selamat gajun! Selamat ja! (Siriansk for Vært Ett! Vær i glede!)


Website: Planetary Activation Organization
Oversetter: Leif


For de av våre lesere som ønsker å vite mer om Sheldan Nidle kan dere gå til http://galacticchannelings.com/english/channelers.html . Her finner dere også stoff om Mike Quinsey som kanaliserer SaLuSa og Susanne Ward som kanaliserer Matthew Ward. Sidene er på engelsk, men jeg håper likevel dere kan ha glede av dem.Share |


Donations for our translators team are received in gratitude Thank You!!
If you send us an e-mail, we will give you the specifics.


Much information from the channelings, and from many other sources,
is brought together on our other website:

TheGreaterPicture.com
Galactic Channelings

Create Your Badge