Home Channeling? Our channelers About us Contact


Home > Norsk > Sheldan Nidle - 6. september, 2016


Sheldan Nidle - 6. september, 2016

3 Cauac, 2 Zip, 12 Caban

Dratzo! For øyeblikket skjer det en hel rekke interessante ting. Det mest interessante er at de som har ansvaret for utleveringen av de enorme pengemidlene og humanitære fonds, forbereder seg på å gjøre dette. Disse enorme, globale pengeoverføringene bærer løfte om å skape de virkemidlene som er nødvendige for å totalt forandre hvordan denne verden fungerer. Mange områder på Jorden har vært avstengt fra de nødvendige midlene for å bygge høyst nødvendige systemer for vann, kloakk og moderne transport. Når de nå får midler, kan disse nasjonene, som det gamle finanssystemet enten utsugde eller nektet økonomisk hjelp, begynne den komplekse prosessen med å designe og bygge infrastruktur. Disse mange forskjellige prosjektene kan hurtig bringe selv de mest primitive regionene nødvendig vannforsyning, sanitærsystemer og elektrisitet slik at de kan bli moderne og selvforsynte deler av denne Jorden. Deretter kan et mer tidsriktig utdannelsessystem bygges opp. Disse prosjektene skal sikre et ethvert område på denne kloden er knyttet til det verdensomspennende nettverket, så vel som å gjøre det mulig for alle å ha alle de øvrige bekvemmeligheter som anses som nødvendig i en moderne verden. På denne måten vil velstandsfondene få slutt på alle misforholdene og skjevfordelingen fra den tidligere finansielle virkeligheten.

Alt mens disse nye realitetene moderniserer denne verden, så vil de også ekspandere og preservere på de tallrike økosystemene i tillegg. I løpet av de siste to hundre årene har et enormt omfang av lokal flora og fauna blitt ødelagt av menneskeheten. Disse massive ødeleggelsene ble tidligere gjennomført enten for å få tilgang til regionens naturressurser eller «i fremskrittets navn». Hovedmålet er nå i ferd med å endre seg i retning av å sørge for måter å forbedre menneskenes levestandard på, og samtidig ta vare på alle økosystemene som er så livsviktige for ville dyr, trær og de landområder vi alle trenger for å trives. Disse nye visjonene om å reparere skadene vil gjøre det mulig for livets naturlige orden å trives og blomstre påny. Vi er positivt oppmuntret over den måten dere nå begynner å kaste vrak på gamle overbevisninger som truet eksistensen til slike edle virkeligheter. Den gamle økonomiens arbeidsmåter vil bli gravlagt i Lyset av en ny og fremvoksende velstand for alle. En annen faktor i dette er deres kontinuerlig økende nye bevissthet.

Dere er i ferd med å begynne å utvikle ny forståelse og intensjoner som bokstavelig talt vil forvandle overflaten på denne dyrebare kloden. Gaia følger med på det dere gjør og smiler. Dere er i ferd med å bringe det vidunderlige Lyset til alle deler av denne verden. De som tidligere brukte sine teknologier til å fylle denne planeten med dødens essens, er nå vitne til at nyere teknologier bringer tilbake en Liv-givende essens som er virkelig forbløffende. Inntil ganske nylig utarbeidet team av biologer en rekke rapporter som i brede ordelag antydet at den globale utryddelsen av planter og dyrearter ville fortsette. Nå blir det motsatte antydet; et blomstrende Liv overalt på Jorden. Dette skyldes i stor grad at dere har fått nye oppfatninger og forståelse av hvordan dere kan forandre hvordan dette globale samfunnet ser på seg selv. Dere begynner å se hvor lett dere kan bringe denne verden tilbake til det den en gang var, gjennom å endre hvordan dere behandler de lokalitetene hvor naturlige ressurser finnes. Dere er følgelig i ferd med å oppdage hvordan dere kan ta vare på alle de varierte økosystemene i dette riket.

Mens dere fortsetter å skaffe dere oversikt over hva som først og fremst er nødvendig i dette nye riket, så vurderer dere også nøye gjennom hvilke prosjekter som må gjøres først. På denne måten bygger dere opp alt som trengs for at dere også kan bidra. Alle de store prosjektene er det de nye regjeringene som vil ta ansvaret for å lede, og de nødvendige pengemidlene vil bli allokert til dem av de Kongelige og De Eldre i Østen og Vesten. Deres anliggende er de prosjektene som skal bygge deres mange healing-sentere og de tiltak som deres selskaper og visjoner krever. Disse begivenhetene er allerede godkjent på forhånd og mange av dere forventes å motta de første nødlindrende pengemidlene snart. Deretter vil dere motta ukentlige eller månedlige midler, ettersom det er det dere planla, til deres mange vidunderlige idéer. Alle disse fondene signaliserer samtidig at de velstandsfondene dere har ventet så lenge på, også vil bli tildelt. Disse forbløffende begivenhetene vil, enn videre, gjøre det mulig for den nye NESARA-republikken å kunngjøres av den nylig utpekte interim-presidenten.

Namaste! Vi er deres Oppstegne Mestere! I løpet av de siste ukene har alle problemene med hensyn til distribusjon av fondene, som vi har arbeidet så lenge for, blitt løst. I praksis betyr dette at alle de fondsmidlene som har vært plaget av forsinkelser, nå har nådd frem til den lovte finansierings- og tildelings-fasen. Dette betyr at våre gjensidige visualiseringer har vært vellykket. De mørke har blitt nøytralisert. Lyset har omsider vunnet. De nødvendige virkemidlene for å få en endelig slutt på disse forsinkelsene, er funnet og iverksatt. Det er vår hensikt å benytte våre evner til å sikre at dette riket av velstand og fremgang for alle, blir etablert. Den første nøkkelen til dette er de omfattende velstandsprogrammene. Når de nå endelig blir utlevert, gir det troverdighet til å bytte ut USA Inc. med den nye NESARA-regjeringen. For å tvinge gjennom dette vil det komme en rekke svært viktige offentlige kunngjøringer. Denne nye nasjonale ledelsen vil gjeninnføre Grunnloven og bringe USA tilbake til Folkerettslige Prinsipper. I tillegg vil de gjøre regjeringen atskillig mer livskraftig gjennom å åpne opp Kongressen for folket.

Deres kollektive visualiseringer og økende bevissthet har gjort alt dette mulig. Amerika vil igjen bli det vi hadde til hensikt at det skulle bli da det ble unnfanget. Denne prosedyren krever at dere betrakter regjeringsarbeid i et helt annet lys. Det er nødvendig at dere daglig deltar i ett eller annet aspekt av regjeringens arbeid. De mørke har lenge arbeidet for å skape en virkelighet hvor dette skulle være umulig. NESARA tar denne makten fra dem og gir den tilbake til folket. Bruk denne tiden til å gjøre regjeringsarbeid til en sann del av dere selv. Velsigne denne nye regjeringsformen daglig og sørg for at den gir alle det de trenger på en måte som alle kan godta. Dette betyr ikke noen som helst slags overbærenhet med den. Regjeringen er ment å være det siste verktøy man tyr til og hvis handlinger alle kan gi sitt besyv og aksept. Den sentrale idéen i dette er å opprettholde friheten og den enkeltes handlekraft.

I tiden som kommer vil dere oppnå en velstand som gjør det mulig for dere å oppfylle drømmene deres og en regjering som gjenspeiler denne nye virkeligheten. Vær hele tiden våken for hva som foregår omkring dere. Nøkkelen til alt dette er fokus og virkeliggjørelsen en visjon dere har båret i lang tid. Himmelen har alltid belønnet dem som planlegger å gjøre arbeid for det gode og legger sin flid og innsatsvilje til for å oppnå disse velsignelsene fra Himmelen og fra oss. Vi takker dere i all evighet for at dere vokser i åndelig potensial og dermed hjelper alle å virkeliggjøre sine drømmer. Vi takker fra dypet av våre hjerter alle dere som forstår skjønnheten i det som Himmelen nå legger foran dere. Denne nye, guddommelige tiden vil gi dere velstand, frihet og en fornyet følelse av ansvar. Med fremveksten av full bevissthet, vil menneskeheten frydefullt gjenforenes med sin familie av Lyset i hele Galaksen. Hosanna! Hosanna! Hosanna!

I dag fortsatte vi med våre rapporter som vi kommer med ukentlig. Vi befinner oss nå omsider på terskelen til det som har blitt forespeilet dere i årtier. Bruk dette øyeblikket til å fryde dere, feire og ønske denne nye tidsalderen av frihet og overveldende velstand velkommen! Vit, Kjære Sjeler, at Himmelens utømmelige forråd og uendelige velstand sannelig er deres! Slik er det! Selamat gajun! Selamat ja! (Siriansk for Vært Ett! Vær i glede!)


Website: Planetary Activation Organization
Oversetter: Leif


For de av våre lesere som ønsker å vite mer om Sheldan Nidle kan dere gå til http://galacticchannelings.com/english/channelers.html . Her finner dere også stoff om Mike Quinsey som kanaliserer SaLuSa og Susanne Ward som kanaliserer Matthew Ward. Sidene er på engelsk, men jeg håper likevel dere kan ha glede av dem.< previous message | next message >


Share |


Donations for our translators team are received in gratitude Thank You!!
If you send us an e-mail, we will give you the specifics.


Much information from the channelings, and from many other sources,
is brought together on our other website:

TheGreaterPicture.com
Galactic Channelings

Create Your Badge