Home Channeling? Our channelers About us Contact


Home > Norsk > Sheldan Nidle - 16. august, 2016


Sheldan Nidle - 16. august, 2016

6 Kan, 1 Uo, 13 Caban

Dratzo! Forbløffende begivenheter ligger like bak horisonten for dere! De mange menneskene som arbeider utrettelig for å gjøre deres nye virkelighet mulig, er i ferd med å legge på plass de siste nødvendige bitene for total suksess. Det de gjør nå er å gi autorisasjon til at en utvidet serie av pengefond nå formelt kan overføres. Vi venter på at disse pengefondene skal bli overført og formelt gjort regnskap for. De mørke vrir seg i vånde over å måtte se seg slått. Neste forhandlingsrunde vil være siste spikeren i kista til dem som så arrogant har hersket over dere. Disse taperne blir for øyeblikket nøye overvåket. Så snart de første pengefondene er overført, vil de mørke bli totalt isolert fra dere alle. I løpet av de siste få tiårene greide disse motbydelige kjeltringene neste å stjele sjelene deres. Men Himmelen grep inn og vi er her som instrument for forandringene. Mange utrolige mennesker har arbeidet i all hemmelighet under de Oppstegne Mesternes ledelse, for å få slutt på denne trusselen mot befolkningen på Jordens overflate. Følgelig befinner dere dere helt på terskelen til en ny æra av frihet, velstand og fremgang! Innføringen av NESARA og nye regjeringer bare ett tegn på denne vidunderlige tiden som kommer.

Da vi først ankom til dette solsystemet, for omtrent to og et halvt tiår siden, befant dere dere midt oppi Anunnakienes avsluttende manipulasjoner. Det mørke Anchara-kontinuumet holdt på å forberede en plan for å omgå de avtalene de hadde gjort med Himmelen etter Atlantis’ fall. De mørke hadde gjort alt de kunne for å feilinformere om hva Atlantidene hadde holdt på med. Overflatemenneskeheten hadde blitt et ondsinnet eksperiment for å skape under-rase som adlød dem blindt. Dette tøvet ble det brått slutt på gjennom et plutselig angrep på herskernes etterkommere som var sendt i eksil i et land nær dagens Grekenland. Dette var en særdeles uklok handling. Det resulterende motangrepet «senket» Atlantis og hensatte forfedrene deres i en situasjon som raskt kunne ha ført til at de døde ut. Anunnakiene betraktet dette som en sjanse til å fullføre det brutale eksperimentet Atlantidene hadde begynt på. Forfedrene greide likevel å overleve de mer enn 3000 årene, i all hemmelighet hjulpet av Agarthanerne og oss. Denne hjelpen førte til sist til opprettelse av de ulike ordener av Oppstegne Mester og til en plan som kunne bringe dere tilbake til deres opprinnelige, fulle bevissthet igjen.

Denne særskilte planen som Himmelen hadde utformet, ble gjennomført trinnvis, og tok nesten 4000 år å gjennomføre. Det første stadiet innebar hemmelige seremonier hvor man inntok ulike typer av monatomisk gull, sølv og platina. Disse spesielle seremoniene hjalp tankene til spesielt utvalgte individer å nærme seg stadig mer en full tilbakevenden til full bevissthet. Det var disse spesielle «profesjonelle» som dannet kjernen i Mesternes hemmelige samfunn. Deres oppgave var å bruke sin utvidete mentale kapasitet og bevissthet til å oppdage egnete måter med hvilke man kunne bevege denne virkeligheten langsomt, men sikkert tilbake mot Lyset. Det var vår ankomst for to og et halvt tiår siden som virkelig satte fart i det de nå holder på med. Dere blir nå forberedt av Himmelens hellige Lys, til helt nye oppfatninger som kreves for at dere skal føle dere bekvemme med vårt nærvær blant dere. I begynnelsen gjorde Anunnakiene dette svært vanskelig for oss ved å innpode en dyp xenofobi i dere. Dette tvinger oss til å gå atskillig mer varsomt frem enn vi hadde ønsket. Ikke desto mindre er vi nå i stand til å vinne deres tillit i stadig økende grad etter hvert som deres oppfatninger om dette universet raskt endrer seg. Både dere og vi står på terskelen til at vi gjensidig aksepterer hverandre totalt.

Vi er svært takknemlige overfor både Himmelen og Agarthanerne. Himmelen ga oss dette oppdraget og Agarthanerne ga oss et hjem. Mange forskere har oppdaget det man kan kalle et «Elektrisk, Holografisk Univers». Dette er i bunn og grunn det våre vitenskapsmenn lenge har trodd. Når vi lander kommer vi til å vise dere denne sannheten og forandre deres oppfatning av hvordan den Periodiske Tabellen over Grunnstoffene fungerer. Denne kunnskapen vil verifisere den urgamle «alkymien» og gjøre at dere med letthet kan transmutere grunnstoffene og lære dere mer om en del enkel «atomenergi-magi». Denne Sjelens vitenskap kan flytte objekter, uansett hvor tunge de måtte være, og utføre en hel hærskare av prestasjoner dere nå betrakter som umulige. Denne visdommen er del av den større innsikt dere vil få som fullt bevisste Lys-Vesener. Mentorene våre vil lære dere en del av dette. Resten krever at dere lærer dere å vite når og hvordan dere skal benytte disse nyervervede evnene på riktig og forsvarlig vis. Når vi ankommer begynner deres læringsperiode for å forstå hvilket stort ansvar disse evnene innebærer. Men det er også en tid av frihet og velstand for alle. Disse begivenhetene vil starte om kort tid, så snart de første pengefondene faktisk er levert.

Namaste! Vi er deres Oppstegne Mestere! Som dere kan se ligger det hendelser nær foran dere, som vil komme til å forandre den nåværende virkelighetens natur for alltid. Vi velsigner disse forandringene, vel vitende om at disse forvandlingene er del av en vidunderlig plan som først ble fremlagt av Himmelen for mange tusen år sien. Himmelen var fullt klar over at det ville kreve et visst intervall for å iscenesette en serie begivenheter som ville som ville gi de mørke kreftene i galaksen tid til å ta frem igjen den kunngjøringen som de så lenge hadde tenkt å komme med. Det er denne kunngjøringen som vil gjøre det mulig for dere å ta skrittet inn i det siste etappen av forvandlingen. Dere er for øyeblikket i ferd med å gå inn i disse siste stadiene. Begynnelsen på dette vil være kjennetegnet av velstand, visdom og bevissthetsmessig vekst. Det er denne veksten i bevissthet som vil legge alt til rette for nye regjeringer og ledelsesformer, samt at dere vil akseptere gjester som kommer fra steder utenfor planeten. Det er denne forbløffende rekken av omstendigheter som vil signalisere for oss at isolasjonsperioden deres er over. På dette tidspunktet kan dere starte deres nye liv, en tid for tilbakevenden til denne særdeles spesielle galaksen.

Vi Mestere forstår når vi åpent kan tre frem slik at dere kan bli kjent med oss igjen. Det er mange spesielle belæringer som er nødvendig å presentere dere med. For lenge, lenge siden ble dere ufrivillig kastet ned i et hukommelsestap som gjorde at dere glemte hvem dere er og hvorfor dere er her. Det er vår klare intensjon å presentere dere med en omfattende mengde informasjon som vil sette dere i stand til å forstå dette fullt ut og bruke denne visdommen som et preludium til det de galaktiske mentorene vil gi dere. Etter hvert som bevisstheten deres øker, kreves det også at dere får mer kunnskap om hvordan dere kom hit. Våre belæringer vil gi dere den første innsikt på dette området som så lenge har vært helt fortiet. Dere har blitt foret med en masse halvsann, til dels selvmotsigende, informasjon om deres fjerne fortid. Dette har skapt total forvirring og det kreves at alle sider ved dette blir avdekket for å få slutt på denne forvirringen, slik at dere kan utvide deres kunnskaper om disse urgamle tidene. Da vil dere kunne forstå helt tydelig hvordan dere har utviklet dere fra Atlantis og frem til i dag.

All denne informasjonen vil dere kunne fortsette å utvide ytterligere ved å spørre mentorene deres om disse temaene og hva som har skjedd med dere underveis. Det er helt nødvendig at dere utvider deres fokus og det er like viktig at dere styrker visjonen deres og forstår nøyaktig hvor viktig dette er for forvandlingsprosessen deres. De evnene som ble fratatt dere, finnes fortsatt der. Det er på tide å ta dem frem igjen, begynne å bruke dem og komme kollektivt sammen for å ta disse evnene i full bruk og lære hvordan dere kan styrke dem på mest mulig positivt vis. Tiden umiddelbart foran dere er en tid for å ta dette inn over dere og bruke deres særdeles viktige øyeblikk i stillhet til å integrere alt dette. Mye kommer til å foregå samtidig så snart velstand og frihet for alle virkelig begynner. Av den grunn er det av avgjørende betydning at dere benytter denne spesielle tiden til å absorbere alt som er i ferd med å skje omkring dere. Husk hele tiden på at det vil forventes mye av dere så snart denne tiden virkelig begynner å skyte fart.

I dag fortsatte vi med vår ukentlige rapport. Dette er en meget spesiell tid ettersom den markerer tiden for en hel rekke viktige «akselerasjoner» som vi nevnte til å begynne med. Vær forberedt og fullt rede til å ta imot en hel hærskare av vidunderlige begivenheter! Vit, Kjære Sjeler, at Himmelens utømmelige forråd og uendelige velstand sannelig er deres! Slik er det! Selamat gajun! Selamat ja! (Siriansk for Vært Ett! Vær i glede!)


Website: Planetary Activation Organization
Oversetter: Leif


For de av våre lesere som ønsker å vite mer om Sheldan Nidle kan dere gå til http://galacticchannelings.com/english/channelers.html . Her finner dere også stoff om Mike Quinsey som kanaliserer SaLuSa og Susanne Ward som kanaliserer Matthew Ward. Sidene er på engelsk, men jeg håper likevel dere kan ha glede av dem.Share |


Donations for our translators team are received in gratitude Thank You!!
If you send us an e-mail, we will give you the specifics.


Much information from the channelings, and from many other sources,
is brought together on our other website:

TheGreaterPicture.com
Galactic Channelings

Create Your Badge