Home Channeling? Our channelers About us Contact


Home > Norsk > Sheldan Nidle - 17 mars, 2015

Sheldan Nidle - 17 mars, 2015

11 Cib, 14 Ceh, 11 Ik

Selamat Jarin! Vi kommer tilbake fulle av glede! De av våre allierte på Jorden som har ansvaret for å se til at overføringer av pengemidler blir gjort korrekt, uten noen "skjevheter", er klare til om kort tid, å begynne en prosess som vil lede til utlevering av deres velsignelser. Endelig kan de gjøre testkjøringene av det nye systemet. Dette systemet er knyttet til prosessen med nyfastsettelse av de nasjonale pengeenhetenes verdi over hele kloden. I tillegg vil denne prosessen etter hvert skape de forholdene som gjør at NESARA-lovgivningen omsider kan implementeres i USA og over hele kloden. Nye regjeringer og styresett er det viktigste målet for oss. Vi har bevitnet de gamle, kabaltro regimenes hemmeligholdelses-politikk og misinformasjons-kampanjer om oss. En av de nye regjeringenes oppgaver er å omforme denne merkelige politikken til full åpenhet om vår eksistens og nærvær. Denne politikken vil gjøre at vi kan arbeide mye mer åpent og i fullt dagslys. Vi ønsker å vise dere at vi er vennligsinnete og er her utelukkende i gode hensikter. Vi kan da fullføre prosjekter som krever at vi gjennomfører manøvrer for å eliminere de latente farene som radioaktiv forurensning etter Fukushima-katastrofen utgjør i havområdene, luften og ferskvannsystemer. I tillegg ønsker vi å gjøre korte landinger og sjekke ut et antall knutepunkter i Gaias spesielle energilinjer. Vi trenger å gjennomføre tester hvor vårt vitenskapelig personell blir utplassert en rekke steder rundt om på kloden.

Det er nødvendig at Gaia får hjelp i sine anstrengelser for å bevare sine mange økologiske livssoner. På ett tidspunkt i fremtiden er det påkrevet at planetes overflate gjennomgår en massiv "make over."* Vi har allerede gjort en omfattende innsats i det som egentlig er deres oppgave; å ta vare på dette globale miljøet. Helt siden de vestlige business-modellene ble normen, har jordens overflate måttet lide. Der hvor det en gang fantes enorme skogområder kan dere nå bevitne omfattende ødeleggelse av tradisjonelle habitater. Vi kan ikke anbefale at dere fortsetter med visse primitive realiteter på kloden deres. Det vi ønsker for dere er at dere tar i bruk et antall avanserte teknologier for å bevare og utvide habitater. Det er vår hensikt å introdusere teknologiske innretninger som ytterligere kan forbedre den teknologien dere allerede besitter. Det dere for øyeblikket mangler er viljen til virkelig å gå inn for dette. Nye regjeringer og styresett kan forandre dette viktige elementet og sørge for at dere som ett folk, lykkes med raskt og effektivt å få ødeleggelsene under kontroll. Denne serien av aksjoner kan raskt forbedre det livsviktige forholdet mellom deres globale samfunn og Moder Jord. Og enda viktigere er det at dette kan lære dere hvor uendelig verdifulle slike uselviske handlinger er!

Det som skjer med dere er en tilsynelatende langsom, men i virkeligheten svært rask marsj frem mot full bevissthet. Himmelen har bestemt at dere skal utvikle dere og igjen bli galaktiske mennesker. Følgelig har Himmelen gitt bud til våre åndelige råd om å sende våre flåter for å overvåke dere fra dag til dag. For hvert tiår som er gått har vi blitt stadig dypere involvert i prosessen med å skifte dette menneskesamfunnet fra de siste 13000 årenes mørke til det aldeles vidunderlige Lyset. Denne prosessen har gått langsommere blant dere enn vi hadde ønsket. Like fullt er fortsatt vår oppgave å være sanne representanter for Himmelens plan for denne verden. Til å begynne med var alle som var involvert i denne himmelske forvandlingen en smule mistenksomme overfor vårt konstante nærvær. Det har tatt mer enn et tiår å legge disse bekymringen bak oss for godt. Vårt diplomatiske korps ble også møtt med en isfront og total avvisning fra regjeringene deres. Alt dette har imidlertid utviklet seg til det bedre i løpet av de par siste årene. Med vår hjelp har de som representerer Lyset oppnådd en rekke avgjørende viktige rettsavgjørelser. I tillegg har våre teknologier forhindret de mørke fra å stjele en stor del av Lysets verdier.

Disse hendelsene har ført til en sann allianse mellom våre allierte og skapte panikk hos kabalen. Begge sider tillater nå at vi har åpne dialoger med dem. Disse møtene hjalp oss å utvikle et sett av strategier sammen med våre allierte på Jorden. På tilsvarende vis har også kabalens representanter begynt å se oss i et nytt lys. Vi er Himmelens galaktiske alternativ. Mange av de begivenhetene som var tenkt iscenesatt for å knuse deres motstand mot kabalen, blir for øyeblikket betraktet som umulige og ble nylig forkastet. Det som da er tilbake er en farse av et narrespill som utspiller seg mellom ulike regjeringer, pressen og mengder av rykter på Internett. Dette vil fortsette helt til det nåværende systemet enten vinner eller blir beseiret av Lyset. Vi er her for å sikre en storslagen seier for Himmelen. Deres tid i mørket er sannelig i ferd med å finne sin ende på det mest strålende vis! Mange begivenheter som signaliserer en ende på denne avskyelige virkeligheten begynner nå å manifestere. Det er vår oppgave å fullføre disse forberedende aksjonene, deretter lande og i stor glede få møte dere. Når den tid kommer kan våre mentorer ta dere videre på veien mot de undere som full bevissthet er!

Namaste! Vi er deres Oppstegne Mestere! Vi kommer med de største velsignelser! Våre allierte på Jorden er i full gang med uttesting og forberedelser til å gi den endelige godkjennelsen til et system som skal gjennomføre utleveringene av velstandsfondene deres. Det er i tillegg et antall grupper som forbereder manifestasjonene av den amerikanske NESARA lovgivningen. Høyesterett i USA vedtok til å begynne med, rundt millenniumskiftet, å utsette innføringen av dette lovverket. Tiden er inne for å gjøre dette bemerkelsesverdige og spesielle dokumentet offentlig. En rekke mennesker er i ferd med å legge siste hånd på verket med planer som skal bringe disse dokumentene ut av det beskyttende hemmelighold de så lenge har befunnet seg i. Når dette om kort tid skjer, vil det markere tilbakekomsten av deres sanne republikken** og nødvendigheten av å beskytte den med omhu. Som Mestere gir vi dette vår dypeste velsignelse og vet at denne storslagne forandringen vil være en fredfull overgang. Denne forvandlingen av lovens myndighet vil være starten på enda større endringer som signaliserer slutten på kabalens makt. Dere vil bli introdusert til renhårig og gjennomsiktig statsledelse!

Husk hele tiden på at alt dette er en velsignelse fra Himmelen. Vi takker alle de modige mennesker med fremragende evner som har gjort alt dette mulig. Vi takker på samme måte alle dere som gjennom lang tid har holdt visjonen levende og således gjort at deres mektige energier har blitt lagt til alt som vi gjør. Dette arbeidet har tatt et par tusen år å gjennomføre. Nå er det dere og deres etterkommere som i glede skal få smake de aldeles nydelige fruktene av dette arbeidet. Være Himmelen evig takknemlig og rede til å prise alle de som har kommet langt borte fra for å assistere dere i dette arbeidet. Vi følger med på hvordan bevisstheten øker i hver eneste en av dere. Og så ber vi dere på kjærlighetsfull vis å anvende deres nye evner for å hjelpe alle disse innsatskrevende prosessene å lykkes. Dere vil nå få bivåne at mange som dere ikke kjente, stiger frem og i felleskap hjelper Gaia og denne "globale landsbyen" dere bor i, å forandres og frembringe en ny virkelighet. Det er denne virkeligheten som vil ønske deres utvidete familie velkommen.

De vidunderlige åndelige energiene er her nå for å endre denne virkeligheten og gjøre dere klare for deres personlige Krystall Lys-kammere. Dette spesielle, levende Lyset skal gi dere tilbake det Atlantidene en gang tok fra dere. Dere vil komme til å utvide denne store gruppen av Mestere og fullføre det arbeidet som ble påbegynt for lenge siden i Lemuria. Dere vil få være vitne til en gjenfødelse av dette solsystemets stjernenasjon og bruke deres evner til å tilføre enormt mye mere kraft inn i de meditasjoner og bønner som vi utfører daglig for å hjelpe Jorden og hennes søsterverdener. Solen vår inneholder en mektig Ånd som i stor glede ønsker dere velkommen til dette nye riket. Mørket har tjent en hensikt. Dere er deres lodd å benytte den visdom som dere har lært av det, mye på samme vis som vi har, til å sende ut Lysets kraft over alt. Vår oppgave er å holde overoppsyn med dere og veilede dere på deres kommende reiser. Det er mye Himmelen ønsker at vi skal gi dere opplæring i. Som sjeler i tjeneste for Himmelen venter vi i glede på å utføre det Himmelen ønsker vi skal gjøre i denne sammenheng! Hosanna! Hosanna! Hosanna!

I dag fortsatte vi med våre budskaper! Denne verden er i forandring. Etter hvert som dette skjer, bringer det dere stadig nærmere det vidunderlige riket dere så lenge har ventet på! Vi erkjenner til fulle at det krever tålmodighet og at dere til tider føler frustrasjon. Vi ber dere simpelthen om at dere fryder dere over og nyter de undrene som skal skje! Vit, Kjære Sjeler, at Himmelens utømmelige Forråd og uendelige Velstand sannelig er Deres! Slik er det! Selamat Gajun! Selamat Ja! (Siriansk for Vær Ett! Vær i Glede!)
Website: Planetary Activation Organization
Oversetter: LeifShare |


Donations for our translators team are received in gratitude Thank You!!
If you send us an e-mail, we will give you the specifics.


Much information from the channelings, and from many other sources,
is brought together on our other website:

TheGreaterPicture.com
Galactic Channelings

Create Your Badge