Home Channeling? Our channelers About us Contact


Home > Norsk > Sheldan Nidle - 15. november, 2016


Sheldan Nidle - 15. november, 2016

8 Muluc, 12 Xul, 13 Caban

Dratzo! Vi kommer med gode nyheter om de merkelige ting og undere som har skjedd i løpet av den siste uken. Den amerikanske valgkampen var i virkeligheten ikke noe annet enn en siste krampetrekning fra det gamle, men fortsatt fungerende, USA Incorporated. Valgresultatet var en tydelig indikasjon på hvor klar Amerika er for en ny virkelighet; NESARA-Republikken. Finansinstitusjoner vil nå gradvis komme i gang for fullt med introduksjonen av nye, fargerike sedler utstedt av det amerikanske Finansdepartementet. Disse vil være gull-backet og vil bety det formelle sammenbruddet for det illegale Federal Reserve systemet. Disse nye overordnete retningslinjer, i lovs form, og dermed en helt ny ledelsesform i nasjonen, blir implementert for å gi det endelige dødsstøtet til et gammelt system, som allerede for mange måneder siden begynte sitt endelige fall ned i glemselen. Den nye republikken vil bringe dere et internasjonalt jubilé som vil fjerne all gjeld og gi dere frihet og kontroll, slik at dere kan starte på nytt. I denne nye virkeligheten vil dere blomstre opp og bli i stand til å gjøre virkelighet av det deres hjerte brenner for. Denne virkelighetsendringen vil sørge for at dere får tilstrekkelig overblikk som sikrer at de som tidligere hadde makten over dere virkelig blir isolert fra dere. Denne tiden som nærmer seg vil bli en periode hvor dere påny etablerer kontakt med deres åndelige familier og familiene fra verdensrommet. All den gamle frykt og tvil dere har huset, vil raskt svinne hen og bli borte!

Det er av avgjørende viktighet at dere begynner å ta inn over dere de evnene dere nå bærer i dere. En endeløs strøm av penger vil gjøre det mulig for dere å få slutt på global fattigdom og, med dette å si endelig farvel til de økonomiske problemene som har ført til det hat og splittelse som Anunnakienes lakeier har utnyttet gjennom årtusener. I dette nye riket er dere skjebnebestemt til å blomstre som aldri før. De gamle oppfatningene dere så lenge har huset, vil fordufte uten spor. Dere vil ha et globalt forum som vil hjelpe dere å kaste over bord all deres unødvendige frykt og gjøre at fred og samarbeid blir deres nye internasjonale norm. Når den tiden kommer, vil også de Oppstegne Mesterne fritt kunne lære dere mange ting om deres gamle virkelighet, som nå vil bli forvandlet til forløperen til deres endelige transformasjon til Galaktiske Mennesker. Som vi tidligere har nevnt, krever denne komplekse operasjonene først at våre mentorer ankommer og deretter deres reise til Agartha. Det er der deres Krystall Lys Kammere, som er spesialtilpasset hver enkelt av dere, befinner seg. Når den tiden kommer, vil vi ønske dere velkommen til alle Galaktiske Menneskenes riker. Og så vil dere få lære, hvordan Himmelen, på sitt vidunderlige vis, bruker oss for å gjøre hver eneste virkelighet så mye bedre for alle som er involvert.

I mellomtiden har vi arbeidet sammen med våre Agarthanske slektninger med å forbedrede en omfattende restrukturering av Gaias overflaterike. Gjennom de to siste tiårene har vi samarbeidet med Gaias Åndelige Hierarkier for å forberede hennes 24 største tektoniske plater og tallrike sjikt i hennes atmosfære, for en gjennomgripende «oppussing». Dette omfatter en ca. 30% utvidelse av hennes overflateareal og en generell nysammenkopling av hennes tektoniske plater, samt en økning i oksygengehalten i hennes atmosfære med ca. 35%. Alt dette vil til sammen gjøre det mulig for Gaias overflate å fysisk gjenforenes med hennes Inner-Jord komponent. For første gang på nesten 13 årtusener, vil Gaia igjen bli et gjenforent 5D rike. Og således er det at mens dere forvandles i deres Krystallkammere, så vil Gaia også forvandles og gjenoppstå som sitt tidligere jeg, en aldeles vidunderlig 5D-verden. I dette nye riket skal dere komme til å perfeksjonere deres nye galaktiske samfunn og deretter overføre disse prinsippene til terra-formete Venus og Mars. Når alt dette er gjort, vil dere leve i et nytt, gjenforent rike som skal bli deres nye stjernenasjon! Denne nasjonen vil bli et meget viktig element av den Galaktiske Føderasjonen!

Denne prosessen med å løfte bevissthetsnivået deres, har sitt utspring i himmelske dekreter fra AEON. Disse beordret at Himmelen og dens himmelske tjenere skulle komme sammen og utforme en plan for å bringe dere tilbake til deres rettmessige plass som galaktisk menneskehet. Det første trinnet i denne prosessen var å sette i gang en generell oppgradering av bevissthetsnivået deres. De mørkes angrep på solen deres gjorde bare at det ble satt ytterlige fart i gjennomføringen av disse hellige bud. I begynnelsen av 1990-årene var vår første respons å sende en Vitenskaps og Ingeniør Flåte til solsystemet deres. Som vi har nevnt i tidligere rapporter, møtte flåten til å begynne med en god del motstand, men dette ble det funnet løsninger på i løpet av det første tiåret med våre interaksjoner. Siden den gang har vi utviklet stadig høyere nivå av tillit. Denne prosessen har nå resultert i en generell plan som vil lede oss i koordinert innsats, mot vårt felles mål som er NESARA-republikken. Man ser for seg at vi noen få måneder etter startskuddet for denne nye republikken, kan begynne å introdusere oss selv for dere. Etter dette kan vi iverksette landingene våre og den siste finpuss på veien mot full bevissthet.

Namaste! Vi er deres Oppstegne Mestere! Slutten av året er en tid med viktige tradisjoner og en tid vi gleder oss til. Vi betrakter med stor glede, og assisterer i all hemmelighet, de mange religiøse seremoniene som denne tiden av året er mest kjent for. Dette er en anledning hvor en stor del av deres energier er viet disse seremoniene. Vi husker da vi, som deres inkarnerte medmennesker, med stor glede deltok i disse hellige ritualene. Vi forstår den store betydningen de samlet har og vår intensjon er å dele med dere vår kollektive viten om dette. Mennesker forstår hvordan deres praktisering av disse særdeles viktige kjerneseremonier og -tro bygger oppunder Gaias åndelige aspekter. Det som virkelig er interessant er hvordan disse oppfatninger og tro vil endre seg så snart vi har fått anledning til å få dere i tale. Etter hvert som bevisstheten deres øker, vil dere kreve en dypere forklaring på den mektige betydning denne avsluttende tiden av deres Gregorianske år har. Vi vil med stor glede forklare dere dette. Helt siden Atlantis’ siste dager, har denne endetiden vekket dype minner i deres underbevissthet om dette sunkne kontinentet og uutslettelige arv.

Vi ønsker å takke dere for deres positive visjoner. Dere har gjort det mulig for dette overflateriket å gå inn i en periode med tilpasninger som kreves for at republikken skal kunne proklameres formelt. Dem tiden som ligger foran dere, er en tid hvor mange av dere vil fortsette å bearbeide de forandringene som om kort tid vil manifestere over hele kloden. En potensiell massiv verdenskrig ble forhindret ene og alene fordi dere holdt dere relativt rolige til tross for at dere befant dere ansikt til ansikt med en mulig dommedagsscenario. Vi kan ikke annet enn å takke dere nok en gang for deres affirmasjoner og den fabelaktige kraften i deres felles bønner og meditasjoner. Disse aldeles utrolige energiene vil fortsette å hjelpe dere gjennom deres smidige overgang til ny regjering og styresett og en særdeles velkommen velstand og fremgang for alle. Gaia fryder seg sammen med oss, nå som dere bit for bit gjenerverver deres vidunderlige evner. Dere demonstrerer på fremragende vis det som Himmelen alltid har visst er deres forbløffende potensial. Nyt og gled dere over denne tiden med storslagne manifestasjoner! Dere er i sannhet deres mektige med-skapere!

La oss avslutte med en inspirerende bønn i håp og nåde. Dere har alle gått gjennom en periode med enorme frustrasjoner og knuste drømmer. Vi kommer i dette nu med bred elv av intensjoner som hver og en av dere kan fokusere på. Gå inn i dere selv. Visualiser en bred elv av energi som flommer ned fra Himmelen, som strømmer inn og berører alt, og fyller alt med en intens, himmelsk glød. Se for dere hvordan disse energiene forandrer alt. La verden ta inn disse energiene og tilføre dem enda mer energi så de blir enda mer intense. La disse mektige energiene begynne å smuldre opp alt det gamle og plante i alle et nytt system av himmelske oppfatninger og tro. Se hvordan livsenergiene flyter sammen og omdannes til en underskjønn purpurfarge som raskt løfter Gaias grunnenergier og forvandler dem til en dyp purpurnyanse som kan få enhver til å miste pusten. I denne vidunderlige fargeglød demrer det for verden hvordan, på dette vis, alt hat raskt vil omdannes til Kjærlighet, forståelse av at vi alle er Ett og Velstand for alle! Halleluja! Halleluja! Halleluja!

I dag fortsatte vi våre rapportering. La oss betrakte dette som en aldeles strålende avslutning på det som vi så lenge har prøvd å fortelle dere. Snakk sammen om dette og vit at mange vidunderlige begivenheter ligger klare til å manifestere! Benytt dette øyeblikket til å visualisere alle disse elementene og la oss så, sammen, skape en ny virkelighet i deres overflaterike som har lidd så lenge! Vit, Kjære Sjeler, at Himmelens utømmelige forråd og uendelige velstand sannelig er deres! Slik er det! Selamat gajun! Selamat ja! (Siriansk for Vært Ett! Vær i glede!)


Website: Planetary Activation Organization
Oversetter: Leif

For de av våre lesere som ønsker å vite mer om Sheldan Nidle kan dere gå til http://galacticchannelings.com/english/channelers.html . Her finner dere også stoff om Mike Quinsey som kanaliserer SaLuSa og Susanne Ward som kanaliserer Matthew Ward. Sidene er på engelsk, men jeg håper likevel dere kan ha glede av dem.Share |


Donations for our translators team are received in gratitude Thank You!!
If you send us an e-mail, we will give you the specifics.


Much information from the channelings, and from many other sources,
is brought together on our other website:

TheGreaterPicture.com
Galactic Channelings

Create Your Badge