Home Channeling? Our channelers About us Contact


Home > Norsk > Sheldan Nidle - 15. september, 2015

Sheldan Nidle - 15. september, 2015

11 Etznab, 11 Zip, 12 Manik

Selamat Balik! Våre allierte er nå i ferd med å komme sammen for å slå den mørke kabalen en gang for alle. Det kan synes som om denne operasjonen tar lenger tid enn opprinnelig forventet. Den verden, som er blitt konseptualisert av Anunnakiene gjennom årtusenene, er fylt av skjulte mentale feller. Det som trengs er et nyere konstrukt. Med godkjennelse fra Himmelen har vi lagt frem en ny virkelighet modellert etter den dere alle kjenner og elsker! Denne virkelighetene er nå i ferd med å bli manifestert gjennom de mange dekreter fra Himmelen. Det er en virkelighet som Lyset, til tider, kan finne vanskelig fullt ut å fatte. Ikke desto mindre fortsetter disse modige sjelene av Lyset sin fremmarsj. De mørke opprettholdt sin totale kontroll over den gamle, onde virkeligheten med en omhyggelighet som tvang dere til å bøye dere for deres motbydelige ønsker. Denne mørke, tause kontrollmekanismen fortsetter å ha et visst grep over dere, men denne er i ferd med å begynne å forsvinne fra Lysets lederskaps indre lyster. Den er i ferd med å bli erstattet av en dyp trang til å oppfylle Lysets dekreter for en ny og mer rettferdig virkelighet. Disse indre drivkreftene er for øyeblikket i ferd med å drive de urgamle familiene til å fullføre konstruksjonen av en ny virkelighet som med fast hånd isolerer den mørke kabalen fra deres tidligere undersåtter. Således er de mørke med tiden dømt til å tape etterhvert som denne nye virkeligheten brer seg.

Mer enn noe annet trenger denne virkelighetsendringen deres hjertefølte støtte. En av de viktigste resultatene av denne forandringen vil være fremveksten av helt nye oppfatninger om hvordan verden er ment å fungere. Når dere vokser opp, blir dere kontinuerlig bombardert av omgivelsene deres, foreldrene deres og venner, til å handle eller reagere på en måte som omgivelsene aksepterer. Denne innkulturaliseringen ligger dere i blodet. Nå er det nødvendig at dere læret et nytt sett med parametere som er designet til å utvide deres syn på verden. Dette kreves for å virkelig kunne forandre den nåværende virkeligheten. Disse mektige nye oppfatningene er den avgjørende nøkkelen til veien frem til full bevissthet. Frem til nå har Himmelen benyttet deres økende bevissthet til å gjøre det mulig for subtile forandringer å krype inn i virkeligheten deres. Denne prosessen vil skyte fart så snart de ulike fondene blir tilgjengelige. Som følge av dette vil nye reguleringer for bankvirksomhet, en nyfastsettelse av de ulike valutaenes verdi i forhold til hverandre, og fremveksten av edelmetallbaserte penger, totalt forandre deres hverdagsvirkelighet. Denne virkeligheten vil bli sentrert rundt personlig vekst og utvikling, ytre fred og starten på den siste strekningen av veien frem mot full bevissthet.

Etter hvert som bevisstheten deres øker og dere utvikler flere chakraer, så erindre den farlige veien som begynte da Anunnakiene endret spillets regler og tvang dere til å streve dere gjennom nesten 13 årtusener med begrenset bevissthet. Dette fylte dere med frykt og førte til en rekke edikter som ble gitt dere av Anunnakiene. De mørke isolerte dere fra deres søsken i Inner-Jorden (Agartha) og prediket for dere et maktkonsept som fikk dere til å begynne tvile på om Himmelen i det hele tatt skulle greie å overvinne den mørke kabalen og dens mange lakeier. Denne gruppen av lakeier ble til å begynne med gitt makt på en hel rekke områder, som Anunnakiene langsomt, men sikkert redefinerte gjennom årtusenene. Til slutt følte lakeiene at de var allmektige og trosset sine tidligere herrers edikter om å frivillig, i all stillhet, gi fra seg makten til Lyset og således sørge for at Himmelen kunne gjøre slutt på mørkets lange dominans. I stedet skapte disse mørke sjelene et scenario som forlenget deres ondsinnete og svikefulle herredømme i ytterligere tjue år. Nå er imidlertid deres misgjerninger i ferd med å isolere dem fra dere. Dere er svært nær frihet og nye styresett, for ikke å snakke om en utrolig ny æra av fred og frihet.

Den kommende tidsalderen har tatt mer tid enn ventet å realisere. For lenge, lenge siden ble de mørke gitt et meget spesifikt "carte blanche". Dette spesielle settet av dispensasjoner var ment å vare en relativt kort periode. På et spesielt fastsatt tidspunkt skulle himmelen gjenvinne sitt Kjærlighetsfulle grep over dere, og på et meget detaljert vis gjennomføre de virkemidler som var nødvendige for å bringe dere tilbake til full bevissthet igjen. Dette er for å gjenopprette de evnene Atlantidene hadde tatt fra dere. Denne prosessen skulle være sentrert omkring et spesielt, levende krystall-kammer. I virkeligheten vil Agarthanerne og vi ønske dere velkommen hjem. Denne prosessen vil gjøre det mulig for dere å huske deres tidligere rolle som opprørere i Atlantis. Når så er skjedd, kan dere bruke evnene deres til å slå dere sammen med Agarthanerne og utforme og skape et unikt galaktisk samfunn som er skjebnebestemt til å spre seg overalt på de tre andre vannplanetene også. Disse planeten vil igjen bli bragt tilbake til sin opprinnelige tilstand i dette svært spesielle solsystemet. Dette solsystemet skal bli et av de viktigste samlingsstedene for den Galaktiske Føderasjonen, så vel som for mange andre "galaktiske unioner" som nå utgjøres av mer enn 20.000 nærliggende galakser.

Namaste! Vi er deres Oppstegne Mestere! For tusener av år siden ble den mørke kabalen gitt en tidsbegrenset dispensasjon av Himmelen. Denne beslutningen ble gjort for bedre å forberede hver og en av oss til denne tiden vi nå er inne i. Underveis ba Himmelen sine himmelske voktere om å etablere en gruppe som på nådefullt vis skulle bistå disse velsignete himmelske hærskarer. Vi ble utvalgt gjennom årene til å fylle disse særdeles hellige rollene. Alle vi som befinner oss på Jord-planet er på vei mot en ny dag og det er nødvendig at vi hele tiden er helt klar over hva som forventes av oss. Vi Mestere har kommet sammen for å fritt kunne veilede dere på den siste etappen av veien som begynte med Anunnakienes abdikasjon på midten av 1990-tallet og den plutselige maktveksten til lakeiene deres kort etter. Siden den gang har mange åndelige, emosjonelle, mentale og fysiske forandring virkelig grepet dere. Vår hellige oppgaver er å støtte dere, bistå dere og på nådefullt vis veilede dere på denne vidunderlige veien tilbake til full bevissthet. Etterhvert som denne guddommelige veien utfolder seg, vil dere både se og føle stadig mer av vårt overoppsyn med deres hellige sjeler! Denne oppgaven krever at dere forblir positive og setter til side enhver potensiell frustrasjon. På samme måte er det nødvendig at dere sanser de indre forandringene i dere selv som skjer hver dag. Vi vil bistå dere med disse storslagne innsikter.

Den tiden som kommer vil være en tid hvor mange nærmest mirakuløse hendelser plutselig vil manifestere. Betrakt disse som tegn på at dette tidligere så mørke riket er i ferd med å forandre seg til det bedre. Sletting av all gjeld, den plutselige velstanden og fremveksten av verdensfred er tegn på dette. Vær evig takknemlig og gå inn i dere selv. Benytt disse hendelsene til å samle opp drømmene deres og oppdage hva disse begivenhetene betyr for dere. I dette modus, takk Himmelen og søk etter å forstå klart og tydelig hva dette betyr for dere. Dette vil være en tid for indre arbeid og for å gjøre det rette. Kom sammen i harmoni med deres familie og venner. Hjelp hverandre og vær del av denne harmonien som utvikler seg. La denne energien vokse! Dere vil få bevitne mektige hendelser som endrer deres oppfatning av verden. Gi deres bidrag i innsatsen for å hjelpe menneskeheten og la Gaia få se hvor vidunderlig denne lille "fliken" av menneskeheten virkelig er! Dette er en tid for glede og for å nå mange positive mål.

Og mest av alt, la deres mange og elaborerte forventninger fare. La dere i stedet gli inn i en positiv, støttende energi. Tiden for frustrasjon er over. Mange av dere har ventet i mer enn et tiår uten å få oppfylt sine ønsker om det som i dette nå er i ferd med å forme seg omkring dere. Vær takknemlige og støtt det som skjer. Sørg for å se alt det som skjer i et vidunderlig, nåderikt Lys. Bruk deres evne til samarbeid med hverandre til å vise all verden, med all ønskelig tydelighet, at en ny tid omsider har kommet. Mørkets fall fra maktens tinde har skjedd takket være den uselviske innsatsen fra svært mange. Anerkjenn dem ved å vise deres indre verdsettelse av disse særdeles modige bragdene. Dere står nå parat, med resultatene av denne mektige innsatsen, som gjør det mulig for dere å skape en ny virkelighet. Tenk nøye gjennom dette ansvaret på det mest positive og takknemlige vis. Sørg for å være klare til å bidra frivillig og følg med klar intensjon med på hva som er i ferd med å skje globalt. Vær en av dem hvis intensjon er å hjelpe og til å oppfylle deres høyeste drømmer i den største glede! Halleluja!

I dag har vi, på same måte som tidligere, gitt dere en generell oppdatering om hva som skjer på denne kloden. Være rede til å ta imot nyheter og hendelser som til å begynne med kan forbløffe dere. Så snart kabalen er borte, kan en del begivenheter skje, som man aldri tidligere trodde ville være mulig. Vi står rede til å informere dere og forklare dere hva alt dette betyr! Vit, Kjære Sjeler, at Himmelens utømmelige Forråd og uendelige Velstand sannelig tilhører dere! Slik er det! Selamat Gajun! Selamat Ja! (Siriansk for Vær Ett! Vær i Glede!)


Website: Planetary Activation Organization
Oversetter: Leif


For de av våre lesere som ønsker å vite mer om Sheldan Nidle kan dere gå til http://galacticchannelings.com/english/channelers.html . Her finner dere også stoff om Mike Quinsey som kanaliserer SaLuSa og Susanne Ward som kanaliserer Matthew Ward. Sidene er på engelsk, men jeg håper likevel dere kan ha glede av dem.Share |


Donations for our translators team are received in gratitude Thank You!!
If you send us an e-mail, we will give you the specifics.


Much information from the channelings, and from many other sources,
is brought together on our other website:

TheGreaterPicture.com
Galactic Channelings

Create Your Badge