Home Channeling? Our channelers About us Contact


Home > Norsk > Sheldan Nidle - 15. Mars, 2016


Sheldan Nidle - 15. Mars, 2016

11 Ahau, 13 Ceh, 12 Manik

Selamat Jalwa! Fremskrittene i retning av full global suksess fortsetter! Til tross for at det var nødvendig med en del justeringer i prosedyrene forrige uke, så fortsetter de nødvendige overføringene av pengemidler. I dette nu har de historiske verdipapirene blitt flyttet og gjort regnskap for. Verden er klar for et nytt valutasystem som er mye mer rettferdig og som sannferdig gjenspeiler hver enkelt nasjons økonomi. Og på toppen av dette kommer den endelige, verdensomspennende forflytningen av gull til sikre oppbevaringssteder, som gjør at hver enkelt nasjons valuta med ett slag er gull-basert. Denne prosessen ble en smule forsinket fordi en rekke sikkerhetsprosedyrer måtte tilfredsstilles og gullet behørig sikret. De urgamle familiene og de kongelige familiene krevde at spesielle, operasjoner, som tidligere var vedtatt, ble gjennomført til punkt og prikke. Disse tingene er for øyeblikket i ferd med å bli gjennomført og spesielle tiltak med hensyn til tidsplanen styrer det hele. Dette betyr at utleveringene er i gang og at pengemidlene snart vil være på plass på kontoene til dem som tidligere har blitt utvalgt til å ta dem imot når startskuddet går for de ulike humanitære prosjektene. Når dette er gjennomført, vil en rekke andre ressurser også bli aktivert. Disse økonomiske midlene vil være det som innvarsler nye styresett og nasjonale ledelser, og med det vil en slutt på de mange tiår lange hemmeligholdet omkring UFOer komme til syne.

Etter hvert som disse tingene skrider frem, vil massearrestasjonene av bankfolk og deres politiske medløpere skyte ordentlig fart. Innføringen av NESARA i de Forente Stater vil om kort tid signalisere fremveksten av tilsvarende økonomisk ledelse i Europa, Asia og de amerikanske kontinentene. Dette vil være det vi kaller "GESARA". Med andre ord er nye regjeringer og styresett i ferd med å bre seg over hele kloden. Således vil den Globale Nyfastsettelsen av Valutaenes Verdi omfatte alle land på kloden, og i tillegg til dette, representere en massiv forandring i all bankvirksomhet og danne fundamentet for et nytt finansielt system. Dette systemet vil gjøre en virkelig slutt på gjeldsslaveriet og representere starten på en ny, global velstand og fremgang. I tillegg til dette vil de Oppstegne Mestrene gjennomføre sine belæringer samtidig som vår nåværende kontakt med Jordens overflatebefolkning vil øke. Bevisstheten deres øker hele tiden og gjør at dere begynner å forstå hvordan dette nye riket formelt vil fungere. Dere har en svært viktig rolle å spille for at det skal bli en suksess. Det er helt avgjørende at dere bruker den tiden dere stadig vil få mere av, til å være “vaktbikkjer” med hensyn til alt som skjer omkring dere. Det er deres verdensomspennende samarbeid som er den helt avgjørende nøkkelen til hvordan dette globale riket fungerer. Denne virkeligheten er ekstremt interaktiv og særdeles skjør. Dette nye riket er helt avhengig av deres fulle medvirkning og støtte.

Denne forandringen i bevisstheten deres er selvfølgelig Himmelens verk, i tillegg til innsatsen fra skytsenglene deres. Menneskeheten kan ikke fortsette å eksistere i den samme virkeligheten som den enkelt levde med på begynnelsen av det tyvende århundre. Verden er ikke lenger en verden som med stor ekspertise ble styrt av Anunnakiene og deres mektige råd. Lakeiene deres har også mistet grepet med hensyn til å beholde sin makt og rikdom. Fredstraktaten i Anchara endret på et øyeblikk hele virkeligheten i deres sektor av denne galaksen. Jorden og Solen ble nå gjort klare for en ny skjebne og de mange som hadde frydet seg over sin enorme makt, ville bli fjernet fra det de selv trodde var maktposisjoner som ingen noensinne kunne ta fra dem. Det siste tiåret har bevitnet fremveksten av en rekke ulike, opplyste grupper som nå står på terskelen til full suksess. Denne suksessen har brakt hver eneste en av dere frem til kanten av terskelen mot en ny virkelighet. Denne virkeligheten vil gjøre det mulig for dere å møte deres ekstraterrestrielle forfedre og omsider fullføre det opprøret som startet for mer enn 13 årtusener siden, i Atlantis’ siste dager. Dette opprøret er skjebnebestemt til å bringe dere tilbake til dere forhenværende status som fysiske Engler.

Vi har fulgt med på denne lange kampen som upartiske vitner for Himmelen. Følgelig har vi begrenset vår inngripen til det foreskrevne minimum. Dere er særdeles geniale og lærte dere når det var best å adlyde og når det var mulig å motsette seg de herskerne dere hadde pådratt dere. Med tiden oppsto det, ut av denne beherskete motstanden, en gruppe vise individer, som dere kaller deres “Oppstegne Mestere”. Himmelen hjalp denne utvalgte gruppen med å ta vare på og rådgi menneskeheten. Vi har lært mye om dere fra dem. Deres visdom er enorm og har blitt retningslinjene for vår aktivitet på deres vegne. Disse hellige Sjelene elsker dere inderlig. Deres nåde og godhet kjenner ingen grenser. De har holdt oss orientert om hvordan deres mange hellige, hemmelige grupper, som får sin drivkraft av Lyset, er i ferd med å forberede denne verden for den nye virkeligheten. Disse guddommelige strategiene er ment å bringe dere helt frem til terskelen for forvandling. De siste og avgjørende stegene vil bli gjennomført i et samarbeid mellom Agarthanerne, de Oppstegne Mesterne og oss. For å gjøre dette mulig, har et enormt sett av Krystall Lys-Kammere blitt konstruert rundt om i Agartha. En serie aldeles forbløffende ting er nå på nippet til å skje for dere!

Namaste! Vi er deres Oppstegne Mestere! For lang, lang tid tilbake ble menneskeheten plutselig redusert til begrenset bevissthet av en gruppe særdeles ondsinnete, mørke Atlantider. Da Atlantis sank ble menneskeheten med ett prisgitt til deres tidligere herskere, Anunnakienes, nåde. Fordi de var en ganske opprørsk gruppe, hadde menneskeheten “mistet” et antall gyldne tidsaldere og gjennomlevd en lang periode med forfølgelse. Vi mesterne slo oss sammen med dere i denne merkelige prosessen. Himmelen, som elsker dere dypt, skapte vår gruppe over tid, for å ha overoppsyn med og beskytte dere gjennom denne i sannhet mørke perioden for menneskeheten. Således var vår primære oppgave i begynnelsen å beskytte dere, gripe inn i nåde når det var nødvendig og nøye følge Himmelen nådefulle edikter. Disse hellige oppgavene fører oss nå til det hellige punktet hvor Himmelens mektige dekreter skal manifestere. Disse vil gjøre det mulig for de sårt tiltrengte endringene av denne virkeligheten å tre i virksomhet. Sannheten er at en rekke endringer i bevisstheten og virkeligheten er i virksomhet. Det er denne operasjonen som forandrer dette riket til det bedre.

Vår oppgave for øyeblikket er å forberede dere til de avsluttende aspektene av oppstigningsprosessen. Så langt har dere fullført over halvparten av det som er nødvendig. På grunn av at Himmelen har økt tempoet på mange prosesser i løpet av det siste året, vil de kommende månedene se en stor økning i “oppstignings-symptomer” blant dere. De mest konsentrerte symptomene vil dere finne i hodet, halsen og øvre delen av brystkassen. Disse tingene blir gjort for å løfte bevisstheten deres noen mektige hakk oppover. Hjertets nervesystem må klargjøres for de forandringene som vil komme når dere befinner dere i krystall-kammeret deres. Hjernen trenger også en rekke justeringer, ikke bare for å bringe inn nye chakraer, men også for å øke dens åpne kommunikasjon med deres enormt modifiserte hjerte. Disse modifikasjonene kan til tider være ganske smertefulle. Vi står alle klare til å hjelpe dere og veilede dere i denne sammenheng. En tid av vidunderlige forandringer ligger foran dere! Hosanna! Hosanna!

Som tidligere nevnt, er disse forandringene en del av tallrike hendelser som Himmelen krever. Dere vil vende tilbake til en tilstand av himmelsk Væren. Hver eneste Mester måtte gjennomføre et antall spesielle handlinger, i løpet av mange liv, før Himmelen tok oss gjennom vår Oppstignings-seremoni. Men det som skjer nå er en masse-oppstigning, hvilket er svært sjeldent, og kommer etter en lang periode med overgrep og avstraffelser fra de mørke og deres allierte Anunnakier. Dette skrekkveldet er for øyeblikket i ferd med å reverseres. Det som i tillegg trengs er deres egen deltakelse i disse nådens handlinger. Så snart dette er gjort, vil dere bli oppløftet i fryd og glede av deres spesielle krystall-kammere. Når dere har oppnådd dette, vil dere kunne boltre dere i et Lys dere knapt kan forestille dere! Nøl ikke! Himmelen har gjort klar en ny virkelighet for dere alle og deres barns barn å leve i. Dette riket (Stjerne-Nasjonen) på den nye Jorden er deres belønning for disse kommende plager og smerter dere vil oppleve.

I dag er vi nær et helt spesielt punkt i denne mektige marsjen fra slaveri til frihet! Denne bevegelsen markerer at dere endelig er inne i den siste perioden av meningsfylt forvandling. Vit dette og fortsett å være positive og gjør det dere kan for å videreformidle denne økende indre gleden til andre dere daglig møter på deres vei. Denne virkeligheten er i sannhet i forvandling og er i ferd med igjen å bli det fyrtårn av guddommelig Lys som den en gang var! Vit, Kjære Sjeler, at Himmelens utømmelige Forråd og uendelige Velstand sannelig tilhører dere! Slik er det! Selamat Gajun! Selamat Ja! (Siriansk for Vær Ett! Vær i Glede!)


Website: Planetary Activation Organization
Oversetter: Leif


For de av våre lesere som ønsker å vite mer om Sheldan Nidle kan dere gå til http://galacticchannelings.com/english/channelers.html . Her finner dere også stoff om Mike Quinsey som kanaliserer SaLuSa og Susanne Ward som kanaliserer Matthew Ward. Sidene er på engelsk, men jeg håper likevel dere kan ha glede av dem.











Share |


Donations for our translators team are received in gratitude Thank You!!
If you send us an e-mail, we will give you the specifics.


Much information from the channelings, and from many other sources,
is brought together on our other website:

TheGreaterPicture.com




Galactic Channelings

Create Your Badge