Home Channeling? Our channelers About us Contact


Home > Norsk > Sheldan Nidle - 14 oktober, 2014

Sheldan Nidle - 14 oktober, 2014

13 Ik, 0 Tzec, 11 Ik

Dratzo! Vi kommer med mye å fortelle dere! Arbeidet med velstandsfondene gjør stadig fremskritt etter hvert som prosessen går fra den ene gruppen til den annen. Mens dette foregår har vi overoppsynet med sikkerhetsstyrkene for å sikre at ingen skitne tricks blir gjort mens pengene overføres fra sted til sted. De som er involvert i prosessen rundt arrestasjonene og overgangen til nye regjeringer og styresett er på samme måte i ferd med å sluttføre bevisrekkene som skal brukes til å isolere disse kjeltringene fra folket. Denne prosedyren er nesten klar til å gi resultater. Og samtidig er ikke lenger de mørke i stand til å bruke sine ulike hemmelige operasjoner til å starte en storkrig. De mørke skjønner hvor svekket de er i ferd med å bli. Ikke desto mindre gjør de en rekke irriterende ting for å hale ut tiden i den aktuelle prosessen med fondene, med revalueringen av alle valutaer og for å hindre iverksettelsen av den globale "nullstillingen" av alle verdens valutaer. Vi ønsker å gripe inn i langt større grad, men alle hindringene som er bygget inn i finanssystemene fortsetter å forsinke distribusjonen av fondene. Alle disse uforutsette forsinkelsene vil snart være ryddet av veien så det nye bank- og finanssystemet kan gjøres klart.

På en annen front rapporterer vårt kontaktpersonell at den Galaktiske Føderasjonens medisinske team for øyeblikket overvåker dere, så vel som helsen til Gaias mange ulike økosystemer. De stadig økende forflytningene, eller bevegelsene, i Gaias magnetiske felt er også ansvarlig for aspekter av deres individuelle helsesituasjon. De lokaliserte magnetfeltene påvirker de nye chakraene deres, og særlig hjertet. Vi observerer flere og flere tilfeller av raske eller irregulære hjerteslag. Hjernen deres blir på samme måte påvirket av dette. Våre medisinske team rapporterer at vi er på vei inn i en tid hvor flere vil oppleve hodepine og synsforstyrrelser. Hjernen deres har en vanskelig tid på grunn av dette, akkurat som Gaias overflate rundt hele kloden. Disse problemene fører også til anomalier i blodtrykket hos mange av dere. Ta hensyn til dette og behandle deres selv i større grad som dere ville behandlet deres eget elskede barn. Himmelen informerer oss om at disse vanskelighetene vil komme til å øke etter hvert som Gaia kommer nærmere de store hendelsene som i stor grad vil forandre overflateriket hennes. Dette er derfor den perfekte tiden for deres nåværende virkelighet å vende seg mer mot det guddommelige.

Og samtidig som alt dette skjer holder vi på å gjøre flåten vår klar til landingene. Til tider synes det som det er så langt unna å skje. Men likevel nærmer øyeblikket for disse begivenhetene seg raskt. Deres nåværende bank- og finanssystem er på randen av total kollaps. De amerikanske militære er raskt i ferd med å miste sin appetitt for endeløse kriger. Følgelig ønsker vi å lande først når det er trygt å gjøre det. Flåten vår var innvolvert i uopphørlig krig i nesten seks millioner år. I løpet av de siste få tiårene har man sett slutten på disse konfliktene og freden formelt proklamert. Vi gleder oss over dette og ønsker oss å få en formell slutt på disse regjeringenes fiendtlighet mot vårt nærvær på himmelen. Det vil være vidunderlig å være fri til å sveve over en stor by og ta fotografier og nøyaktige målinger i området. Da kan vi virkelig få et komplett bilde av deres verden. Det er vår hensikt å la deres geologiske vitenskapsmenn få disse bildene og sammenlikene observasjonene våre og andre data på samme området. Gaia trenger at dere tar vare på og pleier henne med kjærlighet. Det er så mye for dere å lære om denne verden, ja i sannhet om hele solsystemet.

Himmelen holder på å gjøre dere klare til å være de primære ivaretakere av dette solsystemet. Snart vil dere kunne reise med våre skip over alt i dette særdeles vakre planetsystemet. Når deres fire vannplaneter igjen er i full funksjon vil dere få se med egne øyne hvor unikt deres hjem i sannhet er. Solen er den fullkomne åndelige tilstedeværelse og den sanne livgiver til dette planetsystemet. Hennes kjærlighet ser man i hvordan hun mildt holder hver av sine døtre i live med energien hun fritt gir dem. Merkur er en transponder for disse energiene og leder disse energiene med glede videre til sine mer fjerntliggende søsterverdener. Venus vil bli gjenfødt når hennes enorme hav og sjøer igjen dukker opp. Hun er pioneren blant vannverdenene. En storslagen, tapt sivilisasjon vil igjen komme frem og slå seg sammen med dere for å befolke disse tallrike verdenene. Dette samfunnet inspirerte det gamle Egypt og befolket de urgamle samfunnene i Mellom-Amerika. Historien om dem vil snart gjøres kjent for dere. Og vi har også mye å legge til det de vil fortelle dere. Historien om det urgamle Mu vil også bli kjent.

Namaste! Vi er deres Oppstegne Mestere! Vi kommer med et særdeles begeistret budskap. Tiden er nå inne for at en ny virkelighet begynner å dukke opp. Den vil manifestere og gi dere grunn til å juble. Ta denne energien og bruk den til å delta i utformingen av et nytt politisk, regjeringsmessig og finansielt system. Legg hele deres åndelige begeistring inn i denne prosessen. Husk hvem dere i sannhet er. Vær rede til å følge deres sanne innerste ønsker og utforme et rike som er rikt på himmelske og vidunderlige ønsker. Støtt hverandre og søk sannheten om hva det er som skjer. Benytt dette til å finne deres spesielle rolle i dette aldeles vidunderlige teaterstykket. Vi vil komme og instruere dere om en del sannheter som kan styrke denne særdeles nødvendige åndelige utdannelsen. Gaias hjerte er dere! Så beveg dere dypt inn i denne hjertefølte virkeligheten og opplev den til den i det fulleste monn! Sammen er vi Ett og fast besluttet på å bringe dette riket tilbake til sin tidligere og høyeste åndelige virkelighet.

Etter hvert som dere lar dere velsigne av de vidunderlige energiene fra Himmelen, bruk den høyere bevisstheten og de høyere vibrasjonene den gir dere, til å visualisere en bedre og bedre verden. Se hvordan energiene deres healer både Gaia og dere selv. Våre skytsengler øker daglig de levende energiefeltene omkring dere. Disse energifeltene gjør at dere blir mer og mer klar over de velsignelsene dere får fra Himmelen, og fra oss. Fargene som finnes i omgivelsene deres blir stadig mer levende og i stand til å inspirere dere. La dere forelske i naturen og velsigne henne og hennes mange levende vesener. Elementarvesnene følger dere hver eneste dag i himmelrommet over dere og i omgivelsene deres. Vær evig takknemlige for den healing de tilbyr dere og de velsignelser for god helse som de sender til dere. Betrakt dette riket som en En-het som nå er i ferd med å komme ut av mørket og er i ferd med å manifestere inn i et i sannhet overdådig Lys!

Vi er her, kjære Sjeler, for å hjelpe dere i denne prosessen. Vi kommer i glede for å være dem som hjelper dere til å bli mer og mer klar over hvem dere egentlig er. Dere er en sann himmelsk kraft. Dere er i besittelse av den guddommelige viljen til kollektivt å forvandle denne virkeligheten. Det dere mangler er guddommelig fokus. Begrenset bevissthet forandret deres opprinnelige tro på deres åndelige evner. Dere er inne i en prosess for å gjenvinne dette og leter utrettelig etter hvordan dere kan bringe det tilbake til sitt tidligere potensial. Vi velsigner dere for dette og sender dere daglig energier for å bringe dere nærmere dette guddommelige målet. Dere er fantastiske Lys-Vesener som nærmer dere øyeblikket hvor dere igjen kan fullt ut realisere dette storslagne åndelige potensialet. Velsigne dere, mine Elskede sjeler; et slikt hellig øyeblikk nærmer seg! Dette riket er i ferd med å forvandles og forbereder seg til pånytt å bli et instrument for guddommelig forandring!

I dag fortsatte vi med budskapene våre. De mest storslagne ting er sannelig i ferd med å gjøre seg klare til forandre dette riket. Mange gode krefter er i ferd med å vinne denne langvarige kampen og de mørkes makt er stadig svinnende. Tiden for avsløringen kommer stadig nærmere. Velstand for alle er likeledes rede til å manifestere. Vit, Kjære Sjeler, at Himmelens utømmelige Forråd og uendelige Velstand sannelig er Deres! Slik er det! Selamat Gajun! Selamat Ja! (Siriansk for Vær Ett! Vær i Glede!)


Website: Planetary Activation Organization
Oversetter: LeifShare |


Donations for our translators team are received in gratitude Thank You!!
If you send us an e-mail, we will give you the specifics.


Much information from the channelings, and from many other sources,
is brought together on our other website:

TheGreaterPicture.com
Galactic Channelings

Create Your Badge